შეგიძლიათ თუ არა იმოგზაუროთ 7 დღე ევროპის გარშემო, სადაც თქვენი ერთადერთი ვალუტა რედ ბული იქნება? ☁️ ☁️ ☁️ ☁️ ☁️ 🚁 👟 🎒

შეიტყვეთ ქვემოთ
🏍️
💼

როგორ მუშაობს

იხილეთ "story"
💃🏻

როგორ ჩავერთოთ

იხილეთ "story"

ღონისძიების დეტალები

🏆

01შეფასება

მოგზაურობის განმავლობაში გუნდები დააგროვებენ ქულებს 3 გზით: საკონტროლო პუნქტებზე შესრულებული გამოწვევებით, სოციალურ მედიაში მიღებული შეფასებებით და შესრულებული სათავგადასავლო დავალებებით.

😂
😂
😂

02თუ ვერ შეძელით

ევროპაში მსგავსი მოგზაურობა არც ისე მარტივია. ამიტომაც იქნებიან გუნდები, რომლებიც ვერ გაართმევენ დავალებებს თავს. იმ შემთხვევაში თუ გუნდი გადაწყვეტს დანებდეს პროექტის გამოწვევას, მას შეუძლია ისარგებლოს გადაუდებელი დახმარების კონვერტში მოთავსებული პერსონალური სახსრებით ბერლინში ჩასასვლელად ან დაუკავშირდეს პროექტის მმართველ გუნდს, რომელიც უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხო დაბრუნებას სამშობლოში. წესებისა და პირობების, ღირსების კოდექსისა თუ წესდების უხეში დარღვევის შემთხევევაში, გუნდი იქნება დისკვალიფიცირებული Red Bull Can You Make It?-ის პროექტიდან. ასეთ შემთხვევაში გუნდი პირადად იქნება პასუხისმგებელი საცხოვრებელ ქვეყანაში დაბრუნებაზე.

03ღირსების კოდექსი

ღონიძიების განმავლობაში გუნდები შესაძლოა იყვნენ დისკვალიფიცირებულნი თუკი უხეშად დაარღვევენ ღირსების კოდექსს, რომელიც შემდეგი წესებისგან შედგება:

 1. 1

  ფულის გამოყენება აკრძალულია. თქვენ არ გაქვთ უფლება გამოიმუმუშაოთ, მიიღოთ ან გამოიყენოთ ნებისმიერი სხვა ვალუტა, გარდა რედ ბულისა.

 2. 2

  აკრძალულია პერსონალური ან მესამე პირის მობილური ტელეფონის, კომპიუტერის, პლანშეტის ან სხვა ელექტრო მოწყობილობის გამოყენება, გარდა ოფიციალურად მიღებული ღონისძიების მოწყობილობისა.

 3. 3

  მოგზაურობის პროგრესის ამსახველი ფოტო, ვიდეო მასალის და სხვა კონტენტის ასატვირთად გუნდებმა უნდა გამოიყენონ ოფიციალურად მიწოდებული ღონისძიების მოწყობილობა.

 4. 4

  აკრძალულია ავიაფრენის მილების გამოყენება.

 5. 5

  აკრძალულია წინასწარ დაგეგმილი მოგზაურობის მეთოდი ( მაგ: მეგობრის დახმარებით ბერლინში ჩასვლა).

 6. 6

  სხვა მონაწილე გუნდების საბოტაჟი.

 7. 7

  მოიქეცით იმ ქვეყნის სამართლებრივი ჩარჩოების შესაბამისად, სადაც იმყოფებით. დაუკავშირდით პროექტის მმართველ გუნდს ინფორმაციის დასაზუსტებლად.

 8. 8

  გუნდის წევრების განცალკევება და მათი ინდივიდუალური მოქმედება აკრძალულია. ყველა სამგზავრო ან საკონტროლო პუნტქის გამოწვევა უნდა შესრულდეს გუნდურად.

 9. 9

  თითოეული გუნდი უნდა ეწვიოს მინიმუმ 6 საკონტროლო პუნტქს.

 10. 10

  ზემოთაღნიშნული რომელიმე წესის დარღვევის შემთხვევაში გუნდი იქნება დისკვალიფიცირებული. აღნიშნული გუნდი პასუხისმგებელი იქნება საცხოვრებელ ქვეყანაში უსაფრთხოდ დაბრუნებაზე.