Naughty Boyz

Ruhr University Bochum - Nemačka

Podrži ovaj tim

003

Mesto

Poeni kontrolne tačke

42000

Avantura poeni

243250

Poeni drustvenih mreža

64264

Broj obiđenih zemalja

6

Broj dostignutih kontrolnih tačaka

11

Proputovana distanca

5580 KM

Razmenjeni broj limenki

233

Zarađen broj limenki

264