Upoznaj timove 🤘 🎒

Ovi studentski timovi iz cijelog svijeta će dijeliti svoja putovanja preko Evrope koristeći Red Bull kao jedinu valutu.

Naziv tima, Univerzitet, Članovi tima
🚂