Uvjeti sudjelovanja

UVJETI SUDJELOVANJA

ZA SUDJELOVANJE NIJE POTREBNA KUPNJA ILI DRUGA ČINIDBA. KUPNJA NEĆE POVEĆATI MOGUĆNOSTI DOBITKA.

BUDITE OPREZNI I RAZBORITI TIJEKOM SUDJELOVANJA U OVOJ PROMOCIJI. POŠTUJTE I OSIGURAJTE SVOJU I TUĐU SIGURNOST. NE OMETAJTE POSJED I NE UGROŽAVAJTE NIČIJE VLASNIŠTVO.

Prijavom i sudjelovanjem u ovoj Promociji, suglasni ste („Vi”) da Vas obvezuju ovi Uvjeti sudjelovanja („Uvjeti”) i izjavljujete da ispunjavate sve zahtjeve prihvatljivosti u nastavku. Ova Promocija podliježe samo ovim Uvjetima te svim važećim zakonima i propisima.

ZA JUŽNU AFRIKU: ako ste potrošač, na način utvrđen Zakonom o zaštiti potrošača 68 iz 2008. („Zakon o zaštiti potrošača’) Organizator (kako je utvrđeno u nastavku) je dužan ukazati Vam na određene važne odredbe. Odjeljci u kojima se nalaze ove važne odredbe i razlog njihove važnosti utvrđeni su u nastavku:

a. Ograničavanje odgovornosti Organizatora: članci 1., 3., 10. i 13. važni su jer se njima ograničavaju i isključuju dužnosti, odgovornosti i pravne obveze koje bi Organizator inače mogao imati prema Vama. Njima se također ograničavaju i isključuju Vaša prava i pravni lijekovi te se pred Vas postavljaju razni rizici, odgovornosti, dužnosti i pravne odveze.
b. Preuzimanje rizika: članci 1., 3., 10. i 13. važni su se njima utvrđuje rizik koji ste dužni preuzeti i njima je moguće ograničiti Vaša prava i pravne lijekove u odnosu na Organizatora.
c. Prihvaćanje činjenica: članci 3. i 10. važni su jer se u svakome od njih utvrđuju činjenice koje ste dužni prihvatiti. Morate pozorno pročitati svaki članak jer se u njima utvrđuje način raspolaganja novčanim sredstvima u Vaše ime.
d. Odšteta: prema članku 13. dužni ste obeštetiti i osloboditi odgovornosti Organizatora od mogućih potraživanja prema njemu u određenim okolnostima. Time se pred Vas mogu postaviti razni rizici, odgovornosti, dužnosti i pravne obveze, a Organizator od Vas može zatražiti podmirivanje iznosa takvih potraživanja.


1. SPONZOR

1.1 Ovu Promociju organiziraju Red Bull GmbH sa sjedištem na adresi Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austrija, Red Bull Hong Kong Limited sa sjedištem na adresi 21st Floor of EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong, Red Bull Singapore Pte Ltd sa sjedištem na adresi 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapur 048624 i Red Bull Japan sa sjedištem na adresi Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0002, Red Bull New Zealand sa sjedištem na adresi 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Novi Zeland, Red Bull Taiwan Inc. sa sjedištem na adresi (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City Tajvan, R.O.C. uz potporu s njima povezanih društava, partnera, agencija i pružatelja usluga („Organizator”). ZA RUSIJU: Promociju organizira Red Bull (Rus) LLC sa sjedištem na adresi Stanislavskogo street, 21 bld. 3, Moskva, 109004, Rusija („Organizator”), s njim povezana društva.

1.2 U slučaju da se ova Promocija provodi putem jedne ili više platformi treće strane, ista nije povezana s platformom(platformama) treće strane i takva je platforma(e) ne sponzorira, podržava ili provodi ili se na bilo koji način s njom povezuje. Prijavom u ovu Promociju, Sudionik prihvaća da neće imati potraživanja i ne može potraživati bilo što od platforme(i) treće strane što bi proizašlo iz sudjelovanja u ovoj Promociji. Način na koji Sudionik koristiti platformu(e) treće strane podliježe odredbama i uvjetima na takvoj stranici. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da se Sudionik ne pridržava odredaba i uvjeta platforme(platformi) treće strane.

2. PROMOCIJA („Promocija”)

2.1 Ova Promocija podliježe samo ovim Uvjetima te svim važećim zakonima i propisima.
2.2 Naziv je Promocije „Red Bull Can You Make It?”.

2.3 Ova Promocija započinje 1. listopada 2019. u 00:00 (ponoć) CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) i završava 21.travnja 2021. u 15:00 CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone), (uključivo) („Razdoblje promocije”). Organizator mora zaprimiti sve prijave prije datuma završetka Promocije. Sve prijave zaprimljene nakon datuma završetka Promocije automatski će biti diskvalificirane.

3. ISPUNJAVANJE UVJETA

3.1 Da bi se prijavio u ovu Promociju i osvojio nagradu, Sudionik izjavljuje i jamči da ispunjava sljedeće kriterije prihvatljivosti:

3.2 Sudionik potvrđuje da je fizička osoba u dobi od 18 godina ili starija u vrijeme prijave i da se ne smatra maloljetnikom u nadležnosti Sudionikovog prebivališta. Osobama mlađima od 18 godina ili maloljetnicima nije dopušteno sudjelovanje u ovoj Promociji odnosno prenošenje ili na drugi način podnošenje osobnih podataka (svi podaci koji se odnose na Sudionika poput podataka za kontakt, odgovora povezanih s Promocijom i fotografija, „Osobnih podataka“) Organizatoru. Organizatoru se osobni podaci Sudionika pružaju dobrovoljno; ipak, Sudionik neće moći sudjelovati u Promociji ako ne navede sve tražene osobne podatke.

3.3 ZA JAPAN: ako ste mlađi od 20 godina, u ovoj Promociji sudjelujete pod aktivnim nadzorom roditelja, zakonskog skrbnika ili druge odgovorne odrasle osobe (u nastavku zajednički: „Skrbnik”) koja je pročitala i u Vaše se ime suglasila s ovim Uvjetima. Organizator isključuje bilo kakvu obvezu i/ili odgovornost u slučaju da sudjelovanje/dodjela nagrade zahtijeva odobrenje skrbnika. Navedeno je isključivo Vaša odgovornost.

3.4 Sudioniku nije dopušteno sudjelovanje ako je njegovo prebivalište izvan država navedenih u odjeljku 6.7. u nastavku. Imajte na umu da Organizator nije odgovoran u slučajevima kad Sudionicima zakonski nije dopušteno sudjelovanje u Promociji zbog nacionalnih ili lokalnih zakona. Svaki član pojedinog tima mora biti državljanin iste države kao i drugi članovi tima. Svi Sudionici koji studiraju na razmjeni prijavit će se za državu u kojoj borave tijekom Razdoblja promocije.

3.5 U slučaju da je Sudionik prethodnih godina već sudjelovao u Promociji, nije mu dopušteno sudjelovati u ovogodišnjoj Promociji.

3.6 Sudionici se za ovu Promociju mogu prijaviti zasebno (prijava kao tim) i za Promociju s pozivnicom Hyundai (prijava kao pojedinac), podaci su dostupni na internetskoj stranici. Ipak, ako se Sudionik prijavi za obje promocije i paneli sudaca odaberu ga kao dobitnika svake promocije, Sudionik se mora odreći svoje prijave u Promociju s pozivnicom Hyundai i nastaviti s prijavom u ovu Promociju.

3.7 Tijekom čitavog Razdoblja promocije, svi članovi tima moraju u tom trenutku pohađati sveučilište. Ako članovi jednog tima pohađaju različita sveučilišta, Sudionik će pri prijavi trebati odabrati i navesti samo jedno sveučilište.

3.8 Direktori, dužnosnici i zaposlenici Organizatora, njegove matične i bilo koje s njim povezane tvrtke, podružnice, zastupnici, bilo koja tvrtka uključena u razvoj ili produkciju Promocije, stručni savjetnici, pružatelji usluga treće strane odnosno reklamne ili promotivne agencije uključene u ovu Promociju te članovi neposredne obitelji i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu takvih osoba (neovisno o zakonskom srodstvu) ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje ili osvajanje bilo kakvih nagrada u ovoj Promociji. Organizator će provjeriti takve uvjete pregledom svoje baze podataka u vrijeme odabira. ZA MEKSIKO: direktori, dužnosnici i zaposlenici Organizatora, njegove matične i bilo koje s njim povezane tvrtke, podružnice. zastupnici, bilo koja tvrtka uključena u razvoj ili produkciju Promocije, stručni savjetnici, pružatelji usluga treće strane odnosno reklamne ili promotivne agencije uključene u ovu Promociju nemaju pravo na sudjelovanje ili osvajanje bilo kakvih nagrada u ovoj Promociji.

3.9 Dopuštena je samo jedna prijava po osobi i po timu. Nadalje, sudjelovanje je dopušteno samo fizičkim osobama. Ako postane očigledno da je Sudionik koristio višestruke račune e-pošte ili račune društvenih medija da bi zaobišao ovo pravilo, sve Sudionikove prijave bit će diskvalificirane.

3.10 Imajte na umu da će službeni jezik biti engleski i da će sve interakcije s Organizatorom, uključujući ove Uvjete, prijavu i dodatne upute tijekom ove Promocije, općenito biti na engleskom. Bilo kakvi prijevodi osiguravaju se samo kao izraz učtivosti. Za Rusiju, službeni jezik bit će ruski.

3.11 Organizator neće prihvatiti prijave koje su: (a) automatski generirane računalom; (b) ispunile treće strane u ime Sudionika; (c) nečitljive, izmijenjene, rekonstruirane, krivotvorene ili falsificirane; ili (d) nepotpune. Organizator zadržava pravo provjeriti adresu e-pošte koju mu navede Sudionik uključujući, gdje je potrebno, bilo kakav pristanak roditelja ili skrbnika Sudionika da bi zatražio dokaz o starosti, identitetu i/ili drugim pruženim podacima u bilo koje vrijeme i prema svojoj ocjeni. U slučaju bilo kakvog spora, prijave koje sadrže neispravnu adresu e-pošte ili netočne podatke o starosti ili prebivalištu Sudionika smatrat će se neprihvatljivima Primatelj(i) nagrada i, ako je primjenjivo, njihov(i) pratitelj(i) trebat će (i bit će odgovorni za trošak pribavljanja) valjanu putovnicu i/ili valjane putne dokumente koji vrijede još najmanje 6 mjeseci te sve potrebne vize.

3.12 Za prijavu u Promociju, Sudionici moraju imati račun za Instagram® (koji je tijekom Tjedna događaja podešen na račun kreatora sadržaja) te račun za YouTube® ili račun za Vimeo® koji je otvoren za javnost (račun gdje se svi mogu pretplatiti na praćenje videozapisa Sudionika). Sudionik nema pravo sudjelovati kroz Vimeo ako je njegov račun Vimeo podešen na posebnu privatnu opciju (gdje korisnik mora odobriti sve zahtjeve za „praćenjem“). Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da se Sudionik ne pridržava odredaba i uvjeta platforme(platformi) treće strane.

3.13 Ako Sudionik nije registrirani korisnik Instagrama, YouTubea ili Vimea, može ići na www.instagram.com za prijavu na Instagram, www.youtube.com za prijavu na YouTube i/ili www.vimeo.com za prijavu na Vimeo. Registrirani korisnik tih usluga možete postati besplatno.

3.14 Kodeks časti na www.redbullcanyoumakeit.com („Internetska stranica“) sastavni je dio ovih Uvjeta i nalazi se u nastavku. Svako kršenje Kodeksa časti ili ovih Uvjeta može, prema odluci Organizatora, dovesti do diskvalifikacije iz Promocije bez prava na bilo kakvu odštetu u pogledu bilo kakvih nastalih troškova.

3.15 KODEKS ČASTI:
1) Nije dopušteno korištenje novca. Sudioniku nije dopušteno zarađivati, prihvaćati ili koristiti bilo kakav oblik valute osim one koju osigura Red Bull.
2) Nije dopuštena uporaba vlastitih ili posuđenih mobilnih telefona, računala, tableta ili drugih uređaja osim službeno nabavljenih uređaja za događaj.
3) Timovi moraju koristiti službeno nabavljeni uređaj za događaj za prenošenje fotografija, videozapisa i drugog sadržaja tijekom svojeg putovanja te pratiti njihov napredak.
4) Nisu dopušteni prethodno organizirani načini putovanja (npr. dogovor da prijatelj nekamo odveze Sudionika).
5) Nije dopuštena ozbiljna sabotaža drugih timova koji sudjeluju.
6) Ponašanje mora biti u skladu sa zakonskim okvirima u svakoj državi koju Sudionik posjeti. U slučaju dvojbi, za pojašnjenje se obratite Središnjem stožeru (7.11).
7) Nije dopušteno napuštanje tima u bilo koje vrijeme. Svi izazovi putovanja i kontrolnih točaka moraju biti obavljeni kao trio.
8) Svaki tim mora posjetiti najmanje 6 kontrolnih točaka.
9) Ako član tima prekrši bilo koje od ovih pravila, čitav će tim biti diskvalificiran. Dotični će tim biti odgovoran za svoj siguran povratak kući.

4. RAZDOBLJE PROMOCIJE

4.1 Za uspješnu prijavu u Promociju, Sudionik mora ići na internetsku stranicu i korak po korak slijediti dobivene upute što uključuje pružanje traženih podataka u cilju prijave (npr. ime i adresa e-pošte). Pored toga, ako se Sudionik prijavi putem društvenih mreža npr. Facebook®, Twitter® ili Google+® Organizatoru mogu biti dostavljene dodatne informacije (npr. dobe ili lokacija).

4.2 Promocija se sastoji od sljedećih različitih faza unutar Razdoblja promocije:

- Faza registracije započinje 1. listopada 2019. u 00:00 (ponoć) CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) i završava 17. veljače 2020. u 23:59 CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone)).
- Faza odabira započinje odabirom društvenog glasovanja koje započinje 18. veljače 2020. u 18:00 CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) i završava 24. veljače 2020. u 23:59 CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) nakon čega slijedi odabir panela sudaca koji započinje 25. veljače 2020. u 00:00 (ponoć) CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) i završava 8. ožujka 2020. u 17:00 CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone).
- Konačna faza započinje 13.travnja 2021. u 12:00 CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) i završava 20. travnja 2021. u 15:00 CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone)).

4.3 Sudionik će moći pristupiti Promociji samo nakon dovršetka prethodnih faza. Zakašnjele, nečitljive, nepotpune oštećene ili neispravne prijave neće biti prihvaćene. Nije moguće prihvatiti odgovornost za izgubljene prijave, a dokaz o prijenosu neće se prihvaćati kao dokaz primitka. Prijave u Promociju nije moguće vratiti.

5. FAZA REGISTRACIJE

5.1 Ako Sudionik ispunjava prethodno utvrđene kriterije prihvatljivosti, moći će mrežno prijaviti sebe ili svoj tim na internetskoj stranici tijekom Faze registracije. Svaki tim koji sudjeluje moraju činiti 3 člana. Za uspješnu registraciju, svaki Sudionik mora navesti svoje osobne podatke kao dio registracije tima: ime i prezime, spol, datum rođenja i adresu e-pošte. Pored toga, potrebno je navesti sljedeće podatke o timu: državu iz koje dolazi tim (čiji su državljani sva tri člana), ime sveučilišta koje trenutačno pohađa barem jedan član tima, ime tima, avatar/fotografija tima, opis osobnosti tima, odgovori na pitanja za prijavu i URL na videozapis prijave Sudionika (zašto bi tim Sudionika trebao biti izabran za natjecanje?) koji će sudionici morati učitati putem Youtubea ili Vimea na internetsku stranicu („Predani sadržaj”). Videozapis Sudionika ne bi trebao biti duži od 60 sekundi.

5.2 Pravo na sudjelovanje u Promociji osobno je i neprenosivo. Organizator se obvezuje osigurati transparentnost i na odgovarajući način pohraniti postupak odabira kako bi se rezultati mogli potvrditi.

6. FAZA ODABIRA

6.1 Faza odabira podijeljena je u postupak u dvije etape koji se sastoji od društvenog glasovanja i odabira. Nakon dovršetka faze registracije i nakon što ste učitali i predali svoj Predani sadržaj na internetsku stranicu, članovi javnosti glasovat će za svoj omiljeni Predani sadržaj na temelju kreativnosti, „šarma“ njihove prijave, energije i čimbenika avanture kako bi utvrdili vodeće timove po pojedinoj državi („Finalisti”) („Javno glasovanje”), koji će zatim ispunjavati uvjete da ih suci odaberu. Broj Finalista činit će 25 % od ukupnog broja prijava za svaku državu. Ipak, minimum će iznositi barem četiri puta od kvote državnog tima (navedeno je na popisu u nastavku 6.7). Na primjer, Austrija će u svojoj kvoti državnog ima imati 4 tima. Ako Austrija ima 100 prijava, trebali bi imati 25 Finalista (25 %). Ako Austrija ima 20 prijava, trebali bi imati 16 Finalista (četiri puta više od svoje državne kvote). Svi decimalni brojevi zaokružit će se na sljedeći cijeli broj (npr.. 3,2 bi se zaokružio na 4).

6.2 Tijekom Javnog glasovanja korisnici mogu glasovati više puta. Korisnik će moći glasovati za jedan ili više videozapisa svakoga dana tijekom tog razdoblja. Nisu dopušteni masovni ili automatski glasovi, odnosno glasovi predani putem makronaredbi ili slično.

6.3 Nakon što Finalisti budu odabrani putem Javnog glasovanja, Organizator će, zajedno s neovisnim i odgovarajuće kvalificiranim sucem („Suci”), odabrati 200 timova (svaki će se smatrati kao „Pobjednici nacionalnog tima") među svim valjanim prijavama zaprimljenima u skladu s Uvjetima. Odluka Sudaca konačna je i neće se ulaziti u prepisku ili raspravu. Među prethodno opisanim uspješnim prijavama i uzimajući u obzir državne kvote opisane u nastavku, odluka sudaca temeljit će se na kreativnosti, „šarmu“ njihove prijave, energiji i čimbeniku avanture. Zbog očekivano velikog broja prijava, nisu moguće pojedinačne povratne informacije.

6.4 Organizator će 9. ožujka 2020. na internetskoj stranici objaviti Predani sadržaj 200 Pobjednika nacionalnih timova.
6.5 Za sve pojedinosti o postupku odabira, pošaljite e-poštu na: canyoumakeit@support.redbull.com. Ako Sudionik (a time i tim) bude diskvalificiran, Organizator nema obvezu objaviti takvu činjenicu. Organizator se obvezuje osigurati transparentnost i na odgovarajući način pohraniti postupak odabira kako bi se rezultati mogli potvrditi.

6.6 Odabrani pobjednici nacionalnog tima zatim će moći sudjelovati u konačnoj fazi tj. natjecati se u Red Bull Can You Make It? Događaj („Glavni događaj“).

6.7 Državne kvote (utvrđene u prethodnom članku 6.1.) su sljedeće:

Albanija 2
Austrija 4
Bjelorusija 1
Belgija 5
Bosna i Hercegovina 1
Brazil 1
Bugarska 1
Kanada 3
Kolumbija 1
Hrvatska 2
Češka 4
Danska 5
Egipat 1
Estonija 1
Finska 2
Francuska 13
Njemačka 15
Grčka 2
Mađarska 3
Indija 4
Indonezija 1
Irska 3
Italija 10
Japan 5
Jordan 1
Kazahstan 1
Kuvajt 1
Latvija 2
Litva 1
Makedonija 1
Maldivi 1
Malta 1
Crna Gora 1
Nizozemska 5
Norveška 2
Pakistan 2
Peru 1
Filipini 1
Poljska 4
Portugal 4
Rumunjska 4
Rusija 7
Srbija 3
Singapur 1
Slovačka 2
Slovenija 2
Južna Afrika 2
Južna Koreja 1
Španjolska 10
Šri Lanka 1
Švedska 5
Švicarska 3
Tajvan 2
Turska 3
Ukrajina 1
Ujedinjena Kraljevina 13
Sjedinjene Države 15
Uzbekistan 16.8 Organizator zadržava pravo promijeniti ovu kvotu u bilo koje vrijeme. Promjene će biti objavljene mrežno na internetskoj stranici http://www.redbullcanyoumakeit.com/.

6.9 Pored 200 pobjednika nacionalnog tima, prisutan će biti i 1 tim s Hyundai pozivnicom jednog službenog partnera koji sudjeluje u Promociji. Prijava za takvu pozivnicu otvorena je za sve rezidente diljem svijeta u dobi od (18) godina ili starije u vrijeme odabira pobjednika osim za sudionike iz Japana koji podliježu zahtjevima utvrđenima u članku 3.3. ovih Uvjeta. Pravila i pojedinosti za prijavu za prijavu za takav tim s Hyundai pozivnicom možete pronaći na internetu.

6.10 Pored mogućnosti sudjelovanja na Glavnom događaju, za pobjednike nacionalnog tima uključen je povratni prijevoz od prebivališta svakog Finalista (ili s obližnje lokacije koju će odrediti Organizator) na odgovarajuće polazne točke (tj. Barcelona, Milano, Budimpešta, Kopenhagen, Amsterdam) Glavnog događaja („Polazna točka”) 12. travnja 2021. kao i smještaj i hrana za večer 12.travnja 2021. na utvrđenoj Polaznoj točki te smještaj i hrana za večer 20. travnja 2021. na lokaciji ciljne linije („Ciljna linija).

6.11 Jedan od 200 pobjednika nacionalnog tima ući će u Konačnu fazu samo ako slijedi opisani postupak.

7. KONAČNA FAZA (GLAVNI DOGAĐAJ)

7.1 Tijekom tjedna događaja (13. do 20 travnja 2021.) u kojem će 200 pobjednika nacionalnog tima sudjelovati na Glavnom događaju, Organizator će utvrditi prvo i drugo mjesto pomoću sustava bodovanja navedenog u nastavku („Tjedan događaja”).

7.2 Tijekom Glavnog događaja, pobjednici nacionalnog tima morat će putovati stotine kilometara od Polazne točke do Ciljne linije koja se nalazi u jednom od glavnih europskih gradova u roku od sedam dana (kako je navedeno u odjeljku Nagrade). Na tom putu, pobjednici nacionalnog tima kreiraju svoj put posjetom kontrolnim točkama u raznim gradovima, objavljuju slike i videozapise s putovanja putem mobilne aplikacije događaja i svojih vlastitih računa na Instagramu i dovršavaju što je više moguće zadataka s Popisa avantura (koji sudionici unaprijed dobivaju) koristeći što je više moguće prijevoznih sredstava i prikupljajući potporu pratitelja kod kuće.

7.3 Pobjednici nacionalnog tima krenut će iz jednog od pet glavnih europskih gradova (Barcelona, Milano, Budimpešta, Kopenhagen i Amsterdam) koje će im odrediti Organizator (Pobjednici nacionalnog tima ne mogu odabrati svoju Polaznu točku). Svaki pobjednik nacionalnog tima primit će Pribor dobrodošlice koji uključuje mobilni telefon, kartu, poslovne kartice za Glavni događaj, sigurnosne upute, ruksak te, naravno, paket od 24 limenke Red Bulla. Svaki natjecatelj može ponijeti samo jedan dodatni ruksak (s primjerice odjećom, osobnim predmetima za njegu, kišobranima, identifikacijskim dokumentima itd.). Dodatnu prtljagu i druge osobne predmete Organizator će sigurno dopremiti na Ciljnu liniju i bit će ih moguće preuzeti krajem tjedna. Svi pobjednici nacionalnog tima krenut će sa svoje Polazne točke u 12:00 sati (podne) CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) 13. travnja 2021. i imat će tjedan dana za dolazak na Ciljnu liniju koja se nalazi u jednom od glavnih europskih gradova do 15:00 sati CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) 20. travnja 2021. U slučaju da se neki Sudionik ne pojavi na vrijeme za Prijavu na lokaciji odabrane Utrke, on ili čitav njegov tim izgubit će pravo zatražiti povrat sredstava. Organizator može odlučiti napraviti iznimku ako tim zakasni zbog razloga izvan njegove kontrole (npr. kašnjenje leta).

7.4 Osobni telefoni, pametni satovi, računala, tableti, GPS i drugi slični uređaji kao i gotovina, kreditne/debitne kartice i svi drugi oblici plaćanja (zajednički „Zabranjeni predmeti“) bit će zapečaćeni u koverte sa sigurnosnim zatvaranjem / spremnike koje će osigurati Organizator. Ako se pečat otvori tijekom tjedna, odgovarajući pobjednik nacionalnog tima bit će diskvalificiran. Organizator će imati pravo pretražiti sve ruksake i osobne stvari sudionika na Polaznoj točki radi provjere postoje li Zabranjeni predmeti. Sudionici koji nisu voljni proći takvu provjeru ili pokušavaju koristiti Zabranjene predmete tijekom Glavnog događaja bit će diskvalificirani zajedno sa svojim timom.

7.5 Kontrolne točke nalazit će se u raznim gradovima diljem Europe i bit će im dodijeljen različit broj bodova na temelju težine, geografskog položaja i trajanja svakog izazova na kontrolnoj točki. Kad pobjednik nacionalnog tima stigne na Kontrolnu točku, dobit će još limenki Red Bulla za putovanje. Na svakoj Kontrolnoj točki bit će Izazov koji će Pobjednici nacionalnog tima morati uspješno dovršiti da bi osvojili bodove za ukupan rezultat („Izazov kontrolne točke i/ili Kategorija kontrolne točke”). Izazovi će ispitati tijelo i um pobjednika nacionalnog tima (uključujući fizičke aktivnosti, zagonetke, rješavanje problema) i razlikovat će se prema težini, potrebnoj strategiji, kreativnosti i brzini. Svaki Izazov kontrolne točke moguće je pokušati samo jednom. Ako ne uspiju, za tu im Kontrolnu točku neće biti dodijeljeni bodovi. Pobjednike nacionalnog tima zatražit će se da posjete najmanje šest (6) Kontrolnih točaka na putu prema Ciljnoj liniji u cilju uspješnog dovršetka Glavnog događaja.

7.6 Pobjednici nacionalnog tima mogu zaraditi dodatne bodove na svojem putovanju tako da dovrše stavke na Popisu avantura („Kategorija avantura”) ili izgrade snažnu društvenu potporu učitavanjem, dijeljenjem ili pritiskom na gumb „sviđa mi se“ sadržaja tima na Instagramu („Društvena kategorija”). Društveni bodovi mjere se razinom uključenosti (npr. oznake „sviđa mi se“/komentari) koje mogu proizvesti u vezi sa svojim učitanim sadržajem. Popis avantura mješavina je lova na blago i popisa želja. To su zabavne, privlačne aktivnosti koje se mogu dovršiti u bilo koje vrijeme tijekom Promocije. Da bi primili nagradu za dovršetak aktivnosti, moraju ga dokazati fotografijom ili videozapisom. Što je više bodova u igri to je teže dovršiti aktivnost.

7.7 Svaki Pobjednik nacionalnog tima započinje putovanje jednim paketom od 24 limenki Red Bulla („Limenke”) i mora mijenjati Limenke za sve što im je potrebno na putovanju — hranu, prenoćište, prijevoz na sljedeću lokaciju i druge potrebe koje se pojave na putovanju. Gotovina, kreditne kartice, Bitcoinovi i drugi oblici plaćanja nisu dopušteni i bit će zatvoreni u spremnike koji se ne otvaraju.

7.8 Ciljna linija zadnja je postaja na avanturi Red Bull Can You Make It?. Nalazit će se u jednom od glavnih europskih gradova i bit će otkrivena prije Tjedna događaja. Da bili rangirani, Pobjednici nacionalnog tima trebaju dovršiti svoje putovanje do 15:00 sati CET (ili ekvivalent lokalne vremenske zone) 20. travnja 2021. Ako Pobjednici nacionalnog tima uspješno stignu do Ciljne linije prije 20. travnja 2021., Organizator članovima tima neće osigurati smještaj prije 20. travnja 2021. Nadalje, smještaj neće biti osiguran Pobjednicima nacionalnog tima koji uspješno ne dovrše Glavni događaj ili (npr. koji budu diskvalificirani zbog varanja, otvaranja svojih zapečaćenih kuverti ili neispunjavanja Promocije). U hitnom slučaju ili ako Pobjednik nacionalnog tima zaključi da ne može dalje sudjelovati, Organizator će se pobrinuti da ga se besplatno preveze na njegovo polazišno mjesto.

7.9 „Ukupan pobjednički tim" odabrat će se na temelju rezultata u tri različite kategorije (Društvena kategorija, Kategorija kontrolne točke i Kategorija avanture). Pobjednici nacionalnog tima natjecat će se za bodove koji će odrediti njihov poredak u svakoj kategoriji. Svaki je poredak povezan s jednim rezultatom, a zbroj tri rezultata bit će konačan rezultat timova.

- Društveni bodovi  Poredak  Rezultat 1
- Bodovi kontrolne točke  Poredak  Rezultat 2
- Bodovi avanture  Poredak  Rezultat 3


Konačan rezultat pobjednika nacionalnog tima činit će zbroj njihovih lokalnih rezultata u sve tri kategorije: Rezultat 1 + Rezultat 2 + Rezultat 3 = Konačan rezultat. U slučaju neriješenog rezultata, pobjeđuje tim s najboljim Društvenim poretkom.

- Rezultat 1: jačina društvene potpore timu:
bodovi će se dodjeljivati na temelju kvalitete sadržaja objavljenog na Instagramu, što će se akumulirati i na redbullcanyoumakeit.com
- Rezultat 2: dovršeni Izazovi kontrolnih točaka:
različit broj bodova dodijelit će se za svaki uspješno dovršen Izazov kontrolne točke.
- Rezultat 3: broj zadataka dovršenih s Popisa avantura:
različit broj bodova dodijelit će se za svaki Izazov avanture koji dovrše Pobjednici nacionalnog tima, Izazovi avantura imaju različite bodove povezane s njihovom težinom. Ti će bodovi biti dodijeljeni uz „dokaz“ dovršetka zadatka pomoću fotografije ili videozapisa.

Točan sustav bodovanja podijelit će se sa Sudionicima tijekom detaljnog brifinga 12. travnja 2021., a Organizator će odrediti i drugoplasiranog pobjednika.

7.10 Svi Pobjednici nacionalnog tima koji će sudjelovati na Glavnom događaju dobit će mobilni telefon s unaprijed programiranom aplikacijom događaja i izravnim brojem Središnjeg stožera za hitan slučaj. Sva odlazna ili dolazna povezivanja (podaci, internetske stranice, tekstovi, pozivi itd.) zabranjena su i mogu biti blokirana osim izravnog broja Središnjeg stožera i Organizatora te osim povezivanja na internet u okviru aplikacije. Sudionici razumiju i suglasni su da, prema odjeljcima 11. i 12., Organizator može koristiti sve podatke koji su kreirani ili se razmjenjuju telefonom. Na kraju Glavnog događaja, mobilni telefon trebat će vratiti za to određenom osoblju Organizatora i on ostaje trajno vlasništvo Organizatora i njegovih utvrđenih partnera.

7.11 Središnji stožer Glavnog događaja ured je koji osniva Organizator i djelovat će 24 sata tijekom 7 dana u tjednu događaja. To će biti primarni kontrolni centar Glavnog događaja i mjesto kontakta Sudionika u hitnom slučaju ili za pitanja. Središnji stožer pratit će i napredak svakog tima.

7.12 Svi članovi tima morat će staviti svoje osobne uređaje poput mobilnih telefona te novca i kreditnih kartica u zapečaćenu kovertu / spremnik sa sigurnosnim zatvaranjem i ponijeti ih sa sobom na putovanje. U hitnom slučaju ili ako Pobjednik nacionalnog tima zaključi da ne može stići do cilja, može se otvoriti zapečaćena koverta. Da bi ostvario pravo pobjede na Glavnom događaju, čitav tim mora stići na Ciljnu liniju bez prijevoza koji organizira Središnji stožer te s originalnim pečatom koverte /netaknutim spremnikom. Bilo kakva sumnja na varanje ili otvaranje koverte/spremnika uzrokovat će diskvalifikaciju čitavog tima.

7.13 Ostale osobne stvari Sudionika koje nisu bile zapečaćene u spremnike sa sigurnosnim zatvaranjem i koje se ne prenose u ruksaku moguće je predati Osoblju organizatora nakon što sudionici stignu na utvrđenu Polaznu točku. Sudionici će morati potpisati protokol kojim se dokumentiraju predane stvari. Takve će se stvari potom prenijeti od odgovarajuće Polazne točke do Ciljne linije na trošak Organizatora. Spremnike i torbe trebalo bi predati zapečaćene; neće se prihvaćati pritužbe u vezi s gubitkom ili oštećenjem njihovog sadržaja. Ne bi trebalo predavati vrijedne predmete jer niti Organizator niti njegovi partneri ne mogu biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenje istih. Da bi vratili svoje stvari na Ciljnoj liniji, sudionici će morati pokazati identifikacijsku oznaku i potpisivanjem protokola potvrditi da su im njihovi predmeti vraćeni. Nakon potpisivanja protokola neće biti moguće pritužbe.

7.14 Podaci za kontakt koje Sudionik navede u svojoj prijavi u Promociju koristit će se da bi se Sudionika obavijestilo o bilo kakvim nagradama; Sudionik se mora pobrinuti za njihovu točnost.

7.15 Ukupan pobjednički tim i Drugoplasirani pobjednički tim bit će objavljeni odmah nakon završetka tjedna događaja („Datum objave”).

7.16 Organizator će kontaktirati s Ukupnim pobjedničkim timom i Drugoplasiranim pobjedničkim timom putem adrese e-pošte navedene u prijavi u Promociju. Uz obavijest, Ukupan pobjednički tim i Drugoplasirani pobjednički tim dobit će podatke o načinu preuzimanja nagrade i imat će do 21 dan (od dana otkad je Organizator obavijestio Pobjednika(e) o njihovom uspjehu) za preuzimanje nagrade. Ako s dobitnikom nagrade nije moguće kontaktirati ili nije dostupan, odnosno nije zatražio svoju nagradu u roku od 21 dan od Datuma objave, Organizator zadržava pravo ponuditi nagradu sljedećem sudioniku koji ispunjava uvjete, odabranom u skladu s Postupkom odabira.

7.17 Ako Dobitnik nagrade odbije nagradu, nagrada će biti oduzeta i odabrat će se alternativni dobitnik u skladu s Postupkom odabira. Organizator ne prihvaća bilo kakvu odgovornost ako Dobitnik nagrade nije u mogućnosti preuzeti nagradu.

7.18 Nagrada(e) je osobna i neprenosiva i treća osoba je ne može zatražiti u Sudionikovo ime.

7.19 Popis dobitnika nagrada moguće je pogledati na internetskoj stranici Organizatora. U slučaju da je Sudionik dobitnik nagrade, suglasan je da Organizator može otkriti podatke npr. ime, prezime, nadimak, u skladu s prethodno navedenim.

7.20 Najduži rok isporuke neće prelaziti 90 dana od datuma otkad Ukupan pobjednički te Drugoplasirani pobjednički tim zatraži nagradu. Dobitnik(dobitnici) nagrade bit će obaviješteni o bilo kakvom kašnjenju u vezi s isporukom nagrada. Organizator će kontaktirati s dobitnicima putem e-pošte koje je Sudionik naveo pri prijavi.

8. NAGRADE

8.1 Svakom Pobjedniku nacionalnog tima bit će dodijeljena jedna Nacionalna nagrada (ukupno 600 Nacionalnih nagrada; jedna Nacionalna nagrada za svakog od tri člana pobjedničkog tima od 200 Nacionalnih dobitnika). Nagrade su: povratni letovi u ekonomskoj klasi za sva tri sudionika tima do lokacije Polazne točke u Europi koje odabere Organizator između Madrida, Rima, Budimpešte, Stockholma i Manchestera. Odlazni letovi morat će se realizirati do ili prije 12. travnja 2021., ovisno o udaljenosti Sudionikove države od lokacije polazne točke. Povratni let bit će 21. travnja 2021. Smještaj u hostelima bit će osiguran 12. . i 20. travnja 2021. Kao dio koncepta Promocije, smještaj se neće osigurati od 13. do 20. travnja 2021. Ukupna vrijednost Nacionalne nagrade ovisit će o prebivalištu svakog člana pobjedničkog tima, lokaciji utvrđene Polazne točke i troškovima u trenutku rezervacije. Ukupna vrijednost svake Nacionalne nagrade neće prelaziti 2 500 EUR (ili ekvivalent u važećoj lokalnoj valuti) (prije važećeg poreza) po osobi.

8.2 Svakom će Ukupnom pobjedniku Promocije biti dodijeljena jedna Ukupna nagrada (sveukupno tri Ukupne nagrade; jedna Ukupna nagrada za člana svakog od tri pobjednička tima Ukupnih pobjednika) koja se sastoji od putovanja. Nagrada će uključivati dvosmjerni prijevoz (koji će utvrditi Organizator na temelju udaljenosti) od prebivališta svakog člana (ili s obližnje lokacije koju će odrediti Organizator). To uključuje i smještaj, prijevoz s jednog mjesta na drugo tijekom putovanja te odabir turističkih atrakcija i pristup događajima Red Bulla, no dnevni izdaci neće biti uključeni. Ukupna vrijednost Ukupne nagrade ovisit će o prebivalištu svakog člana pobjedničkog tima, trajanju putovanja i troškovima u trenutku rezervacije. Tri Ukupna pobjednika morat će se pridržavati istog itinerera, uključujući polaznu i završnu točku, te dijeliti istu hotelsku sobu prema odabiru Organizatora. Ukupna vrijednost Ukupne nagrade neće prelaziti 8 500 EUR (ili ekvivalent u bilo kakvoj važećoj lokalnoj valuti) (prije važećeg poreza) po osobi. Nagrade je potrebno zatražiti do 30. travnja 2021.

8.3 Drugoplasiranim dobitnicima bit će dodijeljen dvosmjerni prijevoz (koji će utvrditi Organizator na temelju udaljenosti) od prebivališta svakog člana (ili s obližnje lokacije koju će odrediti Organizator) do bilo kojeg događaja Red Bulla prema njihovom odabiru u njihovoj matičnoj državi. To uključuje i smještaj za dvije noći u hotelu s četiri zvjezdice. Ukupna vrijednost Ukupne nagrade ovisit će o prebivalištu svakog člana tima, lokaciji odabranog događaja i troškovima u trenutku rezervacije. Od tri drugoplasirana pobjednika zatražit će se da se pridržavaju istog itinerera, uključujući polaznu i završnu točku te dijele istu hotelsku sobu prema odabiru Organizatora. Ukupna vrijednost druge nagrade neće prelaziti 1 000 EUR (ili ekvivalent u bilo kakvoj važećoj lokalnoj valuti) (prije važećeg poreza) po osobi. Nagrade je potrebno zatražiti do 21. svibnja 2021.

8.4 Bilo kakvi nenamjerni troškovi i izdaci povezani s primitkom i korištenjem nagrade kao što su sigurnosne naknade, napojnice, pristojbe za prtljagu, jelo, piće i sporedni troškovi odgovornost su primatelja nagrade (i pratitelja primatelja nagrade). Ako dobitnik ima prebivalište u malom radijusu od odredišta, moguće je osigurati kopneni prijevoz umjesto zračnog, a za razliku vrijednosti neće se isplatiti naknada ili zamjena.

8.5 Svaki Nacionalni pobjednik, Ukupan pobjednik i Drugoplasirani pobjednik (zajedno „Dobitnici nagrada”) mora prije polaska posjedovati i pokazati valjane putne dokumente (npr. valjanu putovnicu ili drugi prihvatljivi identifikacijski dokument koji je izdala država te prema potrebi vizu). Putno osiguranje i novac za trošenje izričita su odgovornost dobitnika nagrade. Nakon izdavanja zrakoplovnih karata, Dobitnici nagrada više neće imati pravo na promjene. Organizator će prema svojoj ocjeni odrediti zračnu kompaniju, zračne luke, raspored leta i smještaj tijekom noći. Moguća je primjena ograničenja i uvjeta povezanih s putovanjem i smještajem. Organizator neće nadoknaditi izgubljene, oštećene, ili ukradene karte odnosno putničke vaučere.

8.6 U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, Organizator zadržava pravo zamijeniti sve nagrade nagradama slične ili veće vrijednosti.

8.7 Svu organizaciju putovanja za nagrade utvrđene u ovom odjeljku potrebno je napraviti preko agenta Organizatora zajedno s Grupom Red Bull. Za sudjelovanje u Promociji neće se nadoknaditi bilo kakvi putni i drugi troškovi osim troškova izričito spomenutih u ovim Uvjetima.

8.8 Neće se davati nikakve alternative u gotovini, a nagrade su neprenosive i nepovratne.

8.9 Dobitnici nagrada bit će odgovorni za sve poreze (uključujući kamate i kazne) dospjele i plative nadležnim poreznim vlastima u pogledu bilo kakvog plativog iznosa nagrada. ZA JAPAN: u slučaju da nagradu osvoji maloljetni Sudionik te ako prihvaćanje/korištenje takve nagrade zahtijeva odobrenje Skrbnika, Organizator ima pravo utvrditi alternativnog dobitnika u slučaju da takvo odobrenje nije pribavljeno. Niti Sudionik niti Skrbnik nemaju bilo kakva prava ili potraživanja u vezi s odlukom Organizatora. ZA RUSIJU: Organizator obavještava dobitnika nagrade da je, prema odredbama Poreznog kodeksa Ruske Federacije, vrijednost svih nagrada primljenih od organizacija koja prelazi 4 000 (četiri tisuće) ruskih rubalja za razdoblje izvješćivanja (kalendarska godina), uključujući nagrade primljene u naravi, uključena u poreznu osnovicu poreza na osobni dohodak. Sudjelovanjem u Promociji i pristankom na ove Uvjete, Sudionici, uključujući Dobitnike, u cijelosti su obaviješteni o prethodno spomenutoj odredbi ruskog poreznog zakona.

8.10 U mjeri u kojoj je to dopušteno važećim lokalnim zakonom, sve se nagrade dodjeljuju „u stanju kakvom jesu“ i bez bilo kakvog jamstva, izričitog ili implicitnog (uključujući, bez ograničenja, sva implicitna jamstva zadovoljavajuće kvalitete ili podobnosti za određenu svrhu).

9. PRAVO ORGANIZATORA NA PROMJENU UVJETA SUDJELOVANJA I DISKVALIFIKACIJE

9.1 U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom i ne utječući na zakonska prava Sudionika, u slučaju da je prema mišljenju Organizatora Promocija kompromitirana bilo kakvim događajem izvan kontrole Organizatora, Organizator pridržava pravo promijeniti, zaključiti, doraditi ili proširiti Promociju bez obveze i odgovornosti za bilo kakav iznos ili gubitak odnosno štetu koja bi mogla biti nanijeta Sudioniku ili bilo kojoj trećoj strani (izravno ili neizravno). Sudionik bi trebao redovito provjeravati našu internetsku stranicu za bilo kakve promjene koje će se primjenjivati od datuma kad su učitane.

9.2 U bilo koje vrijeme tijekom Promocije, Organizator pridržava pravo prema svojoj ocjeni zabraniti ili suspendirati glasove, diskvalificirati i/ili ukloniti bilo kojeg Sudionika ako ima razlog vjerovati da je, u situaciji kad se glasovanje primjenjuje kao postupak odabira, bilo koja osoba koja je glasovala za takvog finalista bila plaćena, poticana ili je na bilo koji način bila podvrgnuta pritisku finalista ili bilo koje treće strane i/ili se Sudionik ne pridržava ovih Uvjeta, uključen je u varanje ili, gdje je primjenjivo, bilo kakvo drugo protuzakonito ili nedolično ponašanje. Odluka Organizatora koja se odnosi na sva pitanja povezana s Promocijom konačna je i neće se ulaziti u bilo kakvu prepisku.

9.3 U slučaju diskvalifikacije Sudionika, nagrada će biti oduzeta i ponovno odabrana u skladu s Postupkom odabira.

10. POŠTENO POSTUPANJE

10.1 Sudionik jamči da njegova prijava ne sadrži materijal kojim se krše ili narušavaju tuđa prava ili se u njemu odražavaju političko gledište uključujući, ali ne ograničavajući se na privatnost, publicitet ili prava intelektualnog vlasništva, ne sadrži nazive ili zaštitne znakove robnih marki koji se ne odnose na Organizatora, na koje Sudionik ima ograničeno dopuštenje korištenja isključivo u svrhu ove Promocije, ne sadrži materijal zaštićen autorskim pravima koji nije izradio Sudionik, izuzev materijala za čije korištenje Sudionik posjeduje potrebna prava, pristanke i dopuštenja, materijal koji je neugodan, neukusan, opasan, nepriličan, nepristojan, opscen, ne sadrži mržnju ili je protupravan, difamatoran, klevetnički ili uvredljiv te da nećete pribaviti materijal koji je nezakonit, u suprotnosti je ili krši zakone ili propise bilo koje nadležnosti u kojoj se vrši prijava. U slučaju da ovu Promociju organizira jedna ili više platformi treće strane, Sudionik jamči i izjavljuje da njegova prijava ne krši Uvjete platforme(i) trećih strana.

10.2 Sudionik jamči i izjavljuje da je osobno proveo i na drugi način sudjelovao u Promociji i da ispunjava kriterije prihvatljivosti ovih Uvjeta povezane s prijavom ili vlastitom izradom materijala poput sadržaja koje je kreirao korisnik i da nije koristio bilo kakva zabranjena sredstva poput automatiziranih robota, skripti, usluga i drugih oblika manipulacije.

10.3 Sudionik izjavljuje da ima izričit pisani pristanak svih utvrdivih osoba koje se pojavljuju ili su spomenute na načine utvrđene ovim Uvjetima sudjelovanja, uključujući pravo sponzora organizatora da bez ograničenja koristi prijavu i sliku za bilo kakvu buduću komercijalnu svrhu. Na zahtjev, Sudionik će za Organizatora pribaviti pisani pristanak svake osobe. U slučaju da je bilo koja osoba koja se pojavi u prijavi maloljetna prema u svojem prebivalištu, potreban je pisani pristanak i potpis roditelja ili zakonskog skrbnika. Prijava i slika ne smiju sadržavati bilo kakve osobno utvrdive podatke bilo koje osobe.

10.4 U slučaju kršenja ovog Odjeljka 10., Sudionik će se braniti i obeštetit će Organizatora u odnosu na potraživanja za kršenje prava intelektualnog vlasništva.

11. DODJELA PRAVA

11.1 Kad je primjenjivo, Sudionik može Organizatoru podnijeti materijal koji se odnosi na Promociju. (zajednički, „Materijali za prijavu“). Materijali za prijavu mogu sadržavati Sudionikov (ili tuđi) glas, sliku, fotografiju, izjave, biografske informacije, nastupe, ime i drugi sadržaj koji izrađuje korisnik.

11.2 Kao naknadu za sudjelovanje u ovoj Promociji i mogućnosti da Sudionik ostvari nagradu, Sudionik će ustupiti Organizatoru sva prava utvrđena važećim zakonom, te prava na Materijale za prijavu u najširem mogućem opsegu. U slučaju da prava nisu ustupiva, Sudionik Organizatoru jamči globalno, neograničeno, ekskluzivno, prenosivo dopuštenje bez licencijske naknade za korištenje Materijala za prijavu na bilo koji poznati ili još nepoznati način korištenja (posebno u vezi s ovom Promocijom). To posebno uključuje, ali nije ograničeno na sljedeća prava: pravo emitiranja (npr. besplatnu televiziju-/televiziju uz plaćanje, kabelsku, satelitsku televiziju, mobilnu televiziju, IP-TV/mrežnu televiziju), pravo predstavljanja javnosti (prava preuzimanja/na zahtjev), pravo kino dvorana (filmsko pravo/pravo prikazivanja/pravo pristojbi), video prava (npr. DVD), pravo distribucije i autorsko pravo, pravo promocije (npr. pravo korištenja Materijala za prijavu za promidžbu Promocije, njegovo korištenje, distribucijski kanali), pravo objave i trgovine (npr. tiskani mediji, dobra i usluge svih vrsta) te pravo korištenja Materijala za prijavu za svrhe oglašavanja (pravo medijskog marketinga). Organizator smije mijenjati, rezati, sinkronizirati Materijale za prijavu i objedinjavati ih s drugim audiovizualnim produkcijama. ZA KOLUMBIJU: dozvola iz prethodne rečenice ograničena je na dvadeset i pet godina. Organizator ne jamči bilo kakvu povjerljivost u pogledu Materijala za prijavu. Podložno bilo kakvoj dozvoli, Organizator ovime potvrđuje da je sve Materijale za prijavu koje učita, spremi, prenese, preda, razmijeni ili učini dostupnima na internetskoj stranici izradio Sudionik, u njegovom su vlasništvu te ih nadzire on, a ne Organizator. Isključivo je odgovornost Sudionika nadzirati i štititi sva svoja prava intelektualnog vlasništva u Materijalima za prijavu, te Organizator ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za ista.

11.3 Sudionik izjavljuje i jamči da su sva potrebna prava, dopuštenja, pristanci i odricanja od moralnih prava propisno i učinkovito pribavljeni od bilo kojeg sudionika, izvođača, prezentera, doprinositelja ili druge osobe uključene u Materijale za prijavu ili s njima povezana prava, usluge ili objekte.

11.4 U mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, od Dobitnika nagrade može se zatražiti da sudjeluju u promotivnoj aktivnosti, a Organizator pridržava pravo koristiti imena i adrese Dobitnika nagrade, njihove fotografije te audio i/ili vizualne snimke u bilo kojem promotivnom materijalu u mjeri u kojoj na to pristane svaki dobitnik. Organizator će zatražiti pristanak dobitnika nagrade, kad je to potrebno. Sudionik izričito potvrđuje da on i bilo koja druga osoba koja se pojavi u Materijalima za prijavu ima pravo odbiti korištenje Materijala za prijavu za marketinški materijal.

11.5 Ako Sudionik pobijedi u Promociji, suglasan je ustupiti Organizatoru sva svoja prava intelektualnog vlasništva utvrđena važećim zakonom, s punim jamstvom naslova; i odreći se svih moralnih prava, u mjeri u kojoj je to utvrđeno zakonom, u i na Sudionikove Materijale za prijavu i koja se na drugi način pojave u vezi s njegovom prijavom na koju Sudionik ima pravo sada ili u bilo koje vrijeme u budućnosti prema važećim zakonima koji se povremeno mijenjaju i prema svim sličnim zakonskim propisima koji su povremeno na snazi bilo gdje u svijetu. Sudionik izričito potvrđuje da on i bilo koja druga osoba koja se pojavi u Materijalima za prijavu ima pravo odbiti korištenje Materijala za prijavu za marketinški materijal.

11.6 Organizator ima pravo ustupiti i/ili podlicencirati sva prava zajamčena u ovom odjeljku 11. trećim stranama, uključujući, ali ne ograničavajući se na partnere Promocije i/ili sponzore, medije treće strane i partnere platformi, ili stranama povezanima s Organizatorom i omogućiti im prijenos ili podlicenciranje takvih prava.

12. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I PRIVATNOST PODATAKA

12.1 Informacije o načinu na koji Organizator može prikupljati, obrađivati i pohranjivati Vaše osobne podatke u svrhu Promocije ili drugu svrhu nalaze se u našoj Politici zaštite privatnosti.


12.2 ZA JAPAN: Organizator prikuplja osobne podatke Sudionika u svrhe provođenja ove promocije te da bi ga se savjetovalo o proizvodima i budućim događajima Red Bulla. Organizator će zadržati osobne podatke o Sudioniku u skladu s japanskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i bilo kojim drugim važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka. Ako Sudionik ne navede osobne podatke, Organizator ga neće moći uključiti u Promociju ili mu pružiti informacije o proizvodima i budućim događajima Red Bulla. Organizator može, u vezi sa Svrhom, dodatno pružiti osobne podatke o Sudioniku društvima koja su s njim povezana i trećim stranama koje se nalaze u Japanu, Europi, Sjedinjenim Američkim Državama ili Singapuru, ali ako to učini, Organizator će poduzeti korake za zaštitu osobnih podataka Sudionika. Za više informacija, uključujući način na koji Sudionik može pristupiti osobnim podacima koje Organizator o njemu čuva te ih ispraviti ili podnijeti pritužbu u vezi zaštite osobnih podataka, pogledajte Politiku zaštite privatnosti Organizatora ili mu se obratite putem e-pošte na privacy@redbull.com.

12.3 ZA RUSIJU: Organizator prikuplja Vaše osobne podatke u svrhe provođenja ove Promocije te da bi Vas se savjetovalo o proizvodima i budućim događajima Red Bulla. Organizator će Vaše osobne podatke zadržati u skladu sa saveznim zakonom od 27. srpnja 2006. N 152-FZ O OSOBNIM PODACIMA i bilo kojim drugim važećim zakonima kojima se regulira zaštita privatnosti. Organizator može Vaše osobne podatke dostaviti s njim povezanim subjektima kako je utvrđeno na https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html u vezi sa Svrhom, koji se nalaze u čitavom svijetu, ali ako Organizator to učini, poduzet će korake kako bi osigurao da su Vaši osobni podaci odgovarajuće zaštićeni.

12.4 ZA HONG KONG: Organizator prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu provedbe događaja, potrošačkih aktivacija, natjecanja, promocija, internetskih stranica i aplikacija, poboljšanja naših poslovnih praksi, obrade pritužbi o Organizatoru ili s njim povezanim društvima, da bi Vam se pružilo najbolje moguće iskustvo pri korištenju naših internetskih stranica i aplikacija, osiguravajući Vašu sigurnosti i da bi Vam se pružile informacije o našim proizvodima, događajima i drugim aktivnostima (Svrha). Organizator će Vaše osobne podatke čuvati u skladu s Načelima zaštite osobnih podataka i Uredbom o (zaštiti) osobnih podataka (Cap. 486). Obvezno je pružiti tražene osobne podatke. Ako nam ne pružite svoje osobne podatke, Organizator Vam neće moći dati pristup u promocije, registrirati Vas za događaje, osigurati Vam proizvod, kontaktirati s Vama o budućim događajima i našim proizvodima, o pritužbama koje ste možda podnijeli ili nastaviti poboljšavati iskustva i usluge koji su Vam pruženi. U vezi s ovom Svrhom, Organizator može Vaše osobne podatke dodatno pružiti društvima koja su s njim povezana i trećim stranama koje se mogu nalaziti u Hong Kongu ili drugim državama (uključujući Europu, Sjedinjene Američke Države ili Singapur), ali ako to učinimo, poduzimamo korake da bi se osiguralo poštovanje Vaše privatnosti. Organizator će društvima koja su s njim povezana ili trećim stranama otkriti osobne podatke samo ako je to neophodno da bi se ispunila Svrha. Organizator i s njim povezana društva poduzet će odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka. Za više informacija, uključujući način na koji možete pristupiti osobnim podacima koje o Vama čuvamo ili podnijeti pritužbu u vezi zaštite osobnih podataka, pogledajte našu Politiku zaštite privatnosti ili se putem e-pošte obratite Organizatoru na: privacy@redbull.com.

12.5 ZA UKRAJINU: potvrđujete i suglasni ste da Organizator može prikupljati, obrađivati, pohranjivati, prenositi i/ili na drugi način koristiti Vaše osobne podatke koje mu prenesete (uključujući, ali ne ograničavajući se na ime, adresu e-pošte, broj telefona, dob, lokaciju itd.) za svrhe provođenja ove Promocije i da bi Vas se savjetovalo o proizvodima i budućim događajima Red Bulla. Organizator će obrađivati Vaše osobne podatke u skladu s ukrajinskim zakonom o „Zaštiti osobnih podataka“ i u skladu s Organizatorovom politikom zaštite privatnosti podataka, koja se povremeno mijenja. Potvrđujete da ste upoznati s pravima utvrđenima u ukrajinskom zakonu u „Zaštiti osobnih podataka”. Organizator može Vaše osobne podatke pružiti i trećim stranama (uključujući Hyundai) za svoje marketinške i komunikacijske svrhe.

12.6 ZA NOVI ZELAND: Red Bull New Zealand Limited (matični broj subjekta 1179756) prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu provedbe događaja, potrošačkih aktivacija, natjecanja, promocija, internetskih stranica i aplikacija, poboljšanja naših poslovnih praksi, obrade pritužbi o Red Bullu ili s njim povezanim društvima, da bi Vam se pružilo najbolje moguće iskustvo s korištenjem naših internetskih stranica i aplikacija, osiguravajući Vašu sigurnosti i da bi Vam se pružile informacije o našim proizvodima, događajima i drugim aktivnostima („Svrha“). Organizator će Vaše osobne podatke zadržati u skladu s Načelima zaštite osobnih podataka i Zakonom o zaštiti osobnih podataka 1993. Ako nam ne navedete svoje osobne podatke, Organizator Vam neće moći dati pristup u promocije, registrirati Vas za događaje, osigurati Vam proizvod, kontaktirati s Vama o budućim događajima i našim proizvodima, o pritužbama koje ste možda podnijeli ili nastaviti poboljšavati iskustva i usluge koji su Vam pruženi. U vezi s ovom Svrhom, Organizator može Vaše osobne podatke dodatno pružiti društvima koja su s njim povezana i trećim stranama koje se mogu nalaziti na Novom Zelandu ili drugim državama (uključujući Europu, Sjedinjene Američke Države ili Singapur), ali ako to učinimo, poduzimamo korake da bi se osiguralo poštovanje Vaše privatnosti. Za više informacija, uključujući način na koji možete pristupiti osobnim podacima koje o Vama čuvamo ili podnijeti pritužbu u vezi zaštite osobnih podataka, pogledajte našu Politiku zaštite privatnosti https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201907010152/en/privacy.html ili se obratite Organizatoru putem e-pošte na privacy@redbull.com.

12.7 ZA SINGAPUR: Organizator prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu provođenja ove Promocije, upravljanja ovom internetskom stranicom i aplikacijama, poboljšanja naših poslovnih praksi, usluga i proizvoda, rješavanja pritužbi te da bi Vas se upoznalo s proizvodima i budućim događajima Red Bulla („Svrha”). Organizator će Vaše osobne podatke zadržati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka 2012. i drugim važećim zakonima o zaštiti privatnosti. Obvezno je pružiti tražene osobne podatke. Ako ne navedete tražene osobne podatke, Organizator Vas neće moći uključiti u ovu Promociju. U vezi s ovom Svrhom, Organizator može Vaše osobne podatke pružiti društvima koja su s njim povezana i trećim stranama (ako ste dali suglasnost za takvo otkrivanje podataka) koje se mogu nalaziti u Singapuru ili drugim državama (uključujući, ali ne ograničavajući se na Europu, Australiju i Sjedinjene Američke Države), ali ako to učinimo, poduzet ćemo korake da bi se osiguralo poštovanje Vaše privatnosti. Organizator će osobne podatke otkriti društvima koja su s njim povezana ili voditeljima obrade osobnih podataka trećim stranama ako je to potrebno da bi se ispunila Svrha ili ako ste dali pristanak da se to učini. Organizator i s njim povezana društva poduzet će odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka. Za više informacija, uključujući način na koji možete pristupiti osobnim podacima koje o Vama čuvamo te ih ispraviti ili podnijeti pritužbu u vezi zaštite osobnih podataka, pogledajte našu Politiku zaštite privatnosti ili se putem e-pošte obratite Organizatorovom službeniku za zaštitu osobnih podataka na: privacy@redbull.com.

12.8 ZA KOLUMBIJU: prihvaćanjem Uvjeta sudjelovanja, suglasni ste da Organizator sam može obrađivati Vaše osobne podatke unutar Grupe Red Bull ili putem vanjskih voditelja obrade osobnih podataka koji će u njegovo ime obrađivati podatke, pod uvjetom da se uvijek pridržavaju ovih Uvjeta sudjelovanja i važeće Politike zaštite privatnosti Organizatora dostupne na https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Columbia/201904230244/es/privacy.html.

12.9 ZA PERU: prema važećim zakonima, možete imati pravo zatražiti informacije o lokacijama na kojima se nalaze baze podataka u kojima su pohranjeni Vaši osobni podaci.

12.10 Organizatoru se možete obratiti u vezi s pitanjima privatnosti na sljedeći način: privacy@redbull.com.

13. ODGOVORNOST I JAMSTVO

13.1 U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, Organizator i njegovi zaposlenici, zastupnici ili distributeri neće ni u kakvim okolnostima biti obvezni ili odgovorni pružiti naknadu primatelju nagrade ili prihvatiti bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, osobnu ozljedu ili smrt uzrokovanu sudjelovanjem u Promociji, te preuzimanjem nagrade. Bilo kakvo ograničenje odgovornosti bit će isključeno za prijevaru, namjerno loše postupanje ili grubi nemar. Sudionikova statutorna prava nisu narušena; ZA ČILE: (Uključujući Potrošačka jamstva prema Zakonu o zaštiti prava potrošača – zakon br. 19.496). ZA FRANCUSKU: u slučaju da je nagrada roba ili usluga koju ponudi treća strana, subjekt koji pruža robu ili uslugu smatra se odgovornom kompanijom. Organizator se ni pod kojim uvjetima neće smatrati odgovornim za štetu koju uzrokuje treća strana.

13.2 Organizator i Grupa Red Bull isključuju bilo kakvu odgovornost prema Sudioniku za bilo kakav gubitak dohotka, gubitak profita, gubitak ugleda, gubitak podataka, gubitak prilike (u svakom slučaju, bilo izravnom ili neizravnom) te bilo kakav izravni ili neizravni posljedični gubitak ili štetu koja je nanesena Sudioniku ili koju on pretrpi u vezi svojeg sudjelovanja u Promociji osim ako je takav gubitak uzrokovan nepoštovanjem ugovornih obveza Organizatora ili Grupe Red Bull, u kojem slučaju Organizator još uvijek ograničava svoju odgovornost za prethodno navedene situacije u opsegu dopuštenom važećim zakonom.

13.3 Organizator i Grupa Red Bull neće biti odgovorni za: zakašnjele, izgubljene, odgođene, oštećene, krivo upućene, nepotpune, nečitljive ili nerazumljive prijave; kvarove, zastoje ili poteškoće koje se odnose na telefon, elektronički, hardverski ili softverski program, mrežne, internetske ili računalne kvarove, zastoje ili poteškoće; greške u prijenosu; neuspjeli pokušaj isporuke obavijesti o nagradi; bilo kakav gubitak koji pretrpi bilo koja osoba koja se prijavi ili se pokuša prijaviti i/ili sudjelovati u Promociji, bilo da je prijava izgubljena, nije podnesena, pogrešno je obrađena ili nije dobitna.

13.4 Ne postoji zakonsko pravo sudjelovanja u ovoj Promociji. Organizator nije odgovoran ako Sudionik nije u mogućnosti iz bilo kojeg razloga sudjelovati u Promociji.

13.5 U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, Organizator nije odgovoran ako se Sudionik ozljedi tijekom provođenja radnji u vezi s ovom Promocijom. Sudionik izjavljuje da nema bilo kakvu bolest i da na njega ne utječu bilo kakve okolnosti koje bi ga spriječile da sigurno sudjeluje u Promociji ili bi u takvom slučaju predstavljale opasnost za druge. Sudionik potvrđuje i da mu drugi način nije zabranjeno sudjelovanje u Promociji zbog bilo kojeg razloga.

13.6 Organizator i Grupa Red Bull ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakav propust ili zastoj u provedbi svojih obveza iz ovih Uvjeta koje nastanu ili su, izravno ili neizravno, uzrokovani okolnostima ili silama izvan svoje razumne kontrole uključujući, ali ne ograničavajući se na štrajkove, zastoje u radu, nesreće ili višu silu i prekide, gubitak ili kvar uslužnih, komunikacijskih ili računalnih (softverskih ili hardverskih) usluga kad takve okolnosti čine višu silu na način utvrđen važećim lokalnim zakonom.

13.7 U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, na Promociju se ne primjenjuju uvjeti, jamstva ili druge odredbe i svi Besplatni proizvodi dodjeljuju se „u stanju u kakvom jesu" i bez bilo kakvog jamstva, izričitog ili implicitnog (uključujući bez graničenja bilo kakvo implicitno jamstvo zadovoljavajuće kvalitete prikladnosti za odgovarajuću svrhu).

13.8 Organizator isključuje bilo kakvu obvezu i/ili odgovornost u slučaju da sudjelovanje/dodjela nagrade zahtijeva odobrenje skrbnika. Navedeno je isključiva odgovornost Sudionika.

14. OPĆENITO

14.1 U slučaju da bilo koja odredba ovih Uvjeta bude nevažeća, protuzakonita ili neprovediva, valjanost, zakonitost i provedivost preostalih odredaba neće time ni na koji način biti narušena ili umanjena.

14.2 Na ove Uvjete primjenjivat će se austrijski zakon, a stranke prenose neisključivu nadležnost na sudove u Salzburgu. ZA JAPAN: ovi Uvjeti podliježu i tumače se u skladu s japanskim zakonima, a stranke prenose neisključivu nadležnost na sudove okruga Tokio. ZA RUSIJU: ovi Uvjeti podliježu i tumače se u skladu sa zakonima Ruske Federacije. Sve sporove proizašle ili u vezi s ovim Uvjetima trebalo bi prvo rješavati mirnim putem. U protivnom, sporove bi trebalo rješavati sudskim putem u skladu s važećim zakonskim propisima.

14.3 Najnovija verzija Uvjeta bit će dostupna na internetskoj stranici Organizatora.

14.4 Za općenita pitanja proizašla iz ovih Uvjeta i/ili povezana s ovom Promocijom, obratite se na: canyoumakeit@support.redbull.com.

14.5 ZA ČILE: takvi se uvjeti i odredbe podnose javnom bilježniku u Santiagu.

Ažurirano: 04.03.2020.