Όροι Συμμετοχής

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΔΕΝ ΑΠΑITEITAI ΑΓΟΡΑ Ή ΑΛΛH AMOIBH. Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΣΑΣ . ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΤΕ Ή ΠΡΟΞΕΝΗΣΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ.

Με τη συμμετοχή σας σε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια, εσείς («Εσείς») συμφωνείτε στους Όρους Συμμετοχής («Όροι») και επιβεβαιώνετε ότι ικανοποιείτε όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις επιλογής. Αυτή η Προωθητική Ενέργεια είναι το κύριο αντικείμενο των Όρων και όλων τους ισχυόντων νόμων και κανονισμών.

1. Ο ΧΟΡΗΓΟΣ

1.1 Αυτή η Προωθητική Ενέργεια εκτελείται από την Red Bull GmbH της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκεται στο Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, στην Αυστρία, η Red Bull Hong Kong Limited της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκεται στον 21ο όροφο του EIB Centre 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong, η Red Bull Singapore Pte Ltd της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκετε στο 80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624 και η Red Bull Japan της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκετε στο Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0002, η Red Bull New Zealand της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκετε στο 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, New Zealand, η , Red Bull Taiwan Inc της οποίας το καταχωρημένο γραφείο βρίσκετε στο (11575) 21, F14-7, Sec. 6 Zhongxiao East Road Nangang Dist 115 Taipei City Taiwan, η R.O.C. με τη υποστήριξη των συνδεδεμένων εταιρειών, τους εταίρους συνεργασίας, τους οργανισμούς και τους παρόχους υπηρεσιών («Διοργανωτής»).


1.2 Σε περίπτωση που αυτή η Προωθητική ενέργεια εκτελείται μέσω μιας ή περισσοτέρων τρίτων πλατφορμών, η Προωθητική Ενέργεια δεν συνδέεται με την πλατφόρμα τρίτου μέρους και δεν χορηγείται, δεν χορηγείται ούτε χορηγείται από ή δεν συσχετίζεται με κανένα τρόπο με την τρίτη (ες) πλατφόρμας. Με τη συμμετοχή σε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια , ο Συμμετέχων αποδέχεται ότι δεν έχει καμία αξίωση και δεν μπορεί να προβάλει αξιώσεις κατά της πλατφόρμας τρίτων που προκύπτουν σε σχέση με τη συμμετοχή σε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια . Η χρήση του Συμμετέχοντος στην πλατφόρμα τρίτου μέρους υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο Διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας τρίτου μέρους.

2. Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ («Προωθητική Ενέργεια»)

2.1 Αυτή η Προωθητική Ενέργεια υπόκειται στους παρόντες Όρους και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
2.2 Ο τίτλος της προωθητικής ενέργειας είναι "Red Bull Can You Make It?".
2.3 Αυτή η Προωθητική Ενέργεια ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου, 2019, 00:00 (μεσάνυχτα) της τοπικής ζώνης ώρας και ολοκληρώνεται στις 29 Απριλίου 2020, στις 15:00 της τοπικής ζώνης ώρας ( Περιόδος Προωθητικής Ενέργειας). Όλες οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν από τον Οργανωτή πριν από την ημερομηνία λήξης. Όλες οι συμμετοχές που έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία κλεισίματος αποκλείονται αυτόματα.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ


3.1 Για να συμμετάσχει σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια και για να κερδίσει το βραβείο, ο Συμμετέχων εκπροσωπεί και εγγυάται την ικανοποίηση των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:

3.2 Ο Συμμετέχων αναγνωρίζει ότι είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την υποβολή της αίτησης και ότι δεν θεωρείται ανήλικος στη δικαιοδοσία της κατοικίας του Συμμετέχοντα. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή ανήλικοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια ή να διαβιβάζουν ή να υποβάλλουν με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα (όλα τα δεδομένα που αφορούν τον Συμμετέχοντα, όπως στοιχεία επικοινωνίας, απαντήσεις προώθησης και φωτογραφίες, "Προσωπικά Δεδομένα") στο Διοργανωτή. Είναι προαιρετικό να παρέχεται στον Διοργανωτή τα Προσωπικά Δεδομένα του Συμμετέχοντα. Ωστόσο, ο Συμμετέχων δεν θα μπορέσει να εισέλθει στην Προωθητική Ενέργεια εάν δεν παρέχει όλα τα απαιτούμενα Προσωπικά Δεδομένα.

3.3 Ο Συμμετέχων δεν επιτρέπεται να συμμετέχει αν η διαμονή του βρίσκεται εκτός των χωρών που απαριθμούνται στο Τμήμα 6.7. παρακάτω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται νομίμως να λάβουν μέρος στην Προωθητική Ενέργεια λόγω εθνικών ή τοπικών νόμων. Κάθε μέλος μιας ομάδας πρέπει να είναι κάτοικος της ίδιας χώρας με τα άλλα μέλη της ομάδας. Οι συμμετέχοντες που σπουδάζουν σε ανταλλαγή θα υποβάλουν αίτηση για τη χώρα στην οποία διαμένουν κατά την περίοδο της προωθητικής ενέργειας.

3.4. Σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων έχει ήδη συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια τα προηγούμενα χρόνια, δεν του επιτρέπεται να συμμετάσχει στη Προωθητική Ενέργεια του τρέχοντος έτους.

3.5 Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτή την Προωθητική Ενέργεια (συμμετοχή ως ομάδα) και για την Προωθητική Ενέργεια Hyundai Wildcard (εισαγωγή ως άτομο), οι λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στον Ιστότοπο. Ωστόσο, εάν ένας συμμετέχων υποβάλλει αίτηση για τις δύο προωθητικές ενέργειες και επιλεγέι από τους κριτές ως νικητής και για τις δύο , ο συμμετέχων πρέπει να χάσει την υποψηφιότητα του Hyundai Wildcard και να προχωρήσει σε αυτήν της προωθητικής ενέργειας.

3.6. Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να παρευρίσκονται επί του παρόντος στο πανεπιστήμιο καθ’ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας. Εάν τα μέλη μιας ομάδας παρακολουθούν διαφορετικά πανεπιστήμια, ο συμμετέχων θα πρέπει να επιλέξει και να καθορίσει μόνο ένα από αυτά τα πανεπιστήμια κατά την εγγραφή.

3.7 Οι διευθυντές και οι υπάλληλοι του Διοργανωτή , η μητρική εταιρεία και οι αντίστοιχες θυγατρικές εταιρείες, οι θυγατρικές, οι αντιπρόσωποι, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ή παραγωγή του Προγράμματος, οι επαγγελματίες συμβούλους, οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών ή οι διαφημιστικοί και διαφημιστικοί οργανισμοί αυτής της Προωθητικής Ενέργειας και τα άμεσα μέλη της οικογένειας και όσοι ζουν στο ίδιο νοικοκυριό τέτοιων προσώπων (είτε νομικά είτε όχι) δεν μπορούν να εισέλθουν ή να κερδίσουν βραβεία σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια. Ο διοργανωτής επαληθεύει αυτούς τους όρους με βάση τη βάση δεδομένων κατά τη στιγμή της επιλογής.

3.8 Επιτρέπεται μόνο μία είσοδος ανά άτομο και ανά ομάδα. Επιπλέον, επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα. Εάν γίνει εμφανές ότι ο συμμετέχων χρησιμοποίησε πολλούς λογαριασμούς email ή λογαριασμούς κοινωνικών μέσων για να παρακάμψει αυτόν τον κανόνα, όλες οι συμμετοχές του συμμετέχοντα θα αποκλειστούν.

3.9 Σημειώστε ότι η επίσημη γλώσσα θα είναι η αγγλική και ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις με τον Διοργανωτή, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων, της εγγραφής και των περαιτέρω οδηγιών κατά τη διάρκεια αυτής της Προσφοράς, θα είναι γενικά στα Αγγλικά. Οποιεσδήποτε μεταφράσεις παρέχονται μόνο με ευγένεια. Για τη Ρωσία, η επίσημη γλώσσα θα είναι ρωσική.

3.10 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, οποιασδήποτε συναίνεσης που παρέχεται από τον γονέα ή τον θεματοφύλακα του συμμετέχοντα, να απαιτήσει οποιαδήποτε απόδειξη κατά την κρίση του την ηλικία, την ταυτότητα ή / και άλλες παρεχόμενες λεπτομέρειες. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι καταχωρίσεις που περιέχουν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λανθασμένα δεδομένα σχετικά με την ηλικία ή την κατοικία του Συμμετέχοντα θεωρούνται μη επιλέξιμες. Οι νικητές και, ενδεχομένως, οι συνοδοιπόροι τους θα απαιτήσουν (και θα είναι υπεύθυνοι για το κόστος απόκτησης) ένα έγκυρο διαβατήριο ή / και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών καθώς και οποιεσδήποτε απαιτούμενες θεωρήσεις.

3.11 Για να εισέλθουν στην Προωθητική Ενέργεια, οι Συμμετέχοντες πρέπει να έχουν λογαριασμό Instagram® (ο οποίος έχει οριστεί κατά την Εβδομάδα Εκδήλωσης σε λογαριασμό δημιουργού περιεχομένου), καθώς και λογαριασμός YouTube® ή Vimeo® που είναι ανοικτός στο κοινό (ένας λογαριασμός όπου ο καθένας μπορεί να εγγραφεί για να παρακολουθήσει τα βίντεο του συμμετέχοντα). Ο Συμμετέχων δεν είναι επιλέξιμος μέσω του Vimeo για να συμμετάσχει εάν ο λογαριασμός του Vimeo έχει οριστεί ως η ειδική ιδιωτική επιλογή (όπου ο χρήστης πρέπει να εγκρίνει όλες τις αιτήσεις "follow"). Ο Διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας τρίτου μέρους.

3.12 Εάν ο Συμμετέχων δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Instagram, του YouTube ή του Vimeo, μπορεί να μεταβεί στη διεύθυνση www.instagram.com για να εγγραφεί στο Instagram, www.youtube.com για να εγγραφεί στο YouTube ή / και στο www.vimeo .com να εγγραφείτε στο Vimeo. Το να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης αυτών των υπηρεσιών είναι δωρεάν.

3.13 Ο κώδικας τιμής στο www.redbullcanyoumakeit.com ("Ιστοσελίδα") αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων και μπορεί να βρεθεί παρακάτω. Κάθε παράβαση του Κώδικα Τιμής ή αυτών των Όρων μπορεί, κατά την αποκλειστική κρίση του Διοργανωτή, να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την Προωθητική Ενέργεια χωρίς καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων για τυχόν δαπάνες.

3.14 ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ :
1) Χωρίς χρήματα. Ο Συμμετέχων δεν δικαιούται να κερδίζει, να δέχεται ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή νομίσματος διαφορετική από εκείνη που παρέχεται από την Red Bull.
2) Μην χρησιμοποιείτε προσωπικά ή δανεισμένα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablet ή άλλες συσκευές εκτός από την επίσημα παρεχόμενη συσκευή της διοργάνωσης.
3) Οι ομάδες πρέπει να χρησιμοποιούν την επίσημα παρεχόμενη συσκευή της διοργάνωσης για να ανεβάζουν φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να παρακολουθούν την πρόοδό τους.
4) Δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι τρόποι μετακίνησης (π.χ. διευθέτηση ενός φίλου για να οδηγήσει κάπου τον Συμμετέχοντα).
5) Απαγορεύεται το σαμποτάρισμα των άλλων ομάδων που συμμετέχουν.
6) Να ενεργεί σύμφωνα με τα νομικά όρια σε κάθε χώρα που επισκέπτεται ο Συμμετέχων. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με την Κεντρική Διοίκηση (7.11) για διευκρινίσεις.
7) Δεν χωρίζεται η ομάδα σε οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και όλων των σημείων συναντήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν και από τα τρία άτομα της ομάδας.
8) Κάθε ομάδα πρέπει να επισκεφθεί τουλάχιστον 6 Σημεία Συνάντησης.
9) Εάν ένα μέλος της ομάδας σπάσει έναν από αυτούς τους κανόνες, ολόκληρη η ομάδα θα αποκλειστεί. Η αντίστοιχη ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την ασφαλή επιστροφή της στο σπίτι.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4.1 Για να εισέλθει επιτυχώς στην Προωθητική Ενέργεια , ο Συμμετέχων πρέπει να μεταβεί στον Ιστότοπο και να ακολουθήσει τις δικές του οδηγίες βήμα προς βήμα, η οποία περιλαμβάνει την παροχή των δεδομένων που ζητούνται για την εγγραφή (π.χ. όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Επιπλέον, εάν ο συμμετέχων καταγράφει μέσω κοινωνικής σύνδεσης, π.χ. Μπορούν να παρέχονται στο Organizer περισσότερες πληροφορίες (π.χ. ηλικία ή τοποθεσία) Facebook®, Twitter® ή Google + ®.

4.2 Η Προσφορά - περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαφορετικές φάσεις εντός της Περιόδου Προώθησης:

- Η φάση εγγραφής ξεκινά την 1 Οκτωβρίου 2019 στις 00:00 (μεσάνυχτα) της τοπικής ζώνης ώρας και λήγει στις 17 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:59 της τοπικής ζώνης ώρας.
- Η φάση επιλογής ξεκινά με την επιλογή κοινωνικής ψηφοφορίας η οποία αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στις 18:00 της τοπικής ζώνης ώρας και τελειώνει στις 24 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:59 της τοπικής ζώνης ώρας, ακολουθούμενη από την επιλογή κριτικής επιτροπής η οποία αρχίζει στις 25 Φεβρουαρίου 2020 στις 00:00 (μεσάνυχτα) της τοπικής ζώνης ώρας και λήγει στις 8 Μαρτίου 2020 στις 17:00 της τοπικής ζώνης ώρας.
- Η τελική φάση ξεκινάει στις 21 Απριλίου 2020 στις 12 το μεσημέρι της τοπικής ζώνης ώρας και τελειώνει στις 28 Απριλίου 2020 στις 15:00 της τοπικής ζώνης ώρας.

4.3 Μόνο με την ολοκλήρωση των παραπάνω φάσεων ο Συμμετέχων θα εισαχθεί στην Προωθητική Ενέργεια. Οι καθυστερημένες, δυσανάγνωστες, ελλιπείς, παραμορφωμένες ή διεφθαρμένες καταχωρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για απώλειες συμμετοχής και η απόδειξη παραλαβής δεν θα γίνει δεκτή ως αποδεικτικό παραλαβής. Οι καταχωρίσεις προώθησης δεν μπορούν να επιστραφούν.


5. ΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

5.1 Εάν ο Συμμετέχων πληροί τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παραπάνω για συμμετοχή, ο Συμμετέχων θα είναι σε θέση να εγγραφεί στον ιστότοπό του και στην ομάδα του στο Διαδίκτυο κατά τη Φάση Εγγραφής. Κάθε συμμετέχουσα ομάδα πρέπει να αποτελείται από 3 μέλη της ομάδας. Για να εγγραφεί επιτυχώς, κάθε συμμετέχων πρέπει να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία ως μέρος της εγγραφής της ομάδας: όνομα και επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την ομάδα: χώρα ομάδας (όπου και τα 3 μέλη είναι κάτοικοι), όνομα του πανεπιστημίου στο οποίο συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας, όνομα ομάδας, ομάδα avatar / φωτογραφία, περιγραφή εξηγώντας την προσωπικότητα της ομάδας, απαντώντας στις ερωτήσεις της αίτησης και μια διεύθυνση URL στο βίντεο της αίτησης του Συμμετέχοντα (γιατί θα έπρεπε να επιλέξει η ομάδα του Συμμετέχοντα να ανταγωνιστεί;) ότι οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταφορτώσουν μέσω του Youtube ή του Vimeo στην Ιστοσελίδα ("Υποβληθέν Περιεχόμενο"). Το βίντεο του Συμμετέχοντα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 δευτερόλεπτα.

5.2 Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο. Ο διοργανωτής αναλαμβάνει τη δέσμευση να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να καταγράψει κατάλληλα τη διαδικασία επιλογής προκειμένου να επαληθευτούν τα αποτελέσματα.


6. ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.1 Η φάση επιλογής χωρίζεται σε μια διαδικασία 2 βημάτων κοινωνικής ψηφοφορίας και επιλογής. Μόλις τελειώσει η φάση εγγραφής και έχετε ανεβάσει και υποβάλει το Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο σας στην Ιστοσελίδα, τα μέλη του κοινού θα ψηφίσουν για το αγαπημένο τους Υποβληθέν Περιεχόμενο, με βάση τη δημιουργικότητα, την "γοητεία" της εφαρμογής τους, τον ενεργειακό και περιπετειώδη παράγοντα για να καθορίσουν την κορυφή ομάδες ανά χώρα ("φιναλίστ") ("κοινωνική ψήφος"), οι οποίες θα είναι στη συνέχεια επιλέξιμες για επιλογή από την κριτική επιτροπή. Ο αριθμός των φιναλίστ θα είναι ίσος με το 25% του συνολικού αριθμού αιτήσεων για κάθε χώρα. Ωστόσο, το ελάχιστο ποσό θα είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές υψηλότερο από την ποσόστωση της ομάδας χωρών (που βρίσκεται στον παρακάτω κατάλογο 6.7). Για παράδειγμα, η Αυστρία θα έχει 4 ομάδες στην ποσόστωση ομάδας χώρας. Εάν η Αυστρία έχει 100 αιτήσεις, θα πρέπει να έχουν 25 φιναλίστ (25%). Εάν η Αυστρία έχει 20 υποψηφιότητες, πρέπει να έχουν 16 φιναλίστ (τέσσερις φορές περισσότερο από την ποσόστωση χώρας). Οποιοσδήποτε δεκαδικός αριθμός θα στρογγυλοποιηθεί στον επόμενο ακέραιο αριθμό (π.χ. 3,2 θα στρογγυλοποιηθεί στο 4).

6.2 Οι χρήστες μπορούν να ψηφίζουν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Ψηφοφορίας. Ο χρήστης θα μπορεί να ψηφίζει για ένα ή περισσότερα βίντεο μία φορά την ημέρα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Δεν επιτρέπονται ομαδικές ή αυτοματοποιημένες ψήφοι ή αυτές που υποβάλλονται μέσω μακροεντολών ή παρόμοιων μεθόδων.

6.3 Αφού οι φιναλίστ επιλεγούν μέσω της Κοινωνικής Ψήφου, ο Διοργανωτής, μαζί με έναν ανεξάρτητο και κατάλληλα εξειδικευμένο κριτή ("Κριτές"), θα επιλέξει 200 ομάδες (καθεμία από τις οποίες θα θεωρηθεί "Εθνική Ομάδα Νικητών") από όλες τις έγκυρες συμμετοχές σύμφωνα με τους Όρους. Η απόφαση των Κριτών είναι οριστική και δεν θα υπάρξει συζήτηση. Από τις επιτυχημένες εγγραφές όπως περιεγράφηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσοστώσεις χώρας όπως περιγράφονται παρακάτω, η απόφαση των κριτών θα βασίζεται στη δημιουργικότητα, τη "γοητεία" της εφαρμογής τους, την ενέργεια και τον παράγοντα περιπέτειας. Λόγω του αναμενόμενου υψηλού αριθμού εγγραφών, δεν είναι δυνατή η εξατομικευμένη ανατροφοδότηση.

6.4 Ο διοργανωτής θα ανακοινώσει την υποβολή του περιεχομένου των 200 εθνικών ομαδικών νικητών στην ιστοσελίδα στις 9 Μαρτίου 2020.

6.5 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, στείλτε email στο canyoumakeit@support.redbull.com. Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός Συμμετέχοντα (και στη συνέχεια της ομάδας), ο Οργανωτής δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει αυτό το γεγονός. Ο διοργανωτής αναλαμβάνει τη δέσμευση να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να καταγράψει κατάλληλα τη διαδικασία επιλογής προκειμένου να επαληθευτούν τα αποτελέσματα.

6.6 Οι επιλεγμένοι εθνικοί νικητές ομάδων θα μπορούν στη συνέχεια να λάβουν μέρος στην τελική φάση, δηλαδή να αγωνιστούν στο Red Bull Can You Make It? Εκδήλωση ("Κύρια Εκδήλωση").

6.7 Οι ποσοστώσεις ανά χώρα (όπως περιγράφονται στο σημείο 6.1 ανωτέρω) έχουν ως εξής:

Αλβανία 2
Αυστρία 4
Λευκορωσία 1
Βέλγιο 5
Βοσνία / Ερζεγοβίνη 1
Βραζιλία 1
Βουλγαρία 1
Καναδάς 3
Χιλή 1
Κολομβία 1
Κροατία 2
Τσεχική Δημοκρατία 3
Δανία 5
Αίγυπτος 1
Εσθονία 1
Φινλανδία 2
Γαλλία 13
Γερμανία 15
Ελλάδα 2
Χονγκ Κονγκ 1
Ουγγαρία 3
Ινδία 4
Ινδονησία 1
Ιρλανδία 3
Ιταλία 10
Ιαπωνία 5
Καζακστάν 1
Κουβέιτ 1
Λετονία 2
Λίβανος 1
Λιθουανία 1
Μακεδονία 1
Μαλδίβες 1
Μάλτα 1
Μαυροβούνιο 1
Κάτω Χώρες 5
Νορβηγία 2
Πακιστάν 1
Περού 1
Φιλιππίνες 1
Πολωνία 4
Πορτογαλία 4
Ρουμανία 4
Ρωσία 7
Σερβία 3
Σιγκαπούρη 1
Σλοβακία 2
Σλοβενία 2
Νότια Αφρική 2
Νότια Κορέα 1
Ισπανία 10
Σουηδία 5
Ελβετία 3
Ταϊβάν 2
Τουρκία 3
Ουκρανία 1
Ηνωμένο Βασίλειο 13
Ηνωμένες Πολιτείες 15
Ουζμπεκιστάν 1


6.8 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την ποσόστωση ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο.

6.9 Εκτός από τους 200 νικητές εθνικών ομάδων, θα υπάρχει 1 ομάδα μπαλαντέρ της Hyundai από έναν επίσημο συνεργάτη που θα εισέλθει στην Προωθητική ενέργεια. Η είσοδος για αυτό το μπαλαντέρ είναι ανοικτή σε όλους τους κατοίκους σε όλο τον κόσμο ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών ή μεγαλύτερους κατά το χρόνο επιλογής του νικητή, εκτός από τους νεοεισερχόμενους από την Ιαπωνία, οι οποίοι υπόκεινται στις απαιτήσεις της ενότητας 3.3 αυτών των όρων. Βρείτε τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που θα ισχύσετε για αυτήν την ομάδα μπαλαντέρ της Hyundai στον ιστότοπο.

6.10 Για τους Εθνικούς Ομάδες, εκτός από την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην Κύρια Εκδήλωση , περιλαμβάνεται η μεταφορά από και προς τον τόπο κατοικίας του κάθε Φιναλίστ (ή από κοντινή τοποθεσία που διορίζεται από τον Διοργανωτή) στα καθορισμένα σημεία εκκίνησης (π.χ. Βαρκελώνη , Μιλάνο, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Άμστερνταμ) της Κύριας Εκδήλωσης ("Σημείο Εκκίνησης") στις 20 Απριλίου 2020, καθώς και διαμονή και φαγητό για το βράδυ της 20 Απριλίου 2020 στο καθορισμένο σημείο εκκίνησης και διαμονή και φαγητό για το απόγευμα της 28ης Απριλίου 2020 στη γραμμή τερματισμού ("Γραμμή Τερματισμού").

6.11 Μόνο ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται, ο συμμετέχων από έναν από τους 200 εθνικούς νικητές θα εισέλθει στην τελική φάση.

7. ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (Κύρια Εκδήλωση)

7.1 7.1 Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εκδήλωσης (21 Απριλίου - 28 Απριλίου 2020), όπου οι 200 εθνικοί νικητές θα συμμετάσχουν στην Κύρια Εκδήλωση, ο διοργανωτής θα καθορίσει την πρώτη θέση και τη δεύτερη θέση μέσω του συστήματος βαθμολόγησης όπως ορίζεται παρακάτω .

7.2 Κατά τη διάρκεια της Κύριας Εκδήλωσης, οι νικητές εθνικών ομάδων πρέπει να ταξιδέψουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το σημείο εκκίνησης στην Τερματική Γραμμή που βρίσκεται σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη μέσα σε επτά ημέρες (όπως αναφέρεται στην ενότητα Βραβεία). Κατά τη διάρκεια της πορείας, οι νικητές της Εθνικής Ομάδας δημιουργούν το δικό τους μονοπάτι, επισκεπτόμενοι σημεία συνάντησης (check points) σε διάφορες πόλεις, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο της διαδρομής μέσω της εφαρμογής της εκδήλωσης από το κινητό της διοργάνωσης και των προσωπικών τους λογαριασμών Instagram, ολοκληρώνοντας τόσα καθήκοντα της λίστας της περιπέτειας, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους μεταφοράς και συλλέγοντας υποστήριξη από τους followers της χώρας τους.

7.3 Οι εθνικοί νικητές ομάδων θα ξεκινήσουν από μία από τις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις (Βαρκελώνη, Μιλάνο, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη και Άμστερνταμ) που θα τους ανατεθούν από τον διοργανωτή (οι εθνικοί νικητές δεν μπορούν να επιλέξουν το σημείο εκκίνησης). Κάθε Εθνικός Νικητής θα λάβει ένα Καλωσόρισμα που θα περιλαμβάνει ένα κινητό τηλέφωνο ομάδας, έναν χάρτη, επαγγελματικές κάρτες για το Κύρια Εκδήλωση, οδηγίες ασφαλείας, ένα σακίδιο και, φυσικά, μια περίπτωση 24 κονσερβών του Red Bull. Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να φέρουν μόνο ένα επιπλέον σακίδιο (που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ρούχα, είδη προσωπικής φροντίδας, ομπρέλες, ταυτότητα κ.λπ.). Οι πρόσθετες αποσκευές και άλλα αντικείμενα θα μεταφερθούν με ασφάλεια από τον Διοργανωτή στη Τερματική Γραμμή για παραλαβή στο τέλος της εβδομάδας. Όλοι οι νικητές εθνικών ομάδων θα αποχωρήσουν από το καθορισμένο σημείο εκκίνησης στις 12:00 Απριλίου (ώρα 12:00) της τοπικής ζώνης ώρας στις 21 Απριλίου 2020 και θα έχουν στη διάθεσή τους μία εβδομάδα για να φτάσουν στην τελική γραμμή που βρίσκεται σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη μέχρι τις 15:00 την τοπική ζώνη ώρας στις 28 Απριλίου 2020. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν εμφανιστεί έγκαιρα για check-in στο καθορισμένο σημείο εκκίνησης, ολόκληρη η ομάδα του θα έχει χάσει το δικαίωμα συμμετοχής και δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων. Ο διοργανωτής μπορεί να αποφασίσει να κάνει μια εξαίρεση εάν μια ομάδα καθυστερήσει λόγω αιτιών που δεν έχουν τον έλεγχό της (π.χ. καθυστερημένη πτήση).

7.4 Τα προσωπικά τηλέφωνα, τα έξυπνα ρολόγια, οι υπολογιστές, τα ταμπλέτες, το GPS και άλλες παρόμοιες συσκευές καθώς και τα μετρητά, οι πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες και όλοι οι άλλοι τρόποι πληρωμής (συνολικά "Απαγορευμένα αντικείμενα") θα σφραγίζονται σε φακέλους / από τον Οργανωτή. Εάν η σφραγίδα σπάσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ο αντίστοιχος Νικητής Εθνικής Ομάδας αποκλείεται. Ο διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει όλα τα σακίδια και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων στην αφετηρία για να προβάλουν τα απαγορευμένα αντικείμενα. Οι συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο ή που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν Απαγορευμένα Προϊόντα κατά τη διάρκεια του Κύριου Διαγωνισμού, θα αποκλειστούν μαζί με την αντίστοιχη ομάδα τους.

7.5 Τα σημεία ελέγχου (check points) θα βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχουν διαφορετικό αριθμό σημείων βάσει της δυσκολίας τους, της γεωγραφικής τους θέσης και της χρονικής διάρκειας κάθε πρόκλησης στο σημείο ελέγχου. Όταν ένας Νικητής Εθνικής Ομάδας φτάνει σε ένα Σημείο Ελέγχου, ανταμείβεται με περισσότερα κουτάκια Red Bull για το ταξίδι. Κάθε Checkpoint θα έχει μια πρόκληση που οι Εθνικοί Νικητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς για να κερδίσουν πόντους προς το σκορ τους ("Checkpoint Challenge και / ή Checkpoint Category"). Οι προκλήσεις θα δοκιμάσουν το σώμα και το μυαλό των Νικητών της Ομάδας (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών δραστηριοτήτων, των παζλ, της επίλυσης προβλημάτων) και θα διαφέρουν στη δυσκολία, απαιτώντας στρατηγική, δημιουργικότητα και ταχύτητα. Μπορούν μόνο να επιχειρήσουν μία φορά σε κάθε Checkpoint Challenge. Εάν αποτύχουν, δεν ανταμείβονται με σημεία για αυτό το Σημείο Ελέγχου. Οι Εθνικοί Νικητές θα πρέπει να επισκεφθούν τουλάχιστον έξι (6) Σημεία Ελέγχου στην πορεία τους προς την Γραμμή Τερματισμού για να ολοκληρώσουν με επιτυχία το Κύριο Γεγονός.

7.6 Οι νικητές της Εθνικής Ομάδας μπορούν να κερδίσουν επιπλέον πόντους στο ταξίδι τους, είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία της Περιπέτειας ("Περιπέτεια") είτε δημιουργώντας την υποστήριξη μέσω social media, ανεβάζοντας το περιεχόμενο της ομάδας στο Instagram. Τα Social Points μετριούνται από το επίπεδο συμμετοχής (π.χ., "likes / comments") που μπορούν να δημιουργήσουν γύρω από το περιεχόμενό τους. Η λίστα περιπέτειας είναι ένα μίγμα μεταξύ ενός κυνηγιού θησαυρού και μιας λίστας επιθυμιών. Πρόκειται για διασκεδαστικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να ολοκληρωθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας . Για να λάβουν πίστωση για την ολοκλήρωση, πρέπει να το αποδείξουν μέσω φωτογραφίας ή βίντεο. Όσο περισσότερα σημεία διακυβεύονται, τόσο πιο δύσκολο είναι να ολοκληρωθεί η δοκιμασία.

7.7 Κάθε νικητής εθνικής ομάδας ξεκινά το ταξίδι με 24 κουτάκια Red Bull ("Κουτάκια") και πρέπει να εμπορεύεται τα Κουτάκια για όλα όσα χρειάζονται στο ταξίδι - φαγητό, χώρο για ύπνο, μεταφορά στην επόμενη τοποθεσία και για άλλες ανάγκες που εμφανίζονται κατά μήκος του ταξιδιού. Τα μετρητά, οι πιστωτικές κάρτες, τα Bitcoins και οι άλλοι τρόποι πληρωμής δεν επιτρέπονται και τα αντικείμενα αυτά θα σφραγιστούν σε δοχεία που είναι ανθεκτικά στις παραβιάσεις.

7.8 Η Γραμμή Τερματισμού είναι η τελευταία στάση στο Red Bull Can You Make It?. Θα βρίσκεται σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη και θα αποκαλυφθεί πριν από την Εβδομάδα της Εκδήλωσης. Οι νικητές της Εθνικής Ομάδας πρέπει να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους στις 15:00 της τοπικής ζώνης ώρας στις 28 Απριλίου 2020 για να καταταγούν. Εάν οι εθνικοί νικητές φτάσουν με επιτυχία στη Γραμμή Τερματισμού πριν από τις 28 Απριλίου 2020, ο διοργανωτής δεν θα παράσχει στα μέλη της ομάδας καταλύματα πριν από τις 28 Απριλίου 2020. Επιπλέον, δεν θα δοθούν καθόλου καταλύματα στους εθνικούς ομαδικούς νικητές που τελειώνουν ανεπιτυχώς την Κύρια Εκδήλωση (π.χ. αποκλεισμός λόγω εξαπάτησης ή ανοίγματος των σφραγισμένων φακέλων ή απώλειας της Προωθητικής Ενέργειας). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή εάν ένας Εθνικός Νικητής Ομάδας αποφασίσει ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει περαιτέρω, ο Διοργανωτής θα κανονίσει τη μεταφορά στον τόπο καταγωγής χωρίς χρέωση.

7.9 Η "Συνολική Ομάδα Νικητών" θα επιλεγεί με βάση τη βαθμολογία τους σε 3 διαφορετικές κατηγορίες (Κοινωνική Κατηγορία, Κατηγορία Σημείου Ελέγχου και Κατηγορία Περιπέτειας). Οι νικητές εθνικών ομάδων θα αγωνιστούν για πόντους, οι οποίοι θα καθορίσουν την κατάταξή τους σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες. Κάθε κατάταξη συνδέεται με ένα σκορ και το άθροισμα των τριών βαθμολογιών θα είναι το τελικό αποτέλεσμα για τις ομάδες.

- Κοινωνικά σημεία  Κατάταξη  Βαθμολογία 1
- Σημεία ελέγχου Σημεία  Κατάταξη  Βαθμολογία 2
- Σημεία περιπέτειας  Κατάταξη  Βαθμολογία 3


Το τελικό αποτέλεσμα των νικητών της εθνικής ομάδας θα αποτελείται από το άθροισμα των συνολικών βαθμολογιών τους και στις τρεις κατηγορίες: Βαθμολογία 1 + Βαθμολογία 2 + Βαθμολογία 3 = Τελικό αποτέλεσμα. Εάν υπάρχει ισοπαλία, η ομάδα με υψηλότερη κατάταξη στα Κοινωνικά Σημεία είναι ο νικητής.

- Βαθμολογία 1: Δύναμη κοινωνικής υποστήριξης της ομάδας:
Οι βαθμοί θα απονεμηθούν με βάση την ποιότητα του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Instagram, το οποίο θα συγκεντρωθεί και στο redbullcanyoumakeit.com
- Βαθμολογία 2: Σημεία ελέγχου Ολοκληρώθηκαν οι προκλήσεις:
Ένας διαφορετικός αριθμός βαθμών θα απονεμηθεί για κάθε επιτυχή ολοκλήρωση του Checkpoint Challenge.
- Βαθμολογία 3: Αριθμός δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν από τον κατάλογο περιπέτειας:
Ένας διαφορετικός αριθμός βαθμών θα απονεμηθεί για κάθε πρόκληση της περιπέτειας που ολοκληρώνουν οι νικητές της εθνικής ομάδας, οι προκλήσεις της Περιπέτειας έχουν διαφορετικά σημεία που σχετίζονται με τη δυσκολία τους. Αυτά τα σημεία θα απονέμονται με «απόδειξη» ολοκλήρωσης του έργου είτε μέσω φωτογραφίας είτε μέσω βίντεο.

Το σύστημα ακριβούς βαθμολόγησης θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς ενημέρωσης στις 20 Απριλίου 2020. Ο διοργανωτής θα καθορίσει επίσης τον 2ο νικητή.

7.10 Όλοι οι νικητές εθνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στην Κύρια Εκδήλωση θα είναι εφοδιασμένοι με ένα κινητό τηλέφωνο που θα προγραμματιστεί εκ των προτέρων με την εφαρμογή (app) της εκδήλωσης, καθώς και με έναν άμεσο αριθμό έκτακτης ανάγκης στην κεντρική διοίκηση. Όλες οι εξερχόμενες ή εισερχόμενες συνδέσεις (δεδομένα, ιστότοποι, κείμενα, κλήσεις κ.λπ.) απαγορεύονται και ενδέχεται να αποκλειστούν, εκτός από έναν άμεσο αριθμό στην Κεντρική Διοίκηση και Διοργανωτή και εκτός από τις συνδέσεις εφαρμογής στο διαδίκτυο εντός των ορίων της εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες κατανοούν και συμφωνούν ότι όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται ή περνούν από τη χρήση του τηλεφώνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή, σύμφωνα με τις ενότητες 11 και 12. Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να επιστραφεί στο διορισμένο προσωπικό διοργανωτών στο τέλος της κύριας Εκδήλωσης και παραμένει στην ιδιοκτησία του Διοργανωτή και των συνεργατών του ανά πάσα στιγμή.

7.11 Η Κεντρική Διοίκηση του Κύριας Εκδήλωσης είναι ένα γραφείο που έχει συσταθεί από τον Διοργανωτή, το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες για τις 7 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εκδήλωσης. Θα είναι το κύριο κέντρο ελέγχου της Κύριας Εκδήλωσης και το σημείο επαφής των συμμετεχόντων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ερωτήσεων. Η Κεντρική Διοίκηση θα παρακολουθεί επίσης την πρόοδο της κάθε ομάδας.

7.12 Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να τοποθετήσουν τις προσωπικές τους συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, μαζί με τα χρήματα και τις πιστωτικές κάρτες, σε ένα σφραγισμένο φάκελο / σε ένα δοχείο που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή εάν ένας Εθνικός Νικητής Ομάδας αποφασίσει ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο τέλος, μπορούν να ανοίξουν το σφραγισμένο φάκελο. Για να μπορέσετε να κερδίσετε την Κύρια Εκδήλωση, ολόκληρη η ομάδα πρέπει να φθάσει στη γραμμή Τερματισμού χωρίς μεταφορά που οργανώνεται από την Κεντρική Διοίκηση και με την αρχική σφραγίδα του φακέλου / δοχείου ακόμα άθικτη. Οποιαδήποτε υποψία εξαπάτησης ή αλλοίωσης θα οδηγήσει σε αποκλεισμό ολόκληρης της ομάδας.

7.13 Άλλα προσωπικά αντικείμενα των Συμμετεχόντων που δεν έχουν σφραγιστεί σε εμπορευματοκιβώτια και δεν μεταφέρονται σε σακίδιο μπορούν να παραδοθούν στο Προσωπικό των Διοργανωτών μόλις οι συμμετέχοντες φθάσουν στο καθορισμένο σημείο εκκίνησης τους. Ένα πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί από τους Συμμετέχοντες που τεκμηριώνουν τα δοθέντα αντικείμενα. Τέτοια αντικείμενα θα μεταφερθούν στη συνέχεια από το αντίστοιχο σημείο εκκίνησης στην τελική γραμμή με κόστος του Διοργανωτή. Τα δοχεία και οι σακούλες πρέπει να παραδίδονται σε σφραγισμένη κατάσταση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα παράπονα σχετικά με την απώλεια ή τη ζημία του περιεχομένου τους. Δεν πρέπει να παραδίδονται πολύτιμα αντικείμενα, καθώς ούτε ο Διοργανωτής ούτε οι συνεργαζόμενοι συνεργάτες του δεν μπορούν να ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε σχέση με αυτά τα αντικείμενα. Για να ανακτήσουν τα υπάρχοντά τους στη Γραμμή της Φινλανδίας, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να επιδείξουν ταυτοποίηση και να επιβεβαιώσουν ότι τα αντικείμενά τους έχουν ανακτηθεί με παραίτηση από το πρωτόκολλο. Καμία παράλειψη δεν θα είναι δυνατή μετά την υπογραφή της.

7.14 Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει ο Συμμετέχων με την καταχώρηση της Προωθητικής θα χρησιμοποιηθούν για την κοινοποίηση στους συμμετέχοντες των τυχόν βραβείων. Ο Συμμετέχων πρέπει να βεβαιωθεί ότι είναι σωστός.

7.15 Η Ομάδα των Νικητών καθώς και η Ομάδα Νικητών της Δεύτερης Θέσης θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το πέρας της εβδομάδας της εκδήλωσης ("Ημερομηνία Ανακοίνωσης").

7.16 Ο διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τη Γενική Ομάδα Νικητών καθώς και με την Ομάδα Νικητών Δεύτερης Θέσης χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται με την καταχώρηση Προώθησης. Με την ειδοποίηση, η ομάδα του των πρώτων νικητών καθώς και η ομάδα των δεύτερων νικητών θα παρασχεθούν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα διεκδικήσουν το βραβείο και θα δοθούν μέχρι και 21 ημέρες (από την ημερομηνία που ο διοργανωτής γνωστοποίησε στους νικητές του βραβείου ότι κέρδισαν ) για να διεκδικήσει το βραβείο. Εάν ο νικητής του βραβείου δεν μπορεί να επικοινωνήσει ή δεν είναι διαθέσιμος ή δεν έχει διεκδικήσει το βραβείο εντός 21 ημερών από την Ημερομηνία Ανακοίνωσης, ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει το βραβείο στον επόμενο επιλέξιμο Συμμετέχοντα, που επιλέγεται σύμφωνα με τη Διαδικασία Επιλογής.

7.17 Εάν ο νικητής του βραβείου απορρίψει το βραβείο, τότε το έπαθλο θα καταπέσει και θα επιλεγεί ένας εναλλακτικός νικητής σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής. Ο διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη εάν ο νικητής του βραβείου δεν είναι σε θέση να πάρει το βραβείο.

7.18 Το έπαθλο ή τα έπαθλα είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να διεκδικηθούν από τρίτους για λογαριασμό του Συμμετέχοντα.

7.19 Μια λίστα με τους νικητές των βραβείων μπορεί να προβληθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι νικητής, ο Συμμετέχων συμφωνεί ότι ο Διοργανωτής μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες π.χ. όνομα, επώνυμο, ψευδώνυμο, σύμφωνα με τα παραπάνω.

7.20 Η μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το βραβείο διεκδικείται από τη Γενική Ομάδα Νικητών καθώς και από την Ομάδα Νικητών Δεύτερης Θέσης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σε σχέση με την παράδοση των βραβείων θα γνωστοποιείται στον νικητή. Ο διοργανωτής θα έρθει σε επαφή με τους νικητές μέσω του μηνύματος που έδωσε ο Συμμετέχων κατά την υποβολή της αίτησης.


8. ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

8.1 Οι νικητές εθνικών ομάδων θα λάβουν η καθεμία ένα Εθνικό Βραβείο (συνολικά 600 Εθνικά Βραβεία, ένα Εθνικό Βραβείο για καθένα από τα τρία νικηφόρα μέλη της ομάδας των 200 Εθνικών Νικητών). Τα βραβεία είναι: οι πτήσεις σε οικονομική θέση μετ’ επιστροφής και για τους τρεις συμμετέχοντες σε μία θέση εκκίνησης στην Ευρώπη, επιλέγονται από τον διοργανωτή μεταξύ του Άμστερνταμ, της Βαρκελώνης, της Βουδαπέστης, της Κοπεγχάγης και του Μιλάνου. Η εξερχόμενη πτήση θα πρέπει να φτάσει μέχρι τις 20 Απριλίου 2020, ανάλογα με την απόσταση της χώρας του συμμετέχοντα από την τοποθεσία εκκίνησης. Η πτήση επιστροφής θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2020. Θα φιλοξενούνται καταλύματα για τις ημέρες 13 και 21 Απριλίου 2020. Στο πλαίσιο της της Προωθητικής Ενέργειας, η διαμονή δεν θα παρασχεθεί μεταξύ 14 και 20 Απριλίου 2020. Η συνολική αξία του Το Εθνικό Βραβείο θα εξαρτηθεί από τον τόπο κατοικίας κάθε νικητή μέλους της ομάδας, από την τοποθεσία του καθορισμένου Σημείου Εκκίνησης και από το κόστος κατά τη στιγμή της κράτησης. Η συνολική αξία κάθε εθνικού βραβείου δεν θα υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ (ή ισοδύναμο ποσό οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού νομίσματος) (πριν από κάθε εφαρμοστέο φόρο) ανά άτομο.

8.2 Οι Συνολικοί Νικητές του Πρώτου Βραβείου της Προωθητικής Ενέργειας θα απονείμει το ένα Συνολικό Βραβείο (συνολικά τρία Συνολικά Βραβεία, ένα Συνολικό Βραβείο για καθένα από τα τρία νικηφόρα μέλη της Ομάδας των Νικητών) αποτελούμενο από ένα ταξίδι. Το Έπαθλο θα περιλαμβάνει αμφίδρομη μεταφορά (καθορίζεται από τον Οργανωτή με βάση την απόσταση) από τον τόπο κατοικίας κάθε μέλους (ή από κοντινή τοποθεσία που διορίζεται από τον Διοργανωτή). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διαμονή, τη μεταφορά από το ένα μέρος στο άλλο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και μια επιλογή από τουριστικά αξιοθέατα και πρόσβαση σε εκδηλώσεις του Red Bull, αλλά οι ημερήσιες δαπάνες δεν θα συμπεριληφθούν. Η συνολική αξία του συνολικού βραβείου θα εξαρτηθεί από τον τόπο διαμονής του κάθε νικητή μέλους της ομάδας, τη διάρκεια του ταξιδιού και το κόστος κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι τρεις Γενικοί Νικητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού και τελικού σημείου, και να μοιραστούν το ίδιο δωμάτιο του ξενοδοχείου κατά την κρίση του Διοργανωτή. Η συνολική αξία του Συνολικού Βραβείου δεν θα υπερβαίνει τα 8.500 ευρώ (ή ισοδύναμο ποσό κάθε ισχύοντος τοπικού νομίσματος) (πριν από κάθε ισχύοντα φόρο) ανά άτομο. Το βραβείο πρέπει να διεκδικηθεί μέχρι τις 8 Μαΐου 2020.

8.3 Οι νικητές της δεύτερης θέσης θα λάβουν αμφίδρομη μεταφορά (καθορίζεται από τον διοργανωτή με βάση την απόσταση) από τον τόπο κατοικίας κάθε μέλους (ή από κοντινή τοποθεσία που διορίζεται από τον διοργανωτή) σε οποιοδήποτε γεγονός της Red Bull της επιλογής τους από τη χώρα διαμονής τους. Περιλαμβάνει επίσης διαμονή για δύο νύχτες σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Η συνολική αξία του συνολικού βραβείου θα εξαρτηθεί από τον τόπο διαμονής του κάθε μέλους της ομάδας, από την τοποθεσία του επιλεγμένου γεγονότος και από το κόστος κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι νικητές των τριών δεύτερων θέσεων θα πρέπει να παρακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού και τελικού σημείου, και να μοιραστούν το ίδιο δωμάτιο του ξενοδοχείου κατά την κρίση του Διοργανωτή. Η συνολική αξία του βραβείου δεύτερης θέσης δεν θα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (ή ισοδύναμο ποσό οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού νομίσματος) (πριν από κάθε εφαρμοστέο φόρο) ανά άτομο. Το βραβείο πρέπει να διεκδικηθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

8.4 Οποιαδήποτε άλλα παρεπόμενα έξοδα και έξοδα που σχετίζονται με την αποδοχή και τη χρήση του βραβείου, όπως αμοιβές ασφαλείας, προσφορές, αποσκευές, σνακ, ποτά και παρεπόμενες χρεώσεις, είναι ευθύνη του νικητή (και του συντρόφου του νικητή). Η μεταφορά εδάφους μπορεί να πραγματοποιηθεί αντί της αεροπορικής μεταφοράς εάν ο νικητής διαμένει σε μικρή ακτίνα του προορισμού και δεν θα υπάρξει αποζημίωση ή υποκατάσταση για διαφορά αξίας.

8.5 Κάθε νικητής, συνολικά νικητής και νικητής δεύτερης θέσης (συνολικά "νικητές") πρέπει να διαθέτουν και να παρουσιάζουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα πριν την αναχώρησή τους (π.χ. έγκυρο διαβατήριο ή άλλη αποδεκτή ταυτότητα και θεώρηση εισόδου, εάν χρειάζεται). Η ασφάλεια ταξιδιού και τα χρήματα είναι η ειδική ευθύνη του Νικητή του Βραβείου. Μόλις εκδοθούν τα αεροπορικά εισιτήρια, δεν θα επιτραπούν αλλαγές από τους νικητές των βραβείων. Ο διοργανωτής θα καθορίσει την αεροπορική εταιρεία, τα αεροδρόμια, το δρομολόγιο πτήσης και τις διανυκτερεύσεις κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Μπορούν να ισχύουν περιορισμοί ταξιδιών και διαμονής, όροι και περιορισμοί. Ο διοργανωτής δεν θα αντικαταστήσει τυχόν χαμένα, ακρωτηριασμένα ή κλεμμένα εισιτήρια ή ταξιδιωτικά δελτία.

8.6 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε ή όλα τα βραβεία με βραβεία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

8.7 Όλες οι ρυθμίσεις ταξιδιού για τα βραβεία που περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα ενότητα πρέπει να γίνονται μέσω του πράκτορα του Διοργανωτή μαζί με την ομάδα Red Bull. Δεν θα επιστραφούν έξοδα ταξιδιού ή άλλου κόστους για τη συμμετοχή στην Προσφορά εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους.

8.8 Δεν θα παρασχεθούν εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά και τα βραβεία θα είναι μη μεταβιβάσιμα και δεν επιστρέφονται.

8.9 Οι νικητές θα παραμείνουν υπεύθυνοι για όλους τους φόρους (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των χρηματικών ποινών) που οφείλονται και καταβάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για κάθε πληρωτέο χρηματικό έπαθλο.

8.10 Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα τοπικό νόμο, όλα τα βραβεία απονέμονται "ως έχουν" και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό).

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

9.1 Κατά την έκταση που επιτρέπεται από το νόμο και χωρίς να θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα του Συμμετέχοντα, εάν ο Οργανωτής θεωρεί ότι η Προωθητική Ενέργεια διακυβεύεται από οποιοδήποτε γεγονός πέρα από τον έλεγχο του Διοργανωτή , ο Διοργανωτή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να τερματίσει ή να παρατείνει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ευθύνη για κάθε ποσό ή είδος ζημίας ή ζημίας που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο Συμμετέχων ή οποιοσδήποτε τρίτος (άμεσος ή έμμεσος). Ο Συμμετέχων θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον ιστότοπό μας για τυχόν αλλαγές που θα ισχύουν από την ημερομηνία που θα ανέβουν.

9.2 Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια να απαγορεύει ή να αναστέλλει ψήφους, να αποκλείει ή / και να καταργεί οποιονδήποτε Συμμετέχοντα εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι σε περίπτωση ψηφοφορίας χρησιμοποιείται ως διαδικασία επιλογής, έχει καταβληθεί, ενθαρρυνθεί ή πιέσει με οποιονδήποτε τρόπο για την ψήφο του είτε από τον φιναλίστ είτε από οποιονδήποτε τρίτο και / ή ο Συμμετέχων δεν τηρεί τους παρόντες Όρους, συμμετέχει σε εξαπάτηση ή, κατά περίπτωση, σε οποιοδήποτε άλλο είδος παράνομης ή ακατάλληλης συμπεριφοράς . Η απόφαση του διοργανωτή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Προωθητική ενέργεια είναι τελική και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.

9.3 Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός νικητή Συμμετέχοντα, το έπαθλο θα καταπέσει και θα επιλεγεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Επιλογής.
10. ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

10.1 Ο Συμμετέχων εγγυάται ότι η είσοδός του δεν περιέχει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου ή αντανακλά μια πολιτική δήλωση, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιορισμένης της ιδιωτικότητας, της δημοσιότητας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει εμπορικά σήματα, εκτός από αυτά του Διοργανωτή, την οποία ο Συμμετέχων έχει περιορισμένη άδεια χρήσης για τον αποκλειστικό σκοπό της Προωθητικής Ενέργειας αυτής, περιέχει υλικό που δεν δημιουργήθηκε από τον Συμμετέχοντα, άλλο από το υλικό που ο Συμμετέχων έχει απαραίτητα δικαιώματα, συγκαταθέσεις και δικαιώματα χρήσης, περιέχει υλικό που είναι προσβλητικό, επικίνδυνο, ανάρμοστο, άσεμνο, μισητό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό και να αποκτήσουν υλικό που είναι παράνομο, κατά παράβαση ή αντίθετη προς τους νόμους ή κανονισμούς οποιασδήποτε δικαιοδοσίας όπου δημιουργείται η εγγραφή. Σε περίπτωση που αυτή η Προωθητική ενέργεια εκτελείται μέσω μιας ή περισσότερων πλατφορμών τρίτων, ο Συμμετέχων εγγυάται και δηλώνει ότι η καταχώρησή του δεν παραβιάζει τους Όρους της πλατφόρμας τρίτου μέρους.

10.2 Ο Συμμετέχων εγγυάται ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρόντων Όρων που σχετίζονται με την εγγραφή ή τη δική της δημιουργία άλλων υλικών από τον Συμμετέχοντα, όπως το περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη και ότι ο Συμμετέχων δεν έχει χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε απαγορευμένα βοηθήματα, όπως αυτόματα ρομπότ, σενάρια, υπηρεσίες ή άλλες μορφές χειραγώγησης.

10.3 Ο Συμμετέχων πρέπει να έχει τη ρητή συγκατάθεση οποιουδήποτε αναγνωρίσιμου προσώπου που εμφανίζεται στην εγγραφή ή βίντεο με την ομοιότητά του που χρησιμοποιείται με τους τρόπους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του Διοργανωτή του Χορηγού να χρησιμοποιεί την εγγραφή και την εικόνα για οποιονδήποτε μελλοντικό εμπορικό σκοπό χωρίς περιορισμούς. Κατόπιν αιτήματος, ο Συμμετέχων θα λάβει τη γραπτή συγκατάθεση αυτών των προσώπων για τον Διοργανωτή. Εάν κάποιο άτομο που εμφανίζεται στην καταχώριση ή στην εικόνα είναι κάτω από την ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος κατοικίας του, απαιτείται γραπτή συγκατάθεση και υπογραφή γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Η καταχώριση και η εικόνα δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου.

10.4 Σε περίπτωση παραβίασης των Τμημάτων 10, ο Συμμετέχων υπερασπίζεται και αποζημιώνει τον Διοργανωτή κατά των αξιώσεων παράβασης που βασίζονται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

11. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

11.1 Ο Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει το υλικό, κατά περίπτωση, στον Οργανωτή σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια (συλλογικά "Υλικά Εγγραφής"). Τα Υλικά Εγγραφής μπορούν να περιέχουν τη φωνή, την εικόνα, τη φωτογραφία, τις δηλώσεις, τις βιογραφικές πληροφορίες, τις επιδόσεις, το όνομα και την ομοιότητα και το άλλο περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης.

11.2 Ως ανταμοιβή για τη συμμετοχή σε αυτή την Προωθητική Ενέργεια και την ευκαιρία για τον Συμμετέχοντα να κερδίσει ένα βραβείο, ο Συμμετέχων θα αναθέσει στον Διοργανωτή όλα τα δικαιώματα όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στα Εισερχόμενα Υλικά στο ευρύτερο δυνατό βαθμό. Στο μέτρο που τα δικαιώματα δεν είναι εκχωρητέα, ο Συμμετέχων χορηγεί στον Διοργανωτή μια απεριόριστη, αποκλειστική, απεριόριστη, μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιεί τα Υλικά Εγγραφής σε οποιοδήποτε γνωστό ή ακόμα άγνωστο είδος χρήσης (ιδιαίτερα σε σχέση με την Προσφορά) . Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα δικαιώματα: το δικαίωμα μετάδοσης (π.χ. δωρεάν / συνδρομητική τηλεόραση, καλωδιακή, δορυφορική, κινητή τηλεόραση, IP-TV / Web-TV), το δικαίωμα δημοσιοποίησης (δικαίωμα λήψης / κατ’ απαίτηση), το δικαίωμα κινηματογραφικής προβολής (κινηματογραφική / έκθεση / δικαίωμα ναύλων), δικαιώματα βίντεο (π.χ. DVD), δικαίωμα διανομής και αντιγραφής, δικαίωμα προαγωγής (Π.χ. έντυπα μέσα, αγαθά και υπηρεσίες πάσης φύσεως), καθώς και το δικαίωμα χρήσης των διαφημιστικών εντύπων (τα υλικά που προωθούν την προώθηση, την εκμετάλλευσή τους, τα κανάλια διανομής), το δικαίωμα έκδοσης και εμπορικής προώθησης (π.χ. δικαίωμα γραμμής εμπορίας). Ο Διοργανωτής επιτρέπεται να τροποποιεί, να κόβει, να αντιγράφει και να συγχρονίζει τα Υλικά Εγγραφής και να συνδυάζει τα Υλικά Εισόδου με άλλες οπτικοακουστικές παραγωγές.

11.3 Ο Συμμετέχων εκπροσωπεί και εγγυάται ότι όλες οι απαλλαγές από δικαιώματα, άδειες, συναινέσεις και ηθικά δικαιώματα έχουν ληφθεί δεόντως και αποτελεσματικά από οποιονδήποτε συμμετέχοντα, εκτελεστή, παρουσιαστή, εμπλεκόμενο ή άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στα Υλικά Εγγραφής ή δικαιώματα, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις σε σύνδεση Με αυτό.

11.4 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, οι Νικητές των Βραβείων μπορούν να κληθούν να λάβουν μέρος σε διαφημιστική δραστηριότητα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Νικητών του Βραβείου, τις φωτογραφίες τους και τις ηχητικές και / ή οπτικές τους εγγραφές σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό στο βαθμό που ο κάθε νικητής συμφωνεί. Ο διοργανωτής θα ζητήσει τη συγκατάθεση των Νικητών του Βραβείου, όπου απαιτείται. Ο Συμμετέχων αναγνωρίζει ρητώς ότι ο Συμμετέχων και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται στα Υλικά Εισόδου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση των Υλικών Εγγραφής για διαφημιστικό υλικό.

11.5 Εάν ο Συμμετέχων κερδίσει την Προωθητική Ενέργεια, ο Συμμετέχων συμφωνεί να αναθέσει στον Διοργανωτή όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Συμμετέχοντος όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, με εγγύηση πλήρους τίτλου. και να παραιτηθεί από όλα τα ηθικά δικαιώματα, στο βαθμό που εφαρμόζονται από τον υποχρεωτικό νόμο, στα Υλικά Εγγραφής του Συμμετέχοντα και τα οποία προκύπτουν κατά τα άλλα σε σχέση με την είσοδό του, στην οποία ο Συμμετέχων μπορεί σήμερα ή σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον να δικαιούται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους τροποποιημένη από καιρό σε καιρό και με κάθε παρόμοια νομοθεσία που ισχύει από καιρό σε καιρό οπουδήποτε στον κόσμο. Ο Συμμετέχων αναγνωρίζει ρητώς ότι αυτός και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται στα Υλικά Εγγραφής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση των Υλικών Εγγραφής για διαφημιστικό υλικό.

11.6 Ο Διοργανωτής δικαιούται να εκχωρήσει ή / και να παραχωρεί σε τρίτους όλα τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτό το τμήμα 11, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εταίρων προώθησης ή / και των χορηγών, τρίτων μέσων και συνεργατών πλατφόρμας ή σε συνεργαζόμενες εταιρείες του Διοργανωτή να μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν περαιτέρω τα δικαιώματα αυτά.

12. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12.1 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Διοργανωτής μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την Προώθηση και με άλλο τρόπο, μπορεί να βρεθεί στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

12.2 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διοργανωτή σχετικά με τις ερωτήσεις απορρήτου ως εξής: privacy@redbull.com.

13. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

13.1 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτή, οι υπάλληλοί του, οι αντιπρόσωποί του ή οι διανομείς του δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι ή υπόχρεοι να αποζημιώσουν τους Νικητές του Βραβείου ή να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο που προκύπτει από τη συμμετοχή στην Προσφορά, καθώς και την ανάληψη του βραβείου. Κάθε περιορισμός ευθύνης αποκλείεται για απάτη, δόλο ή βαριά αμέλεια. Δεν θίγονται τα εκ του νόμου δικαιώματα του Συμμετέχοντα.

13.2 Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής και ο Όμιλος Red Bull αποκλείουν κάθε ευθύνη έναντι του Συμμετέχοντος για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια υπεραξίας, απώλεια δεδομένων, απώλεια ευκαιριών (σε κάθε περίπτωση, άμεση ή έμμεση) καθώς και κάθε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη ή υπέστη ο Συμμετέχων σε σχέση με τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια, εκτός αν η απώλεια αυτή προκληθεί από μη τήρηση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της Διοργάνωσης ή της Red Bull, οπότε ο Διοργανωτής εξακολουθεί να περιορίζει ευθύνη για τις προαναφερθείσες καταστάσεις στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

13.3 Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής και η Ομάδα Red Bull δεν φέρουν ευθύνη για: καθυστερημένες, χαμένες, καθυστερημένες, χαλασμένες, εσφαλμένες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή ακατάληπτες συμμετοχές. τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό, υλικό ή πρόγραμμα λογισμικού, δίκτυο, Internet ή δυσλειτουργίες υπολογιστή, αποτυχίες, καθυστερήσεις ή δυσκολίες. σφάλματα στη μετάδοση · οι αποστολές κοινοποίησης βραβείων επιχειρήθηκαν αλλά δεν παραλήφθηκαν. κάθε απώλεια που υφίσταται οποιοσδήποτε εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει ή / και να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια, αν η καταχώριση έχει χαθεί, δεν έχει υποβληθεί, έχει υποστεί λάθος επεξεργασία ή δεν κερδίσει.

13.4 Δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την Προσφορά. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο συμμετέχων δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο.

13.5 Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται εάν ο Συμμετέχων τραυματίσει τον εαυτό του κατά την εκτέλεση ενεργειών σχετικά με αυτή την Προωθητική Ενέργεια. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει καμία προϋπόθεση και δεν επηρεάζεται από τυχόν περιστάσεις που θα εμπόδιζαν τον Συμμετέχοντα να συμμετάσχει με ασφάλεια στην Προωθητική Ενέργεια ή θα δημιουργούσε κίνδυνο για τους άλλους στο Συμμετέχοντα. Ο Συμμετέχων συμφωνεί επίσης ότι δεν απαγορεύεται με άλλο τρόπο να συμμετέχει στην Προσφορά για οποιονδήποτε λόγο.

13.6 Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής και η Ομάδα της Red Bull δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, οι οποίες προκύπτουν ή προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από περιστάσεις ή δυνάμεις πέραν του εύλογου ελέγχου του, που δεν περιορίζονται σε απεργίες, διακοπές λειτουργίας, ατυχήματα ή πράξεις του Θεού, καθώς και διακοπές, απώλειες ή δυσλειτουργίες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών ή υπηρεσιών πληροφορικής (λογισμικού ή υλικού), όταν οι περιστάσεις αυτές συνιστούν περίπτωση ανωτέρας βίας όπως ορίζεται από τον ισχύοντα τοπικό νόμο.

13.7 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν ισχύουν όροι, εγγυήσεις ή άλλοι όροι για την Προσφορά και όλα τα Ελεύθερα Προϊόντα απονέμονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό).

13.8 Ο διοργανωτής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη και / ή ευθύνη σε περίπτωση που η συμμετοχή / η απονομή βραβείου απαιτεί την έγκριση του Κηδεμόνα. Αυτό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Συμμετέχοντος.

14. ΓΕΝΙΚΑ

14.1 Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελέσιμη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η δυνατότητα εκτέλεσης των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων δεν θα επηρεαστούν ή δεν θα επηρεαστούν με οποιονδήποτε τρόπο.

14.2 Οι παρόντες Όροι διέπονται από το αυστριακό δίκαιο και οι διάδικοι υποβάλλουν τη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Σάλτσμπουργκ.

14.3 Η τελευταία έκδοση των Όρων θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Διοργανωτή.

14.4 Για γενικές ερωτήσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και / ή σχετίζονται με αυτή την Προωθητική Ενέργεια , επικοινωνήστε με το canyoumakeit@support.redbull.com.