CONDIȚII DE PARTICIPARE

CONDIȚII DE PARTICIPARE

PENTRU A PUTEA PARTICIPA NU ESTE NECESAR SĂ ACHIZIȚIONAȚI PRODUSE ȘI NU SE IMPUN ALTE CONDIȚII. ACHIZIȚIONAREA DE PRODUSE NU VA CREȘTE ȘANSELE DE CÂȘTIG.

ACȚIONAȚI CU PRUDENȚĂ ȘI CU BUN SIMȚ ATUNCI CÂND PARTICIPAȚI LA ACEASTĂ PROMOȚIE. RESPECTAȚI ȘI VERIFICAȚI DACĂ SIGURANȚA DVS. ȘI A CELORLALTE PERSOANE ESTE PROTEJATĂ. NU ÎNCĂLCAȚI PROPRIETATEA NIMĂNUI ȘI EVITAȚI SĂ PRODUCEȚI DAUNE BUNURILOR ALTOR PERSOANE.

Prin înscrierea și participarea la această Promoție, dvs. (“Dvs.”) sunteți de acord să respectați acești Termeni de participare „Termenii”) și declarați că îndepliniți toate cerințele de eligibilitate prezentate în continuare. Prezenta Promoție face obiectul acestor Termeni și al tuturor legilor și reglementărilor aplicabile.


1. SPONSORUL

1.1 Această promoție este derulată de Red Bull GmbH al cărui sediu social se află la Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austria, Red Bull Singapore Pte Ltd al cărui sediu social este situat la adresa 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624 și Red Bull Japonia al cărui sediu social este situat la adresa Hulic Aoyama nr. 2 Clădirea, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japonia 150-0002, Red Bull Noua Zeelandă, al cărui sediu social este situat la adresa 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Noua Zeelandă, Red Bull Taiwan Inc. al cărui sediu social este situat la adresa (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 orașul Taipei, Taiwan, R.O.C. cu sprijinul companiilor sale afiliate, al partenerilor de afaceri, al agențiilor și al prestatorilor de servicii („Organizator”).

1.2 În cazul în care această Promoție este derulată prin intermediul uneia sau mai multor platforme terțe, Promoția nu este conectată cu platforma (platformele) terță (terțe) și nu este sponsorizată, aprobată sau administrată de către platforma (platformele) terță (terțe) sau asociată în vreun fel cu platforma (platformele) terță (terțe). Prin înscrierea la această Promoție, Participantul acceptă să nu aibă nicio pretenție și să nu poată face nicio reclamație împotriva platformei (platformelor) (terțe) care decurg din participarea la această Promoție. Utilizarea de către Participant a platformei (platformelor) (terțe) face obiectul termenilor și condițiilor afișate pe un astfel de site. Organizatorul își declină orice responsabilitate în cazul în care Participantul nu respectă termenii și condițiile platformei (platformelor) (terțe).

2. PROMOȚIA („Promoție”)

2.1 Prezenta Promoție face obiectul acestor Termeni și al tuturor legilor și reglementărilor aplicabile.
2.2 Titlul promoției este „Red Bull Can You Make It?”.

2.3 Această promoție începe la data de 1 octombrie 2019, ora 01:00 (ora 00:00 CET) și se încheie la data de 21 aprilie 2021, ora 16:00 (ora 15:00 CET), (inclusiv) („Perioada desfășurării promoției”). Toate înscrierile trebuie primite de Organizator înainte de data de închidere. Toate înscrierile primite după data de închidere sunt descalificate automat.

3. ELIGIBILITATEA

3.1 Pentru înscrierea și participarea la această promoție și pentru a câștiga premiul, Participantul declară și garantează că va respecta următoarele criterii de eligibilitate:

3.2 Participantul confirmă faptul că este o persoană fizică care are vârsta de 18 ani sau peste 18 ani la data depunerii cererii și că nu este considerat minor în jurisdicția de reședință a Participantului. Persoanelor cu vârsta sub 18 ani sau minorilor li se interzice să participe la această Promoție sau să îi transmită sau să îi furnizeze în alt mod Organizatorului date cu caracter personal (toate datele referitoare la Participant, cum ar fi datele de contact, răspunsuri la promoție și fotografii, „Date cu caracter personal”). Transmiterea la Organizator a Datelor cu caracter personal ale participantului se face în mod voluntar; cu toate acestea, Participantul nu se va putea înscrie în Promoție dacă Participantul nu furnizează toate Datele cu caracter personal necesare.

3.3 Participantul nu are voie să participe dacă reședința sa nu se află în țările care figurează în secțiunea 6.7. Prezentată mai jos. Vă rugăm să rețineți că Organizatorul nu este responsabil în cazul în care participanții nu au dreptul legal să participe la Promoție din cauza legilor naționale sau locale. Fiecare membru al unei singure echipe trebuie să fie rezident în aceeași țară ca și ceilalți membri ai echipei. Toți participanții care se află în schimb de experiență vor depune cererea de participare pentru țara în care sunt rezidenți în perioada de desfășurare a Promoției.

3.4 În cazul în care un Participant a participat deja la promoție în anii precedenți, nu are voie să participe la Promoția din acest an.

3.5 Participanții se pot înscrie separat pentru această Promoție (înscriere ca echipă) și pentru Promoția Hyundai Wildcard (înscriere individuală), detalii pot fi găsite pe site. Cu toate acestea, dacă un participant se înscrie pentru ambele promoții și este selectat câștigător de către juriu pentru fiecare promoție, Participantul trebuie să anuleze cererea de participare la Promoția Hyundai Wildcard și să păstreze activă această înscriere la Promoție.

3.6 Toți membrii echipei trebuie să fie studenți universitari pe toată perioada promoției. Dacă membrii unei echipe sunt studenți la universități diferite, Participantul va trebui să aleagă și să specifice doar una dintre aceste universități atunci când se înregistrează.

3.7 Directorii, funcționarii și angajații Organizatorului, ai companiei-mamă a acestuia și ai oricăreia dintre companiile afiliate respective, ai filialelor, agențiilor, ai oricărei companii implicate în dezvoltarea sau producerea Promoției, consilierii profesioniști, prestatorii de servicii terți sau agențiile de publicitate și promovare implicate în această Promoție și membrii apropiați ai familiei și cei care locuiesc în aceeași gospodărie cu persoanele menționate (indiferent dacă au sau nu au legături stabilite conform legii) nu sunt eligibili să se înscrie sau să câștige niciun premiu în cadrul acestei Promoții. Organizatorul verifică aceste condiții consultându-și baza de date în momentul selecției.

3.8 Se permite o singură înscriere pe persoană și pe echipă. În plus, numai persoanele fizice au voie să participe. Dacă se constată faptul că Participantul a folosit mai multe conturi de e-mail sau conturi de social media pentru a evita această regulă, toate înscrierile Participantului vor fi descalificate.

3.9 Vă rugăm să rețineți faptul că limba oficială va fi limba engleză și că toate interacțiunile cu Organizatorul, inclusiv acești Termeni, înregistrarea și instrucțiunile suplimentare în cadrul acestei Promoții, vor fi în general în limba engleză. Orice traduceri sunt furnizate doar din motive de curtoazie.

3.10 Organizatorul nu va accepta înscrieri care sunt: (a) generate automat de computer; (b) completate de părți terțe (în numele Participantului) sau în masă; (c) imposibil de citit, au fost modificate, reconstruite, falsificate sau modificate ilegal; sau (d) incomplete. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica adresa de e-mail furnizată de participant, inclusiv, după caz, orice consimțământ furnizat de părintele sau tutorele participantului pentru a solicita dovada vârstei, identității și/sau alte detalii furnizate în orice moment, la cererea sa. În cazul apariției oricăror litigii, înscrierea care conține o adresă de e-mail care nu este validă sau date incorecte cu privire la vârsta sau reședința Participantului vor fi considerate neeligibile. Câștigătorul (câștigătorii) premiului și, dacă este cazul, însoțitorul (însoțitorii) lor vor solicita (și vor suporta costul obținerii) un pașaport valabil și/sau documente de călătorie valabile cu valabilitate de cel puțin 6 luni, precum și orice vize necesare.

3.11 Pentru a participa la Promoție, Participanții trebuie să dețină un cont Instagram® (care este setat pe perioada Săptămânii evenimentului la un cont Creator de conținut), precum un cont de YouTube® sau un cont Vimeo® deschis publicului (un cont la care se poate abona oricine pentru a urmări videoclipurile Participantului). Participantul nu este eligibil să participe prin intermediul Vimeo dacă contul său Vimeo este setat la opțiunea privată specială (în care un utilizator trebuie să aprobe toate solicitările „de urmărire”). Organizatorul își declină orice responsabilitate în cazul în care Participantul nu respectă termenii și condițiile platformei (platformelor) (terțe).

3.12 Dacă Participantul nu este un utilizator înregistrat de Instagram, YouTube sau Vimeo, el sau ea pot accesa www.instagram.com pentru a-și crea un cont de Instagram, www.youtube.com pentru a-și crea un cont de YouTube, și/sau www.vimeo.com pentru a-și crea un cont de Vimeo. Crearea unui cont de utilizator înregistrat al acestor servicii este gratuită.

3.13 Codul de conduită prezentat la adresa www.redbullcanyoumakeit.com („Site web”) este o parte integrantă a acestor Termeni și poate fi consultat mai jos. Orice încălcare a Codului de conduită sau a acestor Termeni poate conduce, dacă Organizatorul decide astfel, la descalificarea de la Promoție, fără nicio pretenție de restituire a niciunui cost suportat.

3.14 CODUL DE CONDUITĂ:
1) Nu se utilizează bani. Participantul nu are voie să câștige, să accepte sau să utilizeze altă formă de monedă decât cea furnizată de Red Bull.
2) Nu se utilizează telefoane mobile, computere, tablete sau alte dispozitive personale împrumutate, cu excepția dispozitivului dedicat evenimentului furnizat oficial.
3) Echipele trebuie să utilizeze dispozitivul dedicat evenimentului furnizat oficial pentru a încărca fotografii, videoclipuri și alt conținut pe perioada călătoriei și pentru a urmări progresul acestora.
4) Nu există moduri de călătorie organizate în prealabil (de exemplu, stabilirea faptului că un prieten îl va conduce pe participant într-un anumit loc).
5) Se evită orice sabotaj grav al celorlalte echipe participante.
6) Acțiunile respectă normele legale din fiecare țară pe care Participantul o vizitează. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să contactați Centrul de Comandă (7.11) pentru clarificări.
7) Echipa nu trebuie să se despartă în niciun moment. Toate călătoriile și toate provocările de la punctele de control trebuie să fie efectuate în formație de câte trei.
8) Fiecare echipă trebuie să viziteze minimum 6 puncte de control.
9) Dacă un membru al echipei încalcă una dintre aceste reguli, întreaga echipă va fi descalificată. Echipa respectivă își va asuma răspunderea pentru revenirea sa în siguranță acasă.

4. PERIOADA PROMOȚIEI

4.1 Pentru a se înscrie cu succes în Promoție, Participantul trebuie să acceseze site-ul și să urmeze pas cu pas instrucțiunile date, care includ furnizarea datelor solicitate pentru înregistrare (de exemplu, numele și adresa de e-mail. În plus, dacă Participantul se înregistrează prin platforme de comunicare socială, de exemplu Facebook®, Twitter® sau Google + ® pot fi furnizate informații suplimentare Organizatorului (de exemplu, vârsta sau locația).

4.2 Promoția - este alcătuită din următoarele etape diferite în Perioada de desfășurare a Promoției:

- Etapa de înregistrare începe la data de 1 octombrie 2019 la ora 01:00 (ora 00:00 CET) și se încheie la data de 18 februarie 2020 la ora 00:59 (17 februarie 2020 la ora 23:59 CET).
- Etapa de selecție începe cu alegerea prin vot pe platformele sociale, care începe la data de 18 februarie 2020 la ora 18:00 (ora 17:00 CET) și se încheie la 25 februarie 2020 la ora 00:59 (24 februarie 2020 la ora 23:59 CET), urmată de selecția juriului, care începe la 25 februarie 2020 la ora 01:00 (ora 00:00 CET) și se încheie la data de 8 martie 2020 la ora 18:00 (ora 17:00 CET).
- Etapa finală începe la 13 aprilie 2021 la ora 12:00 (prânz) CET și se încheie la 20 aprilie 2021 la ora 15:00 CET.

4.3 Participantul poate participa la Promoție numai cu condiția să finalizeze etapele menționate mai sus. Nu vor fi acceptate înscrierile după termenul limită, ilizibile, incomplete, falsificate sau ilegale. Nu se acceptă nicio responsabilitate pentru înscrierile pierdute, iar dovada de transmitere nu va fi acceptată ca dovadă a primirii. Înscrierile la promoție nu pot fi restituite.

5. ETAPA DE ÎNREGISTRARE

5.1 În cazul în care Participantul îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite mai sus pentru participare, Participantul va putea să se înregistreze online personal și echipa sa pe site-ul web în etapa de înregistrare. Fiecare echipă participantă trebuie să fie formată din 3 membri ai echipei. Pentru a se înregistra cu succes, fiecare participant trebuie să își introducă datele personale ca parte a înregistrării echipei: nume și prenume, sex, data nașterii și adresa de e-mail. În plus, vor trebui furnizate următoarele informații cu privire la echipă: țara din care provine echipa (în care își au reședința cei 3 membri), numele universității la cursurile căreia participă cel puțin un membru al echipei în prezent, numele echipei, avatarul/fotografia echipei, o descriere în care se explică personalitatea echipei, răspunsurile la întrebările referitoare la cerere și un URL pentru videoclipul de înscriere a Participantului (de ce ar trebui să fie aleasă echipa Participantului pentru a concura?) pe care Participanții vor trebui să îl încarce prin Youtube sau Vimeo pe site-ul web („Conținut furnizat”). Videoclipul participantului nu trebuie să depășească 60 de secunde.

5.2 Dreptul de a participa la Promoție este personal și netransmisibil. Organizatorul se obligă să asigure transparența și să înregistreze corect procesul de selecție pentru a fi verificate rezultatele.

6. ETAPA DE SELECȚIE

6.1 Etapa de selecție este împărțită într-un proces în doi pași care constă în votare și selecție pe o platformă de comunicare socială. După ce ați finalizat etapa de înregistrare și ați încărcat și trimis Conținutul dvs. furnizat pe site-ul web, membrii publicului vor vota Conținutul lor furnizat preferat, pe baza unor criterii precum creativitatea, „atractivitatea” cererii lor, energia și factorul de aventură pentru a determina topul echipelor pe țară („Finaliștii”) („Votare pe platforme de comunicare socială”), care vor fi ulterior eligibile pentru a fi selectate de către jurați. Numărul de Finaliști va fi egal cu 25 % din numărul total de cereri pentru fiecare țară. Cu toate acestea, numărul minim trebuie să fie de cel puțin patru ori mai mare decât cota echipei de țară (care este prezentată în lista de mai jos 6.7). De exemplu, Austria va avea 4 echipe în cota sa de echipe. Dacă Austria are 100 de cereri, ar trebui să aibă 25 de Finaliști (25 %). Dacă Austria are 20 de cereri, ar trebui să aibă 16 finaliști (de patru ori mai mult decât cota lor de țară). Orice numere zecimale vor fi rotunjite până la următorul număr întreg (de exemplu, 3,2 va fi rotunjit la 4).

6.2 Utilizatorii pot vota de mai multe ori pe toată durata votării prin platformele de comunicare socială. Utilizatorul va putea vota unul sau mai multe videoclipuri o singură dată pe zi în această perioadă. Nu sunt permise voturi în masă sau automatizate sau cele transmise prin intermediul unor macro-uri sau aplicații similare.

6.3 După ce Finaliștii au fost selectați prin votare pe platformele de comunicare socială, Organizatorul, împreună cu un membru al juriului independent și calificat în mod corespunzător („Membri ai juriului”), va selecta 200 de echipe (fiecare urmând a fi considerate „Echipe Naționale Câștigătoare”) din toate înscrierile valide primite în conformitate cu Termenii. Decizia membrilor juriului este definitivă și nu se va lua în considerare nicio corespondență sau discuție. Din înregistrările reușite așa cum s-a descris mai sus și luând în considerare cotele de țară descrise mai jos, decizia membrilor juriului se va baza pe creativitate, „atractivitatea” cererii lor, energia și spiritul de aventură. Ca urmare a preconizării unui număr mare de înscrieri, nu este posibil să se acorde feedback individual.

6.4 Organizatorul va anunța Conținutul furnizat de cei 200 de câștigători ai echipei naționale pe site-ul web în 9 martie 2020.

6.5 Pentru detalii complete despre procesul de selecție, vă rugăm să trimiteți un e-mail la canyoumakeit@support.redbull.com. În cazul în care unul dintre Participanți (și ulterior echipa) este descalificat, Organizatorul nu are obligația de a publica acest lucru. Organizatorul se obligă să asigure transparența și să înregistreze corect procesul de selecție pentru a fi verificate rezultatele.

6.6 Câștigătorii echipei naționale selectați vor putea ulterior să participe la etapa finală, adică să participe în cadrul competiției Red Bull Can You Make It? Eveniment („Evenimentul principal”).

6.7 Cotele pentru fiecare țară (conform prezentării din clauza 6.1 de mai sus) sunt următoarele:
Albania 2
Austria 4
Belarus 1
Belgia 5
Bosnia/Herzegovina 1
Brazilia 1
Bulgaria 1
Canada 3
Georgia 1
Columbia 1
Croația 2
Republica Cehă 4
Danemarca (5)
Egipt 1
Estonia 1
Finlanda 2
Franța 13
Germania5
Grecia 2
Iordania 1
Ungaria 3
India 4
Indonezia 1
Irlanda 3
Italia 10
Japonia 5
Kazakhstan 1
Kuweit 1
Letonia 2
Nigeria 1
Lituania 1
Macedonia 1
Maldive 1
Malta 1
Muntenegru 1
Țările de Jos 5
Norvegia 2
Pakistan 2
Peru 1
Filipine 1
Polonia 4
Portugalia 4
România 4
Rusia 7
Serbia 3
Singapore 1
Slovacia 2
Slovenia 2
Africa de Sud 2
Coreea de Sud 1
Spania 10
Suedia 5
Elveția 3
Taiwan 2
Turcia 3
Ucraina 1
Regatul Unit 13
Statele Unite ale Americii 15
Sri Lanka 1
Uzbekistan 1


6.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica această cotă în orice moment. Modificările vor fi publicate pe site-ul web http://www.redbullcanyoumakeit.com/.

6.9 În plus față de cei 200 de câștigători ai echipei naționale, va exista și 1 echipă wildcard Hyundai din partea unui partener oficial care va intra în promoție. Înscrierea pentru acest wildcard este deschisă tuturor rezidenților din întreaga lume cu vârsta de optsprezece (18) ani sau peste 18 ani în momentul în care este ales câștigătorul. Regulile și detaliile pentru a vă înscrie în această echipă wildcard Hyundai pot fi consultate pe site-ul web.

6.10 Pentru Câștigătorii Echipei Naționale, pe lângă posibilitatea de a lua parte la Evenimentul Principal, este inclus transportul de la și până la locul de reședință al fiecărui finalist (sau dintr-o locație din apropiere care urmează să fie desemnată de organizator) până la punctele de plecare (și anume, Barcelona, Milano, Budapesta, Copenhaga, Amsterdam) ale Evenimentului Principal („Punctul de plecare”) la 12 aprilie 2021, precum și cazarea și mâncarea pentru seara zilei de 12 aprilie 2021 la Punctul de plecare, precum și cazare și mâncare pentru seara zilei de 20 aprilie 2021 la locația în care se află linia de sosire („Linia de sosire”).

6.11 Participantul, unul dintre cei 200 de câștigători ai echipei naționale, va intra în Etapa Finală cu condiția să urmeze procedura descrisă.

7. ETAPA FINALĂ (EVENIMENTUL PRINCIPAL)

7.1 În săptămâna evenimentului ( 13–20 aprilie 2021), în timpul căreia vor participa acești 200 de câștigători ai echipei naționale la Evenimentul Principal, Organizatorul va stabili primul loc și locul al doilea prin sistemul de notare, așa cum este prevăzut mai jos („Săptămâna Evenimentului”).

7.2 În timpul Evenimentului Principal, Câștigătorii Echipei Naționale trebuie să parcurgă sute de kilometri de la punctul de plecare până la linia de sosire amplasată într-un oraș european important într-o perioadă de șapte zile (astfel cum se descrie în secțiunea Premii). Pe drum, Câștigătorii Echipei Naționale își creează propriul traseu vizitând puncte de control din diferite orașe, postând fotografii și videoclipuri ale călătoriei cu ajutorul aplicației mobile pentru evenimente și pe conturile personale de Instagram, finalizând cât mai multe sarcini de pe lista de aventuri (care le este pusă la dispoziție participanților în prealabil) folosind cât mai multe moduri de transport, după caz, și obținând sprijin de la persoanele care îi urmăresc, pe drumul înapoi spre casă.

7.3 Câștigătorii Echipei Naționale vor pleca dintr-unul dintre cele cinci orașe europene importante (Barcelona, Milano, Budapesta, Copenhaga și Amsterdam) care le vor fi atribuite de Organizator (Câștigătorii Echipei Naționale nu își pot alege punctul de plecare). Fiecare Câștigător al Echipei Naționale va primi un kit de bun venit, inclusiv un telefon mobil al echipei, o hartă, cărți de vizită pentru Evenimentul Principal, instrucțiuni de siguranță, un rucsac și, bineînțeles, o cutie cu 24 de doze de Red Bull. Concurenții pot aduce doar câte un rucsac suplimentar fiecare (care conține, de exemplu, îmbrăcăminte, articole de îngrijire personală, umbrele, acte de identitate etc.). Bagajele suplimentare și alte obiecte care le aparțin vor fi transportate în siguranță de către Organizator la Linia de Sosire, de unde le pot lua la sfârșitul săptămânii. Toți Câștigătorii Echipei Naționale vor lua startul de la punctul de plecare stabilit, la ora 12:00 (amiază) CET la data de 13 aprilie 2021 și vor avea la dispoziție o săptămână pentru a ajunge la Linia de Sosire aflată într-un oraș european important până la data de 20 aprilie 2021, ora 15:00 CET. În cazul în care un Participant nu se prezintă la timp pentru înregistrarea la fața locului la Punctul de Start stabilit, întreaga sa echipă își va pierde dreptul de participare și nu va avea dreptul să solicite o rambursare. Organizatorul poate decide să facă o excepție în cazul în care o echipă întârzie din motive dincolo de controlul propriu (de exemplu, întârzierea zborului).

7.4 Telefoanele personale, ceasurile inteligente, calculatoarele, tabletele, GPS-ul și alte astfel de dispozitive, precum și banii în numerar, cardurile de credit/debit și toate celelalte forme de plată (denumite în mod generic „Articole interzise”) vor fi sigilate în plicuri/recipiente imposibil de deschis în mod fraudulos care vor fi puse la dispoziție de către Organizator. Dacă sigiliul este rupt în perioada săptămânii, Câștigătorul Echipei Naționale respective este descalificat. Organizatorul va avea dreptul să controleze toate rucsacurile și obiectele personale ale participanților la Linia de Start pentru a depista Articolele Interzise. Participanții care refuză să participe la o astfel de verificare sau care încearcă să utilizeze Articole Interzise în timpul Evenimentului Principal vor fi descalificați împreună cu echipa din care fac parte.

7.5 Punctele de control vor fi amplasate în diferite orașe din întreaga Europă și li se atribuie un număr diferit de puncte în funcție de dificultatea lor, localizarea geografică și durata necesară pentru îndeplinirea fiecărei provocări de la punctul de control. Atunci când un Câștigător al Echipei Naționale ajunge la un punct de control, este recompensat cu mai multe doze de Red Bull pentru călătorie. La fiecare Punct de Control există o Provocare pe care Câștigătorii Echipei Naționale trebuie să o finalizeze cu succes pentru a câștiga puncte și a-și crește scorul („Provocarea de la Punctul de Control și/sau categoria de la Punctul de Control”). În timpul Provocărilor se testează rezistența fizică și mentală a Câștigătorilor Echipei Naționale (sunt incluse activități fizice, puzzle-uri, rezolvarea problemelor), vor exista diferite grade de dificultate, care necesită strategie, creativitate și viteză. Aceștia au dreptul la o singură încercare de finalizare a Provocării de la Punctului de Control. Dacă nu reușesc, nu sunt recompensați cu puncte pentru punctul de control respectiv. Pentru a finaliza cu succes Evenimentul Principal, Câștigătorii Echipei Naționale vor avea obligația de a vizita cel puțin șase (6) puncte de control pe traseul spre Linia de Sosire.

7.6 Câștigătorii echipei naționale pot câștiga puncte suplimentare pe traseu, fie prin îndeplinirea punctelor incluse în Lista de Aventuri („Categoria de Aventuri”) fie prin consolidarea puterii prin obținerea de sprijin de pe platformele sociale prin încărcarea, partajarea sau aprecierea conținutului furnizat de echipă pe Instagram (Categoria Socială). Punctele sociale sunt măsurate după nivelul de implicare (de exemplu aprecieri/observații) pe care le pot genera în jurul conținutului încărcat. Lista de Aventuri este combinație între o vânătoare de comori și o listă de sarcini de îndeplinit. Acestea sunt activități distractive, antrenante, care pot fi finalizate în orice moment pe perioada desfășurării Promoției. Pentru a primi credit pentru finalizare, trebuie să dovedească acest lucru cu ajutorul unor fotografii sau videoclipuri. Cu cât sunt mai multe puncte în joc, cu atât nivelul de dificultate este mai mare.

7.7 Fiecare Câștigător al Echipei Naționale începe călătoria cu o cutie de 24 de doze de Red Bull („Doze”) și trebuie să facă tranzacții oferind doze în schimbul lucrurilor de care au nevoie pentru a-și continua călătoria — mâncare, un loc unde să doarmă, transport până la următoarea locație și pentru alte nevoi care apar pe parcursul călătoriei. Nu se permite deținerea de numerar, cărți de credit, bitcoini și alte forme de plată și articolele de acest tip vor fi sigilate în recipiente imposibil de deschis în mod fraudulos.

7.8 Linia de Sosire este ultima oprire din cadrul competiției Red Bull Can You Make It? Aventură. Aceasta va fi amplasată într-un oraș european important și va fi dezvăluită înainte de Săptămâna Evenimentului. Câștigătorii Echipei Naționale trebuie să își finalizeze călătoria până pe 20 aprilie 2021 ora 15:00 CET pentru a obține un loc în clasament. Dacă Câștigătorii Echipei Naționale ajung cu succes la Linia de Sosire mai devreme de data de 20 aprilie 2021, Organizatorul nu le va asigura cazare membrilor echipei înainte de data de 20 aprilie 2021. În plus, Câștigătorii Echipei Naționale, care nu au finalizat cu succes Evenimentul Principal (de exemplu, au fost descalificați din cauza înșelăciunii, deschiderii plicurilor sigilate sau nu s-au prezentat în cadrul Promoției), nu vor beneficia de servicii de cazare. Într-o situație de urgență sau dacă un Câștigător al Echipei Naționale decide că nu mai poate continua, Organizatorul va asigura transportul gratuit la locul de pornire.

7.9 „Echipa Câștigătoare a Primului Loc” va fi selectată pe baza punctajului obținut de aceasta în 3 categorii diferite (Categoria Socială, Categoria Punctului de Control și Categoria Aventură). Câștigătorii Echipei Naționale vor concura pentru a obține puncte pe baza cărora se va stabili clasamentul lor în fiecare dintre aceste categorii. Fiecare clasament este asociat cu un scor, iar suma celor trei scoruri va constitui rezultatul final pentru echipe.

- Puncte Sociale  Clasament Scor 1
- Puncte de Control  Clasament Scor 2
- Puncte de Aventură  Clasament Scor 3


Rezultatul final al Câștigătorilor Echipei Naționale va fi alcătuit din suma scorurilor totale obținute la cele trei categorii: Scor 1 + Scor 2 + Scor 3 = Rezultat final. Dacă scorul este egal, câștigă echipa cu un punctaj mai mare în Categoria Socială.

- Scor 1: Puterea dată de sprijinul social acordat echipei:
Punctajul va fi acordat în funcție de calitatea conținutului postat pe Instagram, care va fi centralizat, de asemenea, pe redbullcanyoumakeit.com
- Scor 2: Provocările finalizate cu succes la Punctele de Control:
Un număr diferit de puncte va fi acordat pentru fiecare Provocare finalizată cu succes Punctul de Control.
- Scor 3: Număr de sarcini finalizate din Lista de Aventuri:
Se va acorda un număr diferit de puncte pentru fiecare Provocare de Aventură finalizată de Câștigătorii Echipei Naționale, provocările de Aventură se punctează diferit în funcție de dificultatea lor. Aceste puncte vor fi acordate în urma prezentării unei „dovezi” a finalizării sarcinii, care poate să constea fie într-o fotografie, fie într-un videoclip.

Sistemul de punctaj exact va fi transmis participanților în cursul informării detaliate din 12 aprilie 2021, Organizatorul va alege, de asemenea, câștigătorul de pe locul al doilea.

7.10 Toți Câștigătorii Echipei Naționale care vor participa la evenimentul principal vor primi un telefon mobil pe care va fi instalată în prealabil aplicația dedicată evenimentului, precum și un număr de urgență direcționat la Centrul de Comandă. Toate conexiunile de ieșire sau de intrare (date, site-uri web, mesaje text, apeluri etc.) sunt interzise și pot fi blocate, cu excepția unui număr direct către Centrul de Comandă și Organizator și cu excepția conexiunilor cu aplicația web cu care este compatibilă aplicația. Participanții înțeleg și sunt de acord că toate datele create sau care trec prin utilizarea telefonului pot fi utilizate de Organizator, în conformitate cu secțiunile 11 și 12. La sfârșitul evenimentului principal, telefonul mobil va trebui să fie returnat la Personalul Organizatorului desemnat și rămâne în permanență în proprietatea Organizatorului și a partenerilor săi de cooperare.

7.11 Centrul de Comandă al evenimentului principal este un birou înființat de Organizator care va funcționa 24 de ore pe perioada celor 7 zile din săptămâna evenimentului. Acesta va fi centrul principal de control al Evenimentului Principal și punctul de contact al Participanților în caz de urgență sau întrebări. Centrul de Comandă va urmări, de asemenea, progresul fiecărei echipe.

7.12 Toți membrii echipei vor trebui să-și introducă dispozitivele personale, cum ar fi telefoanele mobile, împreună cu banii și cărțile de credit într-un plic sigilat/într-un recipient protejat împotriva manipulării frauduloase pentru a le lua în călătorie. Într-o situație de urgență sau în cazul în care un Câștigător al Echipei Naționale decide că nu pot ajunge la final, pot deschide plicul sigilat. Pentru a se califica pentru a câștiga Evenimentul Principal, întreaga echipă trebuie să ajungă la Linia de Sosire fără să le fie pus la dispoziție un mijloc de transport de către Centrul de Comandă și cu sigiliul original al plicului/recipientului încă intact. Orice suspiciune de înșelăciune sau manipulare frauduloasă va avea ca efect descalificarea întregii echipe.

7.13 Alte obiecte personale ale Participanților care nu au fost sigilate în recipiente protejate împotriva manipulării frauduloase și care nu sunt transportate într-un rucsac pot fi predate Personalului Organizatorului imediat ce Participanții ajung la Punctul de Start desemnat. Participanții trebuie să semneze un proces verbal de predare-primire a bunurilor care le aparțin. Astfel de bunuri vor fi apoi transportate de la Punctul de Start respectiv la Linia de Sosire pe cheltuiala Organizatorului. Recipientele și pungile trebuie predate sigilate; nu se va accepta nicio plângere cu privire la pierderea sau deteriorarea conținutului lor. Nu trebuie predate obiecte de valoare, întrucât nici Organizatorul, nici partenerii cu care colaborează nu pot fi trași la răspundere pentru pierderea sau deteriorarea unor astfel de obiecte. Pentru a-și recupera bunurile care le aparțin la Linia de Sosire, Participanții vor fi obligați să prezinte elementele de identificare și să confirme că articolele lor au fost preluate semnând din nou procesul-verbal. După semnarea procesului-verbal, nu va mai fi posibilă depunerea vreunei reclamații ulterioare.

7.14 Datele de contact pe care le furnizează Participantul la data înscrierii în Promoție vor fi utilizate pentru a informa Participantul cu privire la premiile acordate; Participantul trebuie să se asigure că datele sunt corecte.

7.15 Echipa Câștigătoare a Primului Loc, precum și Echipa Câștigătoare a Locului Doi vor fi anunțate imediat după sfârșitul Săptămânii Evenimentului („Data anunțului”).

7.16 Organizatorul contactează Echipa Câștigătoare a Primului Loc, precum și Echipa Câștigătoare a Locului Doi folosind adresa de e-mail furnizată în momentul înscrierii la promoție. Împreună cu notificarea, Echipa Câștigătoare a Primului Loc, precum și Echipa Câștigătoare a Locului Doi vor primi informații cu privire la modalitatea de revendicare a premiului și li se va pune la dispoziție o perioadă de 21 de zile (de la data la care Organizatorul a notificat Câștigătorul (Câștigătorii) Premiului să își revendice premiul. În cazul în care un Câștigător al Premiului nu poate fi contactat sau nu este disponibil sau nu a revendicat premiul în termenul de 21 de zile de la Data Anunțării, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul următorului Participant eligibil, selectat în conformitate cu Procesul de Selecție.

7.17 Dacă un Câștigător al Premiului refuză premiul, atunci acesta va pierde premiul și va fi selectat un alt câștigător, în conformitate cu Procesul de Selecție. Organizatorul nu acceptă nicio responsabilitate dacă un Câștigător al Premiului nu poate să preia premiul.

7.18 Premiul (premiile) este (sunt) personal(e) și netransferabil(e) și nu poate (pot) fi revendicat(e) de o parte terță în numele Participantului.

7.19 O listă a Câștigătorilor de Premii poate fi consultată pe site-ul Organizatorului. În cazul în care Participantul este câștigător al premiului, Participantul este de acord că Organizatorul poate dezvălui informațiile, de exemplu prenumele, numele, porecla, în conformitate cu specificațiile anterioare.

7.20 Termenul maxim de livrare nu trebuie să depășească 90 de zile de la data la care premiul este revendicat de Echipa Câștigătoare a Primului Loc, precum și de Echipa Câștigătoare a Locului Doi. Orice întârziere în livrarea premiilor trebuie să fie comunicată câștigătorului (câștigătorilor). Organizatorul va contacta câștigătorii la adresa de e-mail transmisă de Participant în momentul înscrierii.

8. PREMIILE

8.1 Câștigătorii Echipei Naționale vor primi fiecare câte un Premiu Național (în total 600 de Premii Naționale; un Premiu Național pentru fiecare dintre cei trei membri ai echipei câștigătoare din cei 200 de Câștigători Naționali). Premiile sunt: zboruri de întoarcere la clasa economică pentru toți cei trei participanți ai echipei către o locație de la Punct de Start din Europa, selectată de Organizator dintre orașele Barcelona, Milano, Budapesta, Copenhaga și Amsterdam. Zborul de plecare va trebui să sosească până la 12 aprilie 2021 sau înainte de această dată, în funcție de distanța din țara participantului de la locația locului de start. Zborul de întoarcere se va efectua în data de 21 aprilie 2021. Cazarea va fi asigurată pentru zilele de 12 aprilie și 21 aprilie 2020. În cadrul planificării Promoției, cazarea nu va fi asigurată în perioada 13–19 aprilie 2021. Valoarea totală a Premiului Național va depinde de locul de reședință al fiecărui membru al echipei câștigătoare, de locația Punctului de Start desemnat și de costurile la momentul rezervării. Valoarea totală a fiecărui Premiu Național nu va depăși 2500 EUR (sau o sumă echivalentă în orice monedă locală aplicabilă) (înainte de orice impozit aplicabil) pentru fiecare persoană.

8.2 Câștigătorii promoției care se situează pe primul loc vor primi fiecare un premiu pentru primul loc (în total trei premii întâi; un premiu întâi pentru fiecare dintre cei trei membri ai echipei câștigătoare ale Câștigătorilor de pe Primul Loc) constând dintr-o excursie. Premiul va include transportul dus-întors (care va fi stabilit de către Organizator în funcție de distanță) de la locul de reședință al fiecărui membru (sau dintr-o locație din apropiere care urmează să fie stabilită de Organizator). Aceasta include, de asemenea, cazarea, transportul dintr-un loc în altul în timpul călătoriei, precum și o selecție a atracțiilor turistice și accesul la evenimentele Red Bull, dar nu se vor deconta cheltuielile zilnice. Valoarea totală a Premiului Întâi va depinde de locul de reședință al fiecărui membru al echipei câștigătoare, de durata călătorie, și de costurile la momentul rezervării. Cei trei câștigători ai premiului întâi vor fi obligați să urmeze același itinerar, inclusiv punctul de plecare și de sosire și să împartă aceeași cameră de hotel pe care o alege Organizatorul. Valoarea totală a premiului întâi nu va depăși 8 500 EUR (sau o sumă echivalentă în orice monedă locală aplicabile) (sau o sumă echivalentă în orice monedă locală aplicabilă) (înainte de orice impozit aplicabil) pentru fiecare persoană. Premiul trebuie revendicat până la 30 aprilie 2021.

8.3 Câștigătorii Locului Doi vor beneficia de transport dus-întors (care va fi stabilit de către Organizator în funcție de distanță) de la locul de reședință al fiecărui membru (sau dintr-o locație din apropiere care urmează să fie stabilită de Organizator) la orice eveniment Red Bull, pe care îl aleg ei, în țara lor de reședință. Acesta include, de asemenea, cazare pentru două nopți într-un hotel de patru stele. Valoarea totală a Premiului Întâi va depinde de locul de reședință al fiecărui membru al echipei câștigătoare, de locația evenimentului ales și de costurile la momentul rezervării. Cei trei Câștigători ai Locului Doi vor fi obligați să urmeze același itinerar, inclusiv punctul de plecare și de sosire și să împartă aceeași cameră de hotel pe care o alege Organizatorul. Valoarea totală a premiului doi nu va depăși 1 000 EUR (sau o sumă echivalentă în orice monedă locală aplicabile) (sau o sumă echivalentă în orice monedă locală aplicabilă) (înainte de orice impozit aplicabil) pentru fiecare persoană. Premiul trebuie revendicat până la 21 mai 2021.

8.4 Orice alte costuri și cheltuieli neprevăzute ocazionate de acceptarea și utilizarea premiilor, cum ar fi taxele de securitate, bacșișul, taxe pentru bagaje, gustările, băuturile și taxele neprevăzute trebuie să fie achitate de către câștigător (câștigători). Există posibilitatea transportului cu un mijloc rutier în locul transportului aerian dacă câștigătorul locuiește la o distanță scurtă și nu va fi acordată nicio compensație sau substitut pentru diferența de valoare.

8.5 Fiecare Câștigător Național, Câștigător al Premiului Întâi și Câștigător al Premiului Doi (denumiți în mod colectiv „Câștigători de Premii”) trebuie să aibă asupra lor și să prezinte documente de călătorie valabile, înainte de plecare (de exemplu, pașaport valabil sau altă viză de identificare și viză de intrare acceptate, dacă este necesar). Banii de cheltuială sunt responsabilitatea specifică a Câștigătorului de Premii. După emiterea biletelor de avion, nu va fi permisă nicio modificare solicitată de Câștigătorii de Premii. Organizatorul are libertatea de a alege compania aeriană, aeroporturile, itinerarul zborurilor și unitățile de cazare peste noapte. Se pot aplica restricții, condiții și limitări de călătorie și cazare. Organizatorul nu va înlocui niciun bilet pierdut, distrus sau furat și niciun voucher de călătorie.

8.6 Dacă legea permite acest lucru, Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui oricare sau toate premiile cu premii cu o valoare egală sau mai mare.

8.7 Întreaga organizare a călătoriei pentru premiile prezentate în detaliu în această secțiune trebuie efectuată prin intermediul agentului Organizator împreună cu Grupul Red Bull. Nu se vor rambursa costurile de călătorie și nici alte costuri ocazionate de participarea la Promoție, cu excepția celor menționate în mod explicit în acești Termeni.

8.8 Nu vor fi furnizate premii alternative în numerar, iar premiile sunt netransferabile și nerambursabile.

8.9 În măsura în care legislația locală în domeniu permite acest lucru, toate premiile sunt acordate „ca atare” și fără nicio garanție de niciun fel, explicită sau implicită (incluzând, dar fără a se limita la, orice garanție implicită de calitate sau de capacitate adecvată pentru un anumit scop).

9. DREPTUL ORGANIZATORULUI DE A SCHIMBA TERMENII ȘI DE A DESCALIFICA

9.1 În măsura în care legea permite acest lucru și fără a afecta drepturile legale ale Participantului, dacă în opinia Organizatorului Promoția este compromisă de orice eveniment care nu se află sub controlul Organizatorului, Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba, de a înceta, de a modifica sau de a prelungi Promoția fără responsabilitate și răspundere pentru orice sumă sau tip de pierdere sau daune suportate de Participant sau de orice parte terță (direct sau indirect). Participantul trebuie să verifice site-ul nostru în mod regulat pentru a afla dacă există orice modificări care se vor aplica de la data la care au fost încărcate pe site.

9.2 În orice moment al Promoției, Organizatorul își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a nu permite votul sau de a suspenda voturi, de a descalifica și/sau de a elimina orice Participant dacă are motive să creadă că, în cazul în care votul este utilizat ca proces de selecție, orice persoană care votează pentru un astfel de finalist a fost plătit, stimulat sau presat în orice fel pentru a-și exprima votul, fie de către finalist, fie de orice parte terță și/sau Participantul nu respectă acești Termeni, este implicat în fapte de înșelăciune sau, după caz, în orice alt tip de comportament ilegal sau inadecvat. Decizia organizatorului în ceea ce privește toate aspectele care au legătură cu Promoția este finală și nu se transmite nicio corespondență.

9.3 În cazul în care un Participant câștigător este descalificat, acesta pierde premiul și se selectează în conformitate cu Procesul de Selecție.

10. CONDUITA CORECTĂ

10.1 Participantul garantează că înscrierea sa nu conține materiale care nu respectă sau încalcă drepturile altor persoane sau este o declarație politică, care include, dar nu se limitează la confidențialitate, publicitate sau drepturi de proprietate intelectuală, conține nume sau mărci comerciale, altele decât cele ale Organizatorului, pentru care Participantul dispune de o licență limitată să le folosească exclusiv în scopul prezentei Promoții, conține materiale protejate prin drepturi de autor care nu au fost redactate de Participant, în afară de materialele pentru care Participantul dispune de drepturile, acordurile și permisiunile necesare de utilizare, conține material care este ofensator, jignitor, periculos, necorespunzător, indecent, obscen, care incită la ură, delictual, defăimător, calomnios sau calomniator și obține materiale care sunt ilegale, care încalcă sau sunt contrare legilor sau reglementărilor din orice jurisdicție în care este creată înscriere. În cazul în care această Promoție este derulată prin intermediul uneia sau mai multor platforme terțe, Participantul garantează și declară că înscrierea proprie nu încalcă Termenii platformei (platformelor) terță (terțe).

10.2 Prin prezenta, Participantul garantează și declară că a efectuat personal și a participat în alt mod la Promoție și că îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în acești Termeni, asociate cu înscrierea sau crearea de către Participant a altor materiale, cum ar fi conținut generat de utilizator și că Participantul nu a folosit niciunul dintre mijloacele interzise,cum ar fi roboți automați, scripturi, servicii sau alte forme de manipulare.

10.3 Participantul declară că are consimțământul expres al oricărei persoane care poate fi identificată, care apare în momentul înscrierii sau în videoclip, după înfățișarea sa care este utilizată în modalitățile prevăzute în acești Termeni de Participare, inclusiv dreptul Organizatorului Sponsorului de a utiliza fără restricții înscrierea și imaginea în orice scop comercial viitor. La cerere, Participantul va obține acordul scris al oricărei astfel de persoane pentru Organizator. Dacă orice persoană care apare în înscriere sau imagine nu a împlinit vârsta majoratului în statul de reședință, este necesar consimțământul scris și semnătura unui părinte sau a unui tutore legal. Înscrierea și imaginea nu trebuie să conțină nicio informație de identificare personală a niciunei persoane.

10.4 În cazul unei încălcări a secțiunii 10., Participantul trebuie să protejeze și să despăgubească Organizatorul în cazul oricărei plângeri de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

11. ACORDAREA DREPTURILOR

11.1 Dacă este cazul, Participantul poate trimite materialul în legătură cu Promoția la Organizator (denumite în mod colectiv, „Materiale de înscriere”). Materialele de înscriere pot conține vocea, imaginea, fotografia, declarațiile, informațiile biografice, performanțele, numele și înfățișarea Participantului (sau a altei persoane) și alt conținut generat de utilizator.

11.2 În ceea ce privește participarea la această Promoție și posibilitatea ca Participantul să câștige un premiu, Participantul va atribui Organizatorului toate drepturile prevăzute în legislația aplicabilă în Materiale de Înscriere și în legătură cu acestea, în cea mai mare măsură cu putință. În cazul în care drepturile nu pot fi atribuite altei persoane, Participantul acordă Organizatorului o licență transferabilă, valabilă la nivel mondial, nelimitată, exclusivă, gratuită, pentru a utiliza Materialele de Înscriere în orice tip de utilizare cunoscut sau încă necunoscut (în special în legătură cu Promoția). Aceasta include, în special, dar nu se limitează la următoarele drepturi: dreptul de difuzare (de exemplu, televiziune prin cablu, satelit, televiziune mobilă, IP-TV/Web-TV gratuită/cu plată), dreptul de a pune la dispoziția publicului (descărcare/drepturi la cerere), drept de difuzare cinematografică (drept cinematografic/expoziție/de tarifare), drepturi video (de exemplu DVD), dreptul de distribuire și copiere, dreptul de promovare (de exemplu, dreptul de a utiliza Materialele de Înscriere pentru a promova Promoția, exploatarea acesteia, canalele de distribuție), dreptul de publicare și comercializare (de exemplu materiale tipărite, produse și servicii diverse), precum și dreptul de a utiliza Materialele de Înscriere în scopuri publicitare (dreptul de marketing ATL „deasupra liniei”). Organizatorul are permisiunea să modifice, să decupeze, să dubleze și să sincronizeze Materialele de Înscriere și să combine Materialele de Înscriere cu alte producții audiovizuale.

11.3 Participantul declară și garantează că toate drepturile, permisiunile, aprobările și renunțările la drepturile morale au fost obținute în mod legal și eficient de la orice participant, interpret, prezentator, colaborator sau orice altă persoană care utilizează Materialele de Înscriere sau drepturile, serviciile sau facilitățile conexe Materialelor de Înscriere.

11.4 În măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru, Câștigătorilor Premiilor li se poate solicita să participe la activități promoționale, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza numele și adresele Câștigătorilor Premiilor, fotografiile lor și înregistrările audio și/sau video ale acestora în orice material promoțional în măsura în care fiecare câștigător al premiului își dă consimțământul pentru acest lucru. Organizatorul va solicita acordul Câștigătorilor Premiilor, unde este cazul. Participantul recunoaște în mod expres că Participantul și orice persoană care apare în Materialele de Înscriere au dreptul să refuze utilizarea Materialelor de Înscriere sub formă de materiale de marketing.

11.5 În cazul în care Participantul câștigă Promoția, Participantul este de acord să atribuie Organizatorului toate drepturile de proprietate intelectuală ale Participantului, astfel cum sunt prevăzute în legea aplicabilă, cu garanția completă a titlului; și renunță la toate drepturile morale, în conformitate cu legislația în vigoare, pe care deține în ceea ce privește Materialele de Înscriere ale Participantului și care apar în legătură cu înscrierea sa, la care Participantul poate avea dreptul, în prezent sau în orice moment viitor, în conformitate cu legislația aplicabilă, astfel cum se modifică în mod periodic, și în conformitate cu toate actele legislative similare care pot intra în vigoare, în anumite perioade de timp, în orice parte a lumii. Participantul recunoaște în mod expres că el sau ea și orice persoană care apare în Materialele de Înscriere au dreptul să refuze utilizarea Materialelor de Înscriere sub formă de materiale de marketing.

11.6 Organizatorul are dreptul de a atribui și/sau de a sublicenția toate drepturile acordate în această secțiune 11 către părți terțe, inclusiv, dar fără a se limita la partenerii Promoției și/sau sponsori, parteneri mass-media și parteneri de platforme sociale, părți terțe sau afiliați ai Organizatorului, și de a le permite să transfere sau să sublicențieze drepturile respective.

12. COLECTAREA INFORMAȚIILOR ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1 Informațiile referitoare la modul în care Organizatorul poate colecta, prelucra și stoca Datele dvs. cu Caracter Personal în scopul desfășurării Promoției și pentru alte scopuri, pot fi consultate în Politica noastră de confidențialitate.

12.2 Aveți posibilitatea de a contacta Organizatorul dacă aveți întrebări cu privire la confidențialitate, la următoarea adresă privacy@redbull.com.


13. RĂSPUNDEREA ȘI GARANȚIA

13.1 În măsura în care legea permite acest lucru, Organizatorul, angajații, agenții sau distribuitorii săi nu vor fi în niciun caz responsabili sau răspunzători să despăgubească Câștigătorii Premiilor și nici nu își vor asuma răspunderea pentru nicio pierdere, daună, vătămare corporală sau deces provocate ca urmare a participării la Promoție și nici ca urmare a revendicării premiului. Orice limitare a răspunderii este exclusă în caz de fapte de fraudă, conduită incorectă sau neglijență gravă. Drepturile legale ale participantului nu sunt afectate;

13.2 În măsura în care legislația permite acest lucru, Organizatorul și Grupul Red Bull exclud orice răspundere față de participant pentru orice pierdere venit, pierdere de profit, pierdere a fondului comercial, pierdere a datelor, pierdere a unei oportunități (în fiecare caz, indiferent dacă este o pierdere directă sau indirectă) și orice pierdere sau daune indirecte sau consecințe suportate sau suferite de Participant în legătură cu participarea Participantului la Promoție, cu excepția cazului în care această pierdere rezultă din nerespectarea obligațiilor contractuale și legale ale Organizatorului sau ale Grupului Red Bull, caz în care Organizatorul își limitează în continuare răspunderea pentru situațiile menționate mai sus, cu condiția să respecte legislația aplicabilă.

13.3 În măsura în care legislația permite acest lucru, Organizatorul și Grupul Red Bull nu își vor asuma răspunderea pentru: înscrierea cu întârziere, pierderea datelor de înscriere, depășirea termenului de înscriere, înscrierea cu erori, înscrierea la o adresă greșită, înscrierea incompletă, ilizibilă sau neinteligibilă; telefon, aparatură electronică, hardware sau programe software, rețea, internet sau defecțiuni ale calculatorului, erori, întârzieri sau dificultăți; erori de transmitere; încercări nereușite de transmitere a notificării de câștigare a premiului; orice pierdere suferită de orice persoană care se înscrie sau încearcă să se înscrie și/sau să participe la Promoție, indiferent dacă înscrierea s-a pierdut, nu a fost transmisă, a fost procesată cu erori sau nu s-a finalizat cu câștigarea unui premiu.

13.4 Nu există niciun drept legal de a participa la această promoție. Organizatorul nu este responsabil dacă Participantul nu poate participa la Promoție, indiferent de motiv.

13.5 În cazul în care legea permite acest lucru, Organizatorul nu se face vinovat dacă Participantul se rănește în timp ce efectuează acțiuni cu privire la această Promoție. Participantul declară faptul că Participantul nu are nicio boală și nu este afectat de nicio circumstanță care l-ar împiedica să participe în condiții de siguranță la Promoție sau ar prezenta un risc real pentru alți participanți, dacă Participantul procedează astfel. De asemenea, Participantul este de acord că Participantul nu face obiectul niciunei interdicții de a participa la Promoție din niciun motiv.

13.6 În niciun caz Organizatorul și Grupul Red Bull nu sunt responsabili sau răspunzători pentru nicio neîndeplinire sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor sale în temeiul acestor Termeni care decurge din sau este cauzată, direct sau indirect, de circumstanțe sau forțe care sunt, în mod justificat dincolo de controlul său, inclusiv, dar fără a se limita la greve, încetarea muncii, accidente sau dezastre naturale și întreruperi, pierderi sau defecțiuni ale serviciilor de utilități, ale comunicațiilor sau ale serviciilor informatice (software sau hardware), atunci când aceste circumstanțe constituie o forță majoră, astfel cum se prevede în legislația locală aplicabilă.

13.7 În măsura în care legislația permite acest lucru, Promoției nu i se aplică condiții, garanții sau alți termeni și toate Produsele Gratuite sunt acordate „ca atare” și fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită (inclusiv, fără a se limita la, nicio garanție implicită de calitate sau de capacitate adecvată pentru un anumit scop).

13.8 Organizatorul exclude orice responsabilitate și/sau răspundere în cazul în care participarea/acordarea unui premiu necesită aprobarea unui tutore. Această responsabilitate îi revine exclusiv Participantului.

14. OBSERVAȚII GENERALE

14.1 În cazul în care orice prevedere a Termenilor este considerată ca fiind nevalidă, ilegală sau neaplicabilă, validitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată sau redusă de aceasta.

14.2 Prezenții Termeni sunt reglementați în conformitate cu legislația Austriei, iar părțile fac obiectul competenței neexclusive a instanțelor din orașul Salzburg.

14.3 Cea mai recentă versiune a Termenilor va fi disponibilă pe site-ul web al Organizatorului.

14.4 În cazul în care aveți întrebări generale care decurg din acești Termeni și/sau cu privire la această Promoție, vă rugăm să contactați canyoumakeit@support.redbull.com.

Actualizat: 23.08.2019