Подай кандидатурата на отбора си 🤘 🚡

Готов ли си да кандидатстваш? Увери се, че следното се отнася за теб:

🙋🏽‍♂
🙆‍♀
🙋🏿‍♂

Имаш екип от 3-ма, състоящ се от студенти и всички са на възраст над 18 години.

🎥

Създаде едноминутно видео за това защо вашият отбор трябва да бъде избран. Качи в YouTube или Vimeo и се увери, че видеоклипът ти е обществен за споделяне!

Всички в отбора имат акаунт в Instagram.

Имаш нужда от аудио за видео за кандидатстване? Ако имаш нужда от музика, за да архивираш видеоклипа си, провери Red Bull Sound Supply.

Кандидатствай сега

За да започнеш, първо избери държавата на пребиваване на вашия отбор: