Dokážeš procestovat Evropu během sedmi dní, když tvé jediné platidlo bude Red Bull? ☁️ ☁️ ☁️ ☁️ ☁️ 🚁 👟 🎒

Zjisti více níže
🏍️
💼

Jak to funguje

Sleduj story
💃🏻

Jak se přihlásit

Sleduj story

Detaily eventu

🏆

01Bodování

Týmy budou na své cestě sbírat body třemi způsoby: za Splněné úkoly na checkpointech, za Sociální skóre a za Splněný seznam dobrodružných výzev.

😂
😂
😂

02Když to nedokážeš

Zvládnout to přes celou Evropu není procházka růžovým sadem a můžou se objevit týmy, které to nedokážou. Pokud se tým rozhodne, že to už dále nezvládne, může buď využít obálku poslední záchrany a použít své peníze na cestu do Berlína nebo kontaktovat centrální velení, které bude schopno zajistit týmu bezpečnou cestu domu. Vážné porušení Všeobecných obchodních podmínek, čestného kodexu nebo zákona může vyústit v diskvalifikaci týmu ze závodu Red Bull Can You Make It? V takovém případě bude tým zodpovědný za svou vlastní okamžitou přepravu domů.

03Čestný kodex

V průběhu eventu může být tým diskvalifikován pro porušení čestného kodexu, který se skládá z následujícího:

 1. 1

  Zákaz používání peněz. Není dovoleno peníze vydělávat, přijímat ani používat jakékoliv jiné platidlo než Red Bull.

 2. 2

  Zákaz používání osobních či zapůjčených mobilních telefonů, počítačů, tabletů či jiných zařízení, vyjma oficiálně zapůjčených zařízení.

 3. 3

  Týmy musí využívat oficiálně zapůjčené zařízení k nahrávání fotografií, videí a dalšího obsahu z jejich cest a zapisovat svůj pokrok.

 4. 4

  Zákaz využívání mílí z věrnostních programů.

 5. 5

  Zákaz předem domluvených cest (např. domluvený kamarád, který vás doveze do Berlína).

 6. 6

  Zákaz vážného sabotování ostatních účastnících se týmů.

 7. 7

  Chovejte se v rámci zákona jednotlivých zemí, které navštívíte. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prosím Centrální velení pro ujasnění.

 8. 8

  Žádné dělení týmu za žádných okolností. Veškeré cestování a procházení checkpointy musí být vykonáváno v trojici.

 9. 9

  Každý tým musí navštívit minimálně 6 checkpointů.

 10. 10

  Pokud tým poruší kterékoliv z pravidel, bude diskvalifikován. Příslušný tým bude samostatně zodpovědný za svůj bezpečný návrat domů.