Dokážeš cestovať po Európe 7 dní s Red Bullom, ako jedinou menou? ☁️ ☁️ ☁️ ☁️ ☁️ 🚁 👟 🎒

Zistiť viac nižšie
🏍️
💼

Ako to funguje

Pozri si príbeh
💃🏻

Ako sa prihlásiť

Pozri si príbeh

Detaily eventu

🏆

01Body

Tímy budú zbierať body tromi spôsobmi: dokončením záchytných challengov, social skóre a dokončením dobrodružných challengov

😂
😂
😂

02Ak to nedokážeš

Zvládnuť celú cestu po Európe nie je vôbec ľahké a preto sa môže stať, že to niektoré tímy nezvládnu. Ak sa tím rozhodne, že to vzdá, dostane núdzovú obálku v ktorej sú prostriedky na cestu do Berlína, alebo sa môže obrátiť na ústredné veliteľstvo, ktoré im pomôže s prepravou domov. Ak tím vážne poruší podmienky zmluvy, kódex cti alebo zákon, bude automaticky vylúčený z Red Bull Can You Make It?. V takom prípade si tím zabezpečuje prepravu domov sám.

03Kódex cti

Počas eventu môže byť tím diskvalifikovaný pre porušenie kódexu cti - teda podvádzanie, ktoré zahŕňa:

 1. 1

  Žiadne peniaze. Nie je dovolené zarobiť, prijať alebo použiť akúkoľvek inú menu než Red Bull.

 2. 2

  Žiadne osobné, alebo požičané mobily, počítače, tablety či iné zariadenia. Povolené sú výlučne tie, ktoré boli určené na začiatku eventu.

 3. 3

  Tímy musia používať oficiálne zariadenia na uploadovanie fotiek, videí alebo iného obsahu počas cesty a na sledovanie ich progresu.

 4. 4

  Nesmú sa používať letecké míle.

 5. 5

  Nie je povolené meniť pravidlá cestovania (napr. kamoš ti pomôže s dopravou do Berlína a pod.)

 6. 6

  Je zakázané závažným spôsobom sabotovať ostatné tímy.

 7. 7

  Vždy konajte v súlade so zákonom každej navštívenej krajiny. Ak si niečím nebudete istí, obráťte sa na ústredné veliteľstvo.

 8. 8

  Tím musí byť vždy úplný - kedykoľvek. Všetky challenge musíte splniť ako plnohodnotný tím s tromi členmi.

 9. 9

  Každý tím musí navštíviť minimálne 6 checkpointov.

 10. 10

  Ak tím poruší čo i len jedno pravidlo, je automaticky diskvalifikovaný. Tento tím si musí zároveň zabezpečiť aj bezpečný návrat domov.