Uslovi učešća

Uslovi učešća

USLOVI UČEŠĆA

NIKAKVA KUPOVINA ILI DRUGA NAKNADA NISU POTREBNE ZA UČEŠĆE. KUPOVINA NE POVEĆAVA ŠANSE ZA POBJEDU.

KORISTITE OPREZ I ZDRAV RAZUM KADA UČESTVUJETE U OVOJ PROMOCIJI. POŠTUJTE I OSIGURAJTE VLASTITU I SIGURNOST DRUGIH. NEMOJTE POVRIJEDITI ILI OŠTETITI BILO ČIJU IMOVINU.

Ulaskom i učešćem u ovoj Promociji, vi ("Vi") se obavezujete na poštovanje ovih Uslova učešća ("Uslovi") i izjavljujete da ispunjavate sve ispod navedene zahtjeve podobnosti. Ova Promocija podliježe tim Uslovima i svim važećim zakonima i propisima.

1.1 Ovu Promociju provodi Red Bull GmbH sa sjedištem u Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See (Austrija), Planet d.o.o. (za Red Bull Bosna i Hercegovina) sa sjedištem u Sarajevu, Ulica Azize Šaćirbegović 1, marketing ofis, uz podršku svojih pridruženih kompanija, kooperacijskih partnera, agencija i pružalaca usluga (”Organizator”).

1.2 U slučaju da se ova Promocija provodi putem jedne ili više platformi treće strane, Promocija nije povezana sa platformama trećih strana, te nije organizovana, podržana ili administrirana na bilo koji način od strane platformi trećih strana. Vaše korištenje platformi trećih strana podliježe uslovima i odredbama lociranim na tim stranicama. Organizator odriče svaku odgovornost ako Vi ne budete poštovali uslove i odredbe platformi trećih strana. Učešćem u ovoj Promociji, Učesnik prihvata da nema niti može podnijeti bilo kakav zahtjev protiv platforme/i trećih strana, a koji nastane u vezi s učešćem u ovoj Promociji. Učesnikovo korištenje platforme/i trećih strana podliježe uslovima i odredbama lociranim na toj stranici. Organizator odriče svaku odgovornost ako Učesnik ne bude poštovao uslove i odredbe platforme/i trećih strana.

2. PROMOCIJA (“Promocija”)

2.1 Ova Promocija podliježe ovim Uslovima i svim važećim zakonima i propisima.
2.2 Naziv Promocije je “Red Bull Can You Make It?”.

2.3 Ova Promocija počinje 1. oktobar 2019. Godine u 00:00 (ponoć) po lokalnom vremenu, i završava 21. aprila 2021. godine u 15:00 po lokalnom vremenu (“Period promocije”). Sve prijave moraju biti zaprimljene od strane Organizatora prije datuma završetka. Sve prijave primljene nakon isteka roka biće automatski diskvalifikovane.

3. PRAVO UČEŠĆA

3.1 Da bi učestvovao u ovoj Promociji i osvojio nagradu, Učesnik izjavljuje i garantuje da zadovoljava sljedeće uslove:

3.2 Učesnik potvrđuje da je u trenutku prijave fizičko lice starosti 18 ili više godina i da se ne smatra maloljetnim licem u jurisdikciji prebivališta Učesnika. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno da učestvuju u ovoj Promociji ili Organizatoru prenesu ili na drugi način dostave lične podatke (svi podaci koji se odnose na Učesnika, kao što su kontakt podaci, odgovori na Promociju i fotografije – “Lični podaci”). Učesnik Lične podatke Učesnika Organizatoru daje dobrovoljno; međutim, Učesnik ne može učestvovati u Promociji ako Učesnik ne dostavi sve potrebne Lične podatke.

3.3 Učesnik ne može sudjelovati ako se njegovo/njeno prebivalište ne nalazi među zemljama pobrojanim ispod u odjeljku 6.7. Napominjemo da Organizator nije odgovoran u slučaju da Učesnicima zakonski nije dozvoljeno da učestvuju u Promociji zbog nacionalnih ili lokalnih zakona. Svaki član jednog tima mora biti stanovnik iste zemlje kao i ostali članovi tima. Svi Učesnici koji studiraju na razmjeni prijaviće se u zemlji u kojoj borave za vrijeme Perioda promocije.

3.4 U slučaju da je Učesnik prethodnih godina već učestvovao u Promociji, neće mu/joj biti dopušteno učešće u ovogodišnjoj Promociji.

3.5 Učesnici se mogu odvojeno prijaviti za ovu Promociju (prijava za timove) i za Hyundai Wildcard promociju (individualna prijava), a detalji se mogu pronaći na web stranici. Međutim, ako se učesnik prijavi za obje promocije i od strane sudijskih panela bude odabran kao pobjednik obje promocije, učesnik mora odustati od svoje prijave za Hyundai Wildcard promociju i nastaviti s prijavom za ovu Promociju.

3.6 Svi članovi tima moraju pohađati fakultet cijelo vrijeme Perioda promocije. Ako članovi jednog tima pohađaju različite fakultete, Učesnik pri registraciji treba odabrati i navesti samo jedan od tih fakulteta.

3.7 Direktori, službenici i zaposlenici Organizatora, njihove matične te bilo koje od pridruženih kompanija, podružnica, agencija, bilo koje kompanije koja je uključena u razvoj ili provođenje Promocije, profesionalnih savjetnika, pružalaca usluga trećih strana ili oglašivačkih i promotivnih agencija uključenih u ovu Promociju, te članovi uže porodice i oni koji žive u istom domaćinstvu sa takvim osobama (bez obzira da li su zakonski povezani ili ne) nemaju pravo učešća ili osvajanja bilo kakvih nagrada u ovoj Promociji. Organizator će provjeriti ispunjavanje ovih uslova konsultujući svoju bazu podataka u trenutku odabira.

3.8 Dozvoljena je samo jedna prijava po timu i po osobi. Nadalje, učestvovati mogu samo fizička lica. Ako se ispostavi da je Učesnik koristio više naloga e-pošte ili naloga na društvenim mrežama kako bi zaobišao ovo pravilo, sve Učesnikove prijave bit će diskvalifikovane.

3.9 Napominjemo da će službeni jezik biti engleski i da će sva komunikacija s Organizatorom, uključujući ove Uslove, registraciju i dalje instrukcije u toku Promocije, generalno biti na engleskom. Bilo koji prijevodi dostupni su samo iz kurtoazije. Za Rusiju će službeni jezik biti ruski.

3.10 Organizator neće prihvatiti prijave koje su: (a) automatski generisane putem računara; (b) izvršene od trećih strana (u Učesnikovo ime) ili skupno; (c) nečitke, izmjenjivane, rekonstruisane, falsifikovane ili promijenjene; ili (d) nepotpune. Organizator zadržava pravo da provjeri e-mail adresu koju Učesnik dostavi, uključujući - gdje je to potrebno - bilo kakvu saglasnost Učesnikovog roditelja ili Staratelja, kako bi u bilo koje vrijeme po svom nahođenju zatražio dokaz starosti, identiteta i/ili drugih dostavljenih detalja. U slučaju bilo kakvog spora, prijave koje sadrže nevaljanu e-mail adresu ili netačne podatke o starosti ili prebivalištu Učesnika, biće smatrane nevažećim. Dobitnik(ci) nagrade i, ako je primjenjivo, njihov(i) saputnik(ci) će osigurati (i biti odgovorni za troškove izdavanja) validan pasoš i/ili validnu putnu ispravu s valjanošću od najmanje 6 mjeseci, kao i sve neophodne vize.

3.11 Za učešće u Promociji, Učesnici moraju imati Instagram® nalog (koji tokom Sedmice eventa treba biti podešen na opciju Content Creator naloga), kao i YouTube® nalog ili Vimeo® nalog otvoren za javnost (nalog na koji se bilo ko može pretplatiti kako bi pratio Učesnikove video klipove). Učesnik ne može učestvovati putem Vimea ako je njegov/njen Vimeo nalog podešen na specijalnu opciju privatnosti (u kojoj korisnik mora odobriti sve zahtjeve za “praćenje”). Organizator odriče svaku odgovornost ako Učesnik ne bude poštovao uslove i odredbe platforme/i trećih strana.

3.12 Ako Učesnik nije registrovani korisnik Instagrama, YouTubea ili Vimea, on/ona može posjetiti stranicu www.instagram.com da se prijavi na Instagram, www.youtube.com da se prijavi na YouTube, i/ili www.vimeo.com da se prijavi na Vimeo. Registracija korisnika na ovim servisima je besplatna.

3.13 Kodeks časti na www.redbullcanyoumakeit.com ("Web stranica") je sastavni dio ovih Uslova i može se pogledati u tekstu ispod. Svako kršenje Kodeksa časti ili ovih Uslova može, prema nahođenju Organizatora, dovesti do dikvalifikacije iz Promocije bez ikakvog prava na povrat bilo kakvih nastalih troškova.

3.14 KODEKS ČASTI:
1) Nema upotrebe novca. Učesniku nije dopušteno da zaradi, prihvati ili koristi bilo koji oblik valute osim onog koji mu osigura Red Bull.
2) Nema upotrebe vlastitih ili posuđenih mobitela, računara, tableta ilii drugih uređaja osim zvanično dodijeljenog uređaja za event.
3) Timovi moraju koristiti zvanično dodijeljeni uređaj za event kako bi tokom svog putovanja učitavali fotografije, video snimke i druge sadržaje, te pratili svoje napredovanje.
4) Nema prethodno organizovanih načina putovanja (npr. dogovor s prijateljem da negdje preveze Učesnika).
5) Nema ozbiljnih sabotaža ostalih timova koji učestvuju.
6) Postupajte u skladu sa zakonskim ograničenjima u svakoj državi koju Učesnik posjeti. Ako niste sigurni, za pojašnjenje se obratite Centralnoj komandi (7.11).
7) Tim se ni u jednom trenutku ne smije razdvajati. Sve izazove na putovanjima i kontrolnim tačkama moraju dovršiti kao trojac.
8) Svaki tim mora posjetiti minimalno 6 kontrolnih tačaka.
9) Ako jedan član tima prekrši jedno od ovih pravila, cijeli tim će biti diskvalifikovan. Dotični tim će biti odgovoran za svoj siguran povratak kući.

4. PERIOD PROMOCIJE

4.1 Da bi uspješno ostvario učešće u Promociji, Učesnik treba posjetiti Web stranicu i korak po korak pratiti data uputstva, što uključuje pružanje podataka potrebnih za registraciju (npr. ime i e-mail adresa). Pored toga, ako se Učesnik registruje putem prijave preko društvenih mreža, npr. Facebooku®, Twitteru® ili Googleu+®, Organizatoru mogu biti pružene dodatne informacije (npr. dob ili lokacija).

4.2 Promocija se sastoji od sljedećih različitih faza u okviru Perioda promocije:

- Faza Registracije počinje 1. oktobra 2019. godine u 00:00 sati (ponoć) po lokalnom vremenu, i završava 17. februara 2020. godine u 23:59 sati po lokalnom vremenu.
- Faza Selekcije počinje odabirom putem glasanja na društvenim mrežama koje počinje 18. februara 2020. godine u 18:00 sati po lokalnom vremenu, i završava 24. februara 2020. godine u 23:59 sati po lokalnom vremenu. Nakon toga slijedi odabir panela sudija koji počinje 25. februara 2020. godine u 00:00 sati (ponoć) po lokalnom vremenu, i završava 8. marta 2020. godine u 17:00 sati po lokalnom vremenu.
- Finalna faza počinje 13. april 2021. godine u 12:00 sati (podne) po lokalnom vremenu, i završava 20. aprila 2021. godine u 15:00 sati po lokalnom vremenu.

4.3 Učesnik će ući u Promociju samo ispunjavanjem gore navedenih faza. Zakašnjele, nečitke, nepotpune, oštećene ili neispravne prijave neće biti prihvaćene. Odgovornost za izgubljene prijave neće se prihvatati, a dokaz slanja neće biti prihvaćen kao dokaz prijema. Prijave za Promociju se ne mogu vratiti.

5. FAZA REGISTRACIJE

5.1 Ako Učesnik ispunjava gore navedene kriterije za učešće, Učesnik će moći registrovati sebe i svoj tim online na Web stranici tokom Faze registracije. Svaki tim koji učestvuje mora se sastojati od 3 člana tima. Da bi se uspješno registrovao, svaki Učesnik mora unijeti svoje lične podatke u sklopu registracije tima: ime i prezime, spol, datum rođenja i e-mail adresu. Pored toga, morat će biti navedene sljedeće informacije o timu: zemlja tima (u kojoj sva 3 člana imaju prebivalište), ime fakulteta koji najmanje jedan član tima trenutno pohađa, naziv tima, avatar/fotografija tima, opis koji objašnjava karakter tima, odgovore na pitanja iz prijave i URL videozapisa s Učesnikovom prijavom (zašto bi Učesnikov tim bio odabran za takmičenje?) koji će Učesnici putem Youtubea ili Vimea morati učitati na Web stranicu („Dostavljeni sadržaj“). Video Učesnika ne bi trebao biti duži od 60 sekundi.

5.2 Pravo na učešće u Promociji je lično i neprenosivo. Organizator se obavezuje da će osigurati transparentnost i na odgovarajući način evidentirati proces selekcije kako bi rezultati bili verifikovani.

6. FAZA SELEKCIJE

6.1 Faza Selekcije je podijeljena u proces od 2 koraka - glasanje na društvenim mrežama i selekcija. Po završetku faze registracije i nakon što Vi na Web stranicu prenesete i predate svoj Dostavljeni sadržaj, javnost će glasati za svoj omiljeni Dostavljeni sadržaj na osnovu kreativnosti, “šarma” prijave, energije i faktora avanture kako bi se odredili najbolji timovi po zemljama („Finalisti“) (“Glasanje na društvenim mrežama“), a koji će onda ispunjavati uslove da budu izabrani od strane sudija. Broj Finalista iznosit će 25% od ukupnog broja prijava za svaku zemlju. Međutim, minimum će biti najmanje četiri puta veći od kvote timova po zemlji (nalazi se na popisu ispod 6.7). Na primjer, Austrija će u kvoti za svoju zemlju imati 4 tima. Ako Austrija ima 100 prijava, trebala bi imati 25 Finalista (25%). Ako Austrija ima 20 prijava, trebala bi imati 16 Finalista (četiri puta više od kvote zemlje). Svi decimalni brojevi će biti zaokruženi na sljedeći cijeli broj (npr. 3,2 bi se zaokružilo na 4).

6.2 Korisnici mogu glasati više puta tokom Glasanja na društvenim mrežama. Korisnik će tokom tog perioda moći glasati za jedan ili više video zapisa jednom dnevno. Nije dopušteno masovno ili automatizovano glasanje, niti glasanje putem makronaredbi i slično.

6.3 Nakon što putem Glasanja na društvenim mrežama budu izabrani Finalisti, Organizator će - zajedno s nezavisnim i odgovarajuće kvalifikovanim sudijama („Sudije“) odabrati 200 timova (svaki od kojih će biti smatran „Pobjedničkim nacionalnim timom“) od svih važećih prijava pristiglih u skladu s Uslovima. Odluka Sudija je konačna i o njoj se neće ulaziti u prepisku ili raspravu. Od gore opisanih uspješnih registracija i uzimajući u obzir kvote po zemljama koje su navedene ispod, odluke Sudija će biti zasnovane na kreativnosti, “šarmu” prijave, energiji i faktoru avanture. Zbog očekivanog velikog broja prijava, pojedinačne povratne informacije nisu moguće.

6.4 Organizator će 9. marta 2020. godine na Web stranici objaviti Dostavljene sadržaje 200 Pobjedničkih nacionalnih timova.

6.5 Za sve detalje procesa selekcije, pošaljite e-mail na adresu canyoumakeit@support.redbull.com. Ako Učesnik (a posljedično i tim) bude diskvalifikovan, Organizator nije obavezan da objavi tu činjenicu. Organizator se obavezuje da će osigurati transparentnost i da će na odgovarajući način evidentirati proces selekcije, kako bi rezultati mogli biti potvrđeni.

6.6 Odabrani Pobjednički nacionalni timovi će potom moći učestvovati u finalnoj fazi, tj. takmičiti se u eventu Red Bull Can You Make It? (“Glavni event”).

6.7 Kvote po zemljama (kako je navedeno iznad u klauzuli 6.1) su sljedeće:

Albanija 2
Austrija 4
Belgija 5
Bjelorusija 1
Bosna i Hercegovina 1
Brazil 1
Bugarska 1
Čile 1
Crna Gora 1
Danska 5
Egipat 1
Estonija 1
Filipini 1
Finska 2
Francuska 13
Grčka 2
Hong Kong 1
Hrvatska 2
Indija 4
Indonezija 1
Irska 3
Italija 10
Japan 5
Južna Afrika 2
Južna Koreja 1
Kanada 3
Kazahstan 1
Kolumbija 1
Kuvajt 1
Latvija 2
Libanon 1
Litvanija 1
Mađarska 3
Makedonija 1
Maldivi 1
Malta 1
Nizozemska 5
Njemačka 15
Norveška 2
Pakistan 2
Peru 1
Poljska 4
Portugal 4
Republika Česka 3
Rumunija 4
Rusija 7
Singapur 1
Sjedinjene Američke Države 15
Slovačka 2
Slovenija 2
Španija 10
Srbija 3
Švedska 5
Švicarska 3
Tajvan 2
Turska 3
Ujedinjeno Kraljevstvo 13
Ukrajina 1
Uzbekistan 1


6.8 Organizator zadržava pravo izmjene ovih kvota u bilo kojem trenutku. Promjene će biti objavljene online na Web stranici.

6.9 Pored 200 Pobjedničkih nacionalnih timova, u Promociju će ući i 1 džoker tim Hyundaia, jednog od službenih partnera. Prijave za mjesto džokera su otvorene za sve stanovnike svijeta koji će u vrijeme odabira pobjednika imati osamnaest (18) ili više godina, osim za učesnike iz Japana. Pravila i detalje prijave za ovaj Hyundai džoker tim potražite na Web stranici.

6.10 Za Pobjedničke nacionalne timove, pored mogućnosti da učestvuju u glavnom eventu, uključen je i prevoz od i do prebivališta svakog Finaliste (ili obližnje lokacije koju odredi Organizator) do za njih određenih polaznih tačaka (npr. Barcelona, Milano, Budimpešta, Kopenhagen, Amsterdam) Glavnog eventa („Polazište“) 12. april 2021. godine, kao i smještaj i hrana za veče 12. april 2021. godine na za njih određenom Polazištu, te smještaj i hrana za veče 20. aprila 2021. godine na lokaciji cilja (“Cilj”).

6.11 Samo slijedeći opisani postupak, Učesnik iz jednog od 200 Pobjedničkih nacionalnih timova može ući u Finalnu fazu.

7. FINALNA FAZA (GLAVNI DOGAĐAJ)

7.1 Tokom sedmice eventa (13. april - 20. april 2021. godine), kada će ovih 200 Pobjedničkih nacionalnih timova učestvovati u Glavnom eventu, Organizator će odrediti prvo i drugo mjesto putem sistema bodovanja kao što je propisano ispod („Sedmica eventa“).

7.2 Tokom Glavnog eventa, Pobjednički nacionalni timovi u roku od sedam dana moraju preći stotine kilometara od Polazišta do Cilja koji se nalazi u jednom velikom evropskom gradu (kako je navedeno u odjeljku Nagrade). Dok putuju, Pobjednički nacionalni timovi će kreirati vlastitu putanju, posjećujući kontrolne tačke u različitim gradovima, objavljujući fotografije i video zapise sa putovanja putem mobilne aplikacije eventa i svojih ličnih Instagram naloga, izvršavajući što je moguće više zadataka sa Liste avantura (koju će učesnici prethodno dobiti), koristeći onoliko različitih vrsta prevoza koliko je potrebno i prikupljajući podršku od pratilaca u svojoj zemlji.

7.3 Pobjednički nacionalni timovi će krenuti iz jednog od pet velikih evropskih gradova (Barcelona, Milan, Budimpešta, Kopenhagen i Amsterdam) u koje će ih rasporediti Organizator (Pobjednički nacionalni timovi ne mogu birati svoje Polazište). Svaki Pobjednički nacionalni tim će dobiti Komplet dobrodošlice koji će uključivati timski mobilni telefon, mapu, vizit-karte za Glavni event, sigurnosne upute, ruksak i, naravno, paket sa 24 limenke Red Bulla. Svaki takmičar može donijeti najviše jedan dodatni ruksak (koji će sadržati, na primjer, odjeću, predmete za ličnu njegu, kišobrane, ličnu kartu itd.). Dodatni prtljag i druge lične predmete Organizator će bezbjedno transportovati do Cilja, gdje će ih Učesnici preuzeti krajem sedmice. Svi Pobjednički nacionalni timovi će krenuti sa za njih određenog Polazišta u 12:00 (podne) po lokalnom vremenu 13. aprila 2021. godine i imaće sedmicu dana da stignu do Cilja koji se nalazi u jednom velikom evropskom gradu do 15:00 po lokalnom vremenu 20. aprila 2021. godine. U slučaju da se Učesnik ne pojavi na vrijeme za prijavu na licu mjesta na za njega određenom Polazištu, cijeli njegov/njen tim će izgubiti pravo učešća i neće imati pravo da traži povrat novca. Organizator može odlučiti da napravi izuzetak ako tim kasni zbog razloga izvan njihove kontrole (npr. odgođenog leta).

7.4 Lični telefoni, pametni satovi, kompjuteri, tableti, GPS i drugi slični uređaji, kao i gotovina, kreditne/debitne kartice i svi drugi oblici plaćanja (zajedničkim imenom “Zabranjeni predmeti”) biće zapečaćeni u zaštićenim kovertama/spremnicima koje će osigurati Organizator. Ako pečat tokom sedmice bude uklonjen, dotični Pobjednički nacionalni tim biće diskvalifikovan. Organizator će imati pravo da na Polazištu prekontroliše sve ruksake i lične stvari Učesnika kako bi provjerio ima li Zabranjenih predmeta. Učesnici koji se ne žele podvrgnuti takvoj provjeri ili koji pokušaju koristiti Zabranjene predmete tokom Glavnog eventa, biće diskvalifikovani zajedno sa svojim timom.

7.5 Kontrolne tačke će biti smještene u različitim gradovima širom Evrope i bit će im dodijeljen različit broj bodova na osnovu njihove težine, geografske lokacije i vremenskog trajanja svakog izazova na kontrolnoj tački. Kada Pobjednički nacionalni tim stigne do Kontrolne tačke, bit će nagrađen sa još limenki Red Bulla za putovanje. Svaka Kontrolna tačka će imati Izazov koji Pobjednički nacionalni timovi moraju uspješno završiti kako bi osvojili bodove koji će ući u njihov ukupni rezultat („Izazov na kontrolnoj tački i/ili Kategorija kontrolnih tačaka“). Izazovi će biti test za duh i tijelo Pobjedničkih nacionalnih timova (uključujući fizičke aktivnosti, zagonetke, rješavanje problema) i razlikovat će se po težini, zahtijevajući strategiju, kreativnost i brzinu. Za svaki Izazov na kontrolnoj tački imaju samo po jedan pokušaj. Ako ne uspiju, neće dobiti nijedan bod za tu Kontrolnu tačku. Pobjednički nacionalni timovi trebaju posjetiti najmanje šest (6) Kontrolnih tačaka na putu do Cilja, kako bi uspješno završili Glavni event.

7.6 Pobjednički nacionalni timovi dodatne bodove na svom putovanju mogu osvojiti bilo ispunjavanjem stavki sa Liste avantura („Kategorija avantura“) ili jačanjem svoje podrške na društvenim mrežama putem postavljanja, dijeljenja ili lajkova za sadržaje tima na Instagramu (Kategorija društvenih mreža). Bodovi sa društvenih mreža se mjere stepenom uključenosti (npr. lajkovima/komentarima) koje uspiju generisati svojim prenesenim sadržajima. Lista avantura predstavlja kombinaciju potrage za blagom i popisa neostvarenih želja. To su zabavne, zanimljive aktivnosti koje se mogu obaviti bilo kada u toku Promocije. Da bi dobili bodove za uspješno obavljen zadatak, moraju pružiti dokaz putem fotografije ili videozapisa. Što je više bodova u igri, to je zadatak teže ispuniti.

7.7 Svaki Pobjednički nacionalni tim putovanje započinje sa jednim paketom od 24 limenke Red Bulla (“Limenke”) i mora trgovati Limenkama za sve što im bude potrebno na putu - hranu, mjesto za smještaj, prevoz do sljedeće lokacije i druge potrebe koje se pojave tokom putovanja. Gotovina, kreditne kartice, bitcoini i drugi oblici plaćanja nisu dozvoljeni i takvi predmeti biće zapečaćeni u zaštićenim spremnicima.

7.8 Cilj je posljednja stanica Red Bull Can You Make It? avanture. Biće lociran u velikom evropskom gradu i otkriven prije Sedmice eventa. Pobjednički nacionalni timovi moraju završiti svoje putovanje do 15:00 sati po lokalnom vremenu 20. aprila 2021. godine kako bi bili rangirani. Ako Pobjednički nacionalni tim uspješno stigne do Cilja prije 20. aprila 2021., Organizator neće osigurati smještaj članovima tima prije 20. aprila 2021. Nadalje, nikakav smještaj neće biti osiguran Pobjedničkim nacionalnim timovima koji neuspješno završe Glavni event (npr. budu diskvalifikovani zbog varanja ili otvaranja svojih zapečaćenih koverti ili odustanu od Promocije). U slučaju nužde ili ako Pobjednički nacionalni tim odluči da ne može više učestvovati, Organizator će bez naknade organizovati prevoz do njihovog prebivališta.

7.9 “Ukupni pobjednički tim” će biti odabran na osnovu njihovog rezultata u 3 različite kategorije (Kategorija društvenih mreža, Kategorija kontrolnih tačaka i Kategorija avantura). Pobjednički nacionalni timovi će se nadmetati za bodove koji će odrediti njihovu poziciju u poretku u svakoj od ovih kategorija. Svaka pozicija nosi određeni rezultat, a zbir ova tri rezultata će činiti konačan rezultat timova.

- Bodovi sa društvenih mreža  Pozicija  Rezultat 1
- Bodovi sa Kontrolnih tačaka  Pozicija  Rezultat 2
- Bodovi za avanture  Pozicija  Rezultat 3


Konačni rezultat Pobjedničkih nacionalnih timova sastojat će se od zbira njihovih ukupnih rezultata u sve tri kategorije: Rezultat 1 + Rezultat 2 + Rezultat 3 = Konačni rezultat. Ako rezultat bude izjednačen, pobjeđuje tim sa boljom pozicijom u Kategoriji društvenih mreža.

- Rezultat 1: jačina podrške koju tim ima na društvenim mrežama:
Bodovi će se dodjeljivati na osnovu kvalitete sadržaja objavljenog na Instagramu, a koji će se takođe sakupljati na redbullcanyoumakeit.com
- Rezultat 2: završeni Izazovi na Kontrolnim tačkama:
Različit broj bodova će se dodjeljivati za svaki uspješno završen Izazov na Kontrolnoj tački.
- Rezultat 3: broj izvršenih zadataka sa Liste avantura:
Različit broj bodova će se dodjeljivati za svaku Avanturu koju Pobjednički nacionalni tim završi. Izazovi Avantura nose različit broj bodova, u zavisnosti od njihove težine. Ovi bodovi će se dodjeljivati uz ‘dokaz’ o ispunjenju zadatka, u obliku fotografije ili videozapisa.

Tačan sistem bodovanja će sa učesnicima biti podijeljen na detaljnom brifingu 12. aprila 2021. godine. Organizator će odrediti i drugoplasirani tim.

7.10 Svi Pobjednički nacionalni timovi koji učestvuju u Glavnom eventu dobit će pretprogramirani mobilni telefon sa unaprijed instaliranom aplikacijom eventa, kao i direktnim brojem Centralne komande za hitne slučajeve. Sve odlazne ili dolazne veze (podaci, web stranice, tekstovi, pozivi itd.) su zabranjeni i mogu biti blokirani, osim direktnog broja Centralne komande i Organizatora, i osim veza web aplikacija u granicama aplikacije. Učesnici razumiju i slažu se da Organizator može koristiti sve podatke stvorene ili prenesene upotrebom telefona, u skladu sa odjeljcima 11 i 12. Mobitel na kraju Glavnog eventa mora biti vraćen odgovornom osoblju Organizatora i u svakom trenutku ostaje vlasništvo Organizatora i njegovih kooperacijskih partnera.

7.11 Centralna komanda Glavnog eventa je ured koji je uspostavio Organizator i koji će raditi 24 sata dnevno tokom 7 dana u sedmici eventa. To će biti primarni kontrolni centar Glavnog eventa i kontakt tačka za Učesnike u slučaju nužde ili za pitanja. Centralna komanda će takođe pratiti napredovanje svakog tima.

7.12 Svi članovi tima morat će svoje lične uređaje poput mobilnih telefona zajedno s novcem i kreditnim karticama staviti u zapečaćenu kovertu / zaštićeni spremnik koji će ponijeti sa sobom na putovanje. U slučaju nužde ili ako Pobjednički nacionalni tim odluči da ne mogu stići do cilja, mogu otvoriti zapečaćenu kovertu. Da bi imali pravo na pobjedu u Glavnom eventu, cijeli tim mora stići na Cilj bez prevoza u organizaciji Centralne komande i s originalnim pečatom na koverti / netaknutim spremnikom. Svaka sumnja na varanje ili zloupotrebu dovešće do diskvalifikacije cijelog tima.

7.13 Ostale lične stvari Učesnika koje nisu zapečaćene u zaštićene spremnike i koje se ne nose u ruksaku mogu se predati osoblju Organizatora nakon što Učesnici stignu do određenog Polazišta. Učesnici će morati potpisati protokol u kojem će biti dokumentovane predane stvari. Takve stvari će potom o trošku Organizatora biti transportovane od predmetnog Polazišta do Cilja. Spremnike i torbe trebaju biti predane u zatvorenom stanju; nikakve žalbe u vezi s gubitkom ili oštećenjem njihovog sadržaja neće biti prihvaćene. Ne treba predavati vrijedne predmete, jer ni Organizator ni njegovi kooperacijski partneri ne mogu biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu u vezi sa takvim predmetima. Da bi na Cilju preuzeli svoje stvari, Učesnici trebaju pokazati identifikacijski dokument i ponovnim potpisivanjem protokola potvrditi da su preuzeli svoje stvari. Nikakve žalbe neće biti moguće nakon davanja takvog potpisa.

7.14 Kontakt podaci koje Učesnik navede u prijavi za Promociju koristit će se za obavještavanje Učesnika o svim nagradama; Učesnik mora osigurati da su podaci tačni.

7.15 Ukupni pobjednički tim, kao i Drugoplasirani tim, bit će objavljeni odmah po završetku sedmice eventa (“Datum objave”).

7.16 Organizator će Ukupni pobjednički tim, kao i Drugoplasirani tim, kontaktirati putem e-mail adrese navedene u prijavi za Promociju. Uz obavještenje, Ukupni pobjednički tim i Drugoplasirani tim dobit će upute kako da zatraže nagrade te će imati do 21 dan vremena (od dana kada Organizator obavijesti Dobitnika/e nagrade o njihovoj pobjedi) da zatraže nagrade. Ako se Dobitnika nagrade ne može kontaktirati ili nije dostupan, ili ne zatraži nagradu u roku od 21 dan od Datuma objave, Organizator zadržava pravo da nagradu ponudi sljedećem Učesniku koji ispunjava uslove, izabranom u skladu sa Procesom selekcije.

7.17 Ako Dobitnik nagrade odbije nagradu, nagrada će biti oduzeta i bit će odabran alternativni dobitnik u skladu s Procesom selekcije. Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost ako Dobitnik nagrade nije u mogućnosti da preuzme nagradu.

7.18 Nagrade su lične i neprenosive i ne mogu ih u ime Učesnika tražiti treće strane.

7.19 Lista Dobitnika nagrada može se pogledati na web stranici Organizatora. U slučaju da je Učesnik dobitnik nagrade, Učesnik se slaže da Organizator može otkriti podatke, npr. ime, prezime, nadimak, u skladu sa gore navedenim.

7.20 Maksimalni rok isporuke neće biti duži od 90 dana od dana kada Ukupni pobjednički tim i Drugoplasirani tim zatraže nagradu. Dobitnici će biti obaviješteni o svakom kašnjenju u vezi s uručenjem nagrada. Organizator će pobjednika kontaktirati putem e-maila koji je Učesnik naveo prilikom prijave.

8. NAGRADE

8.1 Članovima svih Pobjedničkih nacionalnih timova bit će dodijeljena Nacionalna nagrada (ukupno 600 Nacionalnih nagrada: jedna Nacionalna nagrada za svakog od tri člana 200 Pobjedničkih nacionalnih timova). Nagrade su: povratni let ekonomskom klasom za sva tri učesnika tima do lokacije jednog Polazišta u Evropi, koje organizator odabere između Madrida, Rima, Budimpešte, Stokholma i Manchestera. Odlazni let morat će stići do ili prije 12. aprila 2021. godine, ovisno o udaljenosti Učesnikove zemlje od lokacije Polazišta. Povratni let bit će 21. aprila 2021. godine. Smještaj u hostelu će biti osiguran za 12. aprila i 20. aprila 2021. godine. Kao dio koncepta Promocije, smještaj neće biti osiguran između 13. aprila i 19. aprila 2021. godine. Ukupna vrijednost Nacionalne nagrade ovisit će o mjestu prebivališta svakog člana pobjedničkog tima, lokaciji određenog Polazišta i troškovima u trenutku rezervacije. Ukupna vrijednost svake Nacionalne nagrade neće prelaziti 2.500 eura (ili ekvivalentni iznos bilo koje primjenjive lokalne valute) (prije bilo kojeg primjenjivog poreza) po osobi.

8.2 Svaki od Ukupnih pobjednika Promocije dobit će po jednu Ukupnu nagradu (ukupno tri Ukupne nagrade: po jedna Ukupna nagrada za svakog od tri člana Ukupnog pobjedničkog tima) koja se sastoji od putovanja. Nagrada će uključivati povratni prevoz (određuje Organizator na osnovu udaljenosti) od mjesta prebivališta svakog člana (ili od obližnje lokacije koju odredi Organizator). Također je uključen smještaj, prevoz s jednog mjesta na drugo tokom putovanja, kao i odabrane turističke atrakcije i pristup Red Bullovim eventima, ali dnevni troškovi neće biti uključeni. Ukupna vrijednost Ukupne nagrade ovisit će o mjestu prebivališta svakog pojedinog člana pobjedničkog tima, trajanju putovanja i troškovima u trenutku rezervacije. Tri Ukupna pobjednika trebat će slijediti isti plan putovanja, uključujući polaznu i krajnju lokaciju, te dijeliti istu hotelsku sobu po nahođenju Organizatora. Ukupna vrijednost Ukupne nagrade neće prelaziti 8.500 EUR (ili ekvivalentni iznos bilo koje primjenjive lokalne valute) (prije bilo kojeg primjenjivog poreza) po osobi. Nagradu je potrebno zatražiti do 30. aprila 2021. godine.

8.3 Drugoplasirani tim dobit će povratni prevoz (određuje Organizator na osnovu udaljenosti) od mjesta prebivališta svakog člana (ili od obližnje lokacije koju odredi Organizator) do bilo kojeg Red Bullovog eventa po njihovom izboru u njihovoj zemlji prebivaišta. Također je uključen smještaj za dvije noći u hotelu sa četiri zvjezdice. Ukupna vrijednost Ukupne nagrade ovisit će o mjestu prebivališta svakog pojedinog člana tima, lokaciji odabranog eventa i troškovima u trenutku rezervacije. Tri člana Drugoplasiranog tima trebat će slijediti isti plan putovanja, uključujući polaznu i krajnju lokaciju, te dijeliti istu hotelsku sobu po nahođenju Organizatora. Ukupna vrijednost nagrade za drugo mjesto neće prelaziti 1.000 eura (ili ekvivalentni iznos bilo koje primjenjive lokalne valute) (prije bilo kojeg primjenjivog poreza) po osobi. Nagradu je potrebno zatražiti do 21. maja 2021. godine.

8.4 Bilo kakvi drugi sporedni troškovi i izdaci koji se odnose na primitak i korištenje nagrade - kao što su naknade za osiguranje, napojnice, naknade za prtljag, grickalice, piće i prateće naknade - su odgovornost dobitnika (i njihovih pratilaca). Umjesto zračnog transporta može se osigurati kopneni prevoz ako dobitnik boravi na kratkoj udaljenosti od odredišta, i neće biti osigurana nikakva kompenzacija ili zamjena za razliku u vrijednosti.

8.5 Svaki Nacionalni pobjednik, Ukupni pobjednik i Drugoplasirani (zajedničkim imenom “Dobitnici nagrada”) prije polaska mora posjedovati i pokazati važeće putne dokumente (npr. važeći pasoš ili drugi prihvatljiv zvanični identifikacijski dokument te ulaznu vizu, ako je potrebna). Putno osiguranje i džeparac su isključiva odgovornost Dobitnika nagrade. Nakon izdavanja avionskih karata, neće biti dozvoljene nikakve izmjene od strane Dobitnika nagrada. Organizator će po sopstvenom nahođenju odrediti avio-kompaniju, aerodrome, plan leta i smještaj za noćenja. Mogu biti primijenjena ograničenja i uslovi u pogledu putovanja i smještaja. Organizator neće zamijeniti bilo kakve izgubljene, oštećene ili ukradene karte ili putne vaučere.

8.6 U mjeri u kojoj to zakon dozvoljava, Organizator zadržava pravo da bilo koju ili sve nagrade zamijeni nagradama jednake ili veće vrijednosti.

8.7 Svi putni aranžmani vezani za nagrade koji su detaljno opisani u ovom Odjeljku moraju biti obavljeni preko Organizatorovog agenta zajedno sa Red Bull Grupom. Nikakvi putni ili drugi troškovi neće biti nadoknađeni za učešće u Promociji, osim onih izričito navedenih u ovim Uslovima.

8.8 Neće biti osigurane nikakve gotovinske zamjene, a nagrade su neprenosive i nepovratne.

8.9 Dobitnici nagrada su odgovorni za sve poreze (uključujući kamate i kazne) koji dospijevaju i plaćaju se nadležnim poreskim organima, u pogledu bilo kakvih novčanih nagrada.

8.10 U mjeri dozvoljenoj važećim lokalnim zakonom, sve nagrade se dodjeljuju „kako jest“ i bez garancije bilo koje vrste, izričite ili implicitne (uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu implicitnu garanciju zadovoljavajuće kvalitete ili podesnosti za određenu svrhu).

9. PRAVO ORGANIZATORA NA IZMJENU USLOVA I DISKVALIFIKACIJU

9.1 U mjeri u kojoj to dozvoljava zakon, i ne utičući na zakonska prava Učesnika, ako Organizator bude smatrao da je Promocija ugrožena bilo kojim događajem izvan kontrole Organizatora, Organizator zadržava pravo da modifikuje, prekine, izmjeni ili produži Promociju bez odgovornosti za bilo koji iznos ili vrstu gubitka ili štete koja može nastati za Učesnika ili bilo koju treću stranu (bilo direktno ili indirektno). Učesnik bi trebao redovno provjeravati našu web stranicu za sve promjene, koje će se primjenjivati od datuma kada su dodane.

9.2 U bilo kojem trenutku za vrijeme Promocije, Organizator zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju onemogući ili suspenduje glasove, diskvalifikuje i/ili ukloni bilo kojeg Učesnika ako ima razloga da vjeruje da je - kada se glasanje koristi kao proces selekcije - bilo ko plaćen, podstaknut ili na bilo koji način primoran od strane finaliste ili neke treće strane da glasa za tog finalistu, i/ili ako Učesnik ne poštuje ove Uslove, služi se varanjem ili - ako je primjenjivo - bilo kojom drugom vrstom ilegalnog ili neadekvatnog ponašanja. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim za Promociju je konačna i neće se ulaziti u prepisku.

9.3 U slučaju da Pobjednik bude diskvalifikovan, nagrada će biti oduzeta i novi pobjednik izabran u skladu sa Procesom selekcije.

10. FAIR PLAY

10.1 Učesnik garantuje da njegova/njena prijava ne sadrži materijal koji krši ili narušava prava drugih ili odražava političke stavove, uključujući - ali ne ograničavajući se na - privatnost, publicitet ili prava intelektualne svojine; ne sadrži imena robnih marki ili zaštitne znakove osim onih Organizatorovih, za koje Učesnik ima ograničenu dozvolu korištenja isključivo u svrhe ove Promocije; ne sadrži materijal zaštićen autorskim pravima koji nije kreirao Učesnik, osim materijala za koji Učesnik ima potrebna prava, saglasnosti i dozvole za korištenje; ne sadrži materijal koji je uvredljiv, neukusan, opasan, neprikladan, nepristojan, opscen, potiče mržnju ili je klevetnički, te materijal koji je nezakonit, koji krši ili je u suprotnosti sa zakonima ili propisima u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj je prijava kreirana. U slučaju da se ova Promocija provodi putem jedne ili više platformi treće strane, Učesnik izjavljuje i garantuje da njegova/njena prijava ne krši Uslove platforme/i treće strane.

10.2 Učesnik ovim garantuje i izjavljuje da je lično nastupio i na druge načine učestvovao u Promociji i da ispunjava kriterije iz ovih Uslova, a u vezi prijave ili Učesnikovog vlastitog kreiranja drugih materijala kao što je korisnički generirani sadržaj, te da Učesnik nije koristio nikakva nedozvoljena pomagala, kao što su automatski roboti, skripte, usluge ili drugi oblici manipulacije.

10.3 Učesnik izjavljuje da ima izričiti pristanak svih identificiranih osoba koje se pojavljuju u prijavnom materijalu ili videu da njihov lik bude korišten na načine utvrđene u ovim Uslovima učešća, uključujući pravo Sponzora/Organizatora da koristi prijave i slike u bilo koje buduće komercijalne svrhe bez ograničenja. Na zahtjev, Učesnik će Organizatoru pribaviti pismenu saglasnost svih takvih osoba. Ako je bilo koja osoba koja se pojavljuje u prijavi ili na slici ispod granice punoljetstva u državi u kojoj prebiva, potreban je pisani pristanak i potpis roditelja ili zakonskog staratelja. Prijava i slika ne smiju sadržavati bilo kakve lične podatke bilo koje osobe.

10.4 U slučaju kršenja odredbi iz Odjeljka 10, Učesnik će braniti i obeštetiti Organizatora u slučaju tužbi za povredu prava intelektualnog vlasništva.

11. DODJELA PRAVA

11.1 Učesnik Organizatoru može, gdje je to primjenjivo, dostaviti materijal u vezi s Promocijom (zajedničkim imenom: “Prijavni materijali”). Prijavni materijali mogu sadržavati Učesnikov (ili nečiji drugi) glas, sliku, fotografiju, izjave, biografske informacije, nastupe, ime i lik, te druge sadržaje kreirane od strane korisnika.

11.2 Kao naknadu za učešće u ovoj Promociji i mogućnost da Učesnik osvoji nagradu, Učesnik će Organizatoru dodijeliti sva prava utvrđena važećim zakonom i prava na Prijavne materijale, u najširoj mogućoj mjeri. U mjeri u kojoj ta prava nisu dodjeljiva, Učesnik Organizatoru daje svjetsku, neograničenu, ekskluzivnu, besplatnu, prenosivu dozvolu za korištenje Prijavnih materijala za bilo koju poznatu ili još uvijek nepoznatu vrstu upotrebe (naročito u vezi s ovom Promocijom). To naročito uključuje, ali nije ograničeno na, sljedeća prava: pravo emitovanja (npr. na besplatnoj/plaćenoj TV, kablovskoj, satelitskoj, mobilnoj TV, IP-TV / web-TV), pravo na činjenje dostupnim javnosti (prava preuzimanja / gledanja na zahtjev), pravo kino prikazivanja (kinematografska/izložbena/sajamska prava), prava na video (npr. DVD), pravo distribucije i kopiranja, pravo promocije (npr. pravo korištenja Prijavnih materijala za promovisanje Promocije, njihovo iskorištavanje, kanali distribucije), pravo izdavanja i prodaje robe (npr. štampani mediji, roba i usluge svih vrsta) kao i pravo na upotrebu Prijavnih materijala u reklamne svrhe (pravo na marketing kroz masovne medije). Organizatoru je dopušteno da modifikuje, reže, nasminava i sinhronizuje Prijavne materijale i da kombinuje Prijavne materijale sa drugim audio-vizuelnim produkcijama.

11.3 Učesnik izjavljuje i garantuje da su sva neophodna prava, odobrenja, saglasnosti i odricanja od moralnih prava uredno i efektivno pribavljena od svih učesnika, izvođača, voditelja, saradnika ili drugih osoba uključenih u Prijavni materijal ili u prava, usluge ili sadržaje u vezi s njim.

11.4 U mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, od Dobitnika nagrade može se zahtijevati da učestvuju u promotivnim aktivnostima, a Organizator zadržava pravo na korištenje imena i adresa Dobitnika nagrade, njihovih fotografija i audio i/ili vizuelnih snimaka u bilo kojem promotivnom materijalu, u mjeri u kojoj se svaki od dobitnika nagrade s tim slaže. Organizator će tražiti saglasnost Dobitnika nagrade, tamo gdje je to potrebno, te od dobitnika nagrade može zahtijevati da potpiše dodatne pravne izjave i sporazume o korištenju Prijavnih materijala. Učesnik izričito potvrđuje da Učesnik i bilo koja osoba koja se pojavi u Prijavnim materijalima imaju pravo da odbiju upotrebu Prijavnih materijala za marketinški materijal.

11.5 Ako Učesnik pobijedi u Promociji, Učesnik se slaže da Organizatoru dodijeli sva Učesnikova prava intelektualnog vlasništva kako određeno važećim zakonom, uz punu garanciju; te se odriče svih moralnih prava, u mjeri u kojoj to važeći zakon dopušta, na Učesnikove Prijavne materijale i bilo šta drugo u vezi njegove/njene prijave na što Učesnik može sada ili bilo kad u budućnosti polagati prava prema važećim zakonima, kako se s vremena na vrijeme budu mijenjali i prema svim sličnim zakonima koji vremenom budu na snazi bilo gdje u svijetu. Učesnik izričito potvrđuje da on ili ona i bilo koja osoba koja se pojavi u Prijavnim materijalima imaju pravo da odbiju upotrebu Prijavnih materijala za marketinški materijal.

11.6 Organizator ima pravo da sva prava dodijeljena u ovom odjeljku 11 dodijeli i/ili u podlicencu da trećim stranama - uključujući, ali ne ograničavajući se na - partnere i/ili sponzore Promocije, medije treće strane i partnere platforme, ili podružnice Organizatora, te da im omogući prenos ili sublicenciranje tih prava.

12. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I ZAŠTITA PODATAKA

12.1 Informacije o tome kako Organizator može prikupljati, obrađivati i čuvati Vaše Lične podatke za Promociju i na druge načine, možete pronaći u našoj Politici privatnosti Politici privatnosti.

12.2 U vezi pitanja o privatnosti, Organizatora možete kontaktirati putem sljedeće adrese: privacy@redbull.com.

13. ODGOVORNOST I GARANCIJE

13.1 U mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, Organizator, njegovi zaposlenici, agenti ili distributeri neće ni pod kojim okolnostima biti odgovorni da nadoknade Dobitnicima nagrade ili prihvate bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, ličnu povredu ili smrt koji se jave kao rezultat učešća u Promociji, kao i preuzimanja nagrade. Svako ograničenje odgovornosti biće isključeno u slučaju prevare, namjerne greške ili grubog nemara. Zakonska prava Učesnika nisu ugrožena.

13.2 U mjeri u kojoj to dopušta zakon, Organizator i Red Bull Grupa isključuju svaku odgovornost prema Učesniku zbog bilo kakvog gubitka prihoda, gubitka profita, gubitka dobre volje, gubitka podataka, gubitka mogućnosti (u svakom slučaju, bilo direktno ili indirektno) i bilo kakvog posrednog ili posljedičnog gubitka ili šteta koje nastanu po Učesnika ili koje Učesnik pretrpi u vezi s Učesnikovim učešćem u Promociji, osim ako takav gubitak proizađe iz neuspjeha Organizatora ili Red Bull Grupe da poštuje svoje ugovorne i zakonske obaveze, u kojem slučaju Organizator i dalje ograničava svoju odgovornost za gore navedene situacije u mjeri dozvoljenoj važećim zakonom.

13.3 U mjeri u kojoj to dopušta zakon, Organizator i Red Bull Grupa neće biti odgovorni za: zakašnjele, izgubljene, odložene, oštećene, pogrešno usmjerene, nepotpune, nečitljive ili nerazumljive prijave; telefonske, elektronske, hardverske, softverske, mrežne, internetske ili računarske kvarove, neispravnosti, kašnjenja ili poteškoće; greške u prenosu; pokušaje slanja obavijesti o nagradama koje ne budu primljene; bilo kakav gubitak koji pretrpi bilo ko ko se prijavi ili pokuša da se prijavi i/ili učestvuje u Promociji, bez obzira da li je prijava izgubljena, nije podnesena, pogrešno je obrađena ili nije pobijedila.

13.4 Ne postoji zakonsko pravo na učešće u ovoj Promociji. Organizator nije odgovoran ako Učesnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti da učestvuje u Promociji.

13.5 U mjeri u kojoj to dopušta zakon, Organizator nije odgovoran ako se Učesnik povrijedi tokom obavljanja radnji u vezi s ovom Promocijom. Učesnik izjavljuje da Učesnik ne pati od bilo kakvog medicinskog stanja i da na njega/nju ne utiču bilo kakve okolnosti koje bi spriječile Učesnika da bezbjedno učestvuje u Promociji ili bi predstavljale trenutni rizik za druge zbog Učesnikovog učešća. Učesnik se takođe slaže da Učesniku učešće u Promociji nije zabranjeno na neki drugi način, iz bilo kojeg razloga.

13.6 Organizator i Red Bull Grupa ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakav neuspjeh ili kašnjenje u izvršavanju njihovih obaveza prema ovim Uslovima koji nastanu ili budu izazvani - direktno ili indirektno - okolnostima ili silama van njihove razumne kontrole, uključujući - ali ne ograničavajući se na - štrajkove, obustave rada, nesreće ili višu silu, te prekide, gubitke ili kvarove komunalnih usluga, komunikacija ili kompjuterskih (softverskih ili hardverskih) usluga, kada te okolnosti predstavljaju višu silu onako kako je definisana važećim lokalnim zakonom.

13.7 U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, na Promociju se ne primjenjuju nikakvi uslovi, garancije ili druge odredbe, a svi Besplatni proizvodi se dodjeljuju "kako jest" i bez garancije ikakve vrste, izričite ili implicitne (uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu implicitnu garanciju zadovoljavajuće kvalitete ili podesnosti za određenu svrhu).

13.8 Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju da učešće/dodjela nagrade zahtijeva odobrenje Staratelja. To je isključiva odgovornost Učesnika.

14. OPŠTE ODREDBE

14.1 Ako bilo koja odredba ovih Uslova postane nevažeća, nezakonita ili neizvršiva, to neće biti na bilo koji način umanjiti ili uticati na valjanost, zakonitost i izvršivost preostalih odredbi ovih Uslova.

14.2 Ovi Uslovi podliježu zakonima Austrije, a strane podliježu neisključivoj nadležnosti sudova u Salzburgu.

14.3 Najnovija verzija Uslova biće dostupna na Organizatorovoj web stranici.

14.4 Za opšta pitanja koja proizilaze iz ovih Uslova i/ili u vezi s ovom Promocijom, molimo kontaktirajte canyoumakeit@support.redbull.com.

Ažurirano: 23.08.2019. godine