Katılım Şartları

KATILIM ŞARTLARI

KATILIM İÇİN HERHANGİ BİR SATIN ALMA YAPILMASI VEYA SAİR BİR KARŞILIK GEREKLİ DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR SATIN ALMA YAPILMASI, KAZANMA ŞANSINI ARTIRMAYACAKTIR.

BU ETKİNLİĞE KATILIM SIRASINDA TEMKİNLİ VE SAĞDUYULU OLUNUZ. KENDİ GÜVENLİĞİNİZE VE BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNE SAYGI GÖSTERİNİZ. HİÇ KİMSENİN MAL VARLIĞINA TECAVÜZ ETMEYİNİZ VEYA ZARAR VERMEYİNİZ.

Bu Etkinliğe kaydolmak ve katılmak suretiyle, siz ("Siz"), bu Katılım Şartlarının ("Şartlar") Sizin üzerinizde bağlayıcı olmasını kabul eder ve aşağıda belirtilen tüm uygunluk kriterlerini karşıladığınızı beyan edersiniz. Bu Etkinlik , bu Şartlara ve geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere tabidir.

GÜNEY AFRİKA İÇİN: 2008 tarihli ve 68 sayılı Tüketicinin Korunması Yasasında ("Tüketicinin Koruması Yasası") tanımlandığı üzere, bir tüketici iseniz, (aşağıda tanımlandığı üzere) Organizatör, bazı önemli şartları size bildirmekle görevlidir. Söz konusu önemli şartları ve bunların neden önemli olduklarını içeren paragraflara aşağıda yer verilmektedir:

a. Organizatörün Sorumluluğuna İlişkin Sınırlama: Organizatörün sair şekilde Size karşı sahip olmuş olabileceği yükümlülükler, sorumluluklar ve hukuki sorumlulukları sınırlandırmakta ve hariç bırakmakta olduğundan Madde 1, 3, 10 ve 13 önemlidir. Söz konusu maddeler, aynı zamanda, Sizin sahip olduğunuz haklar ve çözüm yollarını sınırlandırmakta ve hariç bırakmakta ve Size çeşitli riskler, sorumluluklar, yükümlülükler ve hukuki sorumluluklar yüklemektedir.
b. Risklerin üstlenilmesi: Sizin tarafınızdan risk üstlenimlerini içermekte olduğundan ve Sizin Organizatöre karşı sahip olduğunuz hak ve çözüm yollarını sınırlandırıyor olabileceğinden Madde 1, 3, 10 ve 13 önemlidir.
c. Gerçeklerin kabulü: Her biri, sizin tarafınızdan bir gerçeğin kabulünü içermekte olduğundan Madde 3 ve 10 önemlidir. Paraların sizin adınıza nasıl saklandığını belirtiyor olduğundan her bir paragrafı dikkatli bir şekilde okumalısınız.
d. Tazminat: Madde 13, Sizin, bazı durumlarda Organizatöre karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı Organizatörü tazmin etmenizi ve beri kılmanızı gerektirmektedir. Bu, Sizin üzerinize, çeşitli riskler, sorumluluklar, yükümlülükler ve hukuki sorumluluklar yükleyebilir ve Organizatör, bu taleplerin meblağını Sizin ödemenizi talep edebilir.


1. SPONSOR

1.1 Bu Etkinlik , kayıtlı merkezi Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Avusturya adresinde kâin Red Bull GmbH; kayıtlı merkezi 21st Floor of EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong adresinde kâin Red Bull Hong Kong Limited, kayıtlı merkezi 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapur 048624 adresinde kâin Red Bull Singapore Pte Ltd ve kayıtlı merkezi Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japonya 150-0002 adresinde kâin Red Bull Japan, kayıtlı merkezi 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Yeni Zelanda adresinde kâin Red Bull New Zealand, kayıtlı merkezi (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City Tayvan, Çin Cumhuriyeti adresinde kâin Red Bull Taiwan Inc. tarafından; bağlı şirketleri, işbirliği ortakları, acenteleri ve hizmet sağlayıcılarının ("Organizatör") desteği ile gerçekleştirilmektedir. RUSYA İÇİN: Etkinlik , kayıtlı merkezi Stanislavskogo street, 21 bld. 3, Moskova, 109004, Rusya adresinde kâin Red Bull (Rus) LLC ve bağlı şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.2 Bu Etkinliğin, bir veya daha fazla sayıda üçüncü şahıs platformu vasıtasıyla gerçekleştiriliyor olması halinde, bu, Etkinliğin, üçüncü şahıs platformu / platformları ile bağlantılı olduğu ve üçüncü şahıs platformu / platformları tarafından Etkinlik için sponsorluk sağlandığı, üçüncü şahıs platformu / platformları tarafından Etkinliğin onaylandığı veya yönetildiği veya Etkinliğin herhangi bir şekilde bunlarla ilişkili olduğu anlamına gelmez. Bu Etkinliğe kaydolmak suretiyle, Katılımcı, bu Etkinliğe katılım ile bağlantılı olarak üçüncü şahıs platformuna / platformlarına karşı herhangi bir talebe sahip olmadığını ve herhangi bir talep ileri süremeyeceğini kabul eder. Katılımcının, üçüncü şahıs platformu / platformları üzerindeki kullanımı, söz konusu sitede geçerli olan hüküm ve şartlara tabidir. Katılımcının, üçüncü şahıs platformunun hüküm ve şartlarına uymaması durumunda, Organizatör, her türlü sorumluluğu reddeder.

2. ETKINLIK("Etkinlik")

2.1 Bu Etkinlik, bu Şartlara ve tüm geçerli kanunlar ve yönetmeliklere tabidir.
2.2 Etkinliğin ismi “Red Bull Can You Make It?”’dir.

2.3 Bu Etkinlik , 1 Ekim 2019 tarihinde, yerel saat ile, saat 00:00’da (gece yarısı) başlar ve 7 Ekim 2020 tarihinde, yerel saat ile saat 15:00’da (belirtilen saatler dâhil) sona erer ("EtkinlikDönemi"). Tüm kayıt formları, kapanış tarihinden önce Organizatör tarafından teslim alınmış olmalıdır. Kapanış tarihinden sonra teslim alınan tüm kayıt formları, otomatik olarak diskalifiye edilir.

3. KARŞILANMASI GEREKEN UYGUNLUK KRİTERLERİ

3.1 Bu Etkinliğe kaydolmak ve bir ödül kazanmak için, Katılımcı, aşağıdaki uygunluk kriterlerini karşılamayı beyan ve taahhüt eder:

3.2 Katılımcı, başvuru sırasında 18 yaşını doldurmuş veya üzerinde gerçek bir kişi olduğunu ve Katılımcının ikâmet adresinin tabi olduğu yargı alanında reşit olmayan kişi olarak değerlendirilmediğini kabul eder. 18 yaşını doldurmamış kişiler veya reşit olmayan kişiler, bu Etkinliğe katılma veya Organizatöre kişisel veri (irtibat detayları, Etkinlikyanıtları ve fotoğraflar gibi Katılımcı ile ilişkili tüm veriler, "Kişisel Veriler") iletme veya sair şekilde sunma iznine sahip değildir. Organizatöre, Katılımcının Kişisel Verilerinin temin edilmesi isteğe bağlıdır; ancak, Katılımcı, gerekli tüm Kişisel Verileri temin etmediği takdirde, Etkinliğe katılma hakkına sahip olamayacaktır.

3.3 JAPONYA İÇİN: 20 yaşın altındaysanız, Etkinliğe, sizin adınıza bu Şartları okumuş ve kabul etmiş olan bir ebeveyn, yasal vasi veya sorumlu diğer bir yetişkinin (tümü, birlikte, aşağıda "Vasi" olarak anılmaktadır) aktif gözetimi altında katılmakta olduğunuzu kabul edersiniz. Katılım / ödül kazanımı, bir Vasinin onayını gerektiriyor olduğu takdirde, Organizatör, her türlü sorumluluk ve/veya yükümlülüğü dışlar. Bu tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

3.4 Katılımcının ikâmet adresi, aşağıda Madde 6.7’de listelenen ülkelerin dışında olduğu takdirde, Katılımcı, Etkinliğe katılamaz. Ulusal veya yerel kanunlar nedeniyle Katılımcıların hukuken Etkinlikte yer almalarının mümkün olmadığı durumlarda Organizatörün sorumlu olmadığını lütfen not ediniz. Tek bir takımın her bir üyesinin, diğer takım üyeleri ile aynı ülke mukimi olması gereklidir. Değişim öğrencisi olarak öğretim görmekte olan Katılımcıların, Etkinlik Döneminde mukimi oldukları ülkeden başvurmaları gerekmektedir.

3.5 Bir Katılımcı, daha önceki yıllarda Etkinliğe katılmış olduğu takdirde, bu yılki Etkinliğe katılma iznine sahip değildir.

3.6 Katılımcılar, bu Etkinlikiçin (takım olarak kayıt) ve Hyundai Wildcard Promosyonu için (birey olarak kayıt) ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Detaylar, Web Sitesinde yer almaktadır. Ancak, bir katılımcı, her iki Etkinlik için de başvuruda bulunduğu takdirde ve jüri üyeleri tarafından etkinliklerin her biri için kazanan olarak seçildiği takdirde, katılımcı, Hyundai Wildcard Etkinliği başvurusundan feragat etmeli ve bu Etkinlikbaşvurusu ile ilerlemelidir.

3.7 Tüm takım üyeleri Etkinlik Dönemi süresince üniversitede okuyor olmalıdır. Bir takımın üyelerinin farklı üniversitelerde okuyor olmaları durumunda, Katılımcının, kayıt sırasında bu üniversitelerden yalnızca birini seçmesi ve belirtmesi gerekecektir.

3.8 Organizatörün, Organizatörün ana şirketinin ve bunların ilgili bağlı şirketleri, iştirakleri, acentelerinin, Etkinliğin geliştirilmesi veya üretiminde yer alan şirketlerin direktörleri, yöneticileri ve çalışanları, bu Etkinlikte görev alan profesyonel danışmanlar, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları veya reklâm ve tanıtım kuruluşları ve bunların birinci derecede aile üyeleri ve bu kişiler ile aynı hanede yaşayan kişiler (hukuken ilişkili olsun veya olmasın), bu Etkinliğe katılma veya bu Etkinlikte herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip değillerdir. Organizatör, seçim esnasında veri tabanından kontrol etmek suretiyle bu şartları doğrulayacaktır. MEKSİKA İÇİN: Organizatörün, Organizatörün ana şirketinin ve bunların ilgili bağlı şirketleri, iştirakleri, acentelerinin, Etkinliğin geliştirilmesi ve üretiminde yer alan şirketlerin direktörleri, yöneticileri ve çalışanları, bu Etkinlikte görev alan profesyonel danışmanlar, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları veya reklâm ve tanıtım kuruluşları, bu Etkinliğe katılma veya bu Etkinlikte herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip değillerdir.

3.9 Yalnızca bir kişi ve bir takım için bir kayıt oluşturulmasına izin verilir. Ayrıca, yalnızca gerçek kişiler Etkinliğe katılma hakkına sahiptir. Katılımcının, bu kuraldan kaçınmak için birden fazla e-posta hesabı veya sosyal medya hesabı kullandığı anlaşıldığı takdirde, Katılımcının tüm kayıt formları diskalifiye edilecektir.

3.10 Etkinliğin resmi dili İngilizce olacaktır ve bu Şartlar da dâhil, Organizatör ile tüm etkileşimler ve bu Etkinlik sürecindeki kayıt işlemi ve diğer talimatlar, genel olarak İngilizce dilinde gerçekleştirilecek olup her türlü tercüme yalnızca nezaketen temin edilmektedir. Rusya için, resmi dil, Rusça olacaktır. Türkiye için resmi dil Türkçe olacaktır.

3.11 Organizatör: (a) bilgisayar tarafından otomatik olarak oluşturulmuş; (b) üçüncü şahıslar tarafından (Katılımcının adına) veya toplu bir şekilde doldurulmuş; (c) okunaksız, tahrif edilmiş, yeniden yazılmış, sahte veya müdahale edilmiş olan; veya (d) eksik kayıt formlarını kabul etmeyecektir. Organizatör, Katılımcı tarafından temin edilen e-posta adresini, gerektiğinde, Katılımcının ebeveyni veya Vasisi tarafından yaşın, kimlik detaylarının ve/veya temin edilen diğer detayların kanıtlanmasının istenmesi konusunda verilen muvafakati, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda doğrulama hakkını saklı tutar. Herhangi bir ihtilaf durumunda, geçersiz bir e-posta adresi veya Katılımcının yaş veya ikâmet adresi ile ilgili gerçeğe aykırı veriler içeren kayıt formları, uygunluk kriterlerinin karşılanmıyor olmasına neden olacaktır. Ödül kazanan kişi veya kişilerin ve geçerli ise bunların eşliğindeki kişi veya kişilerin, en az 6 aylık geçerlilik süresi olan ve gerekli vizeleri taşıyan geçerli bir pasaport ve/veya geçerli seyahat belgelerine sahip olmaları gerekecektir (ve bu kişiler, bunların elde edilmesi ile ilişkili masraflardan sorumlu olacaklardır).

3.12 Etkinliğe katılmak için, Katılımcıların bir Instagram® hesabına (Etkinlik Haftasında bu bir İçerik Yaratıcısı hesabına ayarlanır) ve aynı zamanda halk erişimine açık (Katılımcının videolarını takip etmek için herkesin abone olabileceği bir hesap) bir YouTube® hesabı veya bir Vimeo® hesabına sahip olmaları gereklidir. Katılımcının Vimeo hesabı özel kişisel gizlilik opsiyonu ile ayarlanmış olduğu takdirde (kullanıcının tüm "takip" isteklerini onaylamasının gerektiği opsiyon), Katılımcı, Vimeo aracılığıyla katılma hakkına sahip değildir. Katılımcı, üçüncü şahıs platform / platformlarının hüküm ve şartlarına uymadığı takdirde Organizatör her türlü sorumluluğu reddeder.

3.13 Katılımcı, kayıtlı bir Instagram, YouTube veya Vimeo kullanıcısı değil ise, Instagram’a kaydolmak için www.instagram.com adresini, YouTube’a kaydolmak için www.youtube.com adresini ve/veya Vimeo’ya kaydolmak için www.vimeo.com adresini ziyaret edebilir. Bu hizmetlerin kayıtlı bir kullanıcısı olmak, ücretsizdir.

3.14 www.redbullcanyoumakeit.com adresindeki ("Web Sitesi") Etik Kurallar, bu Şartların ayrılmaz bir parçasıdır ve aşağıda yer almaktadır. Etik Kurallar veya bu Şartlara herhangi bir aykırılık durumu, Organizatörün kendi mutlak takdirine bağlı olarak, maruz kalınan masraflar ile ilgili herhangi bir para iadesi talebi ileri sürme olanağı söz konusu olmaksızın Etkinlikten diskalifiye edilme ile sonuçlanabilir.

3.15 ETİK KURALLAR:
1) Para kullanımı yasaktır. Katılımcı, Red Bull tarafından öngörülenin dışında, herhangi türde bir para birimi kazanma, kabul etme veya kullanma hakkına sahip değildir.
2) Resmi olarak temin edilen etinlik cihazı dışında kişisel veya ödünç cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler veya diğer cihazlar kullanılamaz.
3) Takımlar, seyahatleri süresince fotoğraf, video ve sair içeriği yüklemek ve ilerlemelerini izlemek için resmi olarak temin edilmiş cihazı kullanmalıdırlar.
4) Önceden organize edilmiş ulaşım yöntemlerinin (örneğin, Katılımcıyı arabayla bir yere götürmesi için bir arkadaşın organize edilmesi) kullanımına izin verilmez.
5) Diğer katılımcı takımların ciddi düzeyde sabote edilmesi yasaktır.
6) Katılımcının ziyaret ettiği her ülkede, yasal sınırlar içerisinde hareket edilmelidir. Bunlar konusunda emin olunmadığı takdirde, konuya açıklık getirmesi için Merkezi Kumanda (7.11) ile temasa geçilmelidir.
7) Takımdan herhangi bir zamanda ayrılmak mümkün değildir. Tüm seyahat ve tüm kontrol noktası zorlukları üçer kişilik gruplar halinde tamamlanmalıdır.
8) Her takım en az 6 Kontrol Noktasını ziyaret etmelidir.
9) Bir takım üyesi, bu kurallardan birini ihlal ettiği takdirde, tüm takım diskalifiye edilecektir. İlgili takım, evlerine güvenli bir şekilde geri dönüşlerinden sorumlu olacaktır.

4. ETKINLIKDÖNEMİ

4.1 Etkinliğe başarılı bir şekilde kaydolmak için, Katılımcının, Web sitesini ziyaret etmesi ve belirtilen talimatları adım adım yerine getirmesi gerekmektedir. Bu adımlara, kaydolmak için istenen bilgilerin (örneğin, ad ve e-posta adresi) temin edilmesi de dâhildir. Buna ilaveten, Katılımcı, örneğin, Facebook®, Twitter® veya Google+® gibi sosyal hesaplar vasıtasıyla kaydolduğu takdirde, Organizatöre ilave bilgiler (örneğin, yaş veya lokasyon) de temin edilebilir.

4.2 Etkinlik, EtkinlikDönemi içerisindeki aşağıdaki farklı evrelerden oluşmaktadır:

- Kayıt Evresi, 1 Ekim 2019 tarihinde, yerel saat ile saat 00:00’da (gece yarısı) başlar ve 17 Şubat 2020 tarihinde yerel saat ile 23:59’da sona erer.
- Seçim Evresi, 18 Şubat 2020 tarihinde yerel saat ile 18:00’da başlayan ve 24 Şubat 2020 tarihinde yerel saat ile 23:59’da sona eren halk oylaması ile başlar ve bu halk oylamasını, 25 Şubat 2020 tarihinde yerel saat ile 00:00’da (gece yarısı) başlayan ve 8 Mart 2020 tarihinde yerel saat ile saat 17:00’da sona eren jüri heyeti seçimi takip eder.
- Final Evresi, 29 Eylül 2020 tarihinde yerel saat ile 12:00’da (öğlen) başlar ve 6 Ekim 2020 tarihinde yerel saat ile 15:00’da sona erer.

4.3 Katılımcı, yalnızca yukarıdaki evreleri tamamlamak suretiyle Etkinliğe katılır. Geç teslim edilmiş, okunaksız, eksik, tahrif edilmiş veya hatalı kayıt formları kabul edilmeyecektir. Kayıp kayıt formları konusunda sorumluluk kabul edilmez ve kayıt formunun iletildiğine ilişkin kanıtlar, kayıt formunun teslim alındığı konusunda kanıt olarak kabul edilmeyecektir. Etkinlikkayıt formları iade edilemez.

5. KAYIT EVRESİ

5.1 Katılımcının, katılım konusunda yukarıda belirtilmekte olan uygunluk kriterlerini karşılıyor olması halinde, Katılımcı, kendisini ve takımını, Kayıt Evresinde Web Sitesi üzerinden çevrim içi olarak kaydedebilecektir. Katılan her bir takım, 3 takım üyesinden oluşuyor olmalıdır. Başarılı bir şekilde kaydolmak için, her bir Katılımcı, takım kayıt sürecinin bir parçası olarak kendi kişisel detaylarını girmelidir: adı ve soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve e-posta adresi. Buna ek olarak, aşağıdaki takım bilgilerinin temin edilmesi gerekli olacaktır: takımın ülkesi (3 üyenin de mukimi olduğu ülke), takımın en az bir üyesinin hâlihazırda okuyor olduğu üniversitenin adı, takım adı, takımın avatarı/fotosu, takımın kişiliğini anlatan bir açıklama, yanıtlanan başvuru soruları ve Katılımcıların, Youtube veya Vimeo aracılığıyla Web Sitesine yüklemek zorunda oldukları Katılımcının başvuru videosuna bağlantı içeren bir URL (neden yarışması için Katılımcının takımı seçilmeli?) ("İletilen İçerik"). Katılımcının videosu, 60 saniyeden uzun olmamalıdır.

5.2 Etkinliğe katılma hakkı kişiseldir ve devredilemez. Organizatör, şeffaflık sağlamayı ve sonuçların doğrulanabilmesi için seçim sürecini uygun bir şekilde kayıt altına almayı taahhüt eder.

6. SEÇİM EVRESİ

6.1 Seçim evresi, halk oylaması ve seçim olmak üzere 2 adımdan oluşmaktadır. Kayıt evresi tamamlandıktan ve Siz, İletilen İçeriğinizi Web Sitesine yükledikten ve ilettikten sonra, vatandaşlar, her ülke için en iyi takımları (“Finalistler”) belirlemek üzere, İletilen İçerikler arasından kendi favori içeriklerine, yaratıcılık, başvurunun "çekiciliği", enerji ve macera faktörlerine dayalı olarak oy verecekler ("Halk Oylaması") ve bu Finalistler daha sonra Jüri tarafından seçilebilme hakkına sahip olacaklardır. Finalistlerin sayısı, her bir ülke için toplam başvuru sayısının %25’ine eşit olacaktır. Bununla birlikte, asgari sayı, ülke takım kotasının (aşağıda 6.7 altında listelenmektedir) en az dört katı olacaktır. Örneğin, Avusturya’nın ülke takım kotasında 4 takım olacaktır. Avusturya’nın 100 başvurusu olduğu takdirde, 25 adet Finalisti (%25) mevcut olmalıdır. Avusturya’nın 20 başvurusu olduğu takdirde, 16 adet Finalisti (ülke kotalarının dört katı) mevcut olmalıdır. Ondalık sayılar, yukarı doğru olmak üzere bir sonraki tam sayıya yuvarlanacaktır (örneğin, 3,2 rakamı, 4’e yuvarlanacaktır).

6.2 Kullanıcılar, Halk Oylaması süresince, birden fazla kez oy kullanabilirler. Kullanıcı, bu süre içerisinde, her gün bir kez olmak üzere bir veya daha fazla sayıda video için oy kullanabilecektir. Toplu veya otomatize oy kullanılamaz veya oylar, makrolar veya benzer unsurlar vasıtasıyla iletilemez.

6.3 Halk Oylaması yoluyla Finalistler seçildikten sonra, Organizatör, bağımsız ve uygun becerilere sahip bir jüri ("Jüri") ile birlikte, Şartlara uygun olarak teslim alınmış geçerli kayıt formları arasından 200 takım seçecektir (bunların her biri, "Galip Ulusal Takımlar" olarak addedilecektir). Jürinin kararı nihaidir ve herhangi bir yazışma veya tartışma yapılmayacaktır. Yukarıda açıklandığı üzere başarılı kayıtlar arasından ve aşağıda açıklanan ülke kotaları değerlendirilmek suretiyle Jüri tarafından verilecek karar, yaratıcılık, başvurularının "çekiciliği", enerji ve macera faktörüne dayalı olacaktır. Katılımın yüksek olması beklendiğinden, bireysel geri bildirimde bulunulması mümkün değildir.

6.4 Organizatör, 200 Galip Ulusal Takımın İletilen İçeriğini 9 Mart 2020 tarihinde Web Sitesi üzerinde ilan edecektir.
6.5 Seçim sürecinin tüm detayları için, canyoumakeit@support.redbull.com adresine e-posta gönderiniz. Bir Katılımcı (ve bunun sonucunda takımı) diskalifiye olduğu takdirde, Organizatör, bu gerçeği yayınlamakla yükümlü değildir. Organizatör, şeffaflık sağlamayı ve sonuçların doğrulanabilmesi için seçim sürecini uygun bir şekilde kayıt altına almayı taahhüt eder.

6.6 Seçilen Galip Ulusal Takımlar, bundan sonra, final evresine, diğer bir ifade ile, Red Bull Can You Make It? Etkinliğinde ("Ana Etkinlik") yarışmak üzere katılabileceklerdir.

6.7 Ülke kotaları (yukarıda Madde 6.1’de belirtildiği üzere) aşağıdaki gibidir:

Arnavutluk 2
Avusturya 4
Beyaz Rusya 1
Belçika 5
Bosna Hersek 1
Brezilya 1
Bulgaristan 1
Kanada 3
Kolombiya 1
Hırvatistan 2
Çek Cumhuriyeti 4
Danimarka 5
Mısır 1
Estonya 1
Finlandiya 2
Fransa 13
Gürcistan 1
Almanya 15
Yunanistan 2
Macaristan 3
Hindistan 4
Endonezya 1
İrlanda 3
İtalya 10
Japonya 5
Kazakistan 1
Kuveyt 1
Letonya 2
Litvanya 1
Makedanya 1
Maldivler 1
Malta 1
Karadağ 1
Hollanda 5
Norveç 2
Pakistan 2
Peru 1
Filipinler 1
Polonya 4
Portekiz 4
Romanya 4
Rusya 7
Sırbistan 3
Singapur 1
Slovakya 2
Slovenya 2
Güney Afrika 2
Güney Kore 1
İspanya 10
İsveç 5
İsviçre 3
Tayvan 2
Türkiye 3
Ukrayna 1
Birleşik Krallık 13
Amerika Birleşik Devletleri 15
Özbekistan 1
Ürdün 1
Nijerya 1
Sri Lanka 16.8 Organizatör, bu kotalarda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesi üzerinde çevrim içi olarak yayınlanacaktır.

6.9 200 Galip Ulusal Takıma ek olarak, Etkinliğe katılan resmi bir ortağın takımı olarak 1 Hyundai joker takımı mevcut olacaktır. Bu joker takıma kaydolma olanağı, Japonya’dan katılımcılar haricinde, tüm dünya çapında, kazananın seçildiği sırada onsekiz (18) yaşını doldurmuş veya daha büyük yaştaki tüm vatandaşlar için geçerlidir. Japonya’dan katılımcılar ise, bu şartlarda yer alan Madde 3.3’te düzenlenen gerekliliklere tabidir. Bu Hyundai joker takımına başvuruda bulunmak için geçerli kurallar ve detaylar, Web Sitesinde yer almaktadır.

6.10 Galip Ulusal Takımlar için, Ana Etkinlikte yer alma olanağının yanı sıra, 20 Nisan 2020 tarihinde, her bir Finalistin ikâmet adresinden (veya söz konusu adres yakınlarında Organizatör tarafından belirlenecek bir lokasyondan) Ana Etkinlik kapsamında belirlenmiş başlangıç noktalarına (diğer bir ifade ile, Barselona, Milano, Budapeşte, Kopenhag, Amsterdam) ("Başlangıç Noktası") gidiş dönüş ulaşımı ve 28 Eylül 2020 akşamı için belirlenmiş Başlangıç Noktasında konaklama ve yemek ve 6 Ekim 2020 akşamı için bitiş çizgisi ("Bitiş Çizgisi") lokasyonunda konaklama ve yemek olanağı da sağlanmaktadır.

6.11 Yalnızca açıklanan prosedürü izlemek suretiyle, 200 Galip Ulusal Takımın Katılımcıları, Final Evresine katılabilecektir.

7. FİNAL EVRESİ (ANA ETKİNLİK)

7.1 Bu 200 Galip Ulusal Takımın Ana Etkinliğe katılacak olduğu etkinlik haftası (29 Eylül - 6 Ekim 2020) içerisinde, Organizatör, aşağıda belirtilmekte olan skor sistemi yoluyla bir birinci ve bir ikinci belirleyecektir ("Etkinlik Haftası").

7.2 Ana Etkinlik sırasında, Galip Ulusal Takımların, Başlangıç Noktasından (Ödüller başlıklı bölümde listelendiği üzere) büyük bir Avrupa şehrinde yer alan Bitiş Çizgisine yedi gün içinde varmak için kilometrelerce yol kat etmeleri gerekecektir. Yol boyunca, Galip Ulusal Takımlar, farklı şehirlerdeki kontrol noktalarını ziyaret etmek, etkinlik mobil uygulaması ve kendi şahsi Instagram hesapları vasıtasıyla seyahatlerinin fotoğraf ve videolarını yayınlamak, (katılımcılara önceden temin edilen) Macera Listesindeki görevlerden mümkün olduğunca çok sayıda görevi, ihtiyaç duyulabilecek sayıda ulaşım vasıtası kullanarak ve kendi ülkelerindeki takipçilerinden destek elde ederek tamamlamak suretiyle, kendi güzergâhlarını oluşturacaklardır.

7.3 Galip Ulusal Takımlar, beş büyük Avrupa şehri (Barselona, Milano, Budapeşte, Kopenhag ve Amsterdam) arasından Organizatör tarafından kendilerine tahsis edilecek bir şehirden başlayacaklardır (Galip Ulusal Takımlar, kendi Başlangıç Noktalarını seçemezler). Her Galip Uusal Takım, takıma ait bir cep telefonu, bir harita, Ana Etkinlik kartvizitleri, güvenlik talimatları, bir sırt çantası ve elbette 24 kutuluk bir Red Bull kasasından oluşan bir Hoşgeldin Setini teslim alacaktır. Yarışmacıların her biri, yalnızca, (örneğin, giysi, kişisel bakım eşyaları, şemsiye, kimlik vb’ni içeren) bir ekstra sırt çantası getirebilir. İlave bagaj ve diğer eşyalar, hafta sonunda teslim alınmak üzere Organizatör tarafından Bitiş Çizgisine güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır. Tüm Galip Ulusal Takımlar, kendileri için belirlenmiş Başlangıç Noktalarından 29 Eylül 2020 tarihinde yerel saat ile saat 12:00’da (öğlen) ayrılacaklar ve 6 Ekim 2020 tarihinde yerel saat ile 15:00’a kadar büyük bir Avrupa şehrinde yer alan Bitiş Çizgisine varmak için bir haftalık bir süreye sahip olacaklardır. Bir Katılımcının, belirlenmiş Başlangıç Noktasında yürütülecek yerinde kontrolde hazır bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, söz konusu Katılımcının tüm takımı, katılma hakkını kaybedecek ve para iadesi talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Organizatör, bir takım kendi kontrolü dışındaki nedenlerle geç kaldığı takdirde (örneğin, uçak gecikmesi), istisnai şekilde karar alabilir.

7.4 Kişisel telefonlar, akıllı saatler, bilgisayarlar, tabletler, GPS ve diğer benzeri cihazlar ve ayrıca her türlü nakit, kredi/banka kartı ve tüm diğer ödeme araçları (tümü birlikte "Yasak Eşya"), Organizatör tarafından temin edilecek olan, kurcalamaya karşı dayanıklı zarflar / konteynerler içersinde mühürlenecektir. Hafta içerisinde mühür kırılmış olduğu takdirde, ilgili Galip Ulusal Takım, diskalifiye edilecektir. Organizatör, Yasak Eşya taraması gerçekleştirmek üzere Başlangıç Noktasında Katılımcıların tüm sırt çantaları ve kişisel eşyalarını kontrol etme hakkına sahip olacaktır. Bu taramadan geçme konusunda isteksiz olan veya Ana Etkinlik sırasında Yasak Eşyaları kullanma girişiminde bulunan Katılımcılar, takımları ile birlikte diskalifiye edileceklerdir.

7.5 Kontrol noktaları, tüm Avrupa’da farklı şehirlerde yer alacak olup her bir kontrol noktasına, güçlük derecesi, coğrafi konum ve her bir kontrol noktası zorluğunun süresine bağlı olarak farklı sayıda puan tahsis edilecektir. Bir Galip Ulusal Takım, bir Kontrol Noktasına vardığında, söz konusu takıma, seyahatleri için daha fazla Red Bull kutusu ödül olarak verilecektir. Her bir Kontrol Noktası, Galip Ulusal Takımların, elde edecekleri skorun hesaplanmasında dikkate alınacak puanları elde etmeleri için başarıyla tamamlamak zorunda oldukları bir Zorluk içeriyor olacaktır ("Kontrol Noktası Zorluğu ve/veya Kontrol Noktası Kategorisi"). Zorluklar, Galip Ulusal Takımların beden ve zihinlerini (fiziksel aktiviteler, bilmeceler, problem çözme dâhil) test edecek olup farklı güçlük düzeylerinde olacak, strateji, yaratıcılık ve hız gerektirecektir. Her bir Kontrol Noktası Zorluğu, yalnızca bir kez aşmaya çalışılabilir. Başarısız olunduğu takdirde, söz konusu Kontrol Noktası için puan alınmaz. Galip Ulusal Takımların Ana Etkinliği başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri için Bitiş Çizgisine gitmeleri sırasında yolları üzerindeki en az altı (6) Kontrol Noktasını ziyaret etmeleri gerekecektir.

7.6 Galip Ulusal Takımlar, seyahatleri sırasında, Macera Listesinde yer alan görevleri tamamlamak suretiyle ("Macera Kategorisi") veya takım içeriğini Instagram üzerinde yükleyerek, paylaşarak veya beğenerek kendi sosyal desteklerini oluşturmak suretiyle (Sosyal Kategori), ilave puan kazanabilirler. Sosyal Puanlar, yükledikleri içerik konusunda oluşturabildikleri ilgi (örneğin, beğeniler/ yorumlar) düzeyi esas alınarak ölçülür. Macera Listesi, nesne avı ile yapılacaklar listesinin bir karışımıdır. Bunlar, Etkinliksırasında herhangi bir zamanda tamamlanabilecek eğlenceli, merak uyandıran aktivitelerdir. Tamamlayacakları konusunda güven uyandırmak için, fotoğraf veya video ile kanıtlamaları gerekecektir. Puan ne kadar yüksek ise, tamamlaması o kadar zordur.

7.7 Her Galip Ulusal Takım, 24 kutu içeren bir kasa Red Bull ("Kutu") ile seyahate başlayacak ve seyahatleri süresince ihtiyaç duyacakları herşey (yiyecek, uyuyacak yer, bir sonraki lokasyona ulaşım ve seyahatleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçlar) için Kutu takası yapmak zorunda olacaklardır. Nakit, kredi kartı, Bitcoin ve diğer ödeme araçlarının kullanımı yasaktır ve bu tür unsurlar, kurcalamaya karşı dayanıklı mühürlü konteynerler içinde saklanacaktır.

7.8 Bitiş Çizgisi, Red Bull Can You Make It? Macerasının son durağıdır. Bitiş Çizgisi, büyük bir Avrupa şehrinde yer alacak ve hangi ülkede olduğu Etkinlik Haftası öncesinde duyurulacaktır. Galip Ulusal Takımların sıralamaya girebilmek için seyahatlerini 6 Ekim 2020 tarihinde yerel saat ile 15:00’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Galip Ulusal Takımlar, 6 Ekim 2020 tarihinden önce, Bitiş Çizgisine başarıyla vardıkları takdirde, Organizatör, takım üyelerine, 6 Ekim 2020 öncesinde konaklama olanağı sağlamayacaktır. Ayrıca, Ana Etkinliği başarısız bir şekilde tamamlayan (örneğin, hile nedeniyle veya mühürlü zarflarını açmaları nedeniyle veya Etkinlikhakkını kaybetmeleri nedeniyle) Galip Ulusal Takımlara da konaklama olanağı sağlanmayacaktır. Acil bir durum oluşması veya bir Galip Ulusal Takımın daha fazla katılım sağlamayacaklarına karar vermesi halinde, Organizatör, bunların yola çıkmış oldukları yere ücretsiz ulaşım organize edecektir.

7.9 "Genel Galibiyeti Elde Eden Takım" 3 farklı kategorideki (Sosyal Kategori, Kontrol Noktası Kategorisi ve Macera Kategorisi) skorlarına dayalı olarak seçilecektir. Galip Ulusal Takımlar, bu kategorilerden her birindeki sıralarını belirleyecek olan puanlar için yarışıyor olacaklardır. Her sıralama, bir skor ile ilişkilendirilmiştir ve üç skorun toplamı, takımlar için nihai sonucu gösteriyor olacaktır.

- Sosyal Puanlar → Sıralama → Skor 1
- Kontrol Noktası Puanları → Sıralama → Skor 2
- Macera Puanları → Sıralama → Skor 3


Galip Ulusal Takımların nihai sonucu, buların tüm üç kategorideki toplam skorlarından oluşacaktır: Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 = Nihai sonuç. Bir eşitlik durumunda, Sosyalde daha yüksek sıralaması olan takım, galip olacaktır.

- Skor 1: Takımın sosyal destek bakımından güçlülüğü:
Puanlar, Instagram’da yayınlanan içeriğin kalitesine dayalı olarak verilecek olup bunlar redbullcanyoumakeit.com üzerinde bir araya getirilecektir.
- Skor 2: tamamlanan Kontrol Noktası Zorlukları:
Başarıyla tamamlanan her bir Kontrol Noktası Zorluğu için farkı sayıda puan verilecektir.
- Skor 3: Macera Listesindeki görevler arasından tamamlanan görev sayısı:
Galip Ulusal Takımların tamamladıkları her Macera zorluğu için farklı sayıda puan verilecektir. Macera zorluklarının, güçlük seviyelerine göre değişen puanları vardır. Bu puanlar, fotoğraf veya video yoluyla, görevin tamamlandığına dair ‘kanıt’ların ortaya konması kaydıyla kazanılacaktır.

Skor sisteminin tam olarak nasıl işleyeceği, 28 Eylül 2020 tarihindeki ayrıntılı bilgilendirme toplantısı sırasında Katılımcılar ile paylaşılacaktır. Organizatör ayrıca yarışmanın ikincisini de belirleyecektir.

7.10 Ana Etkinliğe katılacak olan tüm Galip Ulusal Takımlara, etkinlik uygulamasının ve Merkezi Kumanda ile haberleşme sağlayan bir direkt acil numarasının önceden programlanmış olduğu bir cep telefonu verilecektir. Merkezi Kumanda ve Organizatör ile haberleşme sağlayan direkt numara haricinde ve uygulama sınırları dâhilindeki web uygulaması bağlantıları haricinde, tüm giden veya gelen bağlantılar (veriler, web siteleri, mesajlar, çağrılar, vb) yasaktır ve engellenebilir. Katılımcılar, telefonun kullanımı yoluyla oluşturulan veya giden tüm verilerin, Madde 11 ve 12 uyarınca Organizatör tarafından kullanılabileceğini kabul ederler. Cep telefonunun, Ana Etkinliğin sona ermesi üzerine belirlenmiş Organizatör Personeline iade edilmesi gerekecek olup söz konusu cep telefonu her zaman Organizatörün ve Organizatörün işbirliği ortaklarının mülkiyeti altında olacaktır.

7.11 Ana Etkinlik Merkezi Kumandası, Organizatör tarafından kurulmuş olan ve etkinlik haftasında 7 gün 24 saat görev yapacak olan bir ofistir. Ana Etkinliğin birincil kumanda merkezi ve acil bir durum veya herhangi bir soru durumunda Katılımcıların irtibat noktası olacaktır. Merkezi Kumanda, aynı zamanda, her bir takımın ilerlemesini takip edecektir.

7.12 Tüm takım üyelerinin, para ve kredi kartları ile birlikte, cep telefonları gibi kişisel cihazlarını, seyahatleri süresince yanlarında taşıyacakları mühürlü bir zarf /kurcalamaya karşı dayanıklı bir konteynere koymaları gerekecektir. Acil bir durum halinde veya Galip bir Ulusal Takım, bitiş çizgisine kadar devam edemeyeceklerine karar verdiği takdirde, mühürlü zarfı açabilirler. Ana Etkinliği kazanma hakkına sahip olabilmek için, tüm takım, Merkezi Kumanda tarafından ulaşım organize edilmeksizin ve bahsi geçen zarf / konteynerin orijinal mührü dokunulmamış halde olmak kaydıyla, Bitiş Çizgisine varmış olmalıdır. Hileden şüphelenildiği veya zarfın / konteynerin kurcalandığından şüphelenildiği durumlarda, tüm takım diskalifiye olacaktır.

7.13 Katılımcıların, kurcalamaya karşı dayanıklı konteynerlerde mühürlü halde saklanmayan ve bir sırt çantası içerisinde taşınmayan diğer kişisel eşyaları, Katılımcıların, belirlenmiş Başlangıç Noktalarına ulaşmaları sonrasında Organizatör Personeline devir teslim edilebilir. Devir teslimi gerçekleştirilen eşyaları belgelendirmek üzere Katılımcılar tarafından bir protokolün imzalanması gerekecektir. Bunun ardından, söz konusu eşyalar için, masrafları Organizatöre ait olmak kaydıyla, ilgili Başlangıç Noktasından Bitiş Çizgisine nakliye organize edilecektir. Konteynerler ve çantalar, mühürlü bir halde devir teslim edilmelidir; bunların içeriği ile ilgili bir kayıp veya zarar konusunda şikâyetler kabul edilmeyecektir. Değerli eşyalar konusunda Organizatör veya Organizatörün işbirliği ortakları herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamayacağından, bu tür eşyalar teslim edilmemelidir. Bitiş Çizgisinde kendi eşyalarını geri almaları için, Katılımcıların, kimlik kartlarını göstermeleri ve protokolü yeniden imzalayarak eşyalarını geri aldıklarını teyit etmeleri gerekli olacaktır. Söz konusu imza verildikten sonra, herhangi bir şikâyet, vb. ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır.

7.14 Katılımcının Etkinliğe kayıt sırasında verdiği irtibat detayları, ödülleri Katılımcıya bildirmek için kullanılacaktır; Katılımcı, bu detayların doğru olduğundan emin olmalıdır.

7.15 Genel Galibiyeti Elde Eden Takım ve İkinciliği Elde Eden Takım, etkinlik haftasının sona ermesinin ardından derhal duyurulacaktır ("İlan Tarihi").

7.16 Organizatör, Etkinlikkayıt formunda temin edilen e-posta adresini kullanarak İkinciliği Elde Eden Takım ve Genel Galibiyeti Elde Eden Takım ile irtibat kuracaktır. Bildirim ile, Genel Galibiyeti Elde Eden Takım ve İkinciliği Elde Eden Takıma, ödüllerini nasıl talep edecekleri konusundaki detaylar temin edilecek ve bunlara, ödüllerini talep etmeleri için (Organizatörün Ödül Hakkı Sahibine / Sahiplerine, başarılı olduklarını bildirdiği andan itibaren) 21 günlük bir süre tanınacaktır. Bir Ödül Hakkı Sahibi ile temasa geçilemediği veya bir Ödül Hakkı Sahibi mevcut olmadığı takdirde veya bir Ödül Hakkı Sahibi, İlan Tarihinden itibaren 21 günlük süre içinde ödülü talep etmediği takdirde, Organizatör, ödülü, Seçim Sürecine uygun şekilde seçilen, uygun nitelikleri haiz bir sonraki Katılımcıya teklif etme hakkını saklı tutar.

7.17 Bir Ödül Hakkı Sahibi, ödülü reddettiği takdirde, ödül hakkı kaybedilecek ve Seçim Sürecine uygun şekilde alternatif bir kazanan seçilecektir. Bir Ödül Hakkı Sahibinin, ödülünü almaması durumunda Organizatör sorumluluk kabul etmez.

7.18 Ödül(ler), kişiseldir ve devredilemez ve Katılımcı adına bir üçüncü şahıs tarafından talep edilemez.

7.19 Ödül Hakkı Sahiplerinin listesine, Organizatörün web sitesi üzerinde yer verilmektedir. Katılımcı, bir ödül hakkı sahibi olduğu takdirde, Katılımcı, Organizatörün, yukarıdaki hükümler uyarınca ad, soyad, rumuz gibi bilgileri ifşa edebileceğini kabul eder.

7.20 Azami teslim süresi, ödülün Genel Galibiyeti Elde Eden Takım ve İkinciliği Elde Eden Takım tarafından talep edildiği tarihten itibaren en fazla 90 gün olacaktır. Ödül tesliminde yaşanabilecek gecikmeler, kazanana / kazananlara bildirilecektir. Organizatör, başvuru sırasında Katılımcı tarafından verilmiş olan e-posta adresi yoluyla kazananlarla irtibat kuracaktır.

8. ÖDÜLLER

8.1 Galip Ulusal Takımların her birine, bir Ulusal Ödül (toplamda 600 Ulusal Ödül; 200 Galip Ulusal Takımın kazanan üç takım üyesinden her birine bir Ulusal Ödül). Ödüller şöyledir: tüm üç takım üyesi katılımcı için, Organizatör tarafından, Madrid, Roma, Budapeşte, Stokholm ve Manchester arasından seçilmek kaydıyla, Avrupa’daki bir Başlangıç Noktasına ekonomi sınıfı dönüş uçuşu. Gidiş uçuşunun, Katılımcının ülkesinin başlangıç noktası lokasyonuna olan mesafesine dayalı olarak, 28 Eylül 2020’ye kadar varması gerekecektir. Dönüş uçuşu 7 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecektir. 28 Eylül ve 6 Ekim tarihlerinde katılımcılar için otel ayarlanacaktır. Ulusal Ödülün toplam değeri, kazanan her bir takım üyesinin ikâmet yerine, berirlenen Başlangıç Noktasının konumuna ve rezervasyon sırasındaki masraflara dayalı olacaktır. Her bir Ulusal Ödülün toplam değeri, kişi başına 2.500 Avro’yu (veya geçerli bir yerel para biriminde bunun eşdeğeri meblağı) aşmayacaktır (geçerli vergiler öncesi).

8.2 Genel Galibiyeti Elde Eden Takımlardan her birine, bir geziden oluşan bir Genel Ödül verilecektir (toplamda üç Genel Ödül; Genel Galibiyeti Elde Eden Takımların kazanan üç takım üyesinden her birine, bir Genel Ödül). Ödül, her bir üyenin ikâmet yerinden (veya söz konusu ikâmet yeri yakınlarında Organizatör tarafından belirlenecek bir yerden) (mesafeye bağlı olarak Organizatör tarafından belirlenmek üzere) gidiş dönüş ulaşımı içerecektir. Bu, aynı zamanda, gezi sırasında, konaklama, bir yerden başka bir yere ulaşımı ve turistik yerlerden oluşan bir seçkiyi ve Red Bull etkinliklerine erişimi de içerir, ancak günlük masraflar dâhil olmayacaktır. Genel Ödülün toplam değeri, kazanan her bir takım üyesinin ikâmet yerine, gezinin süresine ve rezervasyon sırasındaki masrafların tutarına bağlı olacaktır. Üç Genel Galibin, başlangıç ve bitiş noktaları da dâhil, aynı güzergâhı takip etmeleri ve Organizatörün takdirine bağlı olmak kaydıyla aynı otel odasını paylaşmaları gerekli olacaktır. Genel Ödülün toplam değeri, kişi başına 8.500 Avro’yu (veya geçerli bir yerel para biriminde bunun eşdeğeri meblağı) aşmayacaktır (geçerli vergiler öncesi). Ödülün, 16 Ekim 2020’ye kadar talep edilmesi gerekecektir.

8.3 İkinciliği Elde Edenlere, her bir üyenin ikâmet yerinden (veya söz konusu ikâmet yeri yakınlarında Organizatör tarafından belirlenecek bir yerden) kendi ikâmet ülkelerinde kendi seçtikleri herhangi bir Red Bull etkinliğine (mesafeye bağlı olarak Organizatör tarafından belirlenmek üzere) gidiş dönüş ulaşımı ödül olarak verilecektir. Bu, aynı zamanda, dört yıldızlı bir otelde iki gecelik konaklamayı da içerir. Genel Ödülün toplam değeri, her bir takım üyesinin ikâmet yerine, seçilen etkinliğin yerine ve rezervasyon sırasındaki masrafların tutarına bağlı olacaktır. İkinciliği Elde Eden üç Kazananın ise, başlangıç ve bitiş noktaları da dâhil, aynı güzergâhı takip etmeleri ve Organizatörün takdirine bağlı olmak kaydıyla aynı otel odasını paylaşmaları gerekli olacaktır. İkincilik ödülünün toplam değeri, kişi başına 1.000 Avro’yu (veya geçerli bir yerel para biriminde bunun eşdeğeri meblağı) aşmayacaktır (geçerli vergiler öncesi). Ödülün, 6 Kasım 2020’ye kadar talep edilmesi gerekecektir.

8.4 Ödül kabulü ve kullanımı ile ilişkili diğer arızi gider ve masraflar, örneğin, güvenlik ücretleri, bahşişler, bagaj ücretleri, atıştırmalıklar, içecekler ve arızi giderler, ödül hakkı sahibi / sahiplerinin (ve ödül hakkı sahibinin eşliğindeki kişinin) sorumluluğundadır. Ödül hakkı sahibi, varış yerinin küçük bir yarıçap alanı içerisindeki bir yerde ikâmet ediyor ise, havayolu yerine karayolu ulaşımı sağlanması söz konusu olabilir ve bu durumda aradaki değer farkı için tazminat veya ikame temin edilmeyecektir.

8.5 Galip Ulusal Takımlar, Genel Galibiyeti Elde Eden Takımlar ve İkinciliği Elde Eden Takımların her biri (birlikte, "Ödül Hakkı Sahipleri"), yola çıkmadan önce geçerli seyahat belgelerine (örneğin, geçerli pasaport veya devlet tarafından düzenlenmiş diğer kabul edilebilir kimlik belgesi ve gerektiği takdirde giriş vizesi) sahip olmalı ve bunları göstermelidir. Seyahat sigortası ve harcamaya yetecek paraya sahip olunması, Ödül Hakkı Sahibinin sorumluluğundadır. Uçak biletleri düzenlendikten sonra, Ödül Hakkı Sahipleri tarafından herhangi bir değişiklik yapılamaz. Organizatör, havayolu, havalimanı, uçuş güzergâhı ve konaklamalara kendi mutlak takdirine bağlı olarak karar verecektir. Seyahat ve konaklama kısıtlamaları, şartları ve sınırlamaları söz konusu olabilir. Organizatör, kayıp, tahrip edilmiş veya çalınmış biletler veya seyahat belgelerini değiştirmeyecektir.

8.6 Kanunda izin verildiği sürece, Organizatör, tüm ödülleri veya herhangi bir ödülü, eşit değerde veya daha yüksek değerde bir ödül / ödüller ile değiştirme hakkını saklı tutar.

8.7 Bu Maddede açıklanan ödüller ile ilgili tüm seyahat düzenlemeleri, Red Bull Grubu ile birlikte Organizatörün acentesi aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Bu Şartlarda açıkça belirtilmekte olanlar haricinde, Etkinliğe katılım nedeniyle, seyahat masrafları veya sair masrafların karşılanmayacağı hususunu dikkatinize sunarız.

8.8 Nakit alternatif temin edilmeyecek olup ödüller, devredilemez ve iade edilemez niteliktedir.

8.9 Ödül Hakkı Sahipleri, ödenmesi gereken para ödülleri ile ilgili olarak ilgili vergi kurumlarına ödenmesi gereken tüm vergilerden (faiz ve cezalar dâhil) sorumlu kalacaklardır. JAPONYA İÇİN: Hukuken reşit olmayan bir Katılımcı bir ödül kazandığı takdirde ve söz konusu ödülün kabulü / kullanımı, bir Vasinin onayını gerektirdiği takdirde, Organizatör, söz konusu onayın verilmemesi durumunda, alternatif bir kazanan belirleme hakkına sahiptir. Katılımcı veya Vasi, Organizatörün kararı konusunda herhangi bir hak veya talebe sahip değildir. RUSYA İÇİN: Organizatör, Rusya Federasyonu Vergi Yasası hükümleri uyarınca, ödül hakkı sahibine, bildirim dönemi (takvim yılı) için, ayni olarak elde edilenler de dâhil olmak üzere, organizasyonlardan elde edilen ödüllerin 4000 (dörtbin) Rus rublesini aşan tüm değerinin, kişisel gelir vergisi vergi matrahına dâhil olduğunu burada bildirmektedir. Etkinliğe katılmak ve bu Şartları kabul etmek suretiyle, Ödül Hakkı sahipleri de dâhil, Katılımcılar, Rus vergi mevzuatının yukarıdaki kuralı konusunda usulüne uygun şekilde bilgilendirilmişlerdir. TÜRKİYE İÇİN: Etkinlik kapsamında Milli Piyango İdaresine başvuru yapılmıştır.

8.10 Geçerli yerel kanunda izin verildiğ sürece, tüm ödüller, “olduğu haliyle” ve sarih veya zımni herhangi türde bir tekeffül olmaksızın (sınırlama olmaksızın, tatminkâr kalite veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni tekeffüller dâhil) verilmektedir.

9. ORGANİZATÖRÜN ŞARTLARI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

9.1 Kanunda izin verildiği sürece ve Katılımcının yasal hakları etkilenmemek kaydıyla, Organizatörün kanaatine göre, Etkinliğin, Organizatörün kontrolü dışındaki herhangi bir olay nedeniyle, tehlikeye düşmesi durumunda, Organizatör, Katılımcının veya herhangi bir üçüncü şahsın maruz kalabileceği herhangi bir tutar veya herhangi bir kayıp veya zarar (doğrudan veya dolaylı) konusunda sorumluluk ve yükümlülük üstlenmeksizin Etkinliği değiştirme, sonlandırma, tadil etme veya süresini uzatma hakkını saklı tutar. Değişikliklerden haberdar olmak için Katılımcı düzenli olarak web sitemizi kontrol etmelidir; bu tür değişiklikler, web sitesine yüklendikleri tarihten itibaren geçerli olur.

9.2 Etkinliksırasında herhangi bir zamanda, Organizatör, seçim süreci olarak oylamanın kullanıldığı durumlarda, belirli bir finalist için oy kullanmış olan kişiye; finalist tarafından veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından, bir ödeme yapılmış olduğuna, bir teşvik verilmiş olduğuna veya söz konusu oyu kullanması yönünde herhangi bir şekilde baskı uygulanmış olduğuna inanmak için geçerli sebebe sahip olduğu takdirde ve/veya Katılımcı bu Şartlara uymadığı takdirde, hileye başvurduğu takdirde veya geçerli olduğunda, yasadışı veya uygunsuz diğer herhangi bir davranış içinde bulunduğu takdirde, kendi mutlak takdirine bağlı olarak, oyları geçersiz addetme veya askıya alma, herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme ve/veya Etkinlikten çıkarma hakkını saklı tutar. Organizatörün Etkinlik ile bağlantılı tüm konulardaki kararı nihaidir ve herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

9.3 Kazanan bir katılımcının diskalifiye olması durumunda, söz konusu kişi, ödül hakkını kaybedecek ve Seçim Sürecine uygun bir şekilde seçim yapılacaktır.

10. UYUM GEREKLİLİKLERİ

10.1 Katılımcı, kayıt formunun, kişisel bilgilerin gizliliği, reklâm veya fikri mülkiyet hakları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, başka bir kişinin haklarını ihlal eden veya siyasi bir beyan içeren materyal içermediğini, Katılımcının yalnızca bu Etkinlikamaçları için kullanmak konusunda sınırlı bir lisans sahip olduğu Organizatörün markaları dışında bir marka veya ticaret markası içermediğini, Katılımcının kullanmak için gerekli haklara, muvafakatlere ve izinlere sahip olduğu materyal dışında, Katılımcı tarafından oluşturulmuş olmayan telif hakkına tabi materyal içermediğini, hakaret içerikli, antipatik, tehlikeli, uygunsuz, müstehcen, nefret içerikli, haksız, karalayıcı, iftira niteliğinde veya tahkir edici materyal içermediğini ve kayıt formunun oluşturulduğu yargı yerinde yasa dışı, kanun veya yönetmeliklere aykırı nitelikte materyal içermediğini taahhüt eder. Bu Etkinliğin bir veya daha fazla sayıda üçüncü şahıs platformu vasıtasıyla gerçekleştiriliyor olması durumunda, Katılımcı, kayıt formunun, üçüncü şahıs platformunun / platformlarının Şartlarını ihlal etmediğini beyan ve tekeffül eder.

10.2 Katılımcı, Etkinlikte kişisel olarak performans göstermiş olduğunu ve Etkinliğe sair şekilde katılmış olduğunu ve kayıt ile ilişkili olarak veya kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik gibi Katılımcının kendi oluşturduğu diğer materyallerin bu Şartlarda yer alan uygunluk kriterlerini karşıladığını ve Katılımcının, otomatik robot, komut dizisi, servisler veya diğer manipülasyon türleri gibi yasak yardımcı öğeler kullanmadığını beyan ve tekeffül eder.

10.3 Katılımcı, kayıt formu veya videoda gözüken kimliği belirlenebilir kişilerin, görüntülerinin, bu Katılım Şartlarında belirtilen şekillerde kullanılması konusunda (Sponsorun Organizatörün kayıt formu ve görseli, gelecekte ticari amaçlar için kısıtlamasız olarak kullanma hakkı dâhil) verdikleri sarih muvafakatleri almış olduğunu beyan eder. Talep üzerine, Katılımcı, bu tür kişilerden Organizatör adına yazılı muvafakat alacaktır. Kayıt formu veya videoda görünen herhangi bir kişinin, kendi ikâmet ettiği yerdeki reşitlik yaşının altında olması durumunda, bir ebeveyn veya yasal vasinin yazılı muvafakati ve imzası gerekli olacaktır. Kayıt formu ve görsel, herhangi bir kişinin tanımlayıcı bilgilerini içermemelidir.

10.4 Madde 10’un ihlali durumunda, Katılımcı, fikri mülkiyet haklarının ihlali taleplerine karşı Organizatörü savunacak ve tazmin edecektir.

11. HAKLARIN TANINMASI

11.1 Katılımcı, geçerli olduğunda, Etkinlikile bağlantılı olarak Organizatöre materyal (birlikte, "Kayıt Materyalleri") teslim edebilir. Kayıt Materyalleri, Katılımcının (veya bir başkasının), sesini, görüntüsünü, fotoğrafını, beyanlarını, biyografik bilgilerini, performanslarını, adını ve tasvirini ve kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içeriği içerebilir.

11.2 Katılımcının bu Etkinliğe katılımı ve bir ödül kazanma fırsatına sahip olması karşılığında, Katılımcı, geçerli kanunda belirtilen ve Kayıt Materyallerine ilişkin tüm hakları en geniş ölçüde olmak kaydıyla Organizatöre temlik edecektir. Hakların temlik edilemez olması durumunda, Katılımcı; Kayıt Materyallerini, (özellikle Etkinlikile bağlantılı olarak) bilinen veya henüz bilinmeyen türde bir kullanım yöntemi ile kullanması konusunda Organizatöre dünya çapında geçerli, sınırsız, münhasır, telif ödemesiz, devredilebilir bir lisans verir. Bu, özellikle aşağıdaki hakları içermekte olup bunlarla sınırlı değldir: yayınlama hakkı (örneğin, ücretsiz / ödemeli TV, kablo, uydu, Mobil-TV, IP-TV/Web-TV), umuma sunma hakkı (indirme/isteğe bağlı haklar), sinema salonu hakları (sinematik / sergileme / performans hakları), video hakları (örneğin, DVD), dağıtma ve kopyalama hakları, tanıtım hakkı (örneğin, Kayıt Materyallerini, Etkinliğin, Etkinlikten faydalanma koşullarının, dağıtım kanallarının tanıtımını yapmak üzere kullanma hakkı), yayınlama ve satış ve pazarlama hakları (örneğin, basılı medya, her türlü mal ve hizmetler) ve Kayıt Materyallerini, reklam amaçları için kullanma hakkı (çizgi üstü pazarlama hakkı). Organizatör, Kayıt Materyallerini, tadil etme, kesme, seslendirme ve senkronize etmeye ve Kayıt Materyallerini diğer görsel ve işitsel prodüksiyonlar ile birleştirmeye yetkilidir. KOLOMBİYA İÇİN: Bir önceki cümlede bahsi geçen lisans, yirmibeş yıl ile sınırlıdır. Organizatör, Kayıt Materyalleri ile ilgili gizlilik konusunda garanti vermemektedir. Herhangi bir lisansa tabi olmak kaydıyla, Katılımcı, yüklediği, kaydettiği, ilettiği, teslim ettiği, teati ettiği veya web sitesine sunduğu tüm Kayıt Materyallerinin, Organizatör tarafından değil, yalnızca Katılımcı tarafından oluşturulmuş olduğunu ve bunların mülkiyet ve kontrolünün Organizatöre değil, yalnızca Katılımcıya ait olduğunu kabul eder. Kayıt Materyallerine ilişkin olarak Katılımcının sahip olabileceği tüm fikri mülkiyet haklarını izlemek ve korumak yalnızca Katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatör bunlar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11.3 Katılımcı, gerekli tüm haklar, izinler, muvafakatlerin ve manevi hak feragatlerinin, Kayıt Materyallerinde veya bunlarla bağlantılı haklar, hizmetler veya tesislerde yer alan katılımcılar, performans sahipleri, sunum sahipleri, katkı sahipleri veya diğer kişilerden usulüne uygun ve etkin bir şekilde elde edilmiş olduğunu beyan ve tekeffül eder.

11.4 Geçerli kanunda izin verildiği sürece, Ödül Hakkı Sahiplerinden, Etkinliketkinliğine katılmaları istenebilecek olup her bir ödül hakkı sahibinin kabul etmesi kaydıyla, Organizatör, Ödül Hakkı Sahiplerinin adları ve adreslerini, fotoğraflarını ve ses ve/veya görüntü kayıtlarını herhangi bir promosyon materyalinde kullanma hakkını saklı tutar. Organizatör, gerektiğinde, Ödül Hakkı Sahibinin onayını talep edecektir. Katılımcı, kendisinin ve Kayıt Materyallerinde görünen herhangi bir kişinin Kayıt Materyallerinin pazarlama materyallerinde kullanılmasını reddetme hakkına sahip olduğunu açıkça kabul eder.

11.5 Katılımcı Etkinliği kazandığı takdirde, Katılımcı, Katılımcının geçerli kanunda belirtilen tüm fikri mülkiyet haklarını, tam mülkiyet garantisi ile Organizatöre temlik etmeyi ve emredici kanun uyarınca geçerli olduğu sürece, Katılımcının Kayıt Materyallerine ilişkin olarak sahip olduğu ve Katılımcının kendi kayıt formu ile bağlantılı olarak doğabilecek, Katılımcının zaman zaman tadil edildiği haliyle geçerli kanun tahtında ve zaman zaman dünyanın herhangi bir yerinde yürürlükte olan tüm benzer mevzuat tahtında şu anda sahip olduğu veya gelecekte herhangi bir zamanda sahip olabileceği, tüm manevi haklarından feragat etmeyi kabul eder. Katılımcı, kendisinin ve Kayıt Materyallerinde görünen herhangi bir kişinin, Kayıt Materyallerinin pazarlama materyallerinde kullanılmasını reddetme hakkına sahip olduğunu açıkça kabul eder.

11.6 Organizatör, işbu Madde 11’de düzenlenen tüm hakları, Etkinlikortakları ve/veya sponsorları da dâhil üçüncü şahıslara, üçüncü şahıslara ait medyaya ve platform ortaklarına veya Organizatörün bağlı kuruluşlarına temlik etme ve/veya alt lisans yoluyla devretme ve bunların, bu hakları devretme veya bunlara ilişkin alt lisans vermelerine izin verme hakkına sahiptir.

12. BİLGİLERİN TOPLANMASI VE VERİLERİN GİZLİLİĞİ

12.1 Organizatörün, Etkinlikamaçlarına yönelik olarak ve sair şekilde Sizin Kişisel Verilerinizi nasıl toplayabileceği, işleyebileceği ve saklayabileceği konusundaki bilgiler, Gizlilik Politikamızda yer almaktadır.


12.2 JAPONYA İÇİN: Organizatör, bu Etkinliği gerçekleştirmek ve Katılımcıya Red Bull’un ürünleri ve gelecekteki etkinliklerini bildirmek amacı ile ("Amaç") Katılımcının kişisel bilgilerini toplar. Katılımcının kişisel bilgileri, Organizatör tarafından, Japonya Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası ve geçerli diğer kişisel bilgilerin gizliliği yasaları uyarınca saklanacaktır. Katılımcı, kişisel bilgilerini temin etmediği takdirde, Organizatör, Katılımcıyı, Etkinliğe kaydedemeyecek veya Katılımcıya Red Bull’un ürünleri ve gelecekteki etkinlikleri hakkında bilgi temin edemeyecektir. Organizatör, Katılımcının kişisel bilgilerini, Organizatörün, Japonya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya Singapur’da yerleşik ilişkili kuruluşlarına ve üçüncü şahıslara, Amaç ile ilişkili olmak kaydıyla temin edebilir; ancak Organizatör bunu yaptığı takdirde, Organizatör, Katılımcının Kişisel Bilgilerinin gizliliğine saygı duyulmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Organizatörün Katılımcı hakkında tuttuğu kişisel bilgilere Katılımcının nasıl erişebileceği ve Katılımcının bunları nasıl düzeltebileceği veya bir gizlilik şikâyetinde nasıl bulunabileceği konuları da dâhil olmak üzere, daha fazla bilgi için, Organizatörün Gizlilik Politikası’na bakınız veya e-posta yoluyla privacy@redbull.com adresinden Organizatör ile temasa geçiniz.

12.3 RUSYA İÇİN: Organizatör, bu Etkinliği gerçekleştirmek ve Size Red Bull’un ürünleri ve gelecekteki etkinliklerini bildirmek amacı ile ("Amaç") Kişisel Verilerinizi toplar. Kişisel Verileriniz, Organizatör tarafından, KİŞİSEL VERİLERe dair, 27 Temmuz 2006 tarihli, N 152-FZ sayılı Federal Yasa ve diğer geçerli kişisel bilgilerin gizliliği yasaları uyarınca saklanacaktır. Organizatör, Sizin Kişisel Verilerinizi, Amaç ile ilişkili olmak kaydıyla, https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html adresinde belirtilmekte olan ve tüm dünya üzerinde yerleşik ilişkili kuruluşlarına temin edebilir; ancak Organizatör bunu yaptığı takdirde, sizin Kişisel Verilerinizin uygun şekilde korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.

12.4 HONG KONG İÇİN: Organizatör, etkinlikler, tüketici aktivasyonları, yarışmalar, promosyonlar, web siteleri ve uygulamaların düzenlenmesi, iş uygulamalarımızın, hizmet ve ürünlerimizin iyileştirilmesi, Organizatör ve bağlı kuruluşları hakkındaki şikâyetlerin ele alınması, size, web sitelerimizin ve uygulamalarımızın kullanımı yoluyla en iyi deneyimin sunulması, sizin güvenliğinizin sağlanması ve size, ürünlerimiz, etkinliklerimiz ve diğer aktivitelerimiz konusunda bilgi temin etmek amacı ile (Amaç) sizin kişisel bilgilerinizi toplar. Kişisel bilgileriniz, Organizatör tarafından Veri Gizliliği İlkeleri ve Kişisel Veri (Gizlilik) Tüzüğü (Bölüm 486) uyarınca saklanacaktır. Talep edilen Kişisel Verilerin temin edilmesi zorunludur. Kişisel bilgilerinizi temin etmediğiniz takdirde, Organizatör, sizi promosyonlara kaydedemeyecek, size etkinliklere kaydedemeyecek, size ürün temin edemeyecek, gelecekteki etkinlikler ve ürünlerimiz hakkında sizinle temas kuramayacak, yapmış olabileceğiniz bir şikâyet konusunda sizinle temas kuramayacak veya size temin edilen deneyimler ve hizmetleri iyileştirmeye devam edemeyecektir. Organizatör, sizin kişisel bilgilerinizi, Amaç ile bağlantılı olmak kaydıyla, Organizatörün, Hong Kong’da veya diğer ülkelerde (Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya veya Singapur dâhil) yerleşik olabilecek ilişkili kuruluşlarına ve üçüncü şahıslara temin edebilir, ancak bunu yaptığımız takdirde, sizin bilgilerinizin gizliliğinize saygı duyulmasını sağlamak için gerekli önlemler tarafımızdan alınacaktır. Organizatör, Kişisel Verileri, yalnızca, Amacı yerine getirmek için gerekli olabileceği üzere, Organizatörün ilişkili kuruluşlarına veya üçüncü şahıs veri işleyicilerine ifşa edecektir. Organizatör ve Organizatörün ilişkili kuruluşları, sizin Kişisel Verilerinizi korumak için uygun güvenlik önlemlerini alacaktır. Sizinle ilgili tutmakta olduğumuz kişisel bilgilere nasıl erişebileceğiniz veya bunları nasıl düzeltebileceğiniz konusu da dâhil daha fazla bilgi için veya bir gizlilik şikâyetinde bulunmak için, lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız veya privacy@redbull.com adresine e-posta göndermek suretiyle Organizatör ile temasa geçiniz.

12.5 UKRAYNA İÇİN: Organizatörün, bu Etkinliği gerçekleştirmek ve size Red Bull’un ürünleri ve gelecekteki etkinliklerini bildirmek amacı ile, sizin Organizatöre aktardığınız kişisel verilerinizi (sınırlama olmaksızın, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, yaşınız, bulunduğunuz yer vb. dâhil) toplayabileceği, işleyebileceği, saklayabileceği, iletebileceği ve/veya bunları sair şekilde kullanabileceğini kabul edersiniz. Organizatör, kişisel bilgilerinizi, Ukrayna’nın “Kişisel Verilerin Korunması” Yasasına uygun şekilde ve Organizatörün, zaman zaman tadil edilebileceği haliyle, Kişisel Verilerin Gizliliği Politikasına uygun şekilde işleyecektir. Ukrayna’nın “Kişisel Verilerin Korunması” Yasası ile tesis edilen haklara aşina olduğunuzu kabul edersiniz. Organizatör, ayrıca, Sizin kişisel bilgilerinizi, kendi pazarlama ve iletişim amaçları için (Hyundai de dâhil) üçüncü şahıslara temin edebilir.

12.6 YENİ ZELANDA İÇİN: Red Bull New Zealand Limited (Şirket Numarası 1179756) ("Organizatör"), etkinlikler, tüketici aktivasyonları, yarışmalar, promosyonlar, web siteleri ve uygulamaların gerçekleştirilmesi, iş uygulamalarımız, hizmetler ve ürünlerimizin iyileştirilmesi, Red Bull veya bağlı kuruluşları ile ilgili şikâyetlerin ele alınması, web sitelerimizin ve uygulamalarımızın kullanımı yoluyla Size mümkün olan en iyi deneyimin sunulması, Sizin güvenliğinizin sağlanması ve Size, ürünlerimiz, etkinliklerimiz ve diğer aktivitelerimiz hakkında bilgi temini amacı ("Amaç") ile Sizin kişisel bilgilerinizi toplar. Kişisel bilgileriniz, Organizatör tarafından Bilgi Gizliliği İlkeleri ve 1993 tarihli Kişisel Bilgilerin Gizliliği Yasası uyarınca saklanacaktır. Kişisel bilgilerinizi temin etmediğiniz takdirde, Organizatör, Sizi, promosyonlara kaydedemeyecek, Sizi etkinliklere kaydedemeyecek, Size ürün temin edemeyecek, gelecekteki etkinlikler ve ürünlerimiz konusunda Sizinle temasa geçemeyecek, yapmış olabileceğiniz bir şikâyet konusunda Sizinle temasa geçemeyecek veya Size temin edilen deneyimler ve hizmetleri iyileştirmeye devam edemeyecektir. Organizatör, Sizin kişisel bilgilerinizi, Organizatörün, Yeni Zelanda’da veya diğer ülkelerde (Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya veya Singapur dâhil) yerleşik olabilecek ilişkili kuruluşlarına ve üçüncü şahıslara, Amaç ile ilişkili olmak kaydıyla temin edebilir; ancak bunu yaptığımız takdirde, Sizin kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı duyulmasını sağlamak için gerekli önlemler tarafımızdan alınacaktır. Sizin hakkınızda tarafımızca tutulmakta olan kişisel bilgilere Sizin nasıl erişebileceğiniz ve Sizin bunları nasıl düzeltebileceğiniz veya bir gizlilik şikâyetinde nasıl bulunabileceğiniz konuları da dâhil olmak üzere, daha fazla bilgi için, https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201907010152/en/privacy.html adresindeki Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikamıza bakınız veya e-posta yoluyla privacy@redbull.com adresinden Organizatör ile temasa geçiniz.

12.7 SİNGAPUR İÇİN: Organizatör, bu Etkinliği gerçekleştirmek, web sitemiz ve uygulamalarımızı yönetmek, iş uygulamalarımız, hizmetler ve ürünlerimizi iyileştirmek, şikâyetleri ele almak ve Red Bull ürünleri ve gelecekteki etkinliklerini size bildirmek (buna izin vermiş olduğunuz takdirde) amacı ile ("Amaç") sizin Kişisel Verilerinizi toplar. Kişisel Veriler, Organizatör tarafından 2012 tarihli Kişisel Verileri Koruma Yasası ve geçerli diğer veri gizliliği yasaları uyarınca saklanacaktır. Talep edilen Kişisel Verilerin temini zorunludur. Talep edilen Kişisel Verileri temin etmediğiniz takdirde, Organizatör, sizi, bu Etkinliğe kaydedemeyecektir. Organizatör, sizin Kişisel Verilerinizi, Organizatörün, Singapur’da veya diğer ülkelerde (Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri dâhil) yerleşik olabilecek ilişkili kuruluşlarına ve üçüncü şahıs veri işleyicilere, Amaç ile ilişkili olmak kaydıyla temin edebilir (siz bu tür bir ifşaya onay verdiğiniz takdirde); ancak bunu yaptığımız takdirde, sizin gizliliğinize saygı duyulmasını sağlamak için gerekli önlemler tarafımızdan alınacaktır. Organizatör, Kişisel Verileri, yalnızca, Amacı yerine getirmek için gerekli olabileceği üzere ve bu tür bir ifşaya onay vermiş olduğunuzda, kendi ilişkili kuruluşlarına veya üçüncü şahıs veri işleyicilerine ifşa edecektir. Organizatör ve Organizatörün ilişkili kuruluşları, sizin Kişisel Verilerinizi korumak için uygun güvenlik önlemlerini alacaktır. Sizinle ilgili tutmakta olduğumuz kişisel bilgilere nasıl erişebileceğiniz veya bunları nasıl düzeltebileceğiniz konuları da dâhil daha fazla bilgi için veya bir gizlilik şikâyetinde bulunmak için, lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız veya privacy@redbull.com adresine e-posta göndermek suretiyle Organizatör’ün Veri Koruma Sorumlusu ile temasa geçiniz.

12.8 KOLOMBİYA İÇİN: Katılım Şartlarını kabul etmek suretiyle, Organizatörün, her zaman, bu Katılım Şartlarına ve Organizatörün sahip olduğu ve https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Columbia/201904230244/es/privacy.html adresinden erişilebilecek olan Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikasına uymak kaydıyla, sizin Kişisel Verilerinizi, bizzat Red Bull Grubu içerisinde veya kendi adına verileri işleyecek olan harici veri işleyicileri vasıtasıyla işleyebileceğini kabul edersiniz.

12.9 PERU İÇİN: Geçerli yerel kanunlar tahtında, sizin kişisel bilgilerinizin saklandığı veri tabanlarının bulunduğu yerler hakkında bilgi talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.

12.10 TÜRKİYE İÇİN: Organizatörün, Etkinlik amaçlarına yönelik olarak ve sair şekilde Sizin Kişisel Verilerinizi nasıl toplayabileceği, işleyebileceği ve saklayabileceği konusundaki bilgiler, www.redbull.com/pp/tr_TR adresinde yer almaktadır. Lütfen ilgili adresi ziyaret ediniz.

12.11 Kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili sorularınız için aşağıdaki şekilde Organizatör ile temasa geçebilirsiniz: privacy@redbull.com.

13. SORUMLULUK VE GARANTİ

13.1 Kanunda izin verildiği sürece, Organizatör, çalışanları, temsilcileri veya distribütörleri, herhangi bir koşulda, Ödül Hakkı Sahiplerine tazminat ödemekle sorumlu veya yükümlü olmayacak veya Etkinliğe katılım veya ödülün alınması sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, kişisel yaralanma veya vefat nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Sorumluluk konusundaki sınırlamalar, hile, kasıtlı hareket veya ağır ihmal durumunda geçerli değildir. Katılımcının yasal hakları etkilenmeyecektir. ŞİLİ İÇİN: (19.496 sayılı Kanun – Tüketici Haklarının Korunması Kanunu tahtındaki Tüketici Garantileri dâhil). FRANSA İÇİN: Ödül, bir üçüncü şahıs tarafından sunulan bir mal veya hizmet ise, doğrudan zarar durumunda sorumlu veya yükümlü şirket, mal veya hizmeti temin eden kuruluştur. Her koşulda, Organizatör, bir üçüncü şahsın neden olduğu zararlardan sorumlu tutulamaz.

13.2 Kanunda izin verildiği sürece, Organizatör ve Red Bull Grubu, Katılımcının, Etkinliğe katılımı ile bağlantılı olarak maruz kaldığı gelir kaybı, kâr kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, fırsat kaybı (her bir durumda, doğrudan veya dolaylı olmasına bakılmaksızın) ve dolaylı veya sonuç niteliğindeki kayıplar veya zararlar nedeniyle Katılımcıya karşı tüm sorumluluğu hariç bırakır. Bu kayıpların, Organizatörün veya Red Bull Grubunun, akdi veya yasal yükümlülüklerine uymamasından kaynaklandığı durumlar hariç olup böyle bir durumda, Organizatör, geçerli kanunda izin verildiği sürece, yukarıda bahsi geçen durumlar konusundaki sorumluluğunu yine de sınırlandırır.

13.3 Kanunda izin verildiği sürece, Organizatör ve Red Bull Grubu şunlardan sorumlu olmayacaktır: geç, kayıp, gecikmiş, hasar görmüş, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunaksız veya anlaşılmaz nitelikteki kayıt formları; telefon, elektronik, donanım veya yazılım programları, ağ, internet veya bilgisayar arızaları, bozuklukları, gecikmeleri veya güçlükleri; iletim hataları; teslim etme girişimde bulunulmasına karşın teslim edilemeyen ödül bildirimleri; Etkinliğe kaydolan veya kaydolma ve/veya katılma girişiminde bulunan herhangi bir kişinin maruz kaldığı kayıplar (kayıt formunun kaybolmuş olmasına, iletilmemiş olmasına, hatalı şekilde işleme konmuş olmasına veya kazanmamasına bakılmaksızın).

13.4 Bu Etkinliğe katılma konusunda yasal bir hak bulunmamaktadır. Katılımcı, herhangi bir nedenle Etkinliğe katılamadığı takdirde Organizatör sorumlu değildir.

13.5 Kanunda izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Katılımcının, bu Etkinlik ile ilgili olarak aksiyon sergilemesi sırasında kendisini yaralaması durumunda, Organizatör herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Katılımcı, Katılımcının, Etkinliğe emniyetli bir şekilde katılmasını engelleyebilecek veya Katılımcının bunu yapması durumunda başkalarını risk altına sokabilecek herhangi bir duruma sahip olmadığını ve bunlara neden olabilecek herhangi bir koşuldan etkilenmediğini beyan eder. Katılımcı, ayrıca, herhangi bir nedenle, Etkinliğe katılmasının sair şekilde yasaklanmış olmadığını kabul eder.

13.6 Hiçbir durumda, Organizatör ve Red Bull Grubu, geçerli yerel kanunda tanımlandığı haliyle mücbir sebep teşkil ediyor olduğunda, grevler, iş durdurma eylemleri, kazalar veya doğal afetler ve altyapı hizmetleri, iletişim veya bilgisayar (yazılım veya donanım) hizmetlerindeki kesintiler, kayıp veya arızalar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, doğrudan veya dolaylı olarak, kendi makul kontrolü dışındaki koşullar veya etkiler nedeniyle bu Şartlar tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirememekten veya yerine getirmedeki gecikmelerden sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

13.7 Kanunda izin verilen azami ölçüde olmak kaydıyla, Etkinlikiçin herhangi bir koşul, tekeffül veya sair hüküm geçerli değildir ve tüm Ücretsiz Ürünler, mevcut haliyle ve sarih veya zımni herhangi türde bir tekeffül (sınırlama olmaksızın, tatminkâr kalite veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni tekeffüller de dâhil) söz konusu olmaksızın verilmektedir.

13.8 Organizatör, katılım / ödül verilmesi durumları bir Vasinin onayını gerektirdiği takdirde, sorumluluk kabul etmemektedir. Bu durum, yalnızca, Katılımcının sorumluluğu altındadır.

14. GENEL

14.1 Şartlarda yer alan herhangi bir hüküm, geçersiz, yasadışı veya icra edilemez addedildiği takdirde, Şartların geri kalan hükümlerinin geçerliliği, hukuka uygunluğu ve icra edilebilirliği, herhangi bir şekilde, bundan etkilenmeyecektir.

14.2 Bu Şartlar, Avusturya kanunları uyarınca uygulanacak ve yorumlanacak olup taraflar, Salzburg mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisini kabul ederler. JAPONYA İÇİN: Bu Şartlar, Japonya kanunları uyarınca uygulanacak ve yorumlanacak olup taraflar, Tokyo Bölge Mahkemesinin münhasır olmayan yargı yetkisini kabul ederler. RUSYA İÇİN: Bu Şartlar, Rusya Federasyonu kanunları uyarınca uygulanacak ve yorumlanacaktır. TÜRKİYE İÇİN: Bu Şartlar Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca uygulanacak ve yorumlanacaktır ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkilidir. Bu Şartlardan veya bu Şartlar ile bağlantılı olarak doğan tüm ihtilafların, öncelikle dostane yöntemlerle çözüme kavuşturulması için çaba sarf edilmelidir. Bu başarılamadığı takdirde, ihtilaflar, geçerli mevzuat uyarınca mahkemeler tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

14.3 Şartların son versiyonuna, Organizatörün web sitesinde yer verilecektir.

14.4 Bu Şartlardan doğan ve/veya bu Etkinlikile ilişkili genel sorular için, lütfen canyoumakeit@support.redbull.com adresi ile temasa geçiniz.

14.5 ŞİLİ İÇİN: Bu hüküm ve şartlar, Santiago Noterliği nezdinde ibraz edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 23.08.2019