УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО


КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ИЛИ БИЛО КАКВА ДРУГА РАЗМЕНА НЕ Е НЕОПХОДНА ЗА УЧЕСТВО. КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ НЕМА ДА ГИ ПРОМЕНИ ШАНСИТЕ ЗА ПОБЕДА.

БИДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ И РАЦИОНАЛНИ ПРИ УЧЕСТВУВАЊЕ ВО ОВОЈ ПРОЕКТ. ИМАЈТЕ ПОЧИТ И ОБЗИР ПРЕМА СОПСТВЕНАТА И ТУЃАТА СИГУРНОСТ. НЕ СМЕТАЈТЕ ИЛИ УНИШТУВАЈТЕ ТУЃ ИМОТ.

Со пријава и учество во овој Проект, вие („Вие“) се согласувате на овие правила и услови („Услови“) и изјавувате дека ги исполнувате сите долунаведени услови и квалификации. Проектот подлежи на овие Услови и сите важечки закони и прописи.


1. СПОНЗОР

1.1 Овој проект го води Red Bull GmbH чија регистирана канцеларија се наоѓа на Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austria, Red Bull Hong Kong Limited чија регистирана канцеларија се наоѓа на 21st Floor of EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong, Red Bull Singapore Pte Ltd чија регистрирана канцеларија се наоѓа на 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624 и Red Bull Japan чија регистрирана канцеларија се наоѓа на Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-1-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0002, Red Bull New Zealand чија регистрирана канцеларија се наоѓа на 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, New Zealand, Red Bull Taiwan Inc. чија регистрирана канцеларија се наоѓа на (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City Taiwan, R.O.C. со поддршка од поврзани компании, партнери за соработка, агенции и давателот на услугата („Организатор“).

1.2 Во случај овој Проект да се води преку една или повеќе трети лица, Проектот не е поврзан со третото лице и не е спонзориран, подржан или управуван на било кој начин од третото лице. Со учество на Проектот, Учесникот прифаќа дека нема никаков спор и не може да поднесе било каков спор против третите лица кои настануваат во врска со учество на овој Проект. Употребата на Учесникот на трети лица подлежи на услови и одредби на одредени локации.
Организаторот се одрекува од секаква одговорност во случај Учесникот да не ги почитува одредбите и условите за третите лица.


2. ПРОЕКТ („Проект“)

2.1 Овој проект подлежи на овие Услови и сите важечки закони и прописи.

2.2 Насловот на проектот е Red Bull Can You Make It?

2.3 Овој проект почнува на 1. октомври 2019 година, 00:00 (полноќ) по средноевропско време, а завршува на 29. април 2020 година, 15:00 часот по средноевропско време, (инклузивно) („Период на проектот“). Сите пријави мора да бидат примени од страна на Организаторот пред крајниот рок. Сите пријави кои се примени после крајниот рок ќе бидат автоматски дисквалификувани.


3. ПОДОБНОСТ

3.1 За да учествува во овој Проект и освој награда, Учесникот изјавува и гарантира дека ги исполнува следните услови на подобност:

3.2 Учесникот потврдува дека е физичко лице, старо 18 години или постаро во време на пријавување и дека не се смета како малолетник во судската надлежност на местото на живеење на Учесникот. На лица помлади од 18 години или на малолетници не им е дозволено учество во овој Проект или пренос или друг начин на доставување на лични податоци (сите податоци кои се однесуваат на Учесникот, како што се контакти, одговори на Проектот и фотографии, „Лични податоци“) на Организаторот. Учесникот доброволно ги доставува своите лични податои на Организаторот; меѓутоа, Учесникот нема да може да учествува во Проектот, ако не ги достави сите потребни лични податоци.

3.3 На учесникот не му е дозволено учество, ако неговото живеалиште е надвор од земјите кои се наведени во членот 6.7. Имајте предвид дека Организаторот не е одговорен во случај на Учесникот да му е со закон забрането учество во Проектот поради национални или локални закони. Секој член на еден тим мора да има исто живеалиште со останатите членови на тимот. Сите учесници кои студираат на размена конкурираат за земјата во која им е живеалиштето во тек на периодот на Проектот.

3.4 Во случај Учесникот да има претходно учествувано во Проектот, него или нејзе не им е дозволено учество на овогодинешниот Проект.

3.5 Учесниците можат посебно да се пријават за Проектот (пријава како тим) и за Hyundai Wildcard (пријава како поединец), детали можат да се најдат на вебсајтот. Меѓутоа, доколку Учесникот се пријави за двете, а судиите го изберат за двете, Учесникот мора да се одречи од својата Hyundai Wildcard апликација.

3.6 Сите членови на тимот мора да се запишани на универзитет во тек на периодот на Проектот. Доколку членовите на еден тим се запишани на различни универзитети, Учесникот мора да одбере и наведе само еден од тие универзитети при регистрација.

3.7 Директори, службеници и вработени кај Организаторот, неговиот надреден и било кој од неговите поврзани компании, претпријатија, агенти, било кои компании вклучени во развој или производство на Проектот, професионални советници, трети лица или рекламни и промотивни агенции кои се поврзани со Проектот, непосредни членови на семејството и оние кои живеат во ист дом со таквите личности (било да се законски поврзани или не) немаат право да учествуваат или освојат награда на овој Проект. Организаторот мора да ги провери овие услови, користејќи ја својата база на податоци во времето на селекција.

3.8 Дозволена е само една пријава по личност и по тим. Понатаму, само физички лица може да се пријавуваат. Доколку стане очигледно дека Учесникот користи повеќе кориснички сметки на е-пошта или на социјални мрежи за да го заобиколи ова правило, сите пријави на Учесникот ќе бидат дисквалификувани.

3.9 Службен јазик е англиски и сите интеракции со Организаторот, вклучувајќи ги овие Услови, регистрација и дополнителни упатства во тек на овој Проект, се претежно на англиски јазик. Сите овозможени преводи се од доброволност и добронамерност. За Русија службен јазик е руски.

3.10 Организаторот нема да прифати пријави кои се: (а) автоматски генерирани од компјутер; (б) пополнети од страна на трето лице (во име на учесниците) или вкупно; (в) нечитливи, променети, реконструирани, фалсификувани или преправени: или (г) непотполни. Организаторот го задржува правото да ја провери адресата на е-поштата која ја доставува Учесникот, вклучувајќи таму каде што е потребно, било каква согласност на родител или старател на Учесникот, да потврди доказ за години, иденитет и/или други доставени детали во било кое време по сопствена дискреција. Во случај на било каков спор, пријавите кои содржат неважечка адреса на е-пошта или неточни податоци за староста и живеалиштето на Учесникот, ќе се сметаат за неприфатливи. Добитникот (добитниците) на наградата и, доколку е применливо, неговиот придружник (придружници) има потреба (и ќе биде одговорен за трошоците при набавка) од важечки пасош и/или патна исправа со најмалку 6 месеци валидност, како и сите потребни визи.

3.11 Ако учесникот не е регистриран корисник на Instagram, YouTube или Vimeo, тој или таа може да отиде на www.instagram.com за да се пријави на Instagram, www.youtube.com за да се пријави на YouTube и/или www.vimeo.com за да се пријави на Vimeo. Да се стане регистриран корисник на овие услуги е бесплатно.
3.12 Кодексот на Честа на www.canyoumakeit.redbull.com(„веб локација“) е составен дел од овие услови и може да се најде во продолжение. Секое прекршување на Кодексот на Честа или овие Услови може, според сопствена дискреција на Организаторот, да доведе до дисквалификација од Проектот без било какво право на повраток на било какви настанати трошоци.
3.13 Кодекс на Честа:
(1) Нема користење на пари. На Учесникот не му е дозволено да заработува, прифаќа или користи било кој облик на валута кој не е тој што го обезбедува Red Bull.
(2) Не користете лични или позајмени мобилни телефони, компјутери, таблети или други уреди, освен службено дадениот уред за настанот.
(3) Тимовите мора да го користат службено дадениот уред за настанот за да прикачуваат слики, видеа и друга содржина низ нивното патување и да го пратат нивниот напредок.
(4) Без претходно организирани начини на патување (пр. Договор со пријател да го одведе некаде Учесникот).
(5) Нема сериозно саботирање на останатите тимови кои учествуваат.
(6) Постапување во согласност со законите во границите на секоја земја која што ќе ја посети Учесникот. Ако не сте сигурни, обратете се на Централната команда (7.11) за објаснување.
(7) Нема раздвојување на тимот во било кој момент. Сите предизвици на патувањето и контролни точки треба да се извршат како трио.
(8) Секој тим мора да посети најмалку 6 контролни точки.
(9) Ако член на тимот прекрши некое од овие правила, цел тим ќе биде дисквалификуван. Истиот тим ќе биде одговорен за своето сигурно враќање дома.


4. ПЕРИОД НА ПРОЕКТОТ

4.1 За успешно да се пријави на Проектот, Учесникот мора да ја посети интернет страната и да ги следи дадените упатства чекор по чекор, а тоа вклучува давање на податоци кои се потребни за регистрација (пр. име и е-пошта). Освен тоа, доколку учесникот се регистрира по пат на социјални мрежи, пр. Facebook, Twitter или Google +, можно е да биде потребно да даде дополнителни информации (пр. старост или локација) на Организаторот.

4.2 Проект - во Периодот на Проектот постојат следните фази:
Фазата на Регистрација почнува на 1. октомври 2019 година во 00:00 часот (полноќ) по средноевропско време, а завршува на 17. февруари 2020 година во 23:59 часот по средноевропско време.
Фазата на Селекција почнува со јавно гласање на 18. февруари 2020 година во 18:00 по средноевропско време, а завршува на 24. февруари 2020 година во 23:59 часот по средноевропско време, по што следи изборот на жирито кое започнува на 25. февруари 2020 година во 00:00 часот (полноќ) по средноевропско време, а завршува на 8. март 2020 година во 17:00 часот по средноевропско време.
Завршната Фаза започнува на 21. април 2020 година во 12:00 (попладне) по средноевропско време, а завршува на 28. април 2020 година во 15:00 часот по средноевропско време.

4.3 Само со исполнување на горенаведените рокови, Учесникот се пријавува за Проектот. Доцни, нечитливи, непотполни, неисполнети или неисправни пријави нема да бидат прифатени. Организаторот не прифаќа одговорност за изгубени пријави и доказ за пренос нема да биде прифатен како доказ за прием. Прилози за проектот не може да се вратат.

5. ФАЗА НА РЕГИСТРАЦИЈА

5.1 Доколку Учесникот ги исполнува горенаведените критериуми, може да се регистрира себе и својот тим на интернет страната во тек на Фазата на регистрација. Секој тим кој учестува мора да се состои од 3 членови. За успешна регистрација, секој учесник мора да ги внесе своите лични податоци: име и презиме, пол, датум на раѓање и адреса на е-пошта. Освен овие, мора да ги дадат и следните информации за тимот: земја на тимот (каде сите 3 членови имаат пријавено живеалиште), име на универзитетот на кој моментално минимум еден член од тимот е запишан, име на тимот, аватар / слика на тимот, опис кој го објаснува карактерот на тимот, одговори на прашања за апликацијата и URL видео снимка од пријавата на учесниците (зошто тимот на Учесникот треба да е избран?) која Учесниците ја прикачуваат на интернет страната преку YouTube или Vimeo („Приложена содржина“). Видеото на учесниците не треба да е подолго од 60 секунди.
5.2 Правото на учество на Проектот е лично и непреносливо. Организаторот се обврзува дека ќе обезбеди транспарентност и на соодветен начин ќе ја евидентира селекционата постапка за резултати да може да бидат верификувани.6. ФАЗА НА СЕЛЕКЦИЈА

6.1 Фазата на селекција се состои од два дела: јавно гласање и селекција. Со завршување на фазата на регистрација и вашиот тим ја има прикачено и приложено Вашата Приложена Содржина, јавноста ќе гласа за омилената Приложена Содржина, на основа на креативност, „шарм“, енергија и авантуристички дух, и на тој начин ќе одлучи кои се најдобрите тимови од секоја земја („Финалисти“) („Јавно гласање“), од кои победникот/победниците ги бираат Судиите. Бројот на финалисти е еднаков на 25% од вкупниот број на пријави во секоја земја. Меѓутоа, минималниот број на финалисти ќе биде најмалку четири пати поголем од квотата на таа земја (листата може да ја најдете подолу во овој текст, во точка 6.7). На пример, според квотите на земјите, од Австрија ќе се натпреваруваат 4 тимови. Доколку во Австрија стигнат 100 пријави, бројот на финалисти ќе биде 25 (25%). Доколку во Австрија стигнат 20 пријави, бројот на финалисти ќе биде 16 (четири пати повеќе од квотата на земјата). Секој децимален број ќе биде заокружен на првиот цел број кој следи (пр. 3.2 ќе биде заокружено на 4).

6.2 Корисниците можат да гласаат повеќе пати преку Јавното гласање. Корисникот може да гласа за еден или повеќе тимови еднаш дневно. Не е дозволено групно или автоматизирано гласање, ниту пак гласови доставени по пат на макронаредба и слично.

6.3 Откога ќе се одберат финалистите по пат на Јавното гласање, Организаторот заедно со независни и соодветно квалификувани судии („Судии“) ќе изберат 200 тимови („Победнички национални тимови“) од сите пријави пристигнати во согласност со Условите. Одлуката на Судиите е конечна и нема да се навлегува во прегледување или дискусија. Од успешните регистрации, како што е горе опишано и земајќи ги предвид квотите на земјата како што е опишано подолу, одлуката на Судиите ќе се заснова на креативност, „шарм“, енергија и авантуристички дух на тимот. Поради очекуваниот голем број на пријави, поединечни повратни информации не се возможни.

6.4 Организаторот на 9. март 2020 година ќе ја објави Приложената Содржина на 200 Победнички национални тимови на официјалната интернет страна.

6.5 За сите детали околу постапките при селекција, контактирајте не на canyoumakeit@support.redbull.com. Доколку Учесникот (а по тоа и тимот) е дисквалификуван, Организаторот не е должен да ја објави оваа вест. Организаторот се обрзува дека ќе обезбеди транспарентност и на соодветен начин ќе го евидентира процесот на селекција како би можело сите резултати да се верификувани.

6.6 Одбраните Победнички национални тимови тогаш може да учествуваат во завршната фаза, т.е. да се натпреваруваат на Red Bull Can You Make It? настанот („Главниот настан“).

6.7 Квотите на земјите (како што е наведено во точка 6.1) се следните:

Албанија 2
Австрија 4
Белорусија 1
Белгија 5
Босна и Херцеговина 1
Бразил 1
Бугарија 1
Канада 3
Чиле 1
Колумбија 1
Хрватска 2
Чешка 3
Данска 5
Египет 1
Естонија 1
Финска 2
Франција 13
Германија 15
Грција 2
Хонг Конг 1
Унгарија 3
Индија 4
Индонезија 1
Ирска 3
Италија 10
Јапонија 5
Казакстан 1
Кувајт 1
Летонија 2
Либан 1
Литванија 1
Македонија 1
Малдиви 1
Малта 1
Црна Гора 1
Холандија 5
Норвешка 2
Пакистан 1
Перу 1
Филипини 1
Полска 4
Португалија 4
Романија 4
Русија 7
Србија 3
Сингапур 1
Словачка 2
Словенија 2
Јужна Африка 2
Јужна Кореа 1
Шпанија 10
Шведска 5
Швајцарија 3
Тајван 2
Турција 3
Украина 1
Обединето Кралство 13
Соединети Американски Држави 15
Узбекистан 1

6.8 Организаторот го задржува правото да ги промени квотите во било кое време. Промените ќе бидат објавени јавно на интернет страната.

6.9 Дополнително на 200 Победнички Национални Тимови, ќе се натпреварува еден Hyundai Wildcard тим на официјалниот партнер кој учествува на Проектот. Пријавувањето во Wildcard тимот е отворено за сите постари од осумнаесет (18) години во моментот на избор на победник, освен за учесниците од Јапонија, кои подлежат на условите од точка 3.3. Пронајдете ги правилата и деталите за пријавување на Hyundai Wildcard тимот на интернет страната.

6.10 За Победничките национални тимови, освен можност да учествуваат на Главниот настан, обезбеден е ѝ превоз од местото на живеење (или од блиска локација која ќе ја одреди организаторот) до нивната почетна точка (пр. Барселона, Милано, Будимпешта, Копенхаген, Амстердам) на Главниот настан („Почеток“) на 20. април 2020 година, како и смештај и храна за вечерта на 20. април 2020 година на одредената почетна точка и смештај и храна на 28. април 2020 година на крајната точка („Целта“).

6.11 Само со пратење на опишаните постапки, Учесникот на еден од 200 Победнички национални тимови може да влезе во завршна фаза.


7. ГЛАВНА ФАЗА („ГЛАВЕН НАСТАН“)

7.1 Во тек на неделата на настанот (21. април 2020 година - 28. април 2020 година), каде 200 Победнички Национални Тимови учествуваат на Главниот настан, Организаторот ќе го одреди првото и второт место водејќи се по систем на бодување како што е долу наведено („Недела на настанот“).

7.2 Во тек на Главниот настан, Победничките национални тимови мораат да пројдат сто километри, од Почетната Точка до Целта во еден голем европски град, во рок од седум дена (како што е наведено во делот за Награда). Тимовите создаваат сопствен пат така што ги обиколуваат Контролните Точки во различни градови, објавуваат фотографии и видео записи од патувањето по пат на мобилна апликација за настанот и своите лични Instagram кориснички сметки, исполнувајќи што повеќе задачи од Листата на авантури (која учесниците ја добиваат однапред), користејќи што е можно повеќе начини на превоз и собирање на поддршка од следбениците дома.

7.3 Националните победници почнуваат од еден од петте европски градови (Барселона, Милано, Будимпешта, Копенхаген и Амстердам) кој ќе им го додели Организаторот (Победнички национални тимови не можат да одберат почетна точка). Секој национален победник ќе добие комплет за добредојде, вклучувајќи тимски мобилен телефон, мапа, визит за Главниот настан, безбедносни упатства, ранец и секако, кутија со 24 лименки Ред Бул. Натпреварувачите можат да понесат само уште еден дополнителен ранец (кој содржи на пример облека, предмети за лична хигиена, чадори, лични карти итн.). Дополнителниот багаж и други слични работи, организаторот ќе ги пренесе до крајот на неделата на Целта за преземање. Сите национални победници почнуваат од одредена почетна точка во 12:00 часот (пладне) по средноевропско време (или еквивалентно локална временска зона) на 21. април 2020 година, и имаат точно една недела да стигнат до Целта која се наоѓа во еден голем европски град до 15:00 часот по средноевропско време (или еквивалентно локална временска зона) на 28. април 2020 година. Во случај Учесникот да не се појави на време на одредената почетна точка, целиот негов тим ќе го изгуби правото на учествување и нема да има право да побара повраток на пари. Организаторот може да одлучи да направи исклучок доколку тимот доцни поради причини надвор од нивна контрола (пр. одложен лет).

7.4 Лични телефони, паметни саати, компјутери, таблети, GPS и други слични уреди, како и готовина, кредитни / дебитни картички и сите други облици на плаќање (вкупно „забранети артикли“) ќе бидат запечатени во коверти / контејнери заштитени од страна на Организаторот. Доколку се скрши печатот во тек на неделата на натпреварување, конкретниот тим е дисквалификуван. Организаторот ќе има право да ги контролира сите ранци и лични работи на Учесникот на Почетната Точка како би ги прикажал забранетите предмети. Учесниците кои не сакаат да поминат такво скенирање или кои се обидуваат да користат забранети предмети во тек на Главниот настан, ќе бидат дисквалификувании заедно со својот тим.

7.5 Контролните точки ќе бидат сместени во различни градови ширум Европа и ќе имаат различен број на бодови во зависност од нивната тешкотија, географска местоположба и времетраење на секој предизвик при контролната точка.
Кога Победничкиот национален тим ќе стигне на контролната точка, ќе биде награден со лименки Red Bull за пат. Секоја контролна точка има предизвик кој националните победници мораат успешно да го исполнат за да заработат бодови (“Checkpoint Challenge и/или Checkpoint Category”). Предизвиците ќе ги тестираат телото и умот (вклучувајќи физички активности, загатки, решавање на проблеми) и ќе се разликуваат по тешкотија, барајќи стратегија, креативност, и брзина. Секој предизвик на Контролна точка може да се проба само еднаш. Ако не успеат, тимот нема да биде награден со бодови. Неопходно е секој тим да посети најмалку шест (6) Контролни Точки на пат кон Целта за да може успешно да го заврши Главниот настан.

7.6 Победничките национални тимови можат да заработат дополнителни бодови на своето патување со извршување на ставки од Листата на авантури („Листа на авантури“) или со градење на силна поддршка на социјални мрежи со прикачување, споделување и лајкување на содржината на тимот на Instagram. Social бодовите се мерат со степен на инволвираност (пр. лајкови/коментари) кои се во состојба да генерираат на основа на споделуваната содржина. Листата на авантури е комбинација од scavenger hunt и bucket list. Ова се забавни, ангажирачки активности кои може да се завршат во било кој момент во тек на Проектот. За да се стекнат со поени, тимот мора да ги докаже овие активности со фотографија или видео запис. Што повеќе поени носи задача од Листата на авантури, толку потешко се исполнува.

7.7 Секој Победнички национален тим го започнува патувањето со пакет кој содржи 24 лименки Red Bull („Лименки“) и мора да ги трампа за се што му е потребно по пат - храна, место за спиење, превоз, и други потреби во тек на патувањето. Готовина, кредитни картички, bitcoin, и друг облик на плаќање не се дозволени и такви предмети ќе бидат запечатени во посебни коверти и кутии.

7.8 Целта е завршната точка на Red Bull Can You Make It? авантурата. Ќе биде лоцирана во поголем европски град и ќе биде објавена пред Неделата на настанот. Победничките Национални Тимови мораат на 28. април 2020 година да го завршат своето патување во 15:00 часот по средноевропско време за да бидат рангирани. Дололку Победничките национални тимови успешно стигнат до целта пред 28. април 2020 година, Организаторот нема да им обезбеди смештај на членовите на тимот, се до 28. април 2020 година. Исто така, смештај нема да им биде обезбед ни на Победничките национални тимови кои неуспешно ќе го завршат Главниот настан (пр. доколку се дисквалификувани) поради проневерство или отворање на запечатените коверти). Во итен случај или при одлука на Победничкиот национален тим дека не може понатаму да учествува, Организаторот без надокнадување, ќе го наплати превозот до нивното почетно место.

7.9 „Победничкиот тим“ ќе биде избран според резултати во 3 различни категории (Social поени, предизвици на Контролни Точки и Листа на авантури). Победничките Национални Тимови се натпреваруваат за бодови кои ќе го одредат нивниот ранг во секоја од овие категории. Секое рангирање има еден резултат, а збирот на сите три резултати заедно ќе биде конечниот резултат на тимовите.

Social points > Rank > Score 1
Checkpoint points > Rank > Score 2
Adventure points > Rank > Score 3

Конечниот резултат на Победничките национални тимови кои ќе учествуваат во Главниот настан, се состои од збирот на нивните вкупни резултати од сите три категории: Резултат 1 + Резултат 2 + Резултат 3 = конечен резултат. Ако дојде до изедначување, победникот е екипата со највеќе social поени.

Резултат 1: сила на социјална поддршка на тимот: Бодовите ќе се доделуваат според квалитетот на содржината објавена на Instagram, која ќе се споделува и на www.canyoumakeit.redbull.com.

Резултат 2: Успешно завршени предизвици на Контролни точки: За секој успешно завршен предизвик, се наградуваат различен број на поени.

Резултат 3: Број на извршени задачи од Листата на авантури: За секој авантуристички предизвик ќе биде доделен различен број на поени кои Победничките национални тимови ќе ги освојат. Овие бодови ќе бидат наградени со „доказ“ за исполнетата задача во форма на фотографија или видео запис.

Точниот систем на бодување ќе биде поделен помеѓу учесниците во тек на деталниот briefing на 20. април 2020 година, Организаторот ќе одреди и второпласиран победник.

7.10 На сите Победнички национални тимови кои ќе учествуваат на Главниот настан ќе им биде обезбеден мобилен телефон кој ќе биде однапред програмиран со апликација за настанот, како ѝ директен број за итен случај на Централната Команда. Сите појдовни и дојдовни конекции (податоци, интернет страни, текстови, повици, итн.) се забранети и може да се блокираат, освен директниот број на Централната Команда и организаторот, и врска со интернет апликации кои се дозволени. Учесниците разбираат и се согласуваат дека сите податоци кои се создадени или користени со употреба на телефонот може да ги користи Организаторот, во согласност со членот 11 и членот 12. Мобилниот телефон мора да биде вратен на одредениот персонел од Организаторот на крајот на Главниот настан и останува во сопственост на Организаторот и неговите партнери.

7.11 Централната Команда на Главниот настан е канцеларија основана од страна на Организаторот која ќе работи 24 часа, во тек на 7 дена, односно Неделата на настанот. Тоа ќе биде контролен центар на Главниот настан и контактен центар за учесниците во итен случај или прашања. Централната команда исто така ќе го прати напредокот на секој тим.

7.12 Сите членови на тимот мораат своите лични уреди, како мобилните телефони, заедно со парите и кредитните картички, да ги стават во запечатен коверт / кутија за да се спречат да ги понесат со нив на своето патување. Во итен случај или ако националниот победник одлучи дека не може да стигне до Целта, може да ја отвори запечатената кутија. За да има право да победи на Главниот настан, целиот тим мора да стигне до крајната цел без организиран превоз од страна на Централната Команда и со оригинален печат на кутијата, се уште недопрен. Секое сомневање на неверство или злоупотреба може да доведе до дисквалификација на целиот тим.

7.13 Останатите лични работи на Учесникот, кои не се запечатени во предмети заштитени од неовластен пристап и кои не се пренесуваат во ранец, може да се предадат на персоналот на Организаторот по пристигнувањето на натпреварувачите на почетната точка. Учесниците ќе мора да потпишат протокол кој ги документира предадените работи. Таквите работи/предмети, подоцна, ќе бидат пренесени од почетната точка до крајната Цел, на трошок на Организаторот. Предметите треба да бидат предадени во затворена состојба; ниедна поплака нема да биде прифатена во врска со губење или оштетување на нивната содржина. Никакви вредни работи не треба да се предадени, бидејќи ни Организаторот ни неговите соработници не можат да бидат одговорни за било какво губење или штета во врска со таквите предмети. За да ги пронајдат своите предмети на Целта, од Учесниците ќе се побара да приложат идентификација, потврдат и потпишат дека нивните предмети се преземени. Ниедна поплака нема да биде возможна по таквото потпишување.

7.14 Контакт податоците кои Учесникот може да ги внесе ќе се користат за известување на Учесниците за наградите; Учесникот мора да се увери дека се точни.

7.15 Победничкиот тим на Главниот настан, како и вториот победнички тим ќе бидат објавени одма по крајот на Неделата на настанот („Датум на објава“).

7.16 Организаторот ќе го контактира Победничкиот тим, како и Вториот победнички тим користејќи ја е-поштата која тимот ја приложил во фаза на пријава на Проектот. Со известување на Победничкиот тим, како и екипата на победничкото второ место ќе бидат обезбедени детали за тоа како да се преземе наградата, што мора да го направат во рок од 21 ден (откога Организаторот ги известил победниците). Ако со добитниците на наградата не може да се стапи во контакт, или не ја презел наградата во рок од 21 ден од датумот на објавување, Организаторот го задржува правото да ја понуди наградата на следниот учесник кој ги исполнува условите, избрани соодтветно во Фазата на Селекција.

7.17 Доколку добитникот ја одбие наградата, ќе биде избран алтернативен победник во соодветност со Фазата на Селекција. Организаторот не презема никаква одговорност доколку Добитникот на наградата не е во можност да ја преземе наградата.

7.18 Наградите се лични, непреносливи и трето лице не може да ја бара во име на Учесникот.

7.19 Листата на Добитници на награда ќе може да се види на интернет страната на Организаторот. Во случај да е Учесникот Добитник на наградата, Учесникот се согласува дека Организаторот може да открие основни информации, како: име и презиме, надимак, во согласност со горе наведеното.

7.20 Максималниот рок за испорака на наградата не смее да биде подолго од 90 дена од денот кога Победничкиот тим или Вториот победнички тим ја побараат наградата. Секое доцнење во врска со врачување на наградата ќе биде комуницирано со победничките тимови. Организаторот ќе стапи во контакт со победниците по пат на е-пошта, таа која ја има приложено Учесникот при пријавување.


8. НАГРАДИ

8.1 Победничките национални тимови ќе добијат по една Национална награда (вкупно 600 национални награди; по една Национална награда за секој од трите членови на тимот од 200-те национални победници). Наградите се: повратен лет во економска класа за сите тројца членови на тимот до една почетна точка во Европа, а организаторот бира помеѓу: Амстердам, Барселона, Будимпешта, Копенхаген и Милано. Учесниците мора да пристигнат на или пред 20 април 2020 година, во зависност од оддалеченоста на земјата на учесниците од локацијата на почетната точка. Повратниот лет ќе биде на 29 април 2020 година. Ќе биде обезбеден смештај во хостел за 13 април и 21 април 2020 година. Како дел од концептот на Проектот, сместување нема да се обезбеди помеѓу 14 и 20 април 2020 година. Вкупната вредност на Националната награда ќе зависи од локацијата на секој член од победничкиот национален тимот, локацијата на одредената почетна точка и цената во моментот на резервацијата. Вкупната вредност на секоја Национална награда нема да надмине 2.500 евра (или еквивалент на износот во соодветната локална валута) (пред било кој важечки данок) по лице.

8.2 Конечниот победник на Проектот/Главниот настан ќе добие една Победничка награда (три победнички награди; по една награда за секој од трите членови на Победничкиот тим) која е во врска со патување. Наградата ќе вклучува двонасочен превоз (определен од Организаторот засновано на оддалеченост) од местото на живеење на секој член (или од некоја блиска локација што ќе ја определи Организаторот). Ова исто така вклучува сместување, превоз од едно до друго место додека патувате, како и избор на туристички атракции и пристап до настани на Red Bull. Дневните трошоци нема да бидат вклучени. Вкупната вредност на Победничката награда зависи од местото на живеење на секој член на победничкиот тим, времетраењето на патувањето и трошоците за време на резервацијата. Трите генерални победници мора да имаат ист пат, вклучувајќи ги почетните и крајните точки. Победниците, исто така, делат една хотелска соба по дискреционо право на Организаторот. Вкупната вредност на Победничката награда нема да надмине 8.500 евра (пред важечки данок) по лице. Наградата мора да се побара до 8 мај 2020 година.

8.3 Победниците на второто место ќе бидат наградени со двонасочен превоз (утврден од страна на Организаторот засновано на оддалеченост) од местото на живеење на секој член (или од блиската локација одредена од Организаторот) на кој било настан на Ред Бул по ваш избор, во земјата на живеење. Ова исто така вклучува и сместување за две ноќевања во хотел со четири ѕвездички. Вкупната вредност на Победничката награда зависи од локацијата на секој член на тимот, локацијата на избраниот настан и цената во моментот на резервацијата. Од суштинско значење е тројцата добитници да имаат ист план за патување, вклучувајќи ги почетните и крајните точки и да ја делат истата хотелска соба според дискреционо право на Организаторот. Вкупната вредност на наградата за второто место нема да надмине 1.000 евра (или еквивалент на износот на соодветната локална валута) (пред важечки данок) по лице. Наградата мора да се побара до 31 мај 2020 година.

8.4 Сите други трошоци поврзани со прифаќање и користење на наградата, како што се безбедносни такси, реквизити, багаж, грицки, пијалоци и инцидентни трошоци, се одговорност на победникот. Земјишниот транспорт може да се обезбеди наместо воздушниот, доколку победникот престојува во мал радиус на дестинацијата, а за разликата нема да биде обезбедена компензација или замена.

8.5 Секој национален победник, генерален победник и второпласиран (вкупно „Добитници на награди“) мора да поседува и да покаже важечки патни исправи пред поаѓањето (на пр. Важечки пасош или друга прифатлива лична карта издадена од владата и виза за влез, доколку е потребно). Патничкото осигурување и трошењето пари се одговорност на добитникот на наградата. По издавање на авионски карти, нема да биде дозволена промена на добитниците на награди. Организаторот ќе ги утврди авиокомпанијата, аеродромите, планот за летање и сместувањето преку ноќ по своја дискреција. Може да се појават ограничувања и услови за патување и сместување. Организаторот нема да замени изгубени, осакатени или украдени билети или ваучери за патувања.

8.6 Во мера дозволива со закон, Организаторот го задржува правото да замени било која или сите награди за награди со еднаква или поголема вредност.

8.7 Сите аранжмани за патувања поврзани со наградите опишани во овој дел, мора да бидат направени преку агентот на Организаторот заедно со групата Red Bull. При учеството на Проектот нема да биде надоместено за патни или други трошоци, освен оние што се изрично наведени во овие Услови.

8.8 Нема да бидат обезбедени алтернативи за готовина, а наградите се незаменливи и неповратни.

8.9 Добитниците на наградите се одговорни за сите даноци (вклучително камати и казни) што се должни и се плаќаат на даночните власти во однос на која било сума на наградата.

8.10 До степен колку што е дозволено со важечкото локално право, сите награди се доделуваат „какви што се“ и без гаранции, експлицитни или имплицитни (вклучително, без ограничување, било каква имплицитна гаранција со задоволителен квалитет или подобности за одредена намена).


9. ПРАВО НА ОРГАНИЗАТОРОТ ДА ПРОМЕНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО И ДИСКВАЛИФИКУВА

9.1 Онолку колку што е дозволено со закон и без оглед на законските права на Учесникот, ако според мислењето на Организаторот, Проектот е компромитиран од каков било настан надвор од контролата на Организаторот, Организаторот го задржува правото да го измени или прекине Проектот, без одговорност за која било сума или вид на загуба или штета што може да резултира кај Учесникот или третото лице (без разлика дали е директно или индиректно). Учесникот треба редовно да ја проверува нашата веб-страница за промените што ќе се применуваат од датумот кога се направени.

9.2 Во секое време за време на Проектот, Организаторот го задржува правото, според своја дискреција, да оневозможи или суспендира гласови, дисквалификува и / или отстрани кој било Учесник, ако има причина да верува дека таму каде што гласањето се користи како изборен процес, секој што гласа финалистот е потплатен, присилен или под притисок на кој било начин да го даде својот глас, без разлика дали од конкретниот натпреварувач или трето лице, и / или ако Учесникот не ги исполни овие Услови, измами или, доколку е применливо, какво било друго незаконско или несоодветно однесување. Одлуката на Организаторот за сите работи поврзани со Проектот е конечна и нема да биде вклучена во преписката.

9.3 Во случај победничкиот учесник да биде дисквалификуван, наградата ќе биде одземена и избрана во согласност со Процесот на селекција.


10. ФЕР-ПЛЕЈ

10.1 Учесникот гарантира дека неговата апликација не содржи материјал што крши нечии права или рефлектира политичка изјава, вклучително, но не ограничувајќи се на приватноста, публицитет или права од интелектуална сопственост;
не содржи трговски марки или промо материјали, освен оние на организаторите, на кои учесникот има ограничена лиценца за користење само за целите на овој Проект; не содржи материјал заштитен со авторски права што не е создаден од Учесникот, освен материјал за кој Учесникот ги има потребните права, одобренија и дозволи за употреба; содржи материјал кој е навредлив, без вкус, опасно несоодветен, непристоен, непристоен, омразен, мачен, клевета или материјал што е противзаконски, спротивно на законите или регулативите во која било надлежност во која е креирана апликацијата. Во случај овој Проект да се спроведе преку една или повеќе платформи на трети страни, Учесникот гарантира дека нејзината примена не ги крши условите на платформата од трети страни.

10.2 Учесникот со ова гарантира дека лично дејствувал или на друг начин учествувал во Промоцијата и ги исполнува критериумите за подобност на овие Услови поврзани со внесување или создавање на сопствена друга содржина и дека Учесникот не користел забранети помагала, како што се автоматски роботи, датотеки, услуги или други форми на манипулација.

10.3 Учесникот потврдува дека има експлицитна согласност од сите идентификувани лица кои се појавуваат во пријавата или видеото и се претставуваат, на начини утврдени во овие Услови на учество, вклучувајќи го и правото на спонзорот да ја користи пријавата и / или сликата за какви било идни комерцијални цели, без ограничување. По барање, Учесникот ќе добие писмена согласност од која било таква страна за потребите на Организаторот. Ако некое лице кое се појавува на видео или на слика е малолетно во нивната земја на живеење, потребна е писмена согласност и потпис на родителот или законскиот старател. Пријавата и сликата не смеат да содржат лични информации за кое било лице.

10.4 Во случај на прекршување на Дел 10, Учесникот ќе го одбрани и обезбеди Организаторот од побарувања за повреда на права од интелектуална сопственост.


11. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА

11.1 Учесникот може да достави материјал до Организаторот, доколку е применливо, во врска со Проектот (колективно, „Материјали за пријавување“). Материјалите за пријавување може да вклучуваат глас, слика, фотографија,
изјави, биографски информации, име и карактер на Учесникот и друга содржина генерирана од корисникот.

11.2 Како предвид за учеството на овој Проект и можноста Учесникот да ја освои наградата, Учесникот му ги доделува на Организаторот сите права утврдени со важечкиот закон и ги внесува материјалите во максимална можна мерка. До степен до кој не се дадени никакви права, Учесникот му доставува на Организаторот светска, неограничена, ексклузивна, бесплатна, пренослива лиценца за користење на Влезниот материјал за која било позната или непозната употреба (особено во врска со Проектот). Ова особено ги вклучува, но не е ограничено на следниве права: право на емитување (на пр. Бесплатна ТВ, кабелска, сателитска, мобилна телевизија, ИП-ТВ / веб-ТВ), право да се стави на располагање на јавноста (преземање / гледање на барање), права на дистрибуција на филмови (кинематографски / изложбен / тарифен закон), права за видео (на пр. ДВД), права за дистрибуција и копирање, права за промоција (на пр. право на користење промотивен материјал, дистрибутивни канали), право на издавање и продажба (на пр., печатени медиуми и услуги од сите видови), како и право на користење на Материјалот за пријавување за рекламни цели. На Организаторот му е дозволено да ги менува, скратува, удвојува и синхронизира материјалите за пријавување и да ги комбинира материјалите за пријавување со други аудио-визуелни продукции.

11.3 Учесникот изјавува и гарантира дека сите неопходни права, дозволи, согласности и откажувања од морални права се уредно и ефикасно добиени од кој било учесник, изведувач, изведувач, соработник или друго лице вклучено во изработката на Материјалот за пријавување или правата, услугите или можностите поврзани со нив.

11.4 До степен колку што е дозволено со важечкиот закон, на добитниците на наградите може да се бара да учествуваат во промотивни активности и Организаторот го задржува правото да ги користи нивните имиња и адреси, како и нивните фотографии и аудио и / или визуелни снимки, во кој било промотивен материјал до тој степен што секој добитник на наградата се согласува. Организаторот ќе побара одобрение од добитниците на наградите, доколку е потребно. Учесникот експлицитно признава дека Учесникот и секое лице што се појавува во Материјалите за пријавување има право да одбие употреба на материјалите за пријавување за маркетинг материјал.

11.5 Доколку учесникот победи на промоцијата, Учесникот се согласува да му ги додели на Организаторот сите права на интелектуална сопственост така како што се утврдени со важечкиот закон, со целосна гаранција; и се откажува од сите морални права, доколку е применливо со закон, за апликативните материјали и сите материјали во врска со неговата апликација, на кои Учесникот сега или во кое било време во иднина може да има право според важечките закони, од време на време се менуваат и во согласност со сите слични закони кои се од време на време на кое било место во светот. Учесникот експлицитно признава дека тој или таа и секое лице што се појавува во Материјалите за пријавување имаат право да одбијат употреба на материјалите за маркетинг цели.

11.6 Организаторот има право да им ги додели на сите трети страни правата доделени во делот 11, вклучително, но не ограничувајќи се на промотивни партнери и / или спонзори, трети страни на медиумите и платформите на партнери, или на здружените организации на Организаторот и им дозволува да ги пренесат овие права.


12. СОБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

12.1 Информациите за тоа како Организаторот ги собира, обработува и чува вашите лични информации за Проектот, можете да ги најдете во нашата политика за приватност.

12.2 За сите дополнителни прашања во врска со политиката на приватност, ве молиме контактирајте: privacy@redbull.com.

13. ОДГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЈА

13.1 Соодветно на законите, Организаторот, неговите вработени, агенти или дистрибутерите во никој случај нема да бидат одговорни да ги обештетат победниците на наградата или да прифатат каква било одговорност за каква било загуба, штета, лична повреда или смрт што е резултат на учество на Проектот, како и преземањето на наградите. Секое ограничување на одговорноста ќе биде исклучено за измама, намерно прекршување на законот или груба небрежност. Ова не влијае на законските права на Учесникот.

13.2 Соодветно на законите, Организаторот и Red Bull Group ја исклучуваат целата одговорност кон Учесникот за каква било загуба на приход, загуба на профит, загуба на репутација, губење на информации, губење можност (во секој случај директно или индиректно) и индиректна или последователна загуба или штета направена или претрпена од учесникот во врска со учеството на учесникот на Проектот, освен ако таквата загуба не резултира од Организаторот или Red Bull Group, при неисполнувајќи ги договорните и законските обврски, во тој случај Организаторот продолжува да ја ограничува својата одговорност за горенаведената состојба до степенот дозволен со важечкиот закон.

13.3 Соодветно на законите, Организаторот и Red Bull Group не се одговорни за: задоцнети, изгубени, одложени, оштетени, погрешно насочени, нецелосни, недолични или неразбирливи пријави; телефон, електронска, хардверска или софтверска програма, мрежа, Интернет или компјутерски дефекти, доцнења или тешкотии; грешки во преносот; обид да достави известување за награди што не биле примени; каква било загуба на секој што пристапува или се обидува да пристапи и / или да учествува на Проектот, без разлика дали пријавата е изгубена, не е поднесена, неправилно обработена или ако пријавата не победи.

13.4 Нема законски права за учество на овој Проект. Организаторот не е одговорен доколку Учесникот не може да учествува на Проектот од која било причина.

13.5 Соодветно на законите, Организаторот не е одговорен ако Учесникот нанесува повреди додека извршува активности во врска со овој Проект. Учесникот смета дека Учесникот не е во никакви услови и дека тој или таа не се засегнати од какви било околности што би го спречиле Учесникот безбедно да учествува на Проектот или би претставувал опасност за другите што го прават тоа. Учесникот исто така се согласува дека на Учесникот не му е забрането да учествува на Проектот од која било причина.

13.6 Во никој случај, Организаторот и групата Red Bull не се одговорни за каков било неуспех или одложување на извршувањето на своите обврски според овие Услови што произлегуваат или се предизвикани од директни или индиректни околности или сили надвор од неговата разумна контрола, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на штрајкови, работни запирања, несреќи или акти на природата и прекини, губење или неправилно работење на комунални услуги, комуникации или компјутерски (софтвер или хардвер) услуги, кога овие околности претставуваат виша сила, како што е дефинирано со важечкото локално законодавство.

13.7 Промоцијата не подлежи на какви било услови, гаранции или други услови, и сите бесплатни производи се дадени „како што се“ и без никаква гаранција, изразена или имплицирана (вклучително, без ограничување, каква било стандардна гаранција за задоволителен квалитет или подобност за одредена намена).

13.8 Организаторот ја исклучува целата одговорност во случај учеството / доделувањето на наградата да бара одобрение од родителот или старателот. Ова е единствена одговорност на учесниците.


14. ОПШТО

14.1 Ако се смета дека одредена одредба од овие Услови е невалидна, нелегална или неприменлива, таа во никој случај нема да влијае или да ја наруши валидноста, законитоста и спроведливоста на останатите одредби на овие Услови.

14.2 Овие Услови ќе бидат регулирани со австрискиот закон, а страните подлежат на ексклузивна надлежност на судовите во Салцбург.

14.3 Најновата верзија на Услови ќе биде достапна на веб-страницата на Организаторот.

14.4 За општи прашања што произлегуваат од овие Услови и / или се поврзани со овој Проект, ве молиме контактирајте го canyoumakeit@support.redbull.com.