Uslovi učešća

USLOVI UČEŠĆA U DOGAĐAJU Red Bull Can You make It? (“Događaj”)

KUPOVINA PROIZVODA ILI BILO KAKVA DRUGA RAZMENA NIJE NEOPHODNA ZA UČEŠĆE. KUPOVINA PROIZVODA NEĆE PROMENITI ŠANSE ZA POBEDU.BUDITE OPREZNI I KORSTITE ZDRAV RAZUM PRI UČEŠĆU U DOGAĐAJU. IMAJTE POŠTOVANJA I OBZIRA PREMA SOPSTVENOJ I SIGURNOSTI DRUGIH. NE ULAZITE NEZAKONITO NA TUĐ POSED I NE OŠTEĆUJTE TUĐU IMOVINU.Prijavom i učešćem u ovom Događaju, vi („Vi”) obavezujete se na poštovanje ovih Uslova učešća („Uslovi”) i potvrđujete da ispunjavate sve predviđene uslove.1. ORGANIZATOR1.1. Događaj organizuje Red Bull GmbH čija se registrovana kancelarija nalazi u ulici Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austrija, Red Bull Hong Kong Limited čija se registrovana kancelarija nalazi na 21. spratu EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong, Red Bull Singapore Pte Ltd čija se registrovana kancelarija nalazi u ulici 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624 i Red Bull Japančija se registrovana kancelarija nalazi u ulici Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio Japan 150-0002, Red Bull New Zealand čija se registrovana kancelarija nalazi u ulici 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, New Zealand, Red Bull Taiwan Inc. čija se registrovana kancelarija nalazi u (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City Taiwan, R.O.C. uz podršku povezanih kompanija, partnera za saradnju, agencija i pružalaca usluga („Organizator“).1.2 Ako se događaj ove Promocije vrši preko jedne ili više platformi treće strane, Promocija nije povezana sa platformom treće strane i nije sponzorisana, podržana, upravljana, ili povezana na bilo koji način sa platformom treće strane. Učestvovanjem u ovoj Promociji, Učesnik prihvata da nema nikvog spora i da ne može da podnese bilo kakav spor protiv treće strane koji nastaju u vezi sa učešćem u ovoj Promociji. Upotreba Učesnika na platformama trećih strana podleže uslovima i odredbama određene lokacije. Organizator se odriče svake odgovornosti u slučaju da Učesnik ne poštuje odredbe i uslove platforme treće strane.2. DOGAĐAJ2.1 Na organizovanje ovog Događaja primenjuju se ovi Uslovi i svi važećim relevantni propisi..2.2 Naslov Događaja je “Red Bull Can You Make It?”.2.3 Ovaj događaj počinje 1. oktobra 2019. godine, 00:00 (ponoć) po srednjeevropskom vremenu, a završava se 29. aprila 2020. godine, 15:00 po srednjeevropskom vremenu, („Period "). Sve prijave moraju biti primljene od strane Organizatora pre poslednjeg dana Faze Registracije. Sve prijave, koje su primljene posle dana zatvaranja biće automatski diskvalifikovane.3. USLOVI3.1 Da bi učestvovao u ovom Događaju i osvojio poklon, Učesnik izjavljuje i garantuje da ispunjava sledeće uslove:3.2 Učesnik potvrđuje da je fizičko lice, staro 18 godina ili starije u vreme prijave i da se ne smatra maloletnikom u sudskoj nadležnosti mesta prebivališta Učesnika. Osobama mlađim od 18 godina ili maloletnicima nije dozvoljeno da učestvuju u ovom Događaju ili prenose ili na drugi način dostavljaju lične podatke (svi podaci koji se odnose na Učesnika, kao što su kontakt podaci, odgovori na Događaju i fotografije, „Lični podaci“) Organizatoru. Učesnik dobrovoljno dostavlja Organizatoru lične podatke; međutim, Učesnik neće moći da učestvuje u Događaju, ako ne dostavi sve potrebne lične podatke.3.3 Učesniku nije dozvoljeno učešće, ako je njegovo prebivalište van zemalja koje su navedene u Odeljku 6.7. Imajte u vidu da Organizator nije odgovoran u slučaju da je Učesnicima zakonom zabranjeno da učestvuju u Događaju zbog nacionalnih ili lokalnih zakona. Svaki član jednog tima mora imati prebivalište u istoj državi kao i ostali članovi tima. Svi učesnici koji studiraju na razmeni konkurisaće za zemlju u kojoj imaju prebivalište tokom perioda događaja.3.4 U slučaju da je Učesnik učestvovao u Događaju ranije, njemu ili njoj nije dozvoljeno učestvovanje u ovogodišnjem Događaju.3.5 Učesnici se mogu posebno prijaviti za Promociju (prijava kao tim) i za Hyundai Wildcard Promociju (prijava kao pojedinac), detalji se mogu naći na Websajtu. Međutim, ukoliko se učesnik prijavi za obe promocije, a sudije ga izaberu za obe, Učesnik učesnik mora da se odrekne svoje Hyundai Wildcard aplikacije za Promociju i nastavi sa ovom Promocijom.3.5 Svi članovi tima moraju da pohađaju fakultet u toku Perioda Događaja. Ukoliko članovi jednog tima pohađaju različite univerzitete, Učesnik mora da odabere i navede samo jedan od tih univerziteta prilikom registracije.3.6 Direktori i zaposleni kod Organizatora , kao i direktori i zaposleni bilo koje od njihovih povezanih kompanija, , kao i kompanija uključenih organizaciju Događaja, profesionalni savetnici, neposredni članovi porodice i oni koji žive u istom domaćinstvu takvih osoba nemaju pravo da učestvuju ili osvoje poklon na ovom Događaju. Organizator mora da proveri ove uslove, koristeći svoju bazu podataka u vreme selekcije.3.7 Dozvoljena je samo jedna prijava po osobi i po timu. Dalje, samo se fizička lica mogu prijavitii. Ako postane očigledno da je Učesnik koristio više naloga e-pošte ili naloga na društvenim mrežama da bi zaobišao ovo pravilo, sve prijave učesnika biće diskvalifikovane.3.8 Imajte na umu da će službeni jezik biti engleski i da će sve interakcije sa Organizatorom, uključujući ove Uslove, registraciju i dodatna uputstva tokom ovog Događaja, uglavnom biti na engleskom. Svi prevodi se pružaju samo iz ljubaznosti. Za Rusiju će službeni jezik biti ruski.3.9 Organizator neće prihvatiti prijave koje su: (a) automatski generisane od strane računara; (b) popunjena od strane trećih lica (u ime učesnika) ili skupno; (c) nečitljivi, izmenjeni, rekonstruisani, falsifikovani ili prepravljeni; ili (d) nepotpune. Organizator zadržava pravo da proveri adresu e-pošte koju je Učesnik dostavio, uključujući gde je to potrebno, bilo kakvu saglasnost roditelja ili staratelja Učesnika, da zahteva dokazivanje o starosti, identitetu i / ili drugim dostavljenim detaljima u bilo koje vreme po vlastitoj diskreciji. U slučaju bilo kakvog spora, prijave koje sadrže nevažeću adresu e-pošte ili netačne podatke o starosti ili prebivalištu Učesnika, smatraće se neprihvatljivim. Dobitnik poklona i, ako je primenljivo, njihov pratilac biće odgovoran za troškove obezbeđivanja važeće putne isprave sa najmanje 6 meseci važnosti kao i sve potrebne vize.3.10 Ako Učesnik nije registrovani korisnik Instagrama, YouTube ili Vimea, Učesnik može otići na www.instagram.com da biste se prijavili na Instagram, www.youtube.com da biste se prijavili za YouTube i / ili www.vimeo. com da se prijavite za Vimeo. Postati registrovani korisnik ovih usluga je besplatno.3.11 Etički kodeks na www.redbullcayoumakeit.com („web sajt“) sastavni je deo ovih uslova i može se naći u nastavku. Svako kršenje ovog kodeksa i ovih uslova može, prema vlastitom nahođenju Organizatora, dovesti do diskvalifikacije sa Događaja bez ikakvog prava na povraćaj bilo kakvih nastalih troškova.3.12 Etički kodeks:

Nema korišćenja novca. Učesniku nije dozvoljeno da zarađuje, prihvata ili koristi bilo koji oblik valute koji nije onaj koji obezbeđuje Red Bull.

2) Ne koristite lične ili pozajmljene mobilne telefone, računare, tablete ili druge uređaje, osim uređaja koji je Organizator dostavio za Događaj.

3) Timovi moraju da koriste službeno priloženi uređaj za događaje da bi otpremili fotografije, video zapise i druge sadržaje tokom svog putovanja i pratili njihov napredak.

4) Bez prethodno organizovanih načina putovanja (npr. Dogovoriti se sa prijateljem da negde odveze Učesnika).

5) Nema sabotiranja ostalih timova koji učestvuju.

6) Postupati u skladu sa zakonskim granicama u svakoj zemlji koju učesnik poseti. Ako niste sigurni, obratite se Operativnom timu(7.11) radi pojašnjenja.

7) Nema razdvajanja tima u bilo kom trenutku. Svi izazovi na putovanjima i kontrolnim tačkama moraju se završiti kao trio.

8) Svaki tim mora da poseti najmanje 6 kontrolnih tačaka.

9) Ako član tima prekrši neko od ovih pravila, ceo tim će biti diskvalifikovan. Drugi tim će biti odgovoran za njihov siguran povratak kući.4. PERIOD DOGAĐAJA4.1 Da bi se uspešno prijavio za Dogaaj, Učesnik mora da poseti web sajt ju i sledi data uputstva korak po korak, a to uključuje pružanje podataka koji su potrebni za registraciju (npr. Ime i e-mail). Pored toga, ukoliko se učesnik registruje putem društvenih mreža, npr. Facebook®, Tvitter® ili Google + ® možda će biti potrebno da dalje informacije (npr. Starost ili lokacija) pruži Organizatoru.4.2 Događaj - u Periodu Događaja postoje sledeće faze:Faza Registracije počinje 1. oktobra 2019. godine u 00:00 sati (ponoć) po srednjoevropskom vremenu, a završava se 17. februara 2020. Godine u 23:59 po srednjoevropskom vremenu.

Faza Selekcije počinje glasanjem posetioca sajta 18. februara 2020. godine u 18:00 po srednjoevropskom vremenu, a završava se 24. februara 2020. godine u 23:59 po srednjoevropskom vremenu, nakon čega sledi izbor žirija iz centrale koji započinje 25. februara 2020. Godine u 00:00 (ponoć) po srednjoevropskom vremenu, a završava se 8. marta 2020. Godine u 17:00 po srednjoevropskom vremenu.

Završna Faza počinje 21. aprila 2020. godine u 12:00 (po podne) po srednjoevropskom vremenu, a završava se 28. aprila 2020. godine u 15:00 po srednjeevropskom vremenu.4.3 Samo ispunjavanjem gore navedenih rokova, Učesnik se prijavljuje za Događaj. Kasne, nečitljive, nepotpune, neispunjene ili pogrešno popunjene prijave neće biti prihvaćene. Organizator ne prihvata odgovornost za izgubljene prijave i dokaz o prenosu neće biti prihvaćen kao dokaz o prijemu.5. FAZA REGISTRACIJE5.1 Ukoliko Učesnik ispunjava gore navedene kriterijume, moći će da registruje sebe i svoj tim online na web sajt tokom Faze Registracije. Svaki tim koji učestvuje mora da se sastoji od 3 člana. Da bi se uspešno registrovao, svaki učesnik mora uneti svoje lične podatke: ime i prezime, pol, datum rođenja i e-mail adresa. Pored toga, moraće da se daju sledeće informacije o timu: zemlja tima (gde sva 3 člana imaju prijavljeni boravak), ime univerziteta koji trenutno najmanje jedan član tima pohađa, ime tima, avatar / slika tima, opis koji objašnjava karakter tima, odgovori na pitanja o aplikaciji i URL video snimka prijave učesnika (zašto bi Učesnikov tim trebalo da bude izabran?) koji Učesnici uploaduju na web sajt preko Youtubea ili Vimeoa (“Priloženi Sadržaj”). Video učesnika ne bi trebalo da bude duži od 60 sekundi.5.2 Pravo na učešće u Događaju je lično i neprenosivo. Organizator se obavezuje da će obezbediti transparentnost i na odgovarajući način evidentirati selekcioni postupak da bi rezultati mogli da budu verifikovani.6. FAZA SELEKCIJE6.1 Faza selekcije sastoji se od 2 koraka: glasanje na web stranici i selekcija. Kada se faza registracije završi i tvoj tim je uploadovao i priložio Vaš Priloženi Sadržaj, zajednica će glasati za omiljeni Priloženi Sadržaj, na osnovu kreativnosti, “šarma”, energije i avanturističkog duha, i na taj način odlučiti najbolje timove iz svake zemlje (“Finalisti”) (“Glasanje zajednice”), od kojih pobednike biraju Sudije. Broj Finalista biće jednak 25% ukupnog broja prijava svake zemlje. Međutim, minimalni broj finalista će biti najmanje četiri puta veći od kvote te zemlje. (listu možete pronaći ispod, u tački 6.7). Na primer, prema kvotama zemalja, iz Austrije će se takmičiti četiri tima. Ukoliko iz Austrije stigne 100 prijava, broj Finalista biće 25 (25%). Ukoliko iz Austrije stigne 20 prijava, broj Finalista biće 16 (četiri puta više nego kvota zemlje). Svaki decimalni broj biće zaokružen na prvi sledeći ceo broj (npr. 3,2 će biti zaokruženo na 4).6.2 Korisnici mogu da glasaju više puta na www.redbullcanyoumakeit.com . Korisnik može da glasa za jedan ili više videa jednom dnevno. Nije dozvoljeno grupno ili automatizovano glasanje, niti glasovi dostavljeni putem makronaredbi i sl.6.3 Nakon što su finalisti izabrani putem glasanja na web stranici, Organizator će zajedno sa nezavisnim i odgovarajuće kvalifikovanim članovima žirija („Sudija“) odabrati 200 timova („Pobednici Nacionalnih Timova“) od svih prijava širom sveta pristiglih u skladu sa Uslovima. Odluka sudija je konačna i neće se ulaziti u prepisku ili raspravu. Od uspešnih registracija kao što je gore opisano i uzimajući u obzir kvote zemalja kao što je opisano ispod, odluka sudija zasnivaće se na kreativnosti, "šarmu”, energiji i avanturističkom duhu timova. Zbog očekivano velikog broja prijava, pojedinačne povratne informacije nisu moguće.6.4 Organizator će 9. marta 2020. godine objaviti Priloženi Sadržaj 200 Pobednika Nacionalnih Timova na web sajtu.6.5 Za sve detalje oko postupka selekcije, kontaktirajte nas na canioumakeit@support.redbull.com. Ukoliko je učesnik, a potom i tim, diskvalifikovan, Organizator nije dužan da objavi ovu činjenicu.6.6 Izabrani Pobednici Nacionalnih Timova će tada moći da učestvuju u završnoj fazi, tj. da se takmiče u Red Bull Can You Make It? događaju (“Glavni Događaj”).6.7 Kvote zemalja (kao što je navedeno u tački 6.1) su sledeće:Albanija 2

Austrija 4

Belorusija 1

Belgija 5

Bosna i Hercegovina 1

Brazil 1

Bugarska 1

Kanada 3

Čile 1

Kolumbija 1

Hrvatska 2

Češka 3

Danska 5

Egipat 1

Estonija 1

Finska 2

Francuska 13

Nemačka 15

Grčka 2

Hong Kong 1

Mađarska 3

Indija 4

Indonezija 1

Irska 3

Italija 10

Japan 5

Kazahstan 1

Kuvajt 1

Letonija 2

Liban 1

Litvanija 1

Makedonija 1

Maldivi 1

Malta 1

Crna Gora 1

Holandija 5

Norveška 2

Pakistan 1

Peru 1

Filipini 1

Poljska 4

Portugalija 4

Rumunija 4

Rusija 7

Srbija 3

Singapur 1

Slovačka 2

Slovenija 2

Južna Afrika 2

Južna Koreja 1

Španija 10

Švedska 5

Švajcarska 3

Tajvan 2

Turska 3

Ukrajina 1

Ujedinjeno Kraljevstvo 13

Sjedinjene Države 15

Uzbekistan 16.8 Organizator zadržava pravo da promeni kvote u bilo kom trenutku. Promene će biti objavljene javno online na web sajtu.6.9 Kao dodatak na 200 Pobedničkih Nacionalnih Timova, takmičiće se jedan Hyundai wildcard tim oficijalnog partnera koji učestvuje u Događaju. Ulazak u wildcard tim je otvoren za sve starije od osamnaest (18) godina u trenutku izbora pobednika, osim za učesnike iz Japana, koji podležu uslovima iz tačke 3.3. Pronađite pravila i detalje za prijavljivanje za Hyundai wildcard tim na web sajtu.6.10 Za Pobednike Nacionalnih Timova, osim mogućnosti da učestvuju u glavnom događaju, obezbeđen je i prevoz od mesta boravka (ili od obližnje lokacije koju organizator odredi) do njihovih određenih polazišta (npr. Barselona, Milano, Budimpešta, Kopenhagen, Amsterdam) glavnog događaja („Polazište“) 20. aprila 2020. godine, kao i smeštaj i hrana za veče 20. aprila 2020. godine na određenoj početnoj tački i smeštaj i hrana za veče 28. aprila 2020. godine na lokaciji cilja („Završna linija“).6.11 Samo praćenjem opisanog postupka, Učesnik jednog od 200 Pobedničkih Nacionalnih Timova može da uđe u završnu fazu.7. ZAVRŠNA FAZA (“GLAVNI DOGAĐAJ”)7.1 Tokom nedelje takmičenja (21. april - 28. april 2020.), gde će 200 Pobedničkih Nacionalnih Timova učestvovati u Glavnom Događaju, Organizator će odrediti prvo i drugo mesto putem sistema bodovanja kao što je dole navedeno („Nedelja događaja“)7.2 Tokom Glavnog događaja, Pobednički Nacionalni Timovi moraju da pređu stotine kilometara, od Polazne Tačke do Cilja u jednom velikom evropskom gradu, u roku od sedam dana (kako je navedeno u odeljku Pokloni). Usput, timovi kreiraju sopstveni put tako što obilaze Kontrolne Tačke u različitim gradovima, objavljuju fotografije i video zapise putovanja putem mobilne aplikacije za događaje i svojih ličnih Instagram naloga, ispunjavajući što više zadataka sa Liste avantura, koju učesnici dobijaju unapred, koristeći što više načina prevoza.7.3.Nacionalni pobednici počinju iz jednog od pet glavnih evropskih gradova (Barselona, Milano, Budimpešta, Kopenhagen i Amsterdam) koji će im dodeliti Organizator. Pobednici Nacionalnih Timova ne mogu da biraju početnu tačku.. Svaki nacionalni pobednik će dobiti komplet dobrodošlice, uključujući timski mobilni telefon, mapu, vizitke za glavni događaj, bezbednosna uputstva, ranac i naravno, kutiju sa 24 Red Bull limenke. Takmičari mogu poneti samo jedan dodatni ranac (koji sadrži na primer odeću, predmete za ličnu negu, kišobrane, ličnu kartu itd.). Dodatni prtljag i druge stvari organizator će transportovati do kraja nedelje na liniju finiša radi preuzimanja. Svi nacionalni pobednici odlaze sa određenog polazišta u 12:00 (podne) po srednjoevropskom vremenu (ili ekvivalentnoj lokalnoj vremenskoj zoni) 21. aprila 2020. godine i imaće nedelju dana da stignu do Cilja koji se nalazi u jednom velikom evropskom gradu do 15:00 CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) 28. aprila 2020. godine. U slučaju da se učesnik ne pojavi na vreme na određenoj početnoj tački, ceo njegov tim će izgubiti pravo na učestvovanje i neće imati pravo da zahteva povraćaj novca. Organizator može odlučiti da napravi izuzetak ako tim kasni zbog razloga van njihove kontrole (npr. Odloženog leta).7.4 Lični telefoni, pametni satovi, računari, tableti, GPS i drugi slični uređaji, kao i gotovina, kreditne / debitne kartice i svi drugi oblici plaćanja ( "zabranjeni artikli") biće zapečaćeni u kovertama / kontejnerima zaštićenim od strane Organizatora. Ako se pečat polomi tokom nedelje, odgovarajući pobednik nacionalnog tima je diskvalifikovan. Organizator će imati pravo da kontroliše sve ruksake i lične stvari Učesnika na početnoj liniji kako bi prikazao zabranjene predmete. Učesnici koji ne žele da prođu takvo skeniranje ili koji pokušavaju da koriste zabranjene predmete tokom glavnog događaja, biće diskvalifikovani zajedno sa svojim timom.7.5 Kontrolne tačke biće smeštene u različitim gradovima širom Evrope i imaće različit broj bodova na osnovu njihove težine, geografskog položaja i vremenskog trajanja svakog izazova na kontrolnoj tački. Kada Pobednički Nacionalni Tim stigne na kontrolnu tačku, biće nagrađeni dodatnim Red Bull limenkama za put. Svaka kontrolna tačka ima izazov koji nacionalni pobednici moraju uspešno ispuniti da bi zaradili bodove („Checkpoint Challenge i / ili Checkpoint Category“). Izazovi će testirati telo i um (uključujući fizičke aktivnosti, zagonetke, rešavanje problema) i razlikovaće se u težini, zahtevajući strategiju, kreativnost i brzinu. Svaki izazov Kontrolne Tačke mogu pokušati samo jednom. Ako ne uspeju, neće biti nagrađeni bodovima. Neophodno je da svaki tim poseti najmanje šest (6) Kontrolnih Tačaka na putu ka Cilju da bi uspešno završili Glavni Događaj.7.6 Pobednici Nacionalnih Timova mogu zaraditi dodatne bodove na svom putovanju bilo popunjavanjem stavki na Listi Avantura („Lista avantura“) ili izgradnjom snažne socijalne podrške uploadovanjem, deljenjem ili lajkovanjem sadržaja tima na Instagramu. Poeni za društvene mreže mere se stepenom uključenosti (npr. Lajkovi / komentari) koji su u stanju da generišu na osnovu uploadovanog sadržaja. Lista Avantura je kombinacija scavenger hunta i bucket liste. Ovo su zabavne, angažujuće aktivnosti koje se mogu završiti u bilo kom trenutku tokom Događa. Da bi stekli poene za avanture moraju dokazati fotografijom ili video zapisom. Što više poena zadaci sa Liste Avantura donose, to ih je teže ispuniti.

7.7 Svaki Pobednički Nacionalni Tim započinje putovanje pakovanjem koje sadrži 24 Red Bull limenke („Limenke“) i mora ih razmenjivati za sve što im je potrebno na putu - hranu, mesto za spavanje, prevoz do sledeće lokacije i druge potrebe tokom puta. Gotovina, kreditne kartice, bitcoini i drugi oblici plaćanja nisu dozvoljeni i takvi predmeti biće zapečaćeni u posebnim kovertama i kutijama.7.8 Linija Cilja je konačno stajalište Red Bull Can You Make It? avanture. Biće locirana u većem evropskom gradu i biće objavljena pre Nedelje događaja. Pobednički Nacionalni Timovi moraju 28. aprila 2020. godine završiti svoje putovanje do 15:00 srednjeevropskom vremenu da bi se rangirali. Ukoliko Pobednički Nacionalni Timovi uspešno stignu do linije cilja pre 28. aprila 2020. godine, Organizator neće obezbediti članovima tima smeštaj do 28. aprila 2020. godine. Takođe, smeštaj neće biti obezbeđen ni Pobedničkim Nacionalnim Timovima koji neuspešno završe Glavni Događaj (npr. ukoliko budu diskvalifikovani zbog varanja ili otvaranja zapečaćenih koverti). U slučaju nužde ili ukoliko Pobednički Nacionalni Tim odluči da ne može dalje učestvovati, Organizator će bez naknade naplatiti prevoz do njihovog početnog mesta.7.9. „Pobednički tim“ biće izabran na osnovu rezultata u 3 različite kategorije (poeni za društvene mreže, izazovi Kontrolnih tački i Lista Avantura). Pobednički Nacionalni Timovi nadmetaće se za bodove koji će odrediti njihov rang u svakoj od ovih kategorija. Svakom rangiranju pridružen je jedan rezultat, a zbir tri rezultata biće konačan rezultat za timove.

Poeni za društvene mreže 🡪 Rang 🡪 Rezultat 1

Kontrolne tačke 🡪 Rangi 🡪 Rezultat 2

Lista avantura 🡪 Rang 🡪 Rezultat 3Konačni rezultat Pobedničkih Nacionalnih Timova, sastoji se od zbira njihovih ukupnih rezultata u sve tri kategorije: Rezultat 1 + Rezultat 2 + Rezultat 3 = Krajnji rezultat. Ako dođe do izjednačenja, pobednik je ekipa sa najvećim brojem poena na društvenim mrežama.Retultat 1: Snaga socijalne podrške timu: Bodovi će se dodeljivati na osnovu kvaliteta sadržaja objavljenog na Instagramu, koji će se takođe sakupljati na redbullcanyoumakeit.comRezultat 2: Uspešno završeni izazovi na Kontrolnim Tačakama: Za svaki uspešno završen izazov, nagradiće se različitim brojem poena.Rezultat 3: Broj izvršenih zadataka sa Liste avantura: Za svaki avanturistički izazov biće dodeljen različit broj poena koje Pobednički Nacionalni Timovi osvoje. Ovi bodovi biće nagrađeni „dokazom“ o ispunjenju zadatka bilo fotografijom ili video zapisom.Tačan sistem bodovanja biće podeljen Učesnicima tokom detaljnog brifinga 20. aprila 2020. godine.Organizator će odrediti i drugoplasiranog pobednika.7.10 Svim Pobedničkim Nacionalnim Timovima koji će učestvovati u Glavnom Događaju biće obezbeđen mobilni telefon koji će biti unapred programiran aplikacijom za događaj, kao i direktan broj za hitne slučajeve Centralnoj komandi. Sve odlazne ili dolazne konekcije (podaci, web sajtu, tekstovi, pozivi itd.) su zabranjene i mogu se blokirati, osim direktnog broja Centralnoj komandi i Organizatoru, osim veza sa web aplikacijama koje su dozvoljene. Učesnici razumeju i slažu se da sve podatke koji su kreirani ili korišćeni kroz upotrebu telefona može da koristi Organizator, u skladu sa odeljcima 11 i 12. Mobilni telefon će morati da bude vraćen određenom osoblju organizatora na kraju Glavnog događaja i ostaje u vlasništvu Organizatora i njegovih partnera.7.11 Centralna komanda glavnog događaja je kancelarija osnovana od strane Organizatora koja će raditi 24 sata, tokom 7 dana, tokom Nedelje događaja. To će biti glavni kontrolni centar Glavnog događaja i kontaktni centar učesnika u slučaju hitnosti ili pitanja. Centralna komanda će takođe pratiti napredak svakog tima.7.12 Svi članovi tima moraju da svoje lične uređaje, poput mobilnih telefona, zajedno sa novcem i kreditnim karticama, stave u zapečaćenu kovertu / kutiju da bi se sprečilo da ih ponesu sa sobom na svoje putovanje. U slučaju nužde ili ako nacionalni pobednik odluči da ne može da stigne do linije Cilja, može da otvori zapečaćenu kovertu. Da bi imao pravo da pobedi u glavnom događaju, ceo tim mora stići na kraj cilja bez prevoza organizovanog od strane Centralne komande i sa originalnim pečatom koverte / kutije i dalje netaknutim. Svaka sumnja na varanje ili zloupotreba dovešće do diskvalifikacije celog tima.7.13 Ostale lične stvari Učesnika koje nisu zapečaćene u posudama zaštićenim od neovlašćenog pristupa i koje ne prenose u ruksaku mogu se predati osoblju Organizatora nakon što učesnici stignu do određenog početnog mesta. Učesnici će morati da potpišu protokol koji dokumentuje predate stvari. Takve stvari će se, potom, prevoziti od odgovarajuće početne tačke do linije Cilja, o trošku Organizatora. Predmete treba predati u zatvorenom stanju; nijedna žalba neće biti prihvaćena u vezi sa gubitkom ili oštećenjem njihovog sadržaja. Nikakve vredne stvari ne treba predati, jer ni Organizator ni njegovi saradnici ne mogu biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu u vezi takvih predmeta. Da bi pronašli svoje stvari na liniji Cilja, od učesnika će se tražiti da pokažu identifikaciju, potvrde i potpišu da su njihovi predmeti preuzeti. Nijedna žalba neće biti moguća nakon takvog potpisivanja.7.14 Kontakt podaci koje Učesnik unese koristiće se za obaveštavanje Učesnika o poklonima; učesnik mora da se uveri da su tačne.7.15 Pobednički tim Glavnog Događaja, kao i drugi pobednički tim biće objavljen odmah po završetku Nedelje Događaja („Datum objave“).7.16 Organizator će kontaktirati Pobednički tim, kao i Drugi pobednički tim koristeći e-mail koju je tim uneo projavom na Događaj. Uz obaveštenje, Pobedničkom timu, kao i drugoplasiranom timu biće obezbeđene informacijei o tome kako preuzeti poklon, što moraju da učine u roku od 21. dana od kada je Organizator obavestio pobednike. Ako se sa dobitnikom poklona ne može stupiti u kontakt, ili nije preuzeo poklon u roku od 21. dana od datuma objavljivanja, Organizator zadržava pravo da poklon ponudi sledećem učesniku koji ispunjava uslove, izabranom u skladu Procesa Selekcije.7.17 Ukoliko Dobitnik poklona odbije poklon, biće izabran alternativni pobednik u skladu sa Procesom Selekcije. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko Dobitnik poklona nije u mogućnosti da preuzme poklon.7.18 Pokloni su lične, neprenosive i treće lice ih ne može tražiti u ime Učesnika.7.19 Lista Dobitnika poklona može da se vidi na web sajtu Organizatora. Učesnik Dobitnik poklona se slaže da Organizator može da otkrije osnovne informacije npr. ime, prezime, nadimak, u skladu sa gore navedenim.7.20 Maksimalni rok isporuke poklona ne sme biti duži od 90 dana od dana kada Pobednički tim ili Drugi pobednički tim potraže poklon. Svako kašnjenje u vezi sa uručenjem poklona biće komunicirano sa pobedničkim timovima. Organizator će stupiti u kontakt sa pobednicima putem email-a koju je Učesnik dao prilikom prijave.8. POKLONI8.1 Pobednički Nacionalni Timovi će dobiti po jednu Nacionalni poklom (ukupno 600 Nacionalnih poklona; Jedna Nacionalni poklon za svakog od tri člana pobedničkog tima od 200 Nacionalnih pobednika). Pokloni su: povratni letovi u ekonomskoj klasi za sva tri učesnika tima do jedne Početne tačke u Evropi, koju organizator bira između Amsterdama, Barselone, Budimpešte, Kopenhagena i Milana. Učesnici moraju da stignu do ili pre 20. aprila 2020. godine, u zavisnosti od udaljenosti zemlje učesnika od lokacije početne tačke. Povratni let će biti 29. aprila 2020. godine. Smeštaj u hostelu biće obezbeđen za dane 13. i 21. aprila 2020. godine. Kao deo koncepta Događaja smeštaj neće biti obezbeđen između 14. i 20. aprila 2020. godine. Ukupna vrednost Nacionalnog poklona zavisiće od mesta boravka svakog pobedničkog člana ekipe, lokacije određenog polaznog mesta i troškova u trenutku rezervacije. Ukupna vrednost svake Nacionalnog poklona neče prelaziti 2.500 EUR (ili ekvivalentni iznos bilo koje odgovarajuće lokalne valute) (pre bilo kojeg važećeg poreza) po osobi.8.2 Konačni pobednik Događaja dobiće po jedan Pobednički poklon (tri Pobednička poklona; jedan polkon za svakog od tri člana ekipe pobednika) koja se sastoji od putovanja. Poklon će uključivati povratni prevoz (koji određuje Organizator na osnovu rastojanja) od mesta prebivališta svakog člana (ili od obližnje lokacije koju će odrediti Organizator). Ovo takođe uključuje smeštaj, prevoz sa jednog mesta na drugo tokom putovanja, kao i izbor turističkih atrakcija i pristup Red Bull događajima. Dnevni troškovi neće biti uključeni. Ukupna vrednost Pobedničkog poklona zavisiće od mesta boravka svakog člana ekipe pobednika, trajanja putovanja i troškova u trenutku rezervacije. Troje ukupnih pobednika mora imati isti plan putovanja, uključujući početnu i krajnju tačku. Pobednici takođe dele jednu hotelsku sobu po nahođenju Organizatora. Ukupna vrednost Pobednički pokloni neće prelaziti 8.500 EUR (pre bilo kojeg važećeg poreza) po osobi. Poklon je potrebno zatražiti do 8. maja 2020. godine.8.3 Drugoplasirani tim biće nagrađen povratnim prevozom (određuje ga Organizator na osnovu rastojanja) od mesta boravka svakog člana (ili od obližnje lokacije koju će odrediti Organizator) do bilo kog Red Bull događaja po njihovom izboru u zemlji boravka. Ovo takođe uključuje smeštaj za dve noći u hotelu sa četiri zvezdice. Ukupna vrednost Pobedničk zavisiće od mesta boravka svakog člana ekipe, lokacije odabranog događaja i troškova u trenutku rezervacije. Neophodno je da troje pobednika ima isti plan putovanja, uključujući početnu i krajnju tačku, i da deli istu hotelsku sobu po nahođenju Organizatora. Ukupna vrednost poklona za drugo mesto neće prelaziti 1.000 EUR (ili ekvivalentni iznos bilo koje odgovarajuće lokalne valute) (pre bilo kojeg važećeg poreza) po osobi. Poklon je potrebno zatražiti do 31. maja 2020. godine.8.4 Sve druge troškove povezane sa prihvatanjem i upotrebom poklona biće na teret dobitnika.. Kopneni prevoz može biti obezbeđen umesto vazdušnog prevoza ako pobednik boravi u malom radijusu destinacije, a za razliku u vrednosti neće biti obezbeđena kompenzacija ili zamena.8.5 Svaki nacionalni pobednik, ukupni pobednik i drugoplasirani (ukupno „dobitnici poklona“) moraju da poseduju i pokažu validne putne isprave pre polaska (npr. Važeći pasoš ili drugu prihvatljivu identifikacionu i ulaznu vizu ako je potrebno). Putno osiguranje i trošenje novca odgovornost su dobitnika poklona. Nakon izdavanja avio karata, neće biti dozvoljeno menjanje dobitnika poklona. Organizator će odrediti avio-kompaniju, aerodrome, plan leta i noćenje po sopstvenom nahođenju. Mogu se pojaviti ograničenja i uslovi putovanja i smeštaja.8.6 Organizator zadržava pravo da zameni bilo koju ili sve poklone poklonima jednake ili veće vrednosti.8.7 Svi putni aranžmani vezani za poklone koje su opisane u ovom odeljku moraju biti sklopljeni preko agenta Organizatora. Za učešće u Događaju neće biti nadoknađeni nikakvi putni ili drugi troškovi osim onih koji su izričito navedeni u ovim Uslovima.8.8 Pokloni se ne mogu zameniti za gotov novac, a pokloni su neprenosivi i nepovratni.8.9 Dobitnici poklona odgovorni su za sve poreze (uključujući kamate i penale), koji dospevaju i plaćaju se nadležnim poreskim organima u vezi bilo kog iznosa polkona.8.10 U meri u kojoj to dozvoljava primenljivo lokalno zakonodavstvo, svi pokloni se dodeljuju "kakvi jesu" i bez ikakve garancije, izričite ili podrazumevane (uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu podrazumevanu garanciju zadovoljavajućeg kvaliteta ili podobnosti za određenu svrhu).

9. PRAVO ORGANIZATORA DA PROMENI USLOVE UČEŠĆA I DA DISKVALIFIKUJE9.1 U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom i bez uticaja na zakonska prava Učesnika, ako je po mišljenju Organizatora Događaj kompromitovan bilo kojim događajem van kontrole Organizatora, Organizator zadržava pravo izmene, rprekida ili proširenja Događaja bez odgovornosti za bilo koji iznos ili vrstu gubitka ili štete koja može rezultirati za Učesnika ili bilo koju treću stranu (bilo direktnom ili indirektnom vezom). Učesnik treba redovno da proverava web stranicu u vezi sa promenama koje če se primenjivati od datuma kada se unesu.9.2 U bilo kom trenutku tokom Događaja, Organizator zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, da onemogući ili obustavi glasove, diskvalifikuje i / ili ukloni bilo kog Učesnika ako ima razloga da veruje da tamo gde se glasanje koristi kao izborni postupak, bilo ko ko glasa za tog finalistu je potplaćen, podstican ili pritisnut na bilo koji način da daje svoj glas, bilo od strane finalista ili bilo koje treće strane i / ili ukoliko Učesnik ne poštuje ove Uslove, vara ili, ako je primenljivo, bilo kojom drugom vrstom ilegalnog ili neprimerenog ponašanja. Odluka Organizatora u vezi sa sDogađajem je konačna i neće se naknadno razmatrati.9.3 U slučaju da učesnik koji bude pobedio, bude diskvalifikovan, poklon će biti dodeljen drugoplasiranom pobedniku u skladu sa Procesom selekcije.10. FER-PLEJ10.1 Učesnik garantuje da njegova ili njena prijava ne sadrži materijal koji krši tuđa prava ili odražava političku izjavu, uključujući, ali ne ograničavajući se na privatnost, publicitet ili prava intelektualne svojine, sadrži robne marke ili žigove, osim onih Organizatora, koje Učesnik ima ograničenu licencu za korišćenje samo u svrhe ovog Događaja, sadrži materijal zaštićen autorskim pravima koji nije stvorio Učesnik, osim materijala za koji Učesnik ima potrebna prava, saglasnosti i dozvole za upotrebu, sadrži materijal koji je uvredljiv, neukusan, opasan neprimereni, nepristojni, toksični, podstiče govor mrže, ili pribavlja materijal koji je protivzakonit, u suprotnosti sa zakonima ili propisima u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj je prijava kreirana. U slučaju da se ovaj Događaj sprovodi preko jedne ili više platformi trećih strana, Učesnik garantuje da njegova prijava ne krši uslove platforme treće strane.10.2 Učesnik ovim jamči da je lično nastupao ili na drugi način učestvovao u Događaju i da ispunjava kriterijume ovih Uslova kao i da Učesnik nije koristio zabranjena pomagala, kao što su automatski roboti, spisi, usluge ili drugi oblici manipulacije.10.3 Učesnik potvrđuje da ima izričiti pristanak svih identifikovanih osoba koje se pojavljuju u prijavi ili videu na njihovo predstavljanje na načine utvrđene u ovim Uslovima učešća, uključujući pravo Organizatora da koristi prijavu i sliku za bilo koje buduće komercijalne svrhe bez ograničenja. Na zahtev, Učesnik će dobiti pisanu saglasnost bilo koje takve strane za potrebe Organizatora. Ako je neko lice koje se pojavljuje na snimku ili slici maloletno u svojoj državi prebivališta, potreban je pisani pristanak i potpis roditelja ili zakonskog staratelja. Prijava i slika ne smeju da sadrže lične podatke o bilo kojoj osobi.10.4 U slučaju kršenja odredbi Odeljka 10, Učesnik će braniti i osigurati Organizatora od tvrdnji o povredi prava zasnovanih na pravima intelektualne svojine.11. PRIZNANJE PRAVA11.1 Učesnik može predati materijal Organizatoru, gde je to primenljivo, u vezi sa Događajem (zbirno, „Materijali za prijavljivanje“). Materijali za prijavljivanje mogu sadržati glas, sliku, fotografiju, izjave, biografske podatke, ime i lik učesnika i drugi sadržaj koji je stvorio korisnik.11.2 Kao razmatranje za učešće u ovom Događaju i mogućnost da Učesnik osvoji poklon, Učesnik će Organizatoru dodeliti sva prava onako kako je utvrđeno važećim zakonom, i uneti materijale u najširem mogućem obimu. U meri u kojoj prava nisu dodeljena, Učesnik daje Organizatoru svetsku, neograničenu, ekskluzivnu, besplatnu, prenosivu licencu za korišćenje Ulaznog materijala u bilo kojoj poznatoj ili još nepoznatoj vrsti korišćenja posebno u vezi sa Događajem. Ovo naročito uključuje, ali nije ograničeno na sledeća prava: pravo na emitovanje (npr. Besplatna TV, kablovska, satelitska, mobilna TV, IP-TV / veb-TV), pravo stavljanja na raspolaganje javnosti (preuzimanje / prava gledanja na zahtev), pravo filmske distribucije (kinematografsko / izložbeno / tarifno pravo), prava na video (npr. DVD), pravo distribucije i kopiranja, pravo na promociju (npr. pravo korišćenja Materijala za prijavu za promociju promocije, kanale distribucije), pravo izdavanja i prodaje robe (npr. Štampani mediji, robe i usluge svih vrsta), kao i pravo korišćenja Materijala za prijavu u reklamne svrhe. Organizatoru je dozvoljeno da modifikuje, skrati, dublira i sinhronizuje Materijale za prijavu i da kombinuje Materijale za prijavu sa drugim audio-vizuelnim produkcijama.11.3 Učesnik izjavljuje i garantuje da su sva potrebna prava, dozvole i saglasnosti uredno i efektivno dobijeni od bilo kog učesnika, izvođača, izvođača, saradnika ili druge osobe uključene u produkciju Materijala za prijavu ili prava, usluge ili objekte u vezi toga.11.4 Do mere koju dozvoljava primenjivi zakon, od nagrađenih dobitnika može se zatražiti da učestvuju u promotivnim aktivnostima i Organizator zadržava pravo da koristi imena dobitnika poklonsa, njihove fotografije i audio i / ili vizuelne snimke istih u bilo kojem promotivnom materijalu u meri u kojoj se svaki dobitnik poklona slaže. Organizator će tražiti saglasnost dobitnika poklona, gde je to potrebno. Učesnik izričito potvrđuje da Učesnik i bilo koja osoba koja se pojavi u Materijalima za prijavu imaju pravo da odbiju upotrebu Materijala za prijavu za marketinški materijal.11.5 Ukoliko Učesnik pobedi na Događaju, Učesnik je saglasan da Organizatoru dodeli sva Učesnička prava intelektualnog vlasništva onako kako su navedena u važećem zakonu, uz punu garanciju; i odriče se svih prava, ako je to primenljivo zakonom, za Materijale za prijavu i materijale koji su u bilo kakvoj vezi sa njegovom ili njenom prijavom, na koje Učesnik sada ili u bilo kojem trenutku u budućnosti može imati pravo prema važećim zakonima, povremeno se menjaju i u skladu sa svim sličnim zakonima koji su s vremena na vreme na snazi bilo gde u svetu. Učesnik izričito potvrđuje da on ili ona i bilo koja osoba koja se pojavi u Materijalima za prijavu imaju pravo da odbiju upotrebu Materijala za prijavu u marketinške svrhe.11.6 Organizator ima pravo dodeliti i / ili podlicencirati sva prava data u odeljku 11 trećim licima.12. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I ZAŠTITA PODATAKA12.1 Informacije o tome kako Organizator može da prikuplja, obrađuje i čuva vaše lične podatke za Događaj i dr, možete pronaći u našoj politici privatnosti.12.2 Za sva dodatna pitanja vezana za politiku privatnosti, kontaktirajte: privacy@redbull.com.13. ODGOVORNOST I GARANCIJA13.1 U onoj meri u kojoj je zakonom dopušteno, Organizator, niti njegovi zaposleni ni pod kojim uslovima neće biti odgovorni da prihvate bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, ličnu povredu ili smrt nastalu kao rezultat učešća u Događaju, kao i preuzimanju poklona. Svako ograničenje odgovornosti biće isključeno zbog prevare, namernog kršenja zakona ili grube nepažnje. Ovo ne utiče na zakonska prava Učesnika.13.2 U onoj meri u kojoj je zakonom dopušteno, Organizator isključuju svu odgovornost za Učesnika za bilo kakav gubitak prihoda, gubitak profita, gubitak ugleda, gubitak podataka, gubitak mogućnosti (u svakom slučaju bilo direktno ili indirektno) i bilo koji indirektni ili posledični gubitak ili štetu koja je nastala ili pretrpljena od strane Učesnika u vezi sa učešćem Učesnika u Događaju, osim ako takav gubitak proizilazi iz toga što Organizator ne poštuje ugovorne i zakonske obaveze, u kom slučaju Organizator i dalje ograničava svoju odgovornost za gore navedene situacije u meri u kojoj je dopušteno važećim zakonom.13.3 U onoj meri u kojoj je zakonom dozvoljeno, Organizator se neće smatrati odgovornim za: zakasnele, izgubljene, odložene, oštećne, pogrešno usmerene, nepotpune, nečitljive ili nerazumljive prijave; kvarove telefona, elektronskog, hardverskog ili softverskog programa, mreže, interneta ili kvarova računara, kvarenje, odlaganja ili poteškoće; greške u prenosu; pokušaj isporuke obaveštenja o poklonima koji nisu primljeni; bilo koji gubitak koji pretrpi svako ko pristupi ili pokuša pristupiti i / ili učestvovati u Događaju bez obzira da li je prijava izgubljena, nije podnesena, pogrešno obrađena ili ukoliko prijava ne pobedi.13.4 Ne postoje zakonska prava za učešće u obom Događaju. Organizator nije odgovoran ukoliko Učesnik iz bilo kog razloga ne može da učestvuje u Događaju.13.5 U meri u kojoj je zakonom dozvoljeno, Organizator nije odgovoran ukoliko Učesnik nanosi povrede za vreme vršenja radnji u vezi sa ovim Događajem. Učesnik zastupa da Učesnik nije ni u kakvom stanju i da na njega ili nju ne utiču nijedne okolnosti koje bi sprečile Učesnika da sigurno učestvuje u Promociji ili bi predstavljale opasnost za druge koji to učine. Učesnik se takođe slaže da Učesniku iz bilo kojeg razloga nije drugačije zabranjeno učestvovanje na Promociji.13.6 Ni u kom slučaju Organizator neće biti odgovoran za bilo kakvo propuštanje ili odlaganje izvršenja svojih obaveza iz ovih Uslova proisteklih ili prouzrokovanih direktnim ili indirektnim okolnostima ili silama izvan njegove razumne kontrole, uključujući ali ne ograničeno na štrajkove, obustave rada, nesreće, gubitak ili neispravnost uslužnih programa, komunikacija ili računarskih (softverskih ili hardverskih) usluga, kada ove okolnosti predstavljaju višu silu kako je definisano važećim lokalnim zakonom.13.7 U najvećoj meri dopuštenoj zakonom, na Događaju se ne primenjuju nikakvi uslovi, garancije ili drugi uslovi, a svi besplatni proizvodi se dodeljuju "onakvi kakvi jesu" i bez ikakvih garancija, izričite ili podrazumevane (uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu podrazumevanu garanciju zadovoljavajućeg kvaliteta ili podobnosti za određenu svrhu).13.8 Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju da za učešće / dodelu poklona treba odobrenje roditelja ili staratelja. To je isključivo u odgovornosti Učesnika.14. OPŠTE14.1 Ako se smatra da je neka odredba ovih Uslova nevažeća, nezakonita ili neizvršljiva, to neće ni na koji način uticati ili narušiti važnost, zakonitost i izvršljivost preostalih odredaba ovih Uslova.14.2 Ovi Uslovi će biti regulisani austrijskim zakonom, a strane su podvrgnute neisključnoj nadležnosti sudova Salzburga.14.3 Najnovija verzija Uslova biče dostupna na web stranici Organizatora.14.4 Za opšta pitanja koja proizlaze iz ovih Uslova i / ili vezana su za ovaj događaj, molimo kontaktirajte canyoumakeit@support.redbull.com.