Dalības nosacījumi

DALĪBAS NOSACĪJUMI

DALĪBAI NAV NEPIECIEŠAMS VEIKT PIRKUMUS VAI CITA TAMLĪDZĪGA VEIDA DARBĪBAS. PIRKUMS NEUZLABOS IZREDZES UZ UZVARU.

IZMANTOJIET UZMANĪBU UN VESELO SAPRĀTU, ŅEMOT DALĪBU ŠAJĀ AKCIJĀ. CIENIET UN NODROŠINIET SAVU UN APKĀRTĒJO DROŠĪBU. NEPĀRKĀPIET UN NENODARIET KAITĒJUMU CITU ĪPAŠUMAM.

Piesakoties un piedaloties šajā Akcijā, tu un visa komanda piekrītat ievērot šos Dalības Nosacījumus un visām zemāk minētajām atbilstības prasībām. Šī Akcija norisinās saskaņā ar šiem Nosacījumiem un visiem attiecīgājiem likumiem un noteikumiem..


1. ORGANIZATORS

1.1. Šo akciju rīko Red Bull GmbH, kas reģistrēts Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austrija, sadarbībā ar Organizatora sadarbības partneriem, aģentūrām un pakalpojumu sniedzējiem.

1.2. Gadījumā, ja šī Akcija notiek caur vienu vai vairākām trešās puses plaformām, Akcija nav saistīta ar trešās puses platformu(-ām) un netiek nekādā veidā sponsorēta, atbalstīta vai administrēta no trešās puses platformas(-u) puses. Piedaloties šajā Akcijā, Dalībnieks piekrīt, ka viņam nav un nevar būt iebildumu pret trešās puses platformu(-ām), kas var rasties saistībā ar dalību šajā Akcijā. Dalībnieka izmantošana trešās puses platformā(-ās) notiek saskaņā ar to noteikumiem un nosacījumiem. Organizators atsakās no jebkādas atbildības, ja Dalībnieks neievēro trešās puses platformas(-u) noteikumus un nosacījumus.

2. AKCIJA

2.1. Akcija notiek saskaņā ar šiem Nosacījumiem un visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.
2.2. Akcijas nosaukums ir “Red Bull Can You Make It?”.

2.3. Akcija sākas 2021. gada 13. aprīli, plkst. 12:00 (CET), un noslēdzas 2021. gada 20. arīlī plkst. 15:00. Visiem pieteikumiem jābūt iesniegtiem Organizatoram līdz beigu datumam. Visi pieteikumi, kuri saņemti pēc beigu datuma, automātiski tiek diskvalificēti.

3. ATBILSTĪBA

3.1. Lai piedalītos šajā akcijā un gūtu iespēju izcīnīt apbalvojumu, Dalībniekam jānodrošina un jāizpilda sekojošie atbilstības kritēriji:

3.2. Dalībnieks apstiprina, ka pieteikuma brīdī esi vismaz 18 gadus veca persona. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nav atļauts piedalīties šajā Akcijā vai Organizatoriem sniegt jebkādus Personiskos Datus. Personisko Datu sniegšana notiek brīvprātīgi; tomēr Dalībnieks nevarēs pieteikties Akcijai, ja nesniegs visus nepieciešamos Personiskos Datus.

3.3. Dalībniekam nav atļauties piedalīties, ja viņa vai viņas dzīvesvieta nav starp valstīm, kuras minētas 6.7 punktā zemāk. Ņem vērā, ka Organizators nenes atbildību, ja Dalībnieks nevar piedalīties šajā Akcijā vietējo vai nacionālo likumu dēļ. Katram dalībniekam komandā jāpārstāv vienu un to pašu valsti. Ikviens Dalībnieks, kurš ir apmaiņas students, piesakās valstī, kurā viņš dzīvo Akcijas laikā.

3.4. Gadījumos, kad Dalībnieks jau piedalījies Akcijā iepriekšējos gados, viņam vai viņai nav atļauts piedalīties šī gada Akcijā.

3.5. Dalībnieki var pieteikties atsevišķi šai Akcijai (pieteikšanās kā komanda) un Hyundai Wildcard Promotion (pieteikšanās individuāli). Tomēr, ja dalībnieks piesakās abām akcijām un tiesneši viņu izvēlas kā uzvarētāju abās, dalībniekam jāatsakās no sava Hyundai Wildcard Promotion pieteikuma un jāturpina ar Akcijas pieteikumu.

3.6. Visiem komandas dalībniekiem Akcijas Periodā jābūt universitātes studentiem. Ja vienas komandas dalībnieki mācās dažādās universitātēs, Dalībniekam reģistrējoties būs jāizvēlas un jāatzīmē tikai vienu no šīm universitātēm.

3.7. Organizatora vadība un darbinieki, tā mātes uzņēmums, un jebkurš no viņu meitasuzņēmumiem, aģentiem, Akcijas norisē iesaistītajiem uzņēmumiem, padomniekiem, trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, vai reklāmas aģentūrām, kuras iesaistītas Akcijas norisē, kā arī šo personu radinieki un ģimenes locekļi, nevar piedalīties un uzvarēt šajā Akcijā. Organizators izvērtēšanas laikā pārbaudīs šos apstākļus, izmantojot tā datu bāzi.

3.8. Pieteikties personai vai komandai atļauts tikai vienreiz. Ja kļūs skaidrs, ka Dalībnieks izmantojis vairākus e-pastus vai sociālo mediju kontus, lai apietu šo noteikumu, visi Dalībnieka pieteikumi tiks diskvalificēti.

3.9. Ņem vērā, ka oficiālā Akcijas valoda būs Angļu valoda un visa komunikācija ar Organizatoru, kā arī reģistrācija un tālākās norādes Akcijas ietvaros, lielākoties notiks Angļu valodā. Jebkādi tulkojumi tiek sniegti tikai pieklājības pēc.

3.10. Organizators nepieņems pieteikumus, kuri ir: (a) datora automātiski radīti; (b) aizpildīti no trešās personas puses; (c) nesalasāmi, pārveidoti, rekonstruēti vai viltoti; vai (d) nepilnīgi. Organizators saglabā tiesības pārbaudīt sniegto e-pasta adresi, kad tas nepieciešams, kā arī gūt apstiprinājumu par vecumu, identitāti un/vai citas detaļas jebkurā piesardzības apsvērumu brīdī. Strīdus situācijas gadījumā, kad pieteikums saturēs nederīgu e-pastu, adresi, vai neprecīzus datus saistībā ar vecumu vai dzīvesvietu, tas tiks atzīts par neatbilstošu. Balvas ieguvējs(i) būs atbildīgi par to, ka viņiem ir derīga pase un/vai ceļošanas dokumenti, kuri derīgi vismaz vēl 6 mēnešus, kā arī visas nepieciešamās vīzas.

3.11. Lai piedalītos akcijā, Dalībniekiem jābūt Instagram® kontam (kurš Pasākuma Nedēļā uzstādīts kā Content Creator konts), kā arī YouTube® konts vai Vimeo® konts, kurš atvērts publiskai apskatei (konts, kuram ikviens var pierakstīties, lai sekotu Dalībnieka video). Dalībniekam nav atļauts piedalīties izmantojot Vimeo, ja viņa Vimeo kontam uzstāda īpaša privātuma opcija (kur lietotājam jāapstiprina savi ‘'follow'' pieprasījumi). Organizators atsakās no jebkādas atbildības gadījumis, kad Dalibnieks nespēj ievērot trešās puses platformu noteikumus un nosacījumus.

3.12. Ja Dalībieks nav reģistrēts Instagram, YouTube vai Vimeo lietotājs, viņš vai viņa var doties uz www.instagram.com lai pieteiktos Instagram, www.youtube.com lai pieteiktos YouTube, un/vai www.vimeo.com lai pieteiktos Vimeo. Kļūšana par reģistrētu lietotāju šajās mājaslapās ir bezmaksas.

3.13. Goda Kodekss, kurš atrodams www.redbullcanyoumakeit.com, ir būtiska šo Nosacījumu daļa un atrodams zemāk. Jebkādi Goda Kodeksa vai šo Nosacījumu pārkāpumi novedīs pie Organizatora vienpersoniska lēmuma diskvalificēt no Akcijas, nesniedzot nekāda veida kompensācijas.

3.14. GODA KODEKSS:
1) Nav atļauts lietot naudu. Dalībniekam nav atļauts pelnīt, pieņemt vai izmantot jebkādu valūtas formu, izņemot to, kuru sniedz Red Bull.
2) Nedrīkst izmantot personiskos vai aizdotus mobilos telefonus, datorus, planšetes un citas ierīces, izņemot oficiāli sniegto pasākuma ierīci.
3) Komandām jāizmanto oficiāli izsniegtā pasākuma ierīce, lai augšupielādētu fotogrāfijas, video un citu saturu par sava ceļojuma ietvaros un jāfiksē savas gaitas.
4) Nekādu iepriekš organizētu ceļošanas veidu (piem. ar draugu sarunāt, ka viņš kaut kur vedīs Dalībnieku).
5) Citu dalībnieku komandu sabotēšana.
6) Rīcība, kura saskan ar katras valsts, kuru apmeklē Dalībnieks, likumiem. Ja neesi drošs, lūdzu sazinies ar Centrālo Komandpunktu (7.11) skaidrības ieviešanai.
7) Nevienā brīdī nedrīkst šķirties no komandas. Ceļošanai un visiem checkpoint izaicinājumiem jātiek veiktiem trijatā.
8) Katrai komandai jāapmeklē kā minimums 6 Checkpoints.
9) Ja komandas dalībnieks pārkāpj kādu no šiem noteikumiem, diskvalificēta tiks visa komanda. Attiecīgā komanda būs pati atbildīga par drošu atgriešanos mājās.

4. AKCIJAS PERIODS

4.1. Lai veiksmīgi pieteiktos Akcijai, Dalībniekam jāiet uz Mājaslapu un jašeko norādēm soli pa solim, tostarp sniedzot reģistrācijai nepieciešamos datus (piem. vārdu un e-pasta adresi). Piedevām, ja Dalībnieks reģistrējas izmantojot Facebook®, Twitter® vai Google+®, tālāku informāciju (piem. vecums vai dzīvesvieta) iespējams jau saņems Organizators.

4.2. Akcija - sastāv no sekojošajām dažādām fāzēm Akcijas Perioda ietvaros:

- Reģistrācijas Fāze sāksies 2019.gada 1.oktobrī, plkst 00:00 un noslēgsies 2020.gada 17.februārī, plkst. 23:59.
- Izvēles Fāze sāksies ar sociālā balsojuma izvēli, kura sāksies 2020.gada 18.februārī, plkst. 18:00, un noslēgsies 2020.gada 24.februārī, plkst. 23:59, -- kam sekos tiesnešu žūrijas izvēle, kura sāksies 2020.gada 25.feruārī, plkst. 00:00, un noslēgsies 2020. gada 8. martā, plkst. 17:00.
- Noslēdzošā Fāze sāksies 2021. gada 13. aprīlī, plkst. 12:00 (CET), un noslēgsies 2021. gada 20. aprīlī, plkst. 15:00.

4.3. Tikai noslēdzot augstāk minētās fāzes Dalībnieks varēs piedalīties Akcijā. Nokavēti, neatbilstoši, nepilnīgi vai bojāti pieteikumi netiks pieņemti. Netiek nesta atbildība par pazaudētiem pieteikumiem un pierādījumi par transmisiju netiks pieņemti kā pierādījums. Akcijas pieteikumi nevar tikt atsaukti.

5. REĢISTRĀCIJAS FĀZE

5.1. Ja dalībnieks veicis dalībai nepieciešamos kritērijus, Dalībnieks varēs Mājaslapā reģistrēt sevi un savu komandu Reģistrācijas fāzes ietvaros. Katrai komandai jāsastāv no 3 komandas biedriem. Lai veiksmīgi reģistrētos, katram Dalībniekam komandas reģistrācijas ietvaros jāievada savi personiskie dati: vārds un uzārds, dziums, dzimšanas datums un e-pasta adrese. Piedevām, jāsniedz sekojošā informācija par komandu: valsts (kurā dzīvo visi 3 dalībnieki), nosaukumu universitātei, kurā mācās vismaz viens komandas dalībnieks, komandas nosaukumu, komandas avataru/foto, aprakstu par komandas personību, atbildes uz pieteikuma jautājumiem un URL uz Dalībnieka pieteikuma video (kurā paskaidrots, kāpēc dalībai jāizvēlās tieši Dalībnieks), kuru Dalībniekiem jāaugšupielādē caur Youtube vai Vimeo uz Mājaslapu. Dalībnieka video jābut ne ilgākam par 60 sekundēm.

5.2. Tiesības piedalīties Akcijā ir personiskas un nav nododamas citiem. Organizators nodrošina caurspīdīgumu izvēles procesā, lai rezultāti varētu tikt apstiprināti.

6. IZVĒLES FĀZE

6.1. Izvēles fāze ir sadalīta 2 soļu procesā ar sociālo balsošanu un izvēli. Kad reģistrācijas fāze ir noslēgusies, un Tu esi augšupielādējis un iesniedzis Savu Iesniegto Saturu mājaslapā, cilvēki balsos par savu favorītu no Iesniegtā Satura, balstoties uz pieteikuma radošumu, ‘’šarmu’', enerģiju un piedzīvojuma faktoru, lai noteiktu katras valsts finālistus, kurus tad vērtēs Tiesneši. Finālistu skaits būs vienāds ar 25% no kopējā attiecīgās valsts pieteikumu skaita.

6.2. Lietotāji Sociālā Balsojuma laikā var balsot vairākas reizes. Lietotājs varēs balsot par vienu vai vairākiem video vienreiz katru dienu šajā laikā posmā. Nav atļautas automātiskas vai masveida balsis, vai tās, kuras pieteiktas izmantojot citas platformas.

6.3. Kad Finālisti tikuši izvēlēti caur Sociālo Balsojumu, Organizators kopā ar neatkarīgiem un kompetentiem tiesnešiem izvēlēises 200 komandas (katra tiks uzskatīta par ''Nacionālo Komandu Uzvarētāju’’) no visiem derīgajiem pieteikumiem, saskaņā ar Nosacījumiem. Tiesnešu pieņemtais lēmums ir galējs un nekādas diskusijas par to netiks veiktas. No veiksmīgajām reģistrācijām, kā aprakstīts augstāk, tiesneši savu lēmumu balstīs uz pieteikuma radošumu, ‘’šarmu’', enerģiju un piedzīvojuma faktoru. Saistībā ar paredzamo lielo pieteikumu skaitu, individuāli komentāri par pieteikumiem nebūs iespējami.

6.4. Organizators izziņos 200 Nacionālo Komandu Uzvarētāju Iesniegto Saturu Mājaslapā 2020.gada 9.martā.
6.5. Sīkākai informācijai par izvēles procesu, raksti uz canyoumakeit@support.redbull.com. Ja dalībnieks (un komanda) ir diskvalificēts, Organizatoram nav pienākums publicēt informāciju par to. Organizators apņemas nodrošināt caurspīdīgumu izvēles procesā, lai rezultāti varētu tikt apstiprināti.

6.6. Izvēlētie Nacionālo Komandu uzvarētāji tad piedalīsies Noslēdzošajā Fāzē, t.i., piedalīsies Red Bull Can You Make It? pasākumā.

6.7. Valstu kvotas (kā aprakstīts 6.1 augstāk) ir sekojošas:

Albānija 2
Austrija 4
Baltkrievija 1
Belģija 5
Bosnija/Hercegovina 1
Brazīlija 1
Bulgārija 1
Kanāda 3
Čīle 1
Kolumbija 1
Horvātija 2
Čehija 3
Dānija 5
Ēģipte 1
Igaunija 1
Somija 2
Francija 13
Vācija 15
Grieķija 2
Honkonga 1
Ungārija 3
Indija 4
Indonēzija 1
Īrija 3
Itālija 10
Japāna 5
Kazahstāna 1
Kuveita 1
Latvija 2
Libāna 1
Lietuva 1
Maķedonija 1
Maldīvas 1
Malta 1
Melnkalne 1
Nīderlande 5
Norvēģija 2
Pakistāna 2
Peru 1
Filipīnas 1
Polija 4
Portugāle 4
Rumānija 4
Krievija 7
Serbija 3
Singapūra 1
Slovākija 2
Slovēnija 2
Dienvidāfrika 2
Dienvidkoreja 1
Spānija 10
Zviedrija 5
Šveice 3
Taivāna 2
Turcija 3
Ukraina 1
Lielbritānija 13
ASV 15
Uzbekistāna 1


6.8. Organizators saglabā tiesības mainīt šīs kvotas jebkurā laikā. Izmaiņas tiks publicētas Mājaslapā.

Bez 200 Nacionālo Komandu Uzvarētājiem, būs arī 1 Hyndai wildcard komanda no viena oficiālā sadarbības partnera Akcijā. Dalība šajā wildcard būs atvērta visiem pasaules iedzīvotājiem, kuri ir vecumā no 18 gadiem. Atrodi noteikumus un sīkāku informāciju par pieteikšanos Hyundai wildcard komandai Mājaslapā.

6.9. Nacionālo Komandu Uzvarētāji, bez iespējas piedalīties Galvenajā Pasākumā, iegūs iespēju tikt transportēti no un uz katra Finālista dzīvesvietu (vai no tai netālas lokācijas, kuru noteicis Organizators) līdz viņu izvēlētājam Galvenā Pasākumā starta punktam (t.i., Barselona, Milāna, Budapešta, Kopenhāgena, Amsterdama) 2020.gada 20.aprīlī, kā arī naktsmājas un pārtiku finiša līnijas vakarā.

6.10. Tikai sekojot aprakstītajiem noteikumiem Dalībnieks no viena no 200 Nacionālo Komandu Uzvarētājiem varēs piedalīties Noslēdzošajā Fāzē.

7. NOSLĒDZOŠĀ FĀZE (GALVENAIS PASĀKUMS)

7.1. Pasākuma nedēļā (13. aprīlis - 20. aprīlis, 2021. gads), kad šie 200 Nacionālo Komandu Uzvarētāji piedalīsies Galvenajā Pasākumā, Organizators noteiks pirmo un otro vietu caur balsošanas sistēmu, kā atrunāts zemāk.

7.2. Galvenā Pasākuma laikā, Nacionālo Komandu Uzvarētāji būs veikuši simtiem kilometru no Starta Punkta līdz Finiša Līnijai, kura atradīsies vienā no lielākajām Eiropas pilsētām, septiņu dienu laikā (kā aprakstīts Balvu sadaļā). Pa ceļam, Nacionālo Komandu Uzvarētāji izveidos savu maršrutu, apmeklējot pieturpunktus dažādās pilsētās, publicējot ceļojuma video un fotogrāfijas caur pasākuma mobilo aplikāciju un saviem personiskajiem Instagram kontiem, izpildot cik vien daudz Piedzīvojumu Saraksta (kurš pirms tam tiks izsniegts dalībniekiem) uzdevumus iespējams un gūstot atbalstu no sekotājiem mājās.

7.3. Nacionālo Komandu uzvarētāji sāks no vienas no Eiropas lielākajām pilsētām (Barselona, Milāna, Budapešta, Kopenhāgena un Amsterdama), kuru viņiem piešķirs Organizators (Nacionālo Komandu Uzvarētāji nevar paši izvēlēties Starta Punktu). Katrs Nacionālo Komandu Uzvarētājs saņems Welcome Kit, kurā būs komandas mobilais telefons, karte, vizītkartes Galvenajam Pasākumam, drošības instrukcijas, mugursoma un, protams, kaste ar 24 Red Bull skārdenēm. Dalībnieki katrs drīkst ņemt tikai vienu mugursomu (kurā, piemēram, ir drēbes, personiskie higiēnas līdzekļi, lietussargi, dokumenti u.tml.). Papildus bagāža un citas mantas droši uz Finiša Līniju nedēļas beigās nogādās Organizators. Visi Nacionālo Komandu Uzvarētāji dosies no Starta Punkta plkst. 12:00, 2021. gada 13. aprīlī, un viņiem būs nedēļa, lai nonāktu līdz Finiša Līnijai 2021. gada 20. aprīlī līdz plkst. 15:00. Gadījumā, ja Dalībnieks neierodas uz Starta Punktu noteiktajā laikā, viņš vai visa komanda zaudēs tiesības piedalīties un gūt kompensāciju. Organizators var izlemt pieļaut izņēmuma gadījumu, ja komanda kavējas iemeslu, kuri ir ārpus viņu kontroles, dēļ (piem. aizkavējies lidojums).

7.4. Personiskie telefoni, viedpulksteņi, datori, planšetes, GPS un citas tamlīdzīgas ierīces, kā arī nauda, norēķinu kartes un citas maksājumu formas (kopā -‘'Aizliegtie Priekšmeti’’) tiks ievietoti aizzīmogotās aploksnēs / konteineros, kurus sniegs Organizators. Ja zīmogs nedēļas laikā tiks noņemts, attiecīgais Nacionālo Komandu Uzvarētājs tiks diskvalificēts. Organizatoram būs tiesības pārbaudīt visas Dalībnieku mugursomas un personiskās mantas pie Starta Līnjas, lai novērstu Aizliegtos Priekšmetus. Dalībnieki, kuri iebildīs pret šādām pārbaudēm, vai centīsies Aizliegtos Priekšmetus izmantot Galvenā Pasākuma laikā, tiks diskvalificēti kopā ar savu komandu.

7.5. Pieturpunkti atradīsies dažādās pilsētās visā Eiropā un sniegs dažādu punktu skaitu, balstoties uz to sarežģītību, ģeogrāfisko lokācij un katra pieturpunktu izaicinājuma laiku. Kad Nacionālo Komandu Uzvarētājs ieradīsies Pieturpunktā, viņi saņems vēl Red Bull skārdenes ceļojumam. Katrā Pieturpunktā būs Izaicinājums, kuru Nacionālo Komandu Uzvarētājiem veiksmīgi jāizpilda, lai gūtu punktus savam rezultātām. Izaicinājumi pārbaudīs Nacionālo Komandu Uzvarētāju ķermeņus un prātu (tostarp fiziskas aktivitātes, puzles, problēmu risinājumi) un atšķirsies sarežģītībā, prasīs strartēģiju, radošumu un ātrumu. Pieturpunktu Izaicinājumu mēģināt var tikai vienreiz. Ja viņiem neizdodas, viņi negūs punktus par šo Pieturpunktu. Nacionālo Komandu Uzvarētājiem būs jāapmeklē vismaz seši (6) Pieturpunkti ceļā uz Finiša līniju, lai veiksmīgi noslēgtu Galveno Pasākumu.

7.6. Nacionālo Komandu uzvarētāji ceļojuma laikā var gūt punktus izpildot uzdevumus Piedzīvojumu Sarakstā vai arī būvējot savu sociālā atbalsta spēku augšupielādējot, daloties un laikojot komandu saturu Instagram. Sociālos Punktus vērtē pēc iesaistes līmeņa (piem. like/komentāri), kurus viņi spējuši gūt ap savu augšupielādēto saturu. Piedzīvoju Saraksts ir sajaukums starp mantu meklēšanu un vēlmju sarakstu. Tās ir jautras, iesaistošas aktivitātes, kuras var tikt veiktas jebkurā Akcijas brīdī. Lai saņemtu kredītu par izpildi, viņiem jāpierādā to caur foto vai video. Jo vairāk punkti, jo izaicinošāka izpilde.

7.7. Katrs Nacionālo Komandu Uzvarētājs sāks ceļojumu ar vienu kasti ar 24 Red Bull skārdenēm un jāiemaina Skārdenes pret jebko, kas viņiem nepieciešams ceļojumā - ēdienu, naktsmājām, transportu uz nākamo vietu un citām vajadzībām, kuras rodas ceļā. Nauda, norēķinu kartes, kriptovalūta un citi maksājumu veidi nav atļauti un šādas lietas tiks aizīmogotas konteineros.

7.8. Finiša Līnija ir pēdējā Red Bull Can You Make It? piedzīvojuma pietura. Tā būs lielā Eiropas pilsētā un tiks izziņota pirms Pasākuma Nedēļas. Nacionālo Komandu Uzvarētājiem būs jānoslēdz savu ceļojumu pirms 2021. gada 20. aprīļa plkst. 15:00. Ja Nacionālo Komandu Uzvarētājs veiksmīgi sasniegs Finiša Līniju pirms 2021. gada 20. aprīļa, Organizators nesniegs komandas dalībniekiem naktsmājas pirms 2021. gada 20. aprīļa. Tāpat nekāda veida naktsmājas netiks sniegtas Nacionālo Komandu Uzvarētājiem, kuri neveiksmīgi noslēgs Galveno Pasākumu (piem. tiekot diskvalificēti vai pārkāpjot Akcijas noteikumus). Ārkārtas gadījumā vai ja Nacionālo Komandu Uzvarētājs nolems, ka nespēj tālāk piedalīties, Organizators sniegs transportu bez maksas.

7.9. ''Kopvērtējuma Uzvarētāju Komanda’' tiks izvēlēta pēc viņu rezultāta 3 dažādās kategorijās (Sociālā Kategorija, Pieturpunktu Kategorija un Piedzīvojumu Kategorija). Nacionālo Komandu Uzvarētāji sacentīsies par punktiem, kuri noteiks viņu vietu katrā no šīm kategorijām. Katra vieta saistīta ar vienu rezultātu un trīs rezultātu kopsumma būs komandu gala rezultāts.

- Sociālie Punkti -> Vieta -> Rezultāts 1
- Pieturpunktu punkti -> Vieta -> Rezultāts 2
- Piedzīvojumu Punkti -> Vieta -> Rezultāts 3

Nacionālo Komandu Uzvarētāju gala rezultāts būs kopsumma no viņu kopējie rezultātiem trīs kategorijās: Rezultāts 1 + Rezultāts 2 + Rezultāts 3 = Gala rezultāts. Ja ir neizšķirts, komanda ar augstāku rezultātu Sociālajā kategorijā būs uzvarētāja.


- Rezultāts 1: Sociālā atbalsta spēks komandai:
Punkti tiks sniegti balstotiies uz Instagram publicētā satura kvalitāti, kas arī tiks apkopoti redbullcanyoumakeit.com
- Rezultāts 2: Pieturpunktu Izaicinājumu izpilde: 
Dažāds punktu skaits tiks sniegts par katru veiksmīgi izpildīto Pieturpunktu Izaicinājumu.
- Rezultāts 3: Piedzīvoju Saraksta izpildīto uzdevumu skaits:
 Dažāds punktu skaits tiks sniegts par katru Piedzīvojumu izaicinājumu, kuru izpildījusi Nacionālo Uzvarētāju Komanda. Šie punkti tiks sniegti ar ‘pierādījumiem’ par uzdevuma izpildi caur foto vai video.



Precīza punktu sistēma tiks atklāta Dalībniekiem detalizētā brīfingā 2021. gada 12. aprīlī. Organizators arī noteiks 2.vietas uzvarētāju.

7.10. Visi Nacionālo Komandu Uzvarētāji, kuri piedalīsies Galvenajā Pasākumā, saņems mobilo telefonu, kurā ir pasākuma aplikācija, kā arī Centrālā Komandpunkta numurs ārkārtas gadījumiem. Visi izejošie un ienākošie savienojumi (dati, mājaslapas, īsziņas, zvani, u.t.t.) ir aizliegti un var tikt bloķēti, izņemot zvanus Centrālajam Komandpunktam un Organizatoram, un izņemot mājaslapu savienojumus aplikācijas robežās. Dalībnieki apzinaš un piekrīt, ka visi ar šo telefonu radītie un izmantotie dati var tikt izmantoti no Organizatora puses, saskaņā ar sadaļām 11 un 12. Mobilais telefons būs jāatgriež atpakaļ Organizatoru Pārstāvjiem Galvenā pasākuma beigās un paliek Organizatora un tā sadarbības partneru īpašums.

7.11. Galvenā Pasākuma Centrālais Komandpunkts ir ofiss, kuru izveidojis Organizators, kas darbosies 24 stundas 7 dienu garumā pasākuma nedēļas laikā. Tas būs galvenais Galvenā Pasākuma kontroles un kontaktu punkts Dalībniekiem ārkārtas situāciju vai jautājumu gadījumā. Centrālais Komandpunkts arī sekos katras komandas progresam.

7.12. Visiem komandu dalībniekiem būs savas personiskās ierīces, kā mobilie telefoni, kā arī naudu un norēķinu kartes, jāievieto aizzīmogotā aploksnē / konteinerā, lai ņemtu tās līdzi ceļojumā. Ārkārtas situācijā, vai ja Nacionālo Komandu Uzvarētājs nolemj, ka nevar turpināt ceļojumu, viņi drīkst atvērt aizzīmogoto aploksni. Lai varētu uzvarēt Galvenajā Pasākumā, visai komandai jāsasniedz Finiša Līniju bez transporta, kuru organizējis Centrālais Komandpunkts, un ar joprojām aizzīmogotu aploksni / konteineru. Jebkādas aizdomas par krāpšanos novedīs pie visas komandas diskvalifikācijas.

7.13. Citas Dalībnieku personiskās mantas, kuras nav tikušas ievietotas aizzīmogotajos konteineros un kuras netiek vestas mugursomas, var tikt nodototas Organizatoru Pārstāvjiem pie Dalībniekiem noteiktā Starta Punkta. Dalībniekiem būs jāparaksta protokols, kurš apstiprina nodotās mantas Šīs mantas tad no attiecīgā Starta Punkta tiks nogādātas līdz Finiša Līnijai, transportēšanas izdevumus apmaksājot Organizatoram. Konteineriem un somām jātiek nodotām aizvērtā veidā; netiks pieņemtas sūdzības par to satura pazaudēšanu vai bojājumiem. Vērtīgām lietām nebūtu jābūt nodotām, kā arī Organizators un tā sadarbības partneri nenes atbildību par jebkādu šo priekšmetu pazaudēšanu vai bojājumiem. Lai atgūtu savas manas pie Finiša Līnijas, Dalībniekiem būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un jāapstiprina, ka tās atgūtas, vēlreiz parakstot protokolu. Nekādu sūdzību veikšana pēc šī paraksta sniegšanas nebūs iespējama.

7.14. Kontaktinformācija, kuru dalībnieks sniedz piesakoties Akcijai, tiks izmantota, lai informētu Dalībnieku par jebkādiem apbalvojumiem; Dalībniekam jānodrošina, ka tā ir precīza.

7.15. Kopvērtējuma Uzvarētāju Komanda, kā arī Otrās Vietas Uzvarētāju Komanda, tiks izziņotas nekavējoties pēc pasākuma nedēļas noslēguma.

7.16. Organizators sazināsies ar Kopvērtējuma Uzvarētāju Komandu, kā arī Otrās Vietas Uzvarētāju Komandu, izmantojot e-pasta adresi, kura sniegta Akcijas pieteikumā. Ar šo paziņojumu, Kopvērtējuma Uzvarētāju Komanda, kā arī Otrās Vietas Uzvarētāju Komanda, saņems informāciju, kā iegūt apbalvojumu un iegūs 21 dienu (no brīža, kad Organizators informēja Apbalvojumu Uzvarētāju) ilgu laiku, lai apbalvojumu saņemtu. Ja ar Apgalvojuma Uzvarētāju nav iespējams sazināties, vai viņš nesaņem apgalvojumu 21 dienas laikā no Paziņojuma Datuma, Organizatoram ir tiesības piedāvāt apbalvojumu nākamajam atbilstošajam Dalībniekam, kurš izvēlēts saskaņā ar Izvēles Procesu.

7.17. Ja Apbalvojuma Uzvarētājs atsakās saņemt balvu, tiesības uz apbalvojumu tiks atsavinātas un tiks izvēlēts alternatīvs uzvarētājs, saskaņā ar Izvēles Procesu. Organizators nenes atbildību, ja Apbalvojuma Uzvarētājs nevar saņemt apbalvojumu.

7.18. Apbalvojums(-i) ir personsiks un nav nododams, un to Dalībnieka vārdā nevar saņemt trešās puses persona.

7.19. Apbalvojumu Uzvarētāju sarakstu varēs apskatīt Organizatora mājslapā. Gadījumā, kad Dalībnieks ir apbalvojuma uzvarētājs, Dalībnieks piekrīt, ka Organizators var atklāt viņa personisko informāciju, piem. vārdu, uzvārdu, pseidonīmu, saskaņā ar augstāk minēto informāciju.

7.20 Piegādes laiks no brīža, kad Kopvērtējuma Uzvarētāju komanda, kā arī Otrās Vietas Uzvarētāju komanda, iegūst apbalvojumu, nebūs ilgāks par 90 dienām. Jebkāda aizkavēšanās saistībā ar apbalvojumu piegādi tiks paziņota uzvarētājiem. Organizators uzturēs kontaktus ar uzvarētājiem caur Dalībnieku piesakoties sniegto e-pastu.

8. APBALVOJUMI

8.1. Nacionālo Komandu Uzvarētāji katrs tiks apbalvoti ar vienu Nacionālo Apbalvojumu (kopā 600 Nacionālie Apbalvojumi; viens Nacionālais Apbalvojums katram no trīs uzvarētjušās komandas dalībniekiem no 200 Nacionālajiem Uzvarētājiem). Apbalvojumi ir: turp un atpakaļ ekonomiskās klases aviobiļetes visiem trīs komandas dalībniekiem uz vienu no Starta Punktu vietām Eiropā, kuru starp Madridi, Romu, Budapeštu, Stoholmu un Mančesteru noteiks Organizators. Izejošajam lidojumam būs jāierodas līdz 2021. gada 12. aprīlim, atkarībā no distances no Dalībnieka valsts līdz starta punkta vietai. Lidojums atpakaļ būs 2021. gada 21. aprīlī. Naktsmājas tiks nodrošinātas 2021. gada 12. un 20. aprīlī. Kā daļa no Akcijas koncepcijas, naktsmājas netiks nodrošinātas laika posmā no 2021. gada 13. līdz 19. aprīlim. Kopējā Nacionālā Apbalvojuma vērtība būs atkarīga no katra uzvarējušās komandas biedra valsts, noteiktā Starta Punkta vietas, un tā brīža rezervāciju cenām. Kopējā katra Nacionālā Apbalvojuma vērtība nepārsniegs EUR 2500 (vai ekvalentu summu attiecīgajā vietējā valūtā) (pirms nodokļiem) vienai personai.

8.2. Akcijas Kopvērtējuma Uzvarētāji katrs saņems vienu Kopvērtējuma Apbalvojumu (kopumā trīs Kopvērtējuma Apbalvojumus: vienu Kopvērtējuma Apbalvojumu katram no trīs uzvarējušās komandas locekļiem), kura veidos ceļojumu. Apbalvojumā ietilps turp un atpakaļ transportēšana (to noteikts Organizators, balstoties uz veicamo distanci) no katra dalībnieka dzīvesvietas (vai netālas vietas, kuru noteiks Organizators). Tajā arī ietilpst naktsmājas, transportēšana no vienas vietas uz citu ceļojuma laikā, kā arī tūrisma objektu apskate un pieeja Red Bull pasākumiem, tomēr tajā neietilpst ikdienas tēriņi. Kopējā Kopvērtējuma Apbalvojuma summa atkarīga no katra uzvarējušās komandas dalībnieka dzīvesvietas, ceļojuma ilguma un tā brīža rezervāciju izmaksām. Trīs Kopvērtējuma Uzvarētājiem būs jāveic vienāds maršruts, tostarp starta un beigu punkts, un jāpaliek vienā viesnīcas numuriņā, kuru noteiks Organizators.

8.3. Otrās Vietas Uzvarētāji saņems turp un atpakaļ transportēšana (to noteikts Organizators, balstoties uz veicamo distanci) no katra dalībnieka dzīvesvietas (vai netālas vietas, kuru noteiks Organizators). Tajā arī ietilpst naktsmājas uz divām naktī četru zvaigžņu viesnīcā. Kopējā Kopvērtējuma Apbalvojuma summa atkarīga no katra uzvarējušās komandas dalībnieka dzīvesvietas, pasākuma norises vietas un tā brīža rezervāciju izmaksām. Trīs otrās vietas Uzvarētājiem būs jāveic vienāds maršruts, tostarp starta un beigu punkts, un jāpaliek vienā viesnīcas numuriņā, kuru noteiks Organizators. Kopējā otrās vietas apbalvojuma vērtība nepārsniegs EUR 1000 (vai ekvalentu summu attiecīgajā vietējā valūtā) (pirms nodokļiem) vienai personai. Apbalvojumu jāsaņem līdz 2021.gada 21. maijam.

8.4. Jebkādi gadījuma rakstura tēriņi un izmaksas saistībā ar apbalvojuma saņemšanu un izmantošanu, kā drošības izmaksas, dzeramnaudas, bagāžas maksas, uzkodas, dzērieni un soda naudas ir uzvarētāja paša atbildība. Sauszemes transports var tikt sniegts aviotransporta vietā, ja uzvarētājs dzīvo netālā radiusā no galamērķa, un nekāda veida kompensācija par atšķirībām vērtībā netiks sniegta.

8.5. Katram Nacionālajam Uzvarētājam, Kopvērtējuma Uzvarētājm un Otrās Vietas Uzvarētājam jābūt un jāuzrada derīgus ceļošanas dokumentus pirms izbraukšanas (piem. derīgu pasi un citus atbilstošus valsts izsniegtus identifikācijas dokumentus, un, ja nepieciešams, vīzu). Ceļošanas apdrošināšana un nauda tēriņiem ir Apbalvojuma Uzvarētāja paša specefiska atbildība. Kad piešķirtas aviobiļetes, nekādas izmaiņas no Apbalvojuma Saņēmēju puses nav atļautas Organizators vienpersoniski noteiks aviokompāniju, lidostas, lidojuma maršrutu un naktsmājas. Var tikt noteikti ceļojumu un naktsmāju ierobežojumi, apstākļi un limitācijas. Organizators neaizvietos pazaudētas, bojātas vai nozagtas biļetes un ceļošanas atļaujas.

8.6. Likuma noteiktajās robežās, Organizators saglabā tiesības aizvietot kādu vai visus apbalvojumus vienādas vai lielākas vērtības apmērā.

8.7. Visi šajā Sadaļā aprakstītā ceļošanas kārtība notiek caur Organizatora pārstāvjiem kopā ar Red Bull Group. Nekādas ceļošanas vai citas izmaksas dalībniekiem netiks atmaksātas Akcijas ietvaros, izņemot tās, kuras minētas šajos Nosacījumos.

8.8. Netiks izsniegta nauda kā alternatīva apbalvojumiem un visi apbalvojumi nav nododami vai atmaksājami.

8.9. Apbalvojumu Uzvarētāji būs atbildīgi par visiem nodokļiem un to apmaksu attiecīgajām nodokļu varas iestādēm.

8.10. Vietējo likumu noteiktajās robežās, visi apbalvojumi tiek piešķirti “kādi ir” un bez nekāda veida garantijām.

9. ORGANIZATORA TIESĪBAS MAINĪT NOSACĪJUMUS UN DISKVALIFICĒT

9.1. Likuma pieļaujamajās robežās, un neietekmējot Dalībnieka likumā noteiktās tiesības, ja Organizators uzskata, ka Akcija ir kompromitēta kādu apstākļu, kas ir ārpus Organizatora kontroles, dēļ, Organizators saglabā tiesības mainīt, izbeigt, grozīt vai pagarināt Akciju, nenesot atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas var rasties Dalībniekam vai jebkādai trešajai pusei (tieši vai netieši). Dalībniekam regulāri jāseko mājaslapai, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām, kuras stājas spēkā no brīža, kad tikušas augšupielādētas.

9.2. Jebkurā Akcijas brīdī, Organizators saglabā tiesības vienpersoniski aizliegt vai apturēt balsošanu, diskvalificēt un/vai izņemt kādu Dalībnieku, ja tam ir pamats ticēt, ka balsošanas procesa ietvaros par šādu finālistu balsošana tikusi apmaksāta, stimulēta vai notikusi piespiedu kārtā jebkādā veidā, no finālista vai jebkāda veida trešās puses, un/vai ja Dalībnieks neievēro ievērot šos Nosacījumus, iesaistās krāpniecībā, vai cita veida nelikumīgā vai nepieņemamā uzvedībā. Organizatora lēmums jebkādos jautājumos saistībā ar Akciju ir galējs, un nekādas diskusijas par to netiks veiktas.

9.3. Gadījumā, ja uzvarējis Dalībnieks tiek diskvalificēts, apbalvojums tiks atsevināts un, saskaņā ar Izvēles Procesu, viņa vietā tiks izvēlēts cits uzvarētājs.

10. GODĪGUMS

10.1. Dalībnieks nodrošina, ka viņa vai viņas pieteikums nesatur materiālus, kas pārkāpj vai ietekmē citu tiesības, vai pauž politisku pārliecību, tostarp, bet ne tikai, par privātumu, publicitāti vai intelektuālā īpašuma tiesībām, satur zīmolu nosaukumus vai preču zīmes, izņemot Organizatora, kuras Akcijas laika ietvaros drīkstēs izmantot, satur ar autortiesībām aizsargātus materiālus, kuru autors nav Dalībnieks, citus materiālus uz kuriem Dalībniekam nav nepieciešamo tiesību un piekrišanu izmantot, satur aizskarošu, bīstamu, nepiedienīgu, nekorektu, naidīgu vai apmelojošu materiālu, kā arī materiālus, kuri ir nelikumīgi, attiecīgās valsts likumdošanu pārkāpjoši. Gadījumā, ja šī Akcija notiek caur vienu vai vairākām trešās puses plaformām, Dalībniekam jānodrošina, ka viņa vai viņas pieteikums nepārkāpj trešās puses plaformas/-u Nosacījumus.

10.2. Dalībnieks nodrošina, ka personiski piedalījies Akcijā un atbilst šajos Nosacījumos aprakstītajiem kritērijiem, ar savu pieteikumu vai Dalībnieka paša radītajiem materiāliem, kā lietotāja ģenerētais saturs, un, ka Dalībnieks nav izmantojis aizliegtu palīdzību, kā automatizēti roboti, scenāriji, servisi vai citas manipulācijas formas.

10.3. Dalībniekam jāgūst piekrišanu no jebkādām identificējamām personām, kuras parādās peiteikumā vai video, ka viņi var tikt izmentoti veidos, kuri aprakstīti šajos Dalības Nosacījumos, tostarp Organizatora tiesības bez ierobežojumiem izmantot pieteikumu un attēlus jebkādos nākotnes reklāmas mērķos. Organizatora lūguma gadījumā, Dalībnieks iegūs šādu personu rakstisku piekrišanu. Ja kāda persona, kura redzama pieteikumā vai attēlā, nav pilngadīga, nepieciešama rakstiska piekrišana un paraksts no tās vecāka vai likumīgā aizbildņa. Pieteikumam un attālam nav jāsatur nekādu personisko identifikācijas informāciju par jebkuru personu.

10.4. Sadaļas 10. pārkāpumu gadījumā, Dalībnieks aizstāvēs un atlīdzinās Organizatoru pret jebkādām intelktuālā īpašuma tiesību pārkāpumu apsūdzībām.

11. TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

11.1. Dalībnieks var pieteikt materiālus, kur tas nepieciešams, Organizatoram saistībā ar Akciju. Pieteikuma Materiāi var saturēt Dalībnieka (vai cita) balsi, attēlu, fotogrāfiju, paziņojumus, biogrāfisku informāciju, sasniegumus, vārdu un citus lietotāju materiālus.

11.2. Dalības šajā Akcijā apsvērumu ietvaros un iespējai Dalībniekam izcīnīt apbalvojumu, Dalībnieks piešķirs Organizatoram visas likumā noteiktās tiesības un Pieteikuma Materiāliem to plašākajā nozīmē. Tādā mērā, ka tiesības nav pieškiramas, Dalībnieks atļauj Organizatoram vispasaules, neierobežotu, ekskluzīvu, bez atlīdzības, nododamu atļauju izmantot Pieteikuma Materiālus jebkādā zināmajā vai vēl nezināmā veidā (konkrēti saistībā ar Akciju). Tas iekļauj konkrēti, bet ne tikai, sekojošās tiesības: translācijas tiesības (piem. bezmaksas/maksas TV, kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas, Mobilās-TV, IP/TV/WebTV), tiesības padarīt pieejamu sabiedrībai (lejupielāde/on-demand tiesības), filmu teātru tiesības (kinematogrāfiskas/izstādes/tarifu tiesības), video tiesības (piem. DVD), tiesības izplatīt un kopēt, tiesības reklamēt (piem. tiesības izmantot Pieteikuma Materiālus, lai reklamētu Akciju, tās izplatīšanas kanālus), publicēšanas un tirdzniecības tiesības (piem. drukātie mediji, jebkāda veida preces un pakalpojumi), kā arī tiesības izmantot Pieteikuma Materiālus reklāmas mērķiem. Organizatoram atļauts modificēt, saīsināt, dublēt un sinhronizēt Pieteikuma Materiālus un savienot Pieteikuma Materiālus ar citiem audio-vizuāliem materiāliem.

11.3. Dalībnieks apstiprina un nodrošina, ka visas nepieciešamās tiesības, piekrišanas, atļaujas un morālās tiesības pienācīgi un efektīvi iegūtas no jebkura dalībnieka, izpildītāja, vadītāja, līdzautora vai citas personas, kura iesaistīta Pieteikuma Materiālos, vai tiesībām, pakalpojumiem vai telpām saistībā ar to.

11.4. Likumā pieļaujamo normu robežās, Apbalvojuma Uzvarētāji var tikt lūgti piedalīties reklāmas akvitātēs un Organizators saglabā tiesības izmantot Apbalvojumu Uzvarētāju vārdus un adreses, viņu fotogrāfijas un audio un/vai vizuālos ierakstus jebkādos reklāmas materiālos, kuriem piekrīt apbalvojuma uzvarētāji.

11.5. Ja Dalībnieks uzvar Akcijā, Dalībnieks piekrīt sniegt Organizatoram visas Dalībnieka intelektuālā īpašuma tiesības, saskaņā ar likumā noteiktajām normām, ar pilnu titula garantiju; un atsakās no visām morālajām tiesībām, likuma noteiktajās robežās, uz Dalībnieka Pieteikuma Materiāliem un citādāk saistībā ar viņas vai viņa pieteikumu, uz kuru Dalībnieks tagad vai jebkurā laikā nākotnē var izvirzīt tiesības likuma noteiktajās robežās. Dalībnieks skaidri apzinās, ka viņam vai viņai, vai jebkurai personai, kura redzama Pieteikuma Materiālos, ir tiesības atteikties no iespējas, ka Pieteikuma Materiāli tiks izmantoti rekāmas materiālos.

11.6. Organizatoram ir tiesības visas šajā sadaļā 11 piešķirtās tiesības piešķirt un/vai licenzēt trešās puses medijiem un platformu partneriem, vai Organizatora meitas uzņēmumiem un sniegt iespēju viņiem nodot vai licenzēt šīs tiesības.

12. INFORMĀCIJAS GŪŠANA UN DATU PRIVĀTUMS

12.1. Informāciju par to, kā Organizators varētu gūt, apstrādāt un glabāt Tavus Personiskos Datus Akcijai un citādāk, var gūt mūsu Privātuma Politikā.

12.2. Tu vari sazināties ar Organizatoru saistībā ar privātuma jautājumiem šeit: privacy@redbull.com.

13. ATBILDĪBA UN GARANTIJA

13.1. Likumā noteiktajās robežās, Organizators, tā darbinieki, aģenti vai izplatītāji nekādos apstāklos nenes atbildību sniegt kompensācijas Apbalvojumu Uzvarētājiem vai uzņemties jebkādu atbildību par zaudējumiem, bojājumiem, traumām vai nāvēm, kas radušās dalības Akcija rezultātā, kā arī apbalvojuma saņemšanā. Jebkādi atbildības ierobežojumi izslēgti krāpšanas, apzinātas sabotāžas vai klajas nolaidības dēļ. Dalībnieka cilvēktiesības netiek ietekmētas.

13.2. Likumā noteiktajās robežās, Organizators un Red Bull Group atsakās no jebkādas atbildības Dalībnieka priekšā, ja Dalībniekam saistībā ar dalību Akcijā radušies ienākumu zaudējumi, labvelības zaudējumi, datu zaudējumi, iespēju zaudējumi (visos gadījumos - tieši vai netieši) un jebkādi netieši vai sekojoši radušies zaudējumi vai bojājumi, ja vien šādi zaudējumi nav radušies Organizatora vai Red Bull Group juridisko vai līgumsaistību neievērošanas dēļ, kā gadījumā Organizators tāpat ierobežo savu atbildību augstāk minētajos gadījumos, saskaņā ar likumā noteikto kārtību.

13.3. Likumā noteiktajās robežās, Organizators un Red Bull Group nevar tikt saukti pie atbildības par: nokavētiem, pazaudētiem, bojātiem, nepareiziem novirzītiem, nepilnīgiem, nederīgiem vai nesalasāmiem pieteikumiem; telefonu, elektronikas, darbarīku vai programmatūru, savienojuma, Interneta vai datoru darbības traucējumiem, kavēšanos vai grūtībām; kļūdām pārraidē; apbalvojumu piegādes mēģinājumos, bet nesaņemšanā; jebkādos zaudējumis, kas radušies ikvienam, kurš piedalās vai cenšās pieteikties un/vai piedalīties Akcijā, vai tas būtu pazudis, nepieteikts, nepareizi apstrādāts vai neuzvarējis pieteikums.

13.4. Nav juridiska pamata piedalīties šajā Akcijā. Organizators nenes atbildību, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nevar piedalīties šajā Akcijā.

13.5. Likumā pieļaujamās robežās, Organizators nav atbildīgs, ja Dalībniekus savaino sevi, kad veic darbības saistībā ar šo Akciju. Dalībniekam jāpārliecinās, ka viņam nav veselības stāvoklis vai jebkādi apstākļi, kas liedz droši piedalīties Akcijā vai rada esošu risku citiem, ja Dalīnieks to dara. Dalībnieks arī piekrīti, ka Dalībniekam jebkādā citā veidā nav liegts piedalīties šajā Akcijā.

13.6. Nekādos apstākļos Organiztors un Red Bull Group nenes atbildību un nevar tikt saukti pie atbildības par jebkādu neveiksmi vai aizkavēšanos obligāciju izpildē zem šiem Nosacījumiem, kas rodas vai kurus izraisa, tieši vai netieši, apstākļi vai spēki ārpus saprāta kontroles, tostarp, bet ne tikai, streiku, negadīumu vai Dieva gribas un traucējumu, komunālo, komunikāciju vai datora (programmatūras vai aparatūras) pakalpojumu dēļ, kad šie apstākļi atbilst force majeure, kā definēts piemērojamajos likumos.

13.7. Ciktāl to atļauj likums, nekādi apstākļi, garantijas un citi nosacījumi neattiecas uz Akciju un visa Bezmaksas Produkcija tiek piešķirta “kāda ir” un bez jebkāda veida garantijām, tieši vai netieši (tostarp, bez izņēmumiem, jebkuras netiešās garantijas par konkrētā mērķa apmierinošo kvalitāti vai atbilstību).

13.8. Organizators nenes jebkādu atbildību un/vai saistības gadījumā, ja dalībai/apbalvojuma saņemšanai nepieciešams Aizbildiņa apstiprinājums. Tā ir Dalībnieka individuālā atbildība.


14. GALVENAIS

14.1. Ja jebkāda Nosacījumu nodrošināšana būs nederīga, nelikumīga vai neizpildāma, atlikušo Nosacījumu ievērošanas derīgums, likumība un izpilde nekādā veidā netiks ietekmēta vai traucēta.

14.2. Šie Nosacījumi jāievēro un jāizpilda saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, un visas puses piekrīt Latvijas jurisdikcijai.

14.3. Jaunākā Nosacījumu versija būs pieejama Organizatoru mājaslapā.

14.4. Par jautājumiem, kuri radušies no šiem Nosacījumiem un/vai saistībā ar šo Akciju, lūdzu sazinieties ar canyoumakeit@support.redbull.com.


Izveidots: 23.08.2019