Upoznaj timove 🤘 🎒

Ovi timovi studenata iz čitavog sveta deliće avanturu na putovanju kroz Evropu u kom je jeidna dozvoljena valuta RedBull.

Ime tima, univerzitet, članovi tima
🚂