Upoznaj timove 🤘 🎒

Ovi će studentski timovi iz cijeloga svijeta objavljivati svoje priče dok budu putovali Europom koristeći se limenkama Red Bulla kao jedinim sredstvom plaćanja.

Naziv tima, fakultet, članovi tima
🚂