Можеш ли да пропътуваш Европа за 7 дни с Red Bull като единствената ти разменна монета? ☁️ ☁️ ☁️ ☁️ ☁️ 🚁 👟 🎒

Разбери по-долу
🏍️
💼

Какви са стъпките

Гледай историята
💃🏻

Как да кандидатстваш

Гледай историята

Подробности за събитието

🏆

01Точкуване

Екипите ще печелят точки за пътуването си по 3 начина: Завършени Предизвикателства за контролна точка, Социален рейтинг и Изпълнени предизвикателства от списъка с приключения.

😂
😂
😂

02Ако не можеш да го направиш

Да пропътуваш Европа не е лесен подвиг и може да има някои отбори, които не могат да изпълнят задачата. Ако отбор реши, че не може да го направи, той може или да отвори спешния си плик, за да използва личните си средства, за да стигне до Берлин, или да се свърже с Централното командване, което ще може да уреди екипа да бъде транспортиран обратно у дома. Сериозно нарушение на Общите условия, Кодекса на честта или закона може да доведе до дисквалифициране на отбора от Red Bull Can You Make It? В този случай отборът ще бъде отговорен за собствения транспорт до дома веднага.

03Кодекс на честта

По време на събитието отборите могат да бъдат дисквалифицирани за нарушаване на Кодекса на честта, който се състои от следните правила:

 1. 1

  Не може да се използват пари. Нямате право да печелите, приемате или използвате каквато и да е форма на валута, различна от Red Bull.

 2. 2

  Не се използват лични или заети мобилни телефони, компютри, таблети или други устройства, с изключение на официално доставеното устройство за събитието.

 3. 3

  Отборите трябва да използват официално доставеното устройство за събитието, за да качват снимки, видеоклипове и друго съдържание по време на пътуването си и да проследяват своя напредък.

 4. 4

  Нямаш право да използваш frequent flyer miles.

 5. 5

  Без предварително организирани начини на пътуване (например уговаряне на приятел да ви закара до Берлин).

 6. 6

  Без тежки саботажи на другите участващи отбори.

 7. 7

  Действай в съответствие със законовите граници във всяка страна, която посещаваш. Ако не си сигурен, моля, свържи се с Централното командване за разяснения.

 8. 8

  Без раздяла с екипа по всяко време. Всички пътувания и всички предизвикателства на Контролните точки трябва да бъдат изпълнени като тройка.

 9. 9

  Всеки екип трябва да посети минимум 6 контролни точки.

 10. 10

  Ако отбор наруши някое от тези правила, те ще бъдат дисквалифицирани. Съответният отбор ще бъде отговорен за безопасното си завръщане у дома.