Osalemistingimused

OSALEMISTINGIMUSED

OSALEMISEKS EI OLE VAJA TOODET OSTA EGA OSALEMISTASUSID MAKSTA. OSTMINE EI PARANDA VÕIDUVÕIMALUSI.

KAMPAANIAS OSALEMISEL TULEB OLLA ETTEVAATLIK JA KASUTADA KAINET MÕISTUST. TAGAGE ENDA JA KA TEISTE ISIKUTE OHUTUS. TEISTE ISIKUTE VARAL EI TOHI LOATA VIIBIDA JA VARA EI TOHI KAHJUSTADA.

Kampaaniaga liitumise ja selles osalemisega annate te (“Teie”) oma nõusoleku siduda end käesolevate Osalemistingimustega (“Tingimused”) ning kinnitate, et vastate kõikidele allpool esitatud kvalifitseerumisnõuetele. Sellele Kampaaniale kehtivad järgnevad Tingimused ja kõik kohalduvad seadused ja määrused.

LÕUNA-AAFRIKA: Juhul kui olete tarbija 2008. aasta tarbijakaitseseaduse nr 68 ("Tarbijakaitseseadus") tähenduses, on Korraldaja (nagu allpool kirjeldatud) kohustatud tooma esile teatud tingimused, mida Teil on oluline teada. Alljärgnevalt on esitatud lõigud, mis sisaldavad neid olulisi tingimusi ning põhjused, miks need on olulised:

a. Korraldaja vastutuse piirang: Punktid 1, 3, 10 ja 13 on olulised, kuna need piiravad ja välistavad kohustusi, vastutust ning õiguslikku vastutust, mida Korraldaja vastasel juhul omab Teie suhtes. Lisaks need piiravad ja välistavad Teie õigusi ja abinõusid ning omistavad Teile erinevaid riske, vastutust, kohustusi ja õiguslikku vastutust.
b. Riski võtmine: Punktid 1, 3, 10 ja 13 on olulised, kuna nendega võtate Te endale riski ning need võivad piirata Teie õigusi ja abinõusid Korraldaja suhtes.
c. Fakti tunnistamine: Punktid 3 ja 10 on olulised, kuna iga punkt sisaldab fakti tunnistamist Teie poolt. Teil tuleb iga lõik tähelepanelikult läbi lugeda, kuna nendes sätestatakse, kuidas Teie eest raha hoitakse.
d. Hüvitamine: Punktis 13 nõutakse Teilt Korraldajale hüvitamist ning tema kahjustamisest hoidumist Korraldaja vastu teatud tingimustel esitatud nõuete eest. Sellega võidakse seada Teid vastutavaks erinevate riskide, vastutuse, kohustuste ja õigusliku vastutuse suhtes ning Korraldaja võib Teilt nõuda nendes nõuetes esitatud summa tasumist.


1. SPONSOR

1.1 Käesolevat Kampaaniat viib läbi Red Bull GmbH asukohaga Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austria, Red Bull Hong Kong Limited asukohaga EIB Centre 21. korrus, 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong, Red Bull Singapore Pte Ltd asukohaga 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapur 048624 ning Red Bull Japan asukohaga Hulic Aoyama hoone nr 2, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Jaapan 150-0002, Red Bull New Zealand asukohaga 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Uus-Meremaa, Red Bull Taiwan Inc. asukohaga (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City Taiwan, R.O.C. oma sidusettevõtete, kostööpartnerite, agentuuride ja teenusepakkujate toel (“Korraldaja”). VENEMAA: Kampaaniat viib läbi Red Bull (Rus) LLC, asukohaga Stanislavskogo tänav, 21 bld. 3, Moskva, 109004, Venemaa (”Korraldaja”) koos sidusettevõtetega.

1.2 Juhul kui Kampaania viiakse läbi ühe või mitme kolmanda osapoole platormi kaudu, ei ole Kampaania seotud sellise kolmanda isiku platvormi(de)ga ega ole ühelgi viisil toetatud, edendatud ega hallatud kolmanda isiku või temaga seotud platvormi(de)ga. Selle Kampaaniaga liitumisel nõustub Osaleja mitte omama ega esitama selles Kampaanias osalemisega seotud nõudeid kolmanda isiku platvormi(de) suhtes Osalejale, kes kasutab kolmanda isiku platvorm(e), kohalduvad selle saidi tingimused. Korraldaja ei võta endale vastutust juhul, kui Osaleja ei järgi kolmandast isikust platvormi(de) tingimusi.

2. KAMPAANIA (“Kampaania”)

2.1 Sellele Kampaaniale kehtivad järgnevad Tingimused ja kõik kohalduvad seadused ja määrused.
2.2 Kampaania nimi on „Red Bull Kas suudad?”.

2.3 Kampaania algab 1. oktoobril 2019, 00:00 (keskööl) kohaliku aja järgi ning lõppeb 7. oktoobril 2020, 15:00 kohaliku aja järgi (kaasa arvatud) (“Kampaania Periood”). Kõik tööd peavad olema jõudnud Korraldajani enne tähtaega. Pärast tähtaega saabunud tööd diskvalifitseeritakse automaatselt.

3. KVALIFITSEERUMINE

3.1 Kampaaniaga liitumiseks ja auhinna võitmiseks tuleb Osalejal avaldada ja kinnitada järgmistele sobivuskriteeriumitele vastavus:

3.2 Osaleja kinnitab, et on füüsiline isik, kes on taotlemise hetkel 18. aastane või vanem ning keda ei käsitleta Osaleja elukohajärgse jurisdiktsiooni kohaselt alaealisena. Alla 18-aastastel isikutel ei ole lubatud selles Kampaania osaleda ega edastada või muul viisil esitada Korraldajale Isikuandmeid (kõiki Osalejaga seotud andmeid, nagu näiteks kontaktandmed, Kampaaniale saadetud vastused ja fotod). Osalejal on Korraldajale isikuandmete esitamine vabatahtlik, samas ei ole Osalejal võimalik Kampaaniaga liituda, kui ta ei esita nõutud Isikuandmeid.

3.3 JAAPAN: Juhul kui olete alla 20-aastane, siis kinnitate osalemist Kampaanias lapsevanema, eestkostja või muu vastutava täiskasvanu (järgnevalt ühiselt nimetatud „Eestkostja“) aktiivse järelevalve all, kes on need Tingimused Teie eest läbi lugenud ning nendega nõustunud. Korraldaja välistab kohustuse ja/või vastutuse juhul, kui osalemiseks/auhinna andmiseks on vajalik eestkostja nõusolek. See on üksnes ja ainult Teie vastutusel.

3.4 Osalejal ei ole lubatud osaleda, juhul kui tema elukohariiki ei ole nimetatud allpool punktis 6.7 esitatud riikide loetelus. Palume arvestada, et Korraldaja ei vastuta juhul, kui riiklike või kohalike seaduste kohaselt ei ole Osalejal lubatud Kampaanias osaleda. Kõik ühe meeskonna liikmed peavad olema ühe ja sama riigi elanikud. Vahetusõpingutel viibiv Osaleja esitab avalduses riigi, mille residendiks ta on Kampaania Perioodil.

3.5 Juhul kui Osaleja on eelnevatel aastatel Kampaanias juba osalenud, ei ole tal käesoleva aasta Kampaanias lubatud osaleda.

3.6 Osalejad võivad taotleda osalemist eraldi selles Kampaanias (osalemiseks meeskonnana) ja Hyunday Wildcard Kampaanias (osalemiseks üksikisikuna), täpsemat teavet leiate Veebilehelt. Kui aga osaleja esitab taotluse mõlemaks kampaaniaks ning valitakse kohtunike žürii poolt võitjaks mõlemas kampaanias, tuleb osalejal loobuda oma Hyundai Wildcard Kampaania taotlusest ja jätkata käesoleva Kampaania taotlusega.

3.7 Kõik võistkonnaliikmed peavad kogu Kampaania Perioodi jooksul õppima ülikoolis. Juhul kui ühe võistkonna liikmed õpivad erinevates ülikoolides, tuleb Osalejal valida ja täpsustada registreerumisel ainult üks nendest ülikoolidest.

3.8 Korraldaja, selle emaettevõtte või nendega seotud sidusettevõtete, tütarettevõtete, agentide ja Kampaania arendamise või tootmisega seotud ettevõtete, professionaalsete nõustajate, kolmandast isikust teenusepakkujate või käesoleva Kampaaniaga seotud reklaami- või turundusagentuuride direktorid, juhid ja töötajad ning nende perekonnaliikmed või nendega samas majapidamises elavad isikud (kas õiguslikult seotud või mitte) ei kvalifitseeru käesoleva Kampaaniaga liituma ega selle auhindu võitma. Korraldaja kontrollib neid tingimusi, tehes valiku langetamisel päringuid oma andmebaasi. MEHHIKO puhul: Korraldaja, tema emaettevõtte ja nende sidusettevõtete, tütarfirmade, agentide, Kampaania väljatöötamise või tootmisega seotud ettevõtete, Kampaaniaga seotud professionaalsete nõustajate, kolmandast isikust teenusepakkujate või reklaami- ja müügiedendusagentuuride direktorid, juhtkonna liikmed ja töötajad ei või selles Kampaanias osaleda ega auhindu võita.

3.9 Lubatud on ainult üks taotlus isiku kohta ja võistkonna kohta. Lisaks on lubatud osaleda ainult füüsilistel isikutel. Juhul kui selgub, et Osaleja on kasutanud mitut e-posti kontot või sotsiaalmeediakontot, püüdes sellest reeglist kõrvale hiilida, diskvalifitseeritakse kõik Osaleja tööd.

3.10 Pange tähele, et ametlikuks keeleks on inglise keel ja kogu suhtlus Korraldajaga, sealhulgas käesolevad Tingimused, registreerumine ja edasised juhised selle Kampaania käigus on üldjuhul inglise keeles. Kõik tõlked on esitatud ainult viisakusavaldusena. Venemaa puhul on ametlikuks keeleks vene keel.

3.11 Korraldaja ei aktsepteeri töid, mis on: (a) automaatselt arvutiga genereeritud; (b) loodud kolmandate isikute poolt (Osaleja eest) või massina; (c) loetamatud, muudetud, ümber tehtud, võltsitud või varjatult muudetud või (d) poolikud. Korraldaja jätab endale õiguse kontrollida vajaduse korral Osaleja poolt esitatud e-posti aadressi, Eestkostja antud nõusolekut vanuse, isiku ja/või muude üksikasjade tõendamiseks mistahes hetkel omal äranägemisel. Vaidluste korral, kehtetut e-posti aadressi sisaldavate tööde või vanust või elukohta puudutavate valeandmete korral loetakse Osaleja mittekvalifitseeruvaks. Auhinnavõitja(d) ning kohalduvuse korral nende kaaslane/kaaslased vajavad (ning kannavad hankimise kulud) passi ja/või reisidokumente, mille kehtivusaeg on vähemalt 6 kuud, samuti kõiki vajalikke viisasid.

3.12 Kampaaniaga liitumiseks peab Osalejatel olema Instagram® konto (mis on Sündmuse Nädalaks seadistatud Sisu Looja kontoks), samuti YouTube® konto või Vimeo® konto, mis on üldsusele avalik (konto, kus igaüks saab asuda jälgima Osaleja videosid). Osalejal ei ole õigust osaleda Vimeo kaudu, juhul kui tema Vimeo kontole on määratletud spetsiaalne privaatse juurdepääsu valik (kus kasutaja peab kinnitama kõik „jälgimise“ soovid). Korraldaja ei võta endale vastutust juhul, kui Osaleja ei järgi kolmandast isikust platvormi(de) tingimusi.

3.13 Juhul kui Osaleja ei ole Instagrami, YouTube’i või Vimeo registreeritud kasutaja, saab ta Instagramiga liituda leheküljel www.instagram.com, YouTube’iga leheküljel www.youtube.com ja/või Vimeoga liituda leheküljel www.vimeo.com. Nende teenuste kasutajaks registreerumine on tasuta.

3.14 Aukoodeks leheküljel www.redbullcanyoumakeit.com ("Veebileht") on nende Tingimuste lahutamatu osa ning leitav allpool. Aukoodeksi või nende Tingimuste mistahes rikkumine võib viia Kampaaniast diskvalifitseerimiseni Korraldaja omal äranägemisel, ilma kantud kulude nõudeid hüvitamata.

3.15 AUKOODEKS:
1) Raha ei kasutata. Osalejal ei ole lubatud teenida, vastu võtta ega kasutada valuutat mitte ühelgi muul kujul peale selle, mida pakub Red Bull.
2) Kasutada ei tohi isiklikke ega laenatud mobiiltelefone, arvuteid, tahvelarvuteid ega teisi seadmeid, välja arvatud ametlikult ürituse tarbeks antud seade.
3) Võistkonnad peavad teekonna käigus tehtud fotode, videote ja muu sisu üleslaadimiseks ja edasiliikumise jälgitavuse tagamiseks kasutama ametlikult ürituse tarbeks antud seadet.
4) Eelnevalt organiseeritud reisimismeetodit ei kasutata (nt sõber sõidutab Osaleja kusagile).
5) Tõsine sabotaaž teiste osalevate võistkondade suhtes ei ole lubatud.
6) Igas külastatavas riigis tegutseb Osaleja seadustega lubatud piirides. Kahtluste korral võtke selgituste saamiseks ühendust Juhtimiskeskusega (7.11).
7) Võistkonnast ei tohi lahku lüüa. Kõik reisimise ja kontrollpunktidega seotud ülesanded tuleb täita kolmekesi.
8) Iga võistkond peab külastama vähemalt 6 Kontrollpunkti.
9) Kui üks võistkonnaliige rikub ühte nendest reeglitest, diskvalifitseeritakse kogu võistkond. Vastav võistkond vastutab ise oma ohutu koju naasmise eest.

4. KAMPAANIA PERIOOD

4.1 Kampaaniaga edukaks liitumiseks tuleb Osalejal minna kodulehele ja järgida sammhaaval antavaid juhiseid, sealhulgas esitada registreerumiseks vajalikud andmed (nt nimi ja e-posti aadress). Juhul kui Osaleja registreerub sotsiaalmeediaplatvormi kaudu nt Facebook®, Twitter® või Google+® , võidakse Korraldajale esitada lisaks täiendavat teavet (nt vanuse või asukoha kohta).

4.2 Kampaania koosneb järgnevatest eri etappidest Kampaania Perioodil:

- Registreerimise Etapp algab 1. oktoobril 2019 kl. 00:00 (südaööl) kohaliku aja järgi ning lõppeb 17. veebruaril 2020 kl. 23:59 kohaliku aja järgi.
- Valimise Etapp algab sotsiaalmeedias hääletamisega, mis algab 18. veebruaril 2020 kl. 18:00 kohaliku aja järgi ja lõppeb 24. veebruaril 2020 kl 23:59 kohaliku aja järgi, millele järgneb žürii valimine, mis algab 25. veebruaril 2020 kl. 00:00 (keskööl) kohaliku aja järgi ja lõppeb 8. märtsil 2020 kl 17:00 kohaliku aja järgi.
- Lõpuetapp algab 29. september 2020 kl. 12:00 (keskpäeval) kohaliku aja järgi ning lõppeb 6. oktoobril 2020 kl. 15:00 kohaliku aja järgi.

4.3 Ainult eelnimetatud etappide läbimisel liitub Osaleja Kampaaniaga. Hilinenud, loetamatuid, poolikuid, moonutatud või rikutud töid ei aktsepteerita. Kaduma läinud tööde eest ei vastutata ning ülekandmise kohta tõendi esitamist ei aktsepteerita tõendina kättesaamise kohta. Kampaaniaga liitumise taotlusi ei tagastata.

5. REGISTREERIMISE ETAPP

5.1 Juhul kui Osaleja vastab eelpool esitatud osalemiskriteeriumitele, saab Osaleja registreerida enda ja oma võistkonna Registreerimise Etapil onlainis Veebilehel. Igas osalevas võistkonnas peab olema 3 liiget. Registreerumise õnnestumiseks tuleb igal Osalejal osana oma võistkonna registreerimisest sisestada enda isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, sugu, sünnikuupäev ja e-posti aadress. Lisaks tuleb esitada võistkonna kohta järgmine teave: võistkonna riik (kus kõik 3 liiget on residendid), selle ülikooli nimi, kus vähemalt üks võistkonnaliige hetkel õpib, võistkonna nimi, võistkonna avatar/foto, võistkonna iseloomu selgitav kirjeldus, taotluse küsimuste vastused ja URL Osaleja taotluse videole (miks tuleb Osaleja tiim valida võistlema?), mille Osalejad peavad laadima Veebilehele YouTube’i või Vimeo kaudu („Esitatud Sisu“). Osaleja video pikkus ei tohi ületada 60 sekundit.

5.2 Kampaanias osalemise õigus on personaalne ja mitte edasi antav. Korraldaja kohustub tagama läbipaistvuse ning koostama valimisprotsessi kohta asjakohase protokolli, et tulemused oleksid kontrollitavad.

6. VALIMISE ETAPP

6.1 Valimisetapp koosneb 2-sammulisest sotsiaalmeedia kaudu hääletamise ja valimise protsessist. Kui registreerimine on lõppenud ja olete laadinud üles ning esitanud Veebilehel oma Esitatud Sisu, alustavad avalikkuse liikmed lemmiku Esitatud Sisu poolt hääletamist, lähtudes loovusest, taotluse „köitvusest“, energilisusest ja seiklusmeelest, et määrata iga riigi tippvõistkonnad („Finalistid“) („Sotsiaalmeedias Hääletamine“), mis kvalifitseeruvad seejärel Kohtunike poolt valimisele. Finalistide arv võrdub 25%-ga riigis esitatud taotluste koguarvust. Miinimumiks on aga vähemalt riigi võistkondade kvoodi (leitav allpool punkti 6.7 loetelus) neljakordne summa. Näiteks Austrial on võistkondade kvoodiks antud 4 võistkonda. Juhul kui Austrias esitatakse 100 taotlust, peaks neil olema 25 Finalisti (25%). Juhul kui Austrias esitatakse 20 taotlust, peab neil olema 16 Finalisti (neljakordne riigi kvoot). Iga kümnendikarv ümardatakse lähima kõrgema täisarvuni (nt 3,2 ümardatakse arvule 4).

6.2 Kasutajad võivad Sotsiaalmeedias Hääletamisel anda hääle mitu korda. Kogu selle aja jooksul on kasutajal võimalik anda üks kord oma hääl ühele või mitmele videole iga päev. Hulgihääletamine või automaathääletamine pole lubatud, samuti mitte makrode vms abil hääletamine.

6.3 Kui Finalistid on Sotsiaalmeedias Hääletamise kaudu valitud, valib Korraldaja koos sõltumatu ja sobivate oskustega kohtuniku abil („Kohtunikud“) kõikidele Tingimustele vastavalt saadud kehtivate taotluste hulgast 200 võistkonda (igaüht käsitletakse „Riigis Võitnud Võistkonnana“). Kohtunike otsus on lõplik ning kirjavahetusse või arutellu ei astuta. Eelpool kirjeldatud registreerimise edukalt lõpetanute põhjal teevad Kohtunikud otsuse, pidades silmas allpool kirjeldatud riigikvoote ning lähtudes loovusest, taotluse „köitvusest“, energilisusest ja seiklusmeelest. Kuna oodata on väga suurt taotluste hulka, ei ole igaühele eraldi võimalik tagasisidet anda.

6.4 Korraldaja kuulutab kahesaja riikides võitnud võistkonna Esitatud Sisud välja 9. märtsil 2020 Veebilehel.
6.5 Täpsema teabe saamiseks valimisprotsessi kohta saatke e-kiri canyoumakeit@support.redbull.com. Kui Osaleja (ja järgnevalt kogu võistkond) diskvalifitseeritakse, ei ole Korraldaja kohustatud seda fakti avaldama. Korraldaja kohustub tagama läbipaistvuse ning koostama valimisprotsessi kohta asjakohase protokolli, et tulemused oleksid kontrollitavad.

6.6 Valitud Riikides Võitnud Võistkondadel on seejärel võimalik osaleda lõpuetapil, st võistelda „Red Bull Kas suudad?“ võistlusel. Sündmus ("Põhisündmus").

6.7 Riikidele määratud kvoodid (nagu kirjeldatud eelpool punktis 6.1) on järgnevad:

Albaania 2
Austria 4
Valgevene 1
Belgia 5
Bosnia/Hertsegoviina 1
Brasiilia 1
Bulgaaria 1
Kanada 3
Tšiili 1
Kolumbia 1
Horvaatia 2
Tšehhi Vabariik 3
Taani 5
Egiptus 1
Eesti 1
Soome 2
Prantsusmaa 13
Saksamaa 15
Kreeka 2
Hong Kong 1
Ungari 3
India 4
Indoneesia 1
Iirimaa 3
Itaalia 10
Jaapan 5
Kasahstan 1
Kuveit 1
Läti 2
Liibanon 1
Leedu 1
Makedoonia 1
Maldiivid 1
Malta 1
Montenegro 1
Holland 5
Norra 2
Pakistan 2
Peruu 1
Filipiinid 1
Poola 4
Portugal 4
Rumeenia 4
Venemaa 7
Serbia 3
Singapur 1
Slovakkia 2
Sloveenia 2
Lõuna-Aafrika 2
Lõuna-Korea 1
Hispaania 10
Rootsi 5
Šveits 3
Taiwan 2
Türgi 3
Ukraina 1
Suurbritannia 13
USA 15
Usbekistan 1


6.8 Korraldaja jätab endale õiguse neid kvoote igal ajal muuta. Muudatused avaldatakse internetis Veebilehel.

6.9 Lisaks 200-le Riikides Võitnud Võistkonnale liitub Kampaaniaga 1 Hyundai Wildcard võistkond ühest ametlikust partnerettevõttest. Wildcard võistkonnaga ühinemine on avatud kõikidele elanikele üle maailma, kes on võitja valimise hetkel kaheksateist-aastased (18) või vanemad, välja arvatud liitujad Jaapanist, kellele kohalduvad käesolevate tingimuste punktis 3.3 esitatud nõuded . Hyundai Wildcard võistkonnaga liitumise taotlemise eeskirjad ja üksikasjad leiate Veebilehelt.

6.10 Lisaks võimalusele osaleda Põhisündmusel saavad Riikides Võitnud Võistkonnad edasi-tagasi transpordi iga Finalisti elukohast (või Korraldaja poolt määratud lähedal paiknevast asukohast) Põhisündmusele ettenähtud alguspunkti (s.t. Barcelona, Milano, Budapest, Kopenhaagen, Amsterdam) (“Alguspunkt”) 28. september 2020, samuti majutuse ja toitlustuse 28. setpembrol 2020 õhtul ettenähtud Alguspunktis ning majutuse ja toitlustuse 6. oktoobril 2020 õhtul finiši („Finiši“) asukohas.

6.11 200 Riikides Võitnud Võistkonna Osalejad jõuavad Lõpuetappi ainult kirjeldatud protseduuri järgides.

7. LÕPUETAPP (PÕHISÜNDMUS)

7.1 Sündmuse nädalal (29 september.- 6 oktoober, 2020) (“Sündmuse Nädal”), kui 200 Riikides Võitnud Võistkonda osalevad Põhisündmusel, otsustab Korraldaja esimese koha ja teise koha saaja allpool sätestatud punktisüsteemi abil.

7.2 Põhisündmuse ajal tuleb Riikides Võitnud Võistkondadel reisida seitsme päeva jooksul sadu kilomeetreid Alguspunktist kuni Finišini, mis asub ühes suuremas Euroopa linnas (nagu loetletud Auhindade punktis). Teel läbivad Riikides Võitnud Võistkonnad oma marsruudi, külastades kontrollpunkte erinevates linnades, postitades teekonnast fotosid ja videosid Sündmuse mobiiliäpi ja oma isiklike Instagrami kontode kaudu, täites võimalikult mitu ülesannet Seikluste Loetelust (mis antakse osalejatele eelnevalt kätte), kasutades nii mitut transpordivahendit kui vaja ning kogudes tuge oma jälgijatelt kodus.

7.3 Riikides Võitnud Võistkonnad alustavad ühes viiest suuremast Euroopa linnast (Barcelona, Milano, Budapest, Kopenhagen või Amsterdam), mille määrab neile Korraldaja (Riikides Võitnud Võistkonnad ei saa Alguspunkti ise valida). Iga Riigis Võitnud Võistkond saab Tervituspaketi, mis sisaldab võistkonna mobiiltelefoni, maakaarti, Põhisündmuse visiitkaarte, ohutusjuhiseid, seljakotti ning loomulikult 24 purki Red Bulli. Võistlejad võivad võtta kaasa igaüks ainult ühe seljakoti (mis sisaldab näiteks rõivaid, hügieenivahendeid, vihmavarju, isikut tõendavat dokumenti jms). Lisapagasi ja muud isiklikud asjad transpordib Korraldaja turvaliselt Finišisse, kust need saab nädala lõpus kätte. Kõik Riikides Võitnud Võistkonnad lahkuvad nendele ette nähtud Alguspunktist kl 12:00 (keskpäeval) kohaliku aja järgi 29. septembril 2020 ning neil on aega üks nädal, et jõuda ühes suuremas Euroopa linnas asuvasse Finišisse kl 15:00 kohaliku aja järgi 6. oktoobril 2020. Juhul kui Osaleja ei jõua õigeaegselt kohapeal registreerumisele ettenähtud Alguspunktis, kaotab kogu tema võistkond õiguse osaleda ega oma õigust nõuda kulude hüvitamist. Korraldaja võib otsustada teha erandi, juhul kui võistkonna hilinemine juhtus nendest olenematul põhjusel (nt lennu hilinemine).

7.4 Isiklikud telefonid, nutikellad, arvutid, tahvelarvutid, GPS-id jms seadmed, samuti sularaha, krediit/deebetkaardid ja muud maksevahendid (koos „Keelatud esemed“) pannakse kindlalt suletavatesse ümbrikesse/karpidesse, mille annab Korraldaja. Juhul kui pitser lõhutakse nädala jooksul, siis vastav Riigis Võitnud Võistkond diskvalifitseeritakse. Korraldajal on õigus kontrollida Osalejate seljakotte ja isiklikke asju Stardijoonel, et välistada Keelatud Esemed. Osalejad, kes keelduvad sellest kontrollist või kes püüavad kasutada Põhisündmuse käigus Keelatud Esemeid, diskvalifitseeritakse koos oma võistkonnaga.

7.5 Kontrollpunktid paiknevad erinevates linnades üle Euroopa ning nendesse määratakse erinev arv punkte, sõltuvalt linna keerulisusest, geograafilisest asukohast ning iga kontrollpunktiga seotud ülesande kestusest. Kui Riigis Võitnud Võistkond saabub Kontrollpunkti, antakse neile teekonna jaoks Red Bull purke juurde. Igas Kontrollpunktis on Ülesanne, mille Riigis Võitnud Võistkond peab oma punktiarve suurendamiseks lahendama („Kontrollpunkti Ülesanne ja/või Kontrollpunkti Kategooria“). Ülesanded panevad proovile Riigis Võitnud Võistkonna keha ja meele (sisaldades füüsilist tegevust, mõistatusi, probleemide lahendamist) ning need on erineva raskusastmega, nõuavad strateegilist mõtlemist, loovust ja kiirust. Iga Kontrollpunkti Ülesannet võib asuda lahendama ainult üks kord. Kui lahendada ei õnnestu, siis selle Kontrollpunkti eest punkte ei saa. Põhisündmuse edukaks läbimiseks peavad Riikides Võitnud Võistkonnad külastama oma teekonnal Finišisse vähemalt kuute (6) Kontrollpunkti.

7.6 Riikides Võitnud Võistkonnad võivad oma teekonnal teenida lisapunkte, läbides Seikluste Loetelu (Seikluste Kategooria) punkte või sotsiaalmeedias toetuse kogumisega Instagrami sisu üleslaadimise, jagamise või võistkonna sisu laikidega (Sotsiaalkategooria). Sotsiaalkategooria punkte mõõdetakse kaasatusmäära (nt laikide/kommentaaride) põhjal, mida suudetakse üleslaaditud sisu ümber tekitada. Seikluste loetelu on segu vihjemängust ja soovide nimekirjast. Tegemist on lõbusate, kaasahaaravat tegevustega, mida saab läbida mistahes hetkel Kampaania jooksul. Ülesande eest punkti saamiseks tuleb selle täitmist tõestada foto või videoga. Mida raskem tegevus, seda rohkem punkte see annab.

7.7 Iga Riigis Võitnud Võistkond alustab teekonda ühe 24 purgist koosneva Red Bull kastiga („Purgid“) ning neil tuleb anda vastutasuks Purke kõige eest, mida nad oma teel vajavad – toidu, öömaja, järgmisse kohta transpordi jms vajaduste katteks, mis teekonnal tekivad. Sularaha, krediitkaartide, Bitcoinide ja muude maksevahendite kasutamine pole lubatud ja need on suletud kindlalt suletud karpidesse.

7.8 Finišiks on viimane „Red Bull Kas suudad?“ peatuskoht. Seiklus. See asub suuremas Euroopa linnas ning avaldatakse enne Sündmuse Nädalat. Paremusjärjestusse jõudmiseks peavad Riikides Võitnud Võistkonnad jõudma oma teekonna lõppu hiljemalt kl. 15:00 kohaliku aja järgi 6. oktoobril 2020. Kui Riikides Võitnud Võistkonnad jõuavad edukalt Finišisse enne 6. oktoobrit 2020, ei paku Korraldaja võistkonnaliikmetele majutust enne 6. oktoobrit 2020. Lisaks ei pakuta mitte mingit majutust Riikides Võitnud Võistkondadele, kes finišeerivad Põhisündmuse edutult (nt diskvalifitseeritakse sohi tegemise või suletud ümbrike avamise tõttu või Kampaaniast loobumisel). Hädaolukorras või juhul kui Riigis Võitnud Võistkond otsustab, et nad ei saa enam edasi osaleda, organiseerib Korraldaja nende sõidu päritolukohta tasuta.

7.9 „Üldvõitja“ valitakse punktiseisu põhjal kolmes eri kategoorias (Sotsiaalkategooria, Kontrollpunktide Kategooria ja Seikluste Kategooria). Riikides Võitnud Võistkonnad võistlevad punktide üle, mis määravad nende paremusjärjestuse igas kategoorias. Iga koht edetabelis on seotud ühe punktiarvuga ning võistkondade lõpptulemuseks on kolme punktiarvu summa.

- Sotsiaalkategooria punktid → Koht → 1. punktisumma
- Kontrollpunktide punktid → Koht → 2. punktisumma
- Seikluste punktid → Koht → 3. punktisumma

Riikides Võitnud Võistkondade lõpptulemus koosneb kõigi kolme kategooria punktide kogusummast: 1. punktisumma + 2. punktisumma + 3. punktisumma = lõpptulemus. Viigi korral võidab võistkond, mille punktisumma sotsiaalkategoorias on kõrgem.

- 1. punktisumma: Võistkonnal sotsiaalmeedias kogutud toetus:
Punkte antakse Instagramis postitatud sisu kvaliteedi põhjal, mis koondatakse lisaks ka saidile redbullcanyoumakeit.com
- 2. punktisumma: Läbitud Kontrollpunkt iülesanded:
Iga eduka kontrollpunktiga seotud ülesande eest antakse erinev arv punkte.
- 3. punktisumma: Seikluste loetelust täidetud ülesannete arv:
Iga Seiklusülesande eest, mille Riigis Võitnud Võistkond läbib, antakse erinev arv punkte, sõltuvalt Seikluse raskusastmest. Punkte antakse ülesande täitmise „tõendi“ korral kas foto või video näol.

Punktiarvestuse süsteemist räägitakse Osalejatele täpsemalt 28. septembril 2020 toimuval infotunnil; lisaks otsustab Korraldaja ka 2. koha võitja.

7.10 Kõikidele Põhisündmusel osalevatele Riikides Võitnud Võistkondadele antakse mobiiltelefon, milles on eelprogrammeeritud sündmuse äpp, samuti Juhtimiskeskuse otsenumber hädaolukorraks. Kõik väljuvad ja sissetulevad kontakteerumised (andmed, veebilehed, tekstisõnumid, kõned jms) on keelatud ja võidakse blokeerida, välja arvatud otsenumber Juhtimiskeskuse ja Korraldajaga ning veebirakenduste ühendused äpi seatud piirides. Osalejad mõistavad ja nõustuvad, et kõiki andmeid, mida on loodud või saadetakse telefoni kaudu, võib Korraldaja kasutada vastavalt punktidele 11 ja 12. Mobiiltelefon tuleb tagastada Korraldaja poolt ettenähtud Töötajale Põhisündmuse lõpus ning see jääb alati Korraldaja ja tema koostööpartnerite omandiks.

7.11 Põhisündmuse Juhtimiskeskus on Korraldaja poolt üles seatav kontor, mis töötab sündmuse nädalal 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas. See on Põhisündmuse peamiseks juhtimiskeskuseks ja Osalejate ühenduspunktiks hädaolukorras või küsimuste puhul. Lisaks jälgib Juhtimiskeskus iga võistkonna edasiliikumist.

7.12 Kõik võistkonnaliikmed peavad panema oma isiklikud vahendid nagu näiteks mobiiltelefonid, raha ja krediitkaardid suletud ümbrikusse / kindlalt suletavasse karpi. Juhul kui tekib hädolukord või kui üks Riigis Võitnud Võistkond otsustab, et nad ei suuda finišeerida, võivad nad suletud ümbriku avada. Põhisündmusel võitjana kvalifitseerumiseks peab kogu võistkond jõudma Finišisse ilma Juhtimiskeskuse korraldatud transpordita ning nende ümbriku/karbi originaalpitser peab olema puutumata. Iga sohitegemise või omavoliliselt avamise kahtluse korral kogu võistkond diskvalifitseeritakse.

7.13 Osalejate muud isiklikud esemed, mida ei suleta omavolilise avamise kindlatesse karpidesse ning mida ei kanta seljakotis kaasas, võivad Osalejad anda üle Korralduskomiteele pärast ettenähtud Alguspunkti jõudmist. Osalejad allkirjastavad nende esemete kohta üleandmisakti. Sellised esemed transporditakse seejärel Korraldaja kulul Alguspunktist Finišisse. Anumad ja kotid tuleb üle anda suletult; kaebusi sisu kadumise või kahjustumise suhtes vastu ei võeta. Väärtuslikke esemeid mitte üle anda, kuna Korraldaja ega tema koostööpartnerid ei vastuta selliste esemete kadumise ega kahjustuse eest. Esemete kättesaamiseks Finišis palutakse Osalejatel näidata isikut tõendavat dokumenti ning kättesaamise kinnituseks allkirjastada akt uuesti. Pärast allkirjastamist ei ole võimalik mingeid kaebusi esitada.

7.14 Osaleja poolt Kampaanias osalemise taotluses esitatud kontaktidel teatatakse Osalejale võidetud auhindadest; Osaleja peab veenduma andmete õigsuses.

7.15 Üldvõitja ja teise koha saaja kuulutatakse välja kohe pärast sündmuse nädala lõppu („Teatamiskuupäev“).

7.16 Korraldaja võtab üldvõitja ja teise koha saajaga ühendust Kampaaniaga liitumise taotluses esitatud e-posti aadressil. Teates antakse nii üldvõitjale kui ka teise koha saanud võistkonnale täpsemat teavet selle kohta, kuidas auhind kätte saada ning auhinnale järeletulekuks antakse aega kuni 21 päeva (alates Korraldaja saadetud võiduteatest auhinnavõitja(te)le). Juhul kui Auhinnavõitjaga ei ole võimalik ühendust saada või ta ei ole kättesaadav või ei ole tulnud auhinnale järgi 21 päeva jooksul pärast Teatamiskuupäeva, jätab Korraldaja endale õiguse pakkuda auhind järgmisele kvalifitseeruvale Osalejale, kes on valitud välja vastavalt Valimisprotseduurile.

7.17 Juhul kui Auhinnavõitja loobub auhinnast, siis jääb ta auhinnast ilma ning valitakse teine võitja vastavalt Valimisprotseduurile. Korraldaja ei võta endale mingit vastutust, juhul kui Auhinnavõitja ei ole võimeline auhinda vastu võtma.

7.18 Auhind(-nad) on isiklikud ja mitte üle antavad ning kolmas isik ei saa neid võtta vastu Osaleja eest.

7.19 Auhinnavõitjate nimekirja saab vaadata Korraldaja veebilehel. Juhul kui Osaleja võidab auhinna, annab Osaleja nõusoleku teda puudutava informatsiooni, nt eesnime, perekonnanime, hüüdnime avaldamiseks Korraldaja poolt vastavalt eeltoodule.

7.20 Maksimaalne tarneaeg ei ole kauem kui 90 päeva alates kuupäevast, mil Üldvõitja ja teise koha saaja tulid auhinda vastu võtma. Viivitustest auhinna üleandmisel teavitatakse auhinnasaajat/-saajaid. Korraldaja võtab võitjatega ühendust kandideerimisel Osaleja poolt esitatud e-posti aadressil.

8. AUHINNAD

8.1 Igale Riigis Võitnud Võistkonnale antakse üks riigi auhind (kokku on 600 riigi auhinda: üks riigi auhind igale võidumeeskonna liikmele 200 Riigis Võitnud Võistkonna seast). Auhindadeks on: tagasilennu pilet turistiklassis võistkonna kõigile kolmele liikmele ühte Korraldaja poolt valitud Alguspunkti asukohta Euroopas, mis on kas Madriid, Rooma, Budapest, Stockholm või Manchester. Väljalend peab saabuma hiljemalt 28. septembril 2020 sõltuvalt Osaleja riigi ja alguspunkti vahekaugusest. Tagasilend toimub 7. oktoobril 2020. 28 september. ja 6. oktoobril 2020 pakutakse majutust ühiselamus. Kampaania raames ei pakuta majutust vahemikus 29 sept. - 6. okt. 2020. Riigiauhinna koguhind sõltub iga võidumeeskonna liikme elukohast, määratud Alguspunkti asukohast ning broneerimise aegsest maksumusest. Iga riigiauhinna koguhind ei ületa 2500 eurot (või võrdväärset summat kehtivas kohalikus valuutas) (enne kohaldatavate maksude mahaarvamist) ühe isiku kohta.

8.2 Kampaania üldvõitjatele antakse igaühele üks üldauhind (kokku kolm üldauhinda: üks auhind üldvõitjate võistkonna igale liikmele), milleks on reis. Auhind sisaldab edasi-tagasi transporti (Korraldaja otsusel, vahemaa põhjal) iga võistkonnaliikme elukohast (või Korraldaja poolt määratud lähedasest asukohast). See sisaldab ka reisiaegset majutust, transporti ühest kohast teise, valitud turismiobjekte ja pääset Red Bulli sündmustele, kuid mitte päevaraha. Üldauhinna koguhind sõltub võidumeeskonna iga liikme elukohast, reisi kestusest ning broneeringute hetke maksumusest. Kolm üldvõitjat peavad järgima sama reisikava, sealhulgas algus- ja lõpp-punkti ning Korraldaja äranägemisel jagama hotellituba. Üldauhinna koguhind ei ületa 8500 eurot (või võrdväärset summat kehtivas kohalikus valuutas) (enne kohaldatavate maksude mahaarvamist) ühe isiku kohta. Auhinnale tuleb tulla järgi 16. oktoobriks 2020.

8.3 Teise koha saajatele pakutakse edasi-tagasi transporti (Korraldaja otsusel, vahemaa põhjal) iga võistkonnaliikme elukohast (või Korraldaja poolt määratud lähedasest asukohast) nende valitud Red Bulli üritusele oma elukohamaal. See sisaldab ka majutust kaks ööd neljatärnihotellis. Üldauhinna koguhind sõltub iga võistkonnaliikme elukohast, valitud ürituse asukohast ning broneeringute hetke maksumusest. Kolm teise koha saajat peavad järgima sama reisikava, sealhulgas algus- ja lõpp-punkti ning Korraldaja äranägemisel jagama hotellituba. Teise koha koguhind ei ületa 1000 eurot (või võrdväärset summat kehtivas kohalikus valuutas) (enne kohaldatavate maksude mahaarvamist) ühe isiku kohta. Auhinnale tuleb tulla järgi hiljemalt 6. november 2020.

8.4 Muud auhinna vastuvõtmise ja kasutamisega kaasnevad lisakulud, nagu näiteks julgestustasud, sularahas makstavad lisatasud, pagasitasud, snäkid, joogid ja ettenägematud kulud tuleb kanda võitja(te)l (ja võitja kaaslasel). Lennutranspordi asemel võidakse pakkuda maapealset transporti, juhul kui võitja elab sihtkoha lähedal, kusjuures hinnaerinevust ei kompenseerita ega asendata.

8.5 Igal riigivõistluse võitjal, üldvõitjal ja teise koha saajal (koos „auhinna võitjad“) peavad olema enne teele asumist olemas ja ette näidata kehtivad reisidokumendid (nt kehtiv pass või muu aktsepteeritav riigi poolt väljastatud isikut tõendav dokument ning vajadusel sissesõiduviisa). Reisikindlustus ja taskuraha on auhinnavõitja omal vastutusel. Kui lennupiletid on väljastatud, ei lubata auhinnavõitjatel teha mingeid muudatusi. Korraldaja otsustab omal äranägemisel lennufirma, lennujaamade, reisimarsuudi ja majutuste üle. Reisimisele ja majutusele võivad kehtida piirangud ja tingimused. Korraldaja ei asenda kaotatud, kahjustatud või varastatud pileteid või reisivautšereid.

8.6 Korraldaja jätab endale õiguse asendada seadusega lubatud ulatuses ühe kuni kõik auhinnad võrdväärse või suurema väärtusega auhindadega.

8.7 Kõik selles punktis täpsustatud auhindadega seotud korraldused tuleb teha Korraldaja agendi kaudu koos Red Bull Grupiga. Kampaanias osalemiseks kantud reisi- või muid kulusid ei hüvitata peale nende, mis on siin tingimustes selgesõnaliselt väljendatud.

8.8 Sularahale ei pakuta alternatiive ning hinnad pole edasi antavad ega tagastatavad.

8.9 Auhinna võitja vastutab kõikide maksude eest (sealhulgas intress ja trahvid), mis kuuluvad tasumisele pädevale maksuhaldurile seoses tasutavate auhinnarahadega. JAAPAN: Juhul kui juriidiliselt alaealine Osaleja võidab auhinna ning auhinna vastuvõtmine/kasutamine nõuab eestkostja heakskiitu ja sellist heakskiitu ei anta, on Korraldajal õigus määrata alternatiivne võitja. Osalejal ega eestkostjal ei ole Korraldaja otsuse suhtes mingeid õigusi ega nõudeid. VENEMAA: Käesolevaga teavitab Korraldaja auhinna saajat sellest, et vastavalt Vene Föderatsiooni maksuseadustiku sätetele sisaldub üksikisiku tulumaksubaasis organisatsioonidest saadud kõikide auhindade hind väärtusega üle 4000 (nelja tuhande) Vene rubla aruandlusperioodi (kalendriaasta) kohta, sealhulgas mitterahaliselt saadu. Kampaanias osalemisega ja nende tingimustega nõustumisega on Osalejaid, sealhulgas Võitjaid nõuetekohaselt teavitatud ülaltoodud reeglist Venemaa maksuseadustes.

8.10 Kehtivas kohalikus seaduses lubatud ulatuses antakse kõik auhinnad „nii nagu on“ ja ilma igasuguse sõnaselge või kaudse garantiita (sealhulgas, kuid mitte ainult mingit kaudset garantiid rahuldava kvaliteedi või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta).

9. KORRALDAJA ÕIGUS MUUTA TINGIMUSI JA DISKVALIFITSEERIDA

9.1 Juhul kui Korraldaja arvamusel on Kampaaniat kahjustanud sündmus, mille üle puudub Korraldajal kontroll, jätab Korraldaja endale õiguse seadusega lubatud määral ja ilma, et see mõjutaks Osalejale seadusega ette nähtud õigusi, muuta, lõpetada, parandada või pikendada Kampaaniat ilma kohustuste või vastutuseta seoses Osalejale või kolmandale isikule selle tagajärjel (otseselt või kaudselt) tekkida võiva rahalise või mitterahalise kahju eest. Osalejal tuleb regulaarselt jälgida meie veebilehel muudatusi; muudatused hakkavad kehtivad alates üleslaadimise hetkest.

9.2 Korraldaja jätab endale õiguse mistahes hetkel Kampaania käigus omal äranägemisel mitte lubada või lükata edasi hääletamist, diskvalifitseerida ja/või eemaldada Osaleja, juhul kui on põhjust arvata, et juhtudel, kus valimisprotsessis kasutatakse hääletamist, on finalisti eest hääle andmise eest makstud, pakutud soodustusi või survestatud oma hääle andmisel kas finalisti või kolmanda isiku poolt ja/või Osaleja ei järgi käesolevaid tingimusi, osaleb pettuses, või mõnda muud tüüpi ebaseaduslikus või sobimatus tegevuses. Korraldaja otsus kõikidel Kampaaniaga seotud teemadel on lõplik ning selles osas kirjavahetusse ei astuta.

9.3 Juhul kui võtja diskvalifitseeritakse, jääb ta auhinnast ilma ning valimine toimub vastavalt Valimisprotsessile.

10. AUS MÄNG

10.1 Osaleja kinnitab, et ta tööe ei sisalda materjale, mis rikuvad või piiravad teise isiku õigusi või peegeldavad poliitilisi vaateid, sealhulgas privaatsust, avalikkust või intellektuaalomandi õigusi, ei sisalda marginimesid ega kaubamärke peale nende, mis kuuluvad Korraldajale ja mille suhtes tal on piiratud kasutusluba üksnes selle Kampaania eesmärgil; ei sisalda autoriõigusega kaitstud materjali, mida Osaleja ei ole loonud, välja arvatud materjali, mille suhtes ta omab vajalikke õigusi, nõusolekuid ja luba kasutamiseks; materjali, mis on solvav, maitsetu, ohtlik, ebasobiv, ebasünnis, sobimatu, ropp, viha tekitav, õigusvastaselt kahju tekitav, laimav, halvustav või häbistav, ega ebaseaduslikku materjali, mis on saadud töö loomise jurisdiktsioonis kehtivate seaduste või määruste rikkumisega. Juhul kui käesolevat Kampaaniat viiakse läbi ühe või mitme kolmanda isiku platvormi kaudu, kinnitab ja avaldab Osaleja, et tema töö ei riku kolmanda isiku platvormi(de) Tingimusi.

10.2 Käesolevaga Osaleja kinnitab ja avaldab, et on isiklikult tegutsenud ja muidu osalenud Kampaanias ning vastab nendes tingimustes sisalduvatele kvalifitseerumise kriteeriumitele seoses liitumisega või Osaleja enda loodud muude materjalidega, nagu näiteks kasutaja loodud sisu, ning Osaleja ei ole kasutanud keelatud abivahendeid, nagu näiteks automaatsed robotid, skriptid, teenused või muud manipuleerimisvormid.

10.3 Osaleja avaldab, et omab taotluses või videos näidatud identifitseeritavate isikute sõnaselget nõusolekut nende sarnasuse kasutamiseks siin osalemistingimustes sätestatud viisidel, sealhulgas Sponsori Korraldaja õigus kasutada taotluse ja kujutise piiranguteta kasutamiseks tulevikus kommertseesmärkidel. Nõudmise korral võtab Osaleja Korraldaja jaoks nendelt isikutelt kirjaliku nõusoleku. Juhul kui taotluses või pildil näidatakse alaealist isikut tema elukohariigis, tuleb lapsevanemalt või eestkostjalt saada kirjalik nõusolek ja allkiri. Taotlus ja pilt ei tohi sisaldada ühegi isiku tuvastamist võimaldatavat teavet.

10.4 Punkti 10 rikkumise korral kaitseb Osaleja Korraldajat omal kulul ja vabastab ta vastutusest intellektuaalomandi õiguste rikkumist puudutavate nõuete puhul.

11. ÕIGUSTE ANDMINE

11.1 Kohaldatavuse korral võib Osaleja esitada Kampaaniaga seotud materjalid Korraldajale (ühiselt “Taotluse Materjalid”). Osalemismaterjalid võivad sisaldada Osaleja (või teise isiku) häält, pilti, fotot, ütlusi, biograafilisi andmeid, esinemist, nime ja sarnasust ning muud kasutaja loodud sisu.

11.2 Seoses Kampaanias osalemisega ja auhinna võitmise võimalusega määrab Osaleja Korraldajale kõik kehtivates seadustes sätestatud õigused, ka Taotluse Materjalidele kõige laiemas võimalikus ulatuses. Niivõrd, kuivõrd õigused ei ole loovutatavad, annab Osaleja Korraldajale ülemaailmse, piiramatu, kasutustasuta, võõrandatava ainuõiguse Taotluse Materjalide kasutamiseks igal teadaoleval või veel teadmata viisil (eelkõige seoses Kampaaniaga). See hõlmab muuhulgas eelkõige järgmisi õigusi: teleülekandeõigusi (nt tasuta/tasuline televisioon, kaabel-, satelliit-, mobiil-, IP-, internetitelevisioon), avalikkusele kättesaadavaks tegemise õigus (allalaadimise/tellitava teenuse õigused), filmiteatri õigus (filmikunsti/näituse/tasude õigus), videoõigused (nt DVD), levitamise ja kopeerimise õigus, müügiedendamise õigused (nt õigus kasutada taotluse materjale Kampaania, selle kasutamise, jaotuskanalite edendamiseks), avaldamis- ja müügiõigus (nt trükimeedia, erinevad kaubad ja teenused), samuti õigus kasutada Taotluse materjale reklaami otstarbel (meediaalase turundamise õigus). Korraldajal on lubatud muuta, lõigata, dubleerida ja sünkroniseerida Taotluse materjale ning kombineerida taotluse materjale muu audio-visuaalse loominguga. KOLUMBIA: Eelmises lauses mainitud luba on piiratud kahekümne viiele aastale. Korraldaja ei taga Osalemismaterjalide konfidentsiaalsust. Vastavalt loale, tagab Osaleja käesolevaga, et kõik Osalemismaterjalid, mis ta on veebilehele üles laadinud, salvestanud, edastanud, esitanud, vahetanud või muutnud kättesaadavaks, on üksnes Osaleja ja mitte Korraldaja kontrolli all olev looming ja omand. Osalemismaterjalide suhtes võimalike intellektuaalomandi õiguste jälgimine ja kaitsmine on ainult OSaleja kohustus ning Korraldaja ei võta endale selles osas mingit vastutust.

11.3 Osaleja avaldab ja kinnitab, et kõik vajalikud õigused, load, nõusolekud ja moraalsest õigusest loobumised on nõuetekohaselt ja kehtivalt saadud igalt Osalemismaterjalidega seotud esinejalt, esitajalt, panustajalt või muult isikult, või seonduvate õiguste, teenuste või rajatiste kohta.

11.4 Kehtiva seadusega lubatud piirides võidakse auhinna võitjatelt nõuda osalemist reklaamtegevuses ning Korraldaja jätab endale õiguse kasutada auhinnasaajate nimesid ja aadresse, nende fotosid ja audio- ja/või videosalvestisi ulatuses, millega iga auhinnasaaja nõustub. Korraldaja küsib vajadusel auhinnavõitjatelt nõusoleku. Osaleja kinnitab selgesõnaliselt, et tema ja kõik Osalemismaterjalidel olevad isikud omavad õigust keelata Osalemismaterjalide kasutamist turundusmaterjalina.

11.5 Kui Osaleja võidab Kampaania, nõustub Osaleja loovutama Korraldajale kõik Osaleja intellektuaalomandi õigused nagu kehtivas seaduses sätestatud, garanteeritud täieõigusliku omandiga ning loobub kõikidest moraalsetest õigustest, niivõrd kui see on seaduse alusel kohalduv, Osaleja Taotluse Materjalide suhtes ja muidu oma taotlusest tuleneva suhtes, mille suhtes Osaleja võib omada õigusi nüüd või mistahes hetkel tulevikus kehtivate seaduste ja nende edasiste muudatuste ja muu sarnase seadusandluse alusel, mis võib kus tahes maailmas hetkel kehtida. Osaleja kinnitab selgesõnaliselt, et tema ja kõik Osalemismaterjalidel olevad isikud omavad õigust keelata Osalemismaterjalide kasutamist turundusmaterjalina.

11.6 Korraldajal on õigus loovutada ja/või edasi litsentsida kõiki käesolevas punktis 11 antud õigusi kolmandatele isikutele, sealhulgas Kampaania partneritele ja/või sponsoritele, kolmandast isikust multimeedia- ja platvormipartneritele, Korraldaja sidusettevõtetele ning võimaldada neil neid õigusi võõrdandada või edasi litsentsida.

12. ANDMETE KOGUMINE JA ANDMEKAITSE

12.1 Teavet selle kohta, kuidas Korraldaja võib Teie Isikuandmeid koguda, töödelda ja hoida Kampaania jaoks või muul otstarbel leiate lehelt Privacy Policy.


12.2 JAAPAN: Korraldaja kogub Osaleja isikuandmeid selle kampaania haldamise eesmärgil ning Red Bull toodetest või tulevastest sündmustest teavitamiseks (“Eesmärk”). Korraldaja säilitab Osaleja isikuandmeid kooskõlas Jaapani isikuandmete kaitse seaduse ja muude kehtivate eraelu puutumatuse seadustega. Kui Osaleja ei esita isikuandmeid, siis Korraldajal ei ole võimalik kaasata Osalejat kampaaniasse ega esitada Osalejale teavet Red Bull toodete ja tulevaste sündmuste kohta. Korraldaja võib Eesmärgiga seoses esitada Osaleja isikuandmeid Korraldajaga seotud ettevõtetele ja kolmandatele isikutele, kes paiknevad Jaapanis, Euroopas, Ameerika Ühendriikides või Singapuris ning juhul kuiKorraldaja toimib nõnda, rakendab Korraldaja meetmeid, et tagada Osaleja isikuandmete kaitse. Lisateabe saamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas Osalejal on võimalik pääseda ligi ja parandada isikuandmeid, mida Korraldaja Osaleja kohta hoiab või esitada eraelu puutumatust käsitlevat kaebust, vt Korraldaja privaatsuspoliitikat või võtke ühendust Korraldajaga e-posti teel privacy@redbull.com.

12.3 VENEMAA: Korraldaja kogub Teie isikuandmeid selle Kampaania haldamise eesmärgil ning Red Bull toodetest või tulevastest sündmustest teavitamiseks (“Eesmärk”). Korraldaja säilitab Teie isikuandmeid vastavalt 27. juuli 2006 föderaalseadusele N 152-FZ ISIKUANDMETE KOHTA ja muudele kehtivatele eraelu puutumatuse seadustele. Korraldaja võib Eesmärgiga seoses esitada Teie isikuandmeid Korraldajaga seotud ettevõtetele, nagu on täpsustatud https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html, kes kõik paiknevad üle maailma ning juhul kui Korraldaja toimib nõnda, rakendab ta meetmeid, et tagada Teie isikuandmete asjakohane kaitse.

12.4 HONG KONG: Korraldaja kogub Teie isikuandmeid sündmuste, klientide aktiveerimise, võistluste, müügiedenduse, veebilehtede ja äppide, meie äritavade, teenuste ja toodete täiustamise haldamiseks, Korraldajat või tema sidusettevõtteid puudutavate kaebuste käsitlemiseks, Teile parima võimaliku kogemuse andmiseks meie veebilehtede ja äppide kasutamisel, tagades Teie ohutuse ja pakkudes Teile teavet meie toodete, sündmuste ja muude tegevuste kohta (Eesmärk). Korraldaja säilitab Teie isikuandmeid vastavalt isikuandmete puutumatuse põhimõtetele ja isikuandmete (privaatsuse) korraldusele (Cap. 486). Nõutud isikuandmete esitamine on kohustuslik. Kui Te ei esita oma isikuandmeid, pole Korraldajal võimalik kaasata Teid müügiedendusse, registreerida sündmustele, pakkuda Teile toodet, võtta Teiega ühendust tulevaste sündmuste ja meie toodete asjus, võtta Teiega ühendust Teie esitatud kaebuse osas või jätkata Teile pakutava kogemuse ja teenuste täiustamist. Korraldaja võib Eesmärgiga seoses esitada Teie isikuandmeid Korraldajaga seotud ettevõtetele või kolmandatele isikutele, kes võivad asuda Hong Kongis või muudes riikides (sealhulgas Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Austraalias või Singapuris) ning juhul kui me toimime nõnda, rakendame me meetmeid Teie isikuandmete puutumatuse tagamiseks. Korraldaja avaldab isikuandmeid ainult vajaduse korral oma sidusettevõtetele või kolmandast isikust volitatud töötlejatele Eesmärgi täitmiseks. Korraldaja ja tema sidusettevõtted rakendavad asjakohaseid turvameetmeid Teie isikuandmete kaitsmiseks. Lisateabe saamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas Teil on võimalik pääseda ligi ja parandada isikuandmeid, mida me Teie kohta hoiame, või isikuandmete puutumatust käsitleva kaebuse esitamiseks, vt meie privaatsuspoliitikat mis on kättesaadaval, või võtke Korraldajaga ühendust e-posti teel privacy@redbull.com.

12.5 UKRAINA: Kinnitate ja nõustute, et Korraldaja võib koguda, töödelda, säilitada, edastada ja/või muul viisil kasutada Teie poolt Korraldajale edastatud isikuandmeid (sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber, vanus, asukoht jms) selle Kampaania haldamiseks ning Teie teavitamiseks Red Bull toodetest ja tulevastest sündmustest. Korraldaja töötleb Teie isikuandmeid vastavalt Ukraina Isikuandmete kaitse seadusele ja Korraldaja isikuandmete puutumatuse poliitikale ja nende edasistele muudatustele. Kinnitate, et olete tuttav Ukraina Isikuandmete kaitse seadusega kehtestatud õigustega. Korraldaja võib lisaks esitada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele (nt Hyundai) oma turundus- ja kommunikatsiooni eesmärkidel.

12.6 UUS-MEREMAA: Red Bull New Zealand Limited (Company Number 1179756) (“Korraldaja”) kogub Teie isikuandmeid sündmuste, klientide aktiveerimise, võistluste, müügiedenduse, veebilehtede ja äppide, meie äritavade, teenuste ja toodete täiustamise haldamiseks, Red Bulli või tema sidusettevõtteid puudutavate kaebuste käsitlemiseks, Teile parima võimaliku kogemuse andmiseks meie veebilehtede ja äppide kasutamisel, tagades Teie ohutuse ja pakkudes Teile teavet meie toodete, sündmuste ja muude tegevuste kohta („Eesmärk“). Korraldaja siäilitab Teie isikuandmeid vastavalt Informatsiooni puutumatuse põhimõtetele ja 1993. aasta Eraelu puutumatuse seadusele. Kui Te ei esita oma isikuandmeid, pole Korraldajal võimalik kaasata Teid müügiedendusse, registreerida sündmustele, pakkuda Teile toodet, võtta Teiega ühendust tulevaste sündmuste ja meie toodete asjus, võtta Teiega ühendust Teie esitatud kaebuse osas või jätkata Teile pakutava kogemuse ja teenuste täiustamist. Korraldaja võib Eesmärgiga seoses esitada Teie isikuandmeid Korraldajaga seotud ettevõtetele või kolmandatele isikutele, kes võivad asuda Uus-Meremaal või muudes riikides (sealhulgas Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Austraalias või Singapuris) ning juhul kui me toimime nõnda, rakendame me meetmeid Teie isikuandmete puutumatuse tagamiseks. Lisateabe saamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas Teil on võimalik pääseda ligi ja parandada isikuandmeid, mida me Teie kohta hoiame, või isikuandmete puutumatust käsitleva kaebuse esitamiseks, vt meie privaatsuspoliitikat
https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_New_Zealand/201907010152/en/privacy.html või võtke Korraldajaga ühendust e-posti teel privacy@redbull.com.

12.7 SINGAPUR: Korraldaja kogub Teie isikuandmeid selle Kampaania haldamiseks, meie veebilehe ja äppide haldamiseks, meie äritavade, teenuste ja toodete täiustamiseks, kaebuste käsitlemiseks või Teile teabe pakkumiseks Red Bull toodete ja tulevaste sündmuste kohta (juhul kui olete selleks nõusoleku andnud) („Eesmärk“). Korraldaja säilitab isikuandmeid vastavalt 2012. aasta Isikuandmete kaitse seadusele ja muudele kehtivatele andmete puutumatuse seadustele. Nõutud isikuandmete esitamine on kohustuslik. Kui Te ei esita oma isikuandmeid, pole Korraldajal võimalik kaasata Teid müügiedendusse. Korraldaja võib esitada Teie isikuandmeid Eesmärgiga seoses oma sidusettevõtetele või kolmandast isikust volitatud töötlejatele (kui olete andnud selliseks avaldamiseks nõusoleku), kes võivad asuda Singapuris või muudes riikides (sealhulgas Euroopas, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides) ning juhul kui me toimime nõnda, rakendame me meetmeid Teie isikuandmete puutumatuse tagamiseks. Korraldaja avaldab isikuandmeid ainult vajaduse korral oma sidusettevõtetele või kolmandast isikust volitatud töötlejatele Eesmärgi täitmiseks ja juhtudel, mille puhul olete andnud avaldamiseks oma nõusoleku. Korraldaja ja tema sidusettevõtted rakendavad asjakohaseid turvameetmeid Teie isikuandmete kaitsmiseks. Lisateabe saamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas Teil on võimalik pääseda ligi ja parandada isikuandmeid, mida me Teie kohta hoiame, või isikuandmete puutumatust käsitleva kaebuse esitamiseks, vt meie privaatsuspoliitikat või võtke ühendust Korraldaja andmekaitsespetsialistiga e-posti teel privacy@redbull.com.

12.8 KOLUMBIA: Osalemistingimuste aktsepteerimisega annate oma nõusoleku sellele, et Korraldaja võib töödelda Teie isikuandmeid ise Red Bull Grupi siseselt või välimiste volitatud töötlejate kaudu, kes töötlevad andmeid tema nimel, eeldusel, et nad järgivad alati neid Osalemistingimusi, Korraldaja kehtivat privaatsuspolitikat, millele pääsete ligi aadressil
https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Columbia/201904230244/es/privacy.html .

12.9 PERUU: Kehtivate kohalike seaduste alusel on Teil õigus nõuda teavet selle kohta, kus asuvad Teie isikuandmeid sisaldavad andmebaasid.

12.10 Privaatsust puudutavate küsimustega võite võtta Korraldajaga ühendust järgnevalt: privacy@redbull.com.

13. VASTUTUS JA GARANTII

13.1 Korraldaja, tema töötajad, agendid ja jaemüüjad ei ole mingil tingimusel kohustatud ega vastutav kompenseerima auhinna võitjale ega vastuta Kampaanias osalemise ning auhinna kättesaamise tagajärjel tekkinud kahju, kahjude, kehavigastuste või surma eest, niivõrd kui see on seadusega lubatud. Vastutuse piirangu osas välistatakse pettus, tahtlik õigusvastane tegevus ja raske hooletus. Osalejale seadusest tulenevad õigused jäävad mõjutamata; TŠIILI: (sealhulgas Tarbijakaitseseadusel – seadusel nr 19.496 põhinevad tarbijagarantiid). PRANTSUSMAA: Juhul kui auhinnaks on kolmanda isiku poolt pakutav kaup või teenus, on otsese kahju puhul kohustatud või vastutavaks ettevõtteks teenust või kaupa pakkuv ettevõte. Korraldaja ei ole mitte mingil tingimusel vastutav kolmanda isiku poolt tekitatud kahju eest.

13.2 Niivõrd, kuivõrd see on seadusega lubatud, välistavad Korraldaja ja Red Bull Group igasuguse vastutuse Osaleja saamata jäänud tulu, maineväärtuse languse, andmekao, võimaluse kaotamise (kõikidel juhtudel kas otsese või kaudse) ja otsese või tagajärjena tekkinud kahjumi või kahjude eest, mida Osaleja on kandnud seoses Kampaanias osalemisega , välja arvatud juhul kui selline kahjum tuleneb Korraldaja või Red Bull Groupi poolt lepinguliste või juriidiliste kohustuste eiramisest ja sellisel juhul Red Bulli vastutus siiski on piiratud eelpool mainitud olukordadega kehtivas seaduses lubatud ulatuses.

13.3 Niivõrd, kuivõrd see on seadusega lubatud, ei vastuta Korraldaja ja Red Bull Group tööde hilinemise, kadumise, viibimise, kahjustuse, valesti suunamise, ebaterviklikkuse, loetamatuse või ebaselguse eest; telefoni-, elektroonika-, riistvara- või tarkvara-, võrgu-, Interneti- või arvutirikete, -häirete, viivituste või raskuste eest; edastusvigade eest; edastada püütud, kuid saamata jäänud auhinnateadete eest; igasuguse kahju eest, mida on kandnud Kampaaniaga liitunud või liituda ja/või osaleda püüdnud isik seoses töö kaotsimineku, esitamata jätmise, valesti töötlemise või võiduta jäämisega.

13.4 Seaduses ei ole sätestatud kellelegi õigust selles Kampaanias osaleda. Korraldaja ei vastuta selle eest, kui Osaleja mingil põhjusel ei ole võimeline Kampaanias osalema.

13.5 Seaduses lubatud ulatuses ei ole Korraldaja vastutav vigastuste puhul, mille Osaleja saab Kampaaniaga seotud tegevuste käigus. Osaleja avaldab, et Osaleja suhtes ei kehti tingimusi ning teda ei mõjuta asjaolud, mis võivad takistada Osaleja Kampaanias ohutut osalemist või kujutaks ohtu teistele, kui Osaleja seda teeb. Lisaks kinnitab Osaleja, et Osalejal ei ole ühtegi põhjust, mis keelaks tema osalemist Kampaanias.

13.6 Korraldaja ja Red Bull Group ei oma kohustusi ega vastuta käesolevatest Tingimustest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või täitmisega hilinemise eest, kui see tuleneb või on põhjustatud otseselt või kaudselt asjaoludest või jõududest, mille üle puudub neil kontroll, sealhulgas streigid, tööseisakud, õnnetused, loodusõnnetused ning kommunaalvõrkude, side- või arvuti (tarkvara või riistvara) katkestused, kadumine või rikked, kui sellised asjaolud on mõistetavad vääramatu jõuna kehtiva kohaliku seaduse määratluse alusel.

13.7 Kampaaniale ei kohaldu seaduses maksimaalselt lubatud ulatuses mingeid tingimusi, garantiisid ega teisi reegleid ning kõik Tasuta Tooded antakse „nii nagu on“, ilma mingi otsese ega kaudse garantiita (sealhulgas kaudselt tagatud rahuldav kvaliteet või konkreetseks otstarbeks sobivus).

13.8 Korraldaja välistab kohustuse ja/või vastutuse juhul, kui osalemiseks/auhinna andmiseks on vajalik eestkostja nõusolek. See toimub täielikult Osaleja enda ainuvastutusel.

14. ÜLDIST

14.1 Juhul kui nende Tingimuste mõni säte loetakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta ega välista see Tingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ja jõustatavust.

14.2 Neid tingimusi reguleerivad Austria seadused ning pooled alluvad Salzburi kohtute jagatud pädevusse. JAAPAN: Neid Tingimusi reguleerivad ja neid tõlgendatakse Jaapani seaduste kohaselt ning pooled nõustuvad Tokyi piirkonnakohtu mitteerandliku kohtualluvusega. VENEMAA: Neid tingimusi reguleerivad ning neid tõlgendatakse vastavalt Vene Föderatsiooni seadustele. Kõik nendest tingimustest tulenevad või seonduvad vaidlused tuleb esmalt püüda sõbralikult lahendada. Vastasel juhul lahendatakse vaidlused kohtus vastavalt kehtivale seadusandlusele.

14.3 Tingimuste uusim versioon on kättesaadav Korraldaja veebilehel.

14.4 Nendest Tingimustest tulenevate ja/või Kampaaniaga seotud üldiste küsimustega palume võtta ühendust canyoumakeit@support.redbull.com.

14.5 TŠIILI: Need tingimused on esitatud Santiago Notarile.

Uuendatud: 23.08.2019